Home laatste nieuws Takomstpartij goed voor 2500 euro

Takomstpartij goed voor 2500 euro

291
0

Een handicap is geen beperking is het motto van de scoutinggroep de Ontdekkers uit Harlingen. Veel van hun leden kwamen gesloten deuren tegen bij sportclubs of organisaties. Bij de ontdekkers is ieder kind welkom, maar ook elke bijdrage.

Een extra bijdrage werd geregeld door de jongens en meisjes kaatsers van de KNKB. Tranen van ontroering waren er bij de overhandiging van de cheque van € 2500.- waar op maximaal €800.- was gerekend.

Het kaatsveld aan de Brits was droog en hard, maar prima bespeelbaar. Beide categorieën kenden 3 voorrondes. Uit de 6 deelnemende parturen bij de meiskes streden de 2 beste in de finale. Een redelijk eenzijdige finale gezien de uitslag 5-2 en 6-6. Een zitbal van Anna Ennema maakte een einde aan de wedstrijd.

Bij de jongens streden 8 partuur om een plaats in de finale of om de 3e prijs. Op 5-2 en 6-0 trok het partuur van de ingevallen Steven Koster aan het langste eind. In de finale was partuur Aizo Veltman de winnaar op 5-3 en 6-6 door een bovenslag van Jelle Cnossen.

Uitslag Meisjes 1e prijs: Anna Ennema, Sexbierum, Selma de Boer, Easterein, Rixt Wijnia, Wommels.

2e prijs: Tessa Reitsma, Berlikum, Marit Folkertsma Folsgare, Corrie Kroondijk, Easterein

Uitslag Jongens 1e prijs: Aizo Veltman, Hommerts, Jelle Cnossen, Bolsward, Gjalt Sjirk de Groot, Mantgum

2e prijs: Hidde Poelstra Minnertsga, Ignas Dijkstra, Mantgum, Pieter Jan Leijenaar Exmorra

3e prijs: Stevan Koster Tzum, Thomas Dijkstra Berltsum, Durk Henk Kuipers Arum.

Meer foto s binnenkort op www.oosterbierum.info