Home laatste nieuws Loting NK heren 50+

Loting NK heren 50+

241
0

De laatste bondspartij van een lange rij. De heren 50+ kaatsen zaterdag in Franeker op it Sjûkelân hun NK. De loting:

1. Dronryp 2. Bitgum
3. Heerenveen 4. Goënga
5. Franeker 6. Minnertsga
7. Goutum 8. Stiens
9. Berltsum 10. Morra Lioessens
11. Jelsum-Koarnjum-Britsum 12. Sint Jacob
13. Harlingen 14. Sint Annaparochie
15. Ried 16. Sint Nyk
17. Wommels 18. Sexbierum
19. Easterein