30 januari 2023

Partuur Menno van Zwieten wint in Wier

Menno van Zwieten (Heerenveen), Hyke Bruinsma (Minnertsga) en Erwin Zijlstra
(Easterlittens) hebben woensdag de vrije formatiewedstrijd voor heren eerste klasse
gewonnen.

De partij tegen Remmelt Bouma (Weidum), Jelte Visser (Sexbierum) en
Willem Heeringa Tzummarum was gauw beslist gelet op de uitslag van 5-1 6-4.
Korter duurde de halve finale van de latere winnaar Menno van Zwieten c.s. tegen
Wierd Baarda (Dronryp), Pieter van der Schoot (Sexbierum) en Tsjerk Elsinga (Dronryp).
Dit resulteerde in 5-0 6-0.

(foto:  Lijkle Spijksma)

Subscribe To Our Newsletter