Home laatste nieuws Stellerij dames 2e cyclus 2018

Stellerij dames 2e cyclus 2018

215
0

Bij de dames zullen wat wijzigingen plaatsvinden in de 2e cyclus. Opslagers worden ingewisseld voor anderen en ook perkspelers verschuiven naar andere parturen. Een overzicht. Heb je een aanvulling? Laat het ons weten!

Ilse Tuinenga Sjanet Wijnia Manon Scheepstra
Nicole Hempenius Anke Winkel Simona Kootstra
Marije van der Meer Martine Tiemersma Annelien Broersma
Anne Monfils Margriet Bakker Harmke Siegersma
Nelie Steenstra Sigrid De Jong Marije Hellinga
Anna-Brecht Bruinsma Anouk Tolsma Kim Dijkstra
Jildou Sweering Jeska Terpstra Jennie Terpstra
Elly Hofman Marte Altenburg Martzen Deinum
Annet de Haan Hester Bruinsma Hendrieke van der Schoot
Anne Berber Zeinstra Lotte Delgrosso Jildou Felkers
Everdyna de Haan Baukje Terpstra Margriet Miedema
Wybrig Bakker Hiske Zeinstra Melissa Hiemstra
Andrea Kroes Aluca Bouma Ymkje Yntema
Jeanette Jansma Jannica van der Ploeg Aletta van Popta
Akkelyna de Haan Corina de Vries Fenna Kramer
Serena Hovenga Anneke Smid Selma van der Molen
Amarins de Groot Mintje Meintema Ineke van der Ploeg