Home Verslagen Manon Scheepstra koningin in Stiens

Manon Scheepstra koningin in Stiens

396
0

Het is vrijdag 8 juni 2018 en dames hebben de kaatstas weer in gepakt om op weg te gaan. Dit keer bracht de reis hun in Stiens. Ze zijn traditioneelgetrouw op de vrijdag tijdens de Stienzer Keatsdagen te gast bij keatsclub “De Boer”. De weeromstandigheden waren wisselend te noemen want uit het grijze wolken dek viel tijdens de 2de omloop regen tijdens de finale werd het langzaam aan weer droog maar de temperatuur was goed.

Tineke Dijkstra – Wybrig Bakker

In een prachtige aangeklede arena kwamen in totaal 24 dames in actie verdeeld over 8 partuur. De wedstrijd leiding was deze middag in handen van de heer J. Winkel en hij gaf om 15:30 het startsein om de strijd te beginnen om de fel begeerde kransen. Tineke Dijkstra beet samen met Ymkje Yntema en Jildou Felkers het spits af. Op de eerste lijst stonden zij tegenover het partuur van Wybrig Bakker, Margriet Bakker en Ineke van der Ploeg. Beide formaties maakten er een prachtige strijd van waarin Wybrig de partij in hun voordeel weet te openen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-6. De balans keert al snel weer terug als ditmaal het perk van Ymkje en Jildou succesvol is en de kaats weet te passeren op de 0-1 6-4. Via een zeer snel verkaatst eerst komt de formatie van Wybrig aan de leiding als Tineke er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te brengen op de 1-1 0-6. Ondanks verwoedde pogingen om de achtervolging in te zetten ziet Tineke met Ymkje en Jildou de achterstand verder oplopen door goed werk vanaf de boven van Ineke zij weet de bal tot voor de kaats te retourneren op de 1-2 2-6. Het verschil is daarmee al opgelopen naar de 2 eersten. Het partuur van Tineke weigert de handdoek te werpen en weet de spanning terug te brengen door goed werk van Tineke in het tussen zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-3 6-2. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor de eerste keer de 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Met een prachtige zitbal weet Tineke de balans terug te doen keren op de 3-3. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes want in het 7de te verkaatsen eerst weet Wybrig met haar maten aan het langste eind te trekken als zij de opgeslagen bal van Tineke op de 3-3 2-6 buiten de perken ziet belanden. Beide formaties halen alles uit de kast om de 2de omloop in Stiens te bereiken. In een zwaar bevochten eerst weet Jildou toe te slaan en de bal op de 3-4 6-6 tot in het perk te retourneren en daarmee keert weer het evenwicht terug in de wedstrijd. Tineke slaagt er niet in om samen met Ymkje en Jildou de leiding over te nemen sterker nog het 5de eerst komt als eerste in handen van partuur Wybrig als de opgeslagen bal van Tineke over het perk heen vliegt op de 4-4 0-6. De strijd is er niet minder om want voor de 3de keer is daar de 6-6 en daarmee het eerste wedstrijd punt voor partuur Wybrig maar met weer een prachtige zitbal weet Tineke haar partuur in de strijd te houden. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing gaan brengen en dit gaat uiteindelijk met de 0-6 naar partuur Wybrig. Zij weet zelf haar partuur naar de 2de lijst te loodsen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-5 0-6.

Elly Hofman – Andrea Kroes

Elly Hofman was via de loting gekoppeld aan haar vrije formatie maat Marte Altenburg en achterinse Harmke Siegersma. Zij stonden in de mooi aangeklede arena tegenover Andrea Kroes, Jeska Terpstra en Annelien Broersma. Het werd een prachtige strijd die gelijk werd geopend met een eerste bordje wat op de 6-6 beslist moest worden.  Met een prachtige uithaal weet Annelien de boven te vinden en daarmee zet zij hun partuur op voorsprong. De stand wordt al snel weer gelijk getrokken als ditmaal Marte er in slaagt om de kaats te passeren op de 0-1 6-0. Beide formaties gaven elkaar geen duimbreedte ruimte maar het is Elly die haar partuur op voorsprong weet te zetten als zij er in slaagt om Jeska tot een kwaadslag te dwingen op de 1-1 6-2. Beide zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe wat gelijk leid tot de 2de 6-6 in deze mooie partij. Door goed opslag werk weet Andrea Marte tot een kwaadslag te dwingen waardoor de balans terug keert op de 2-2. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van bordjes want in het 5de verkaatste eerst weet Elly weer toe te slaan en een zitbal te plaatsen op het perk van Jeska en Annelien op de 2-2 6-0. Alle beide parturen halen alles uit de kast om maar een omloop verder te komen. Als ditmaal Andrea de opslag weer goed weet te verzorgen en er in slaagt om te voorkomen dat Harmke de kaats weet te passeren op de 3-2 2-6 is het evenwicht voor de 3de keer terug in de partij. In het 7de eerst zijn beide parturen zeer aan elkaar gewaagt waardoor het uiteindelijk op de 6-6 beslist dient te worden. Met een prachtige retourslag tot in het perk weet Andrea haar partuur op de 3-3 6-6 aan de leiding te zetten. Het blijft een hele mooie strijd om te zien want voor de 2de keer op rij is daar weer de 6-6 met ditmaal een zitbal van Elly waardoor zij met haar maten weer weet aan te sluiten. De strijd is er niet minder om Andrea, Jeska en Annelien blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Zij slagen er echter niet in om aan te sluiten want in een zeer zwaar bevochten eerst weet Elly haar partuur met een zitbal naar het 5de eerst te leiden. De strijd is dan gestreden en als Andrea het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen doet belanden gaat partuur Elly naar de 2de omloop in Stiens zij winnen met 5-4 6-2.

Ilse Tuinenga – Anne Berber Zeinstra

Het lot had deze dag Ilse Tuinenga gekoppeld aan vrije formatie maat Sjanet Wijnia en Kim Dijkstra en deze begonnen deze Stienzer Keatsdagen tegen het partuur van Anne Berber Zeinstra, Anke Winkel en Marrit Zeinstra. Het eerste bordje verschijnt al zeer snel aan de telegraaf als Anne Berber het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het plaatst op de 6-2. Het begin van deze partij is voor Ilse en haar maten als zij de voorsprong weten te verdubbelen door een zitbal van Ilse op de 1-0 6-0. Anne Berber, Anke en Marrit proberen van alles om het tij te doen keren maar het verschil blijft oplopen als wederom Ilse een bordje aan hun totaal weet toe te voegen met een zitbal op de 2-0 6-4. Het blijft een eenzijdige strijd waarin Ilse samen met Sjanet en Kim de bordjes aan elkaar weten te rijgen als in het 4de verkaatste eerst Anne Berber er weer niet in slaagt om de bal binnen de perk lijnen te brengen en daarmee haar partuur op een zeer grote achterstand zet. De strijd lijkt echter vervolgens door omzettingen aan de zijde van partuur Anne Berber als nog los te barsten. In een zeer zwaar bevochten eerst weet Anke als nog toe te slaan op de 4-0 6-6 en de boven te vinden waardoor zij het eerste bordje weten te verzilveren. Er lijkt niets aan de hand voor Ilse en haar maten als zij uitlopen naar de 6-0 in het volgende eerst maar ook deze voorsprong weten zij niet om te zetten in een eerst en zien het verschil verder teruglopen door goed werk van Marrit zij weet de kaats te behouden op de 4-1 6-6. De telegraaf komt echter niet meer in balans als ditmaal Ilse er met haar opslag voor zorgt dat Marrit de bal niet goed verwerkt en deze over de kwaadlijn vliegt op de 4-2 6-4. Anne Berber, Anke en Marrit blijven echter knokken voor elke 2 punten en weten nog een 3de bordje uit het vuur te slepen. Het is Ilse die er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 5-2 4-6. De strijd is gestreden als vervolgens Ilse de winst niet meer uit handen laat glippen als zij Anke tot een kwaadslag weet te dwingen op de 5-3 6-2.

Nynke Sybrandy – Amarins de Groot

Als laatste kwam Nynke Sybrandy samen met Sandra Hofstra en Manon Scheepstra in actie zij hadden in Morra de kransen weten te winnen. Door het lot voor de 2de keer op rij in een uitnodiging bij elkaar gebracht. In hun eerste partij van de dag in Stiens op deze vrijdag 8 juni 2018 tijdens de Stienzer Keatsdagen kwamen zij oog in oog te staan met Amarins de Groot, Mintje Meintema en Jennie Terpstra. Het eerste verkaatste bordje in deze partij kwam in handen van partuur Nynke als Amarins de bal te veel gang mee geeft en deze over het perk heen vliegt op de 6-2. Het partuur van Amarins weet gelijk weer aan te sluiten als ditmaal Nynke niet het vizier op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst. Het blijft even stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want Nynke weet haar fout in het vorige eerst te herstellen met een prachtige zitbal op de 1-1 6-0. Zij weet vervolgens met haar maten de voorsprong uit te bouwen als vervolgens Sandra de boven weet te vinden op de 2-1 6-2. Amarins probeert met Mintje en Jennie de achter volging in te zetten maar zien de achterstand in een zeer zwaar bevochten eerst als nog verder oplopen door een retourslag tot in het perk van Manon op de 3-1 6-6. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want Nynke weet hun 5de eerst veilig te stellen met een zitbal op de 4-1 6-2. De strijd is dan gestreden en Nynke, Sandra en Manon komen niet echt meer in de problemen en stellen de 2de lijst veilig door een passeerslag van de kaats van Manon op de 5-1 6-0.

Wybrig Bakker – Elly Hofman

De vier overgebleven 4 formaties op deze editie van de Stienzer Keatsdagen bij keatsclub De Boer gingen de degens met elkaar kruisen om de fel begeerde finale tickets. Als eerste was daar de strijd tussen Wybrig Bakker met Margriet Bakker en Ineke van der Ploeg en de formatie van Elly Hofman, Marte Altenburg en Harmke Siegersma. Met een prachtige zitbal op de 4-6 weet Elly het eerste eerst aan de telegraaf in hun voordeel op te hangen. De formatie van Wybrig probeert gelijk weer langszij te komen maar moet ook het 2de op rij verkaatste eerst laten aan partuur Elly als zij zelfs een zitbal weet te plaatsen op 0-1 4-6. Wat Wybrig samen met Margriet en Ineke ook probeert niets lijkt het passende antwoord te zijn want voor de 2de eerst op rij is daar Elly die het perk van Margriet en Ineke met lege handen achter laat op de 0-1 4-6. Het partuur van Elly heeft de touwtjes stevig in handen en gaat op de ingeslagen weg verder. Het is Marte die voor de 3de keer op rij een bordje weet binnen te halen met een prachtige bovenslag op de 0-2 2-6. Het is niet dat Wybrig en haar maten het niet proberen maar ze krijgen maar geen grip op de wedstrijd waardoor het verschil verder en verder oploopt. Voor de 3de keer in vier verkaatste eersten weet Elly met haar opslag een eerst te bemachtigen zij weet ditmaal een zitbal te plaatsen op de 0-3 2-6. De strijd lijkt dan te zijn gestreden maar eindelijk weet Mintje hun formatie op de telegraaf te zetten als zij de boven weet te vinden op de 0-4 6-4. Als in een zeer zwaar bevochten eerst Wybrig er niet in slaagt om de bal binnen de perk lijnen te plaatsen op de 1-4 6-6 lijkt de strijd te zijn gestreden en lijkt Elly met haar maten op weg naar de finale maar Wybrig weigert samen met Margriet en Ineke de strijd te staken en weten nog een 2de eerst uit het vuur te slepen door goed werk van Wybrig op de 1-5 6-2. Het lukt Elly, Marte en Harmke maar niet om de laatste 2 punten binnen te halen en zien de spanning verder oplopen door zeer goed opslag werk van Wybrig zij weet een zitbal te plaatsen op de 2-5 6-6. De afstand tussen de beide formaties blijft gehandhaafd op de 2 eersten want het is Harmke die de winst en het eerste finale ticket veilig weet te stellen met een prachtige bovenslag op de 3-5 2-6.

Ilse Tuinenga – Nynke Sybrandy

Inmiddels was het licht gaan regenen in Stiens en stond Ilse Tuinenga samen Sjanet Wijnia en Kim Dijkstra in de strijd om het 2de finale ticket in Stiens in de mooie arena tegenover Nynke Sybrandy, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra. Het begin beloofde weer een mooie strijd waar daar was wederom gelijk de 6-6 stand aan de telegraaf. Het is Ilse die zelf de bal naar het perk mag brengen en als deze centimeters te kort blijkt te zijn neemt partuur Nynke de leiding in deze confrontatie. De voorsprong loopt vervolgens op naar de 2 eersten door goed werk van Nynke aan de opslag zijn weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 0-1 4-6. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd echt op gang en keert de spanning terug in de partij als ditmaal Nynke een bal naar het perk stuurt maar deze te kort blijkt te zijn op de 0-2 6-4. Ilse, Sjanet en Kim proberen gelijk langszij te komen maar slagen er niet in om de achterstand ongedaan te maken want het is Nynke die ditmaal het vizier wel degelijk goed heeft staan en een zitbal weet te plaatsen op de 1-2 2-6. Het krachtsverschil blijkt even te groot te zijn want Nynke weet samen met Sandra en Manon de voorsprong verder uit te bouwen met een zitbal op de 1-3 2-6. Ilse weigert met Sjanet en Kim de strijd te staken en weten nog een 2de eerst uit het vuur te slepen in een zeer zwaar bevochten eerst door goed werk van Iris in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-4 6-6. De formatie van Nynke pakt de draad weer op en weten als eerste het 5de eerst te bereiken met een zitbal van Nynke op de 2-4 0-6. Beide formaties halen nog een keer alles uit de kast wat leid tot de laatste 6-6 van deze partij met een prachtige uithaal weet Manon de boven te vinden en de finale veilig te stellen.

Wybrig Bakker – Ilse Tuinenga

Voordat de finalisten van deze editie van de Stienzer Keatsdagen bij keatsclub De Boer van start gingen werden alle parturen even voorgesteld. Wybrig Bakker ging samen met Margriet Bakker en Ineke van der Ploeg de strijd aan met de formatie van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Kim Dijkstra in de strijd om de 3de prijs of niets. Het is Ilse die gelijk haar partuur aan de leiding weet te helpen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-6. In het daarop verkaatste eerst dient gelijk de beslissing te vallen op de 6-6. Met een prachtige zitbal weet Ilse de voorsprong te verdubbelen maar zij kan daarmee niet voorkomen dat de spanning als nog weer keert door goed opslag werk van Wybrig zij weet vervolgens de kaats te behouden op de 0-1 6-2. Via een zeer snel verkaatst eerst weet de formatie van Ilse weer 2 eersten verschil aan de telegraaf te hangen als voor de 3de keer Ilse een bordje weet te verzilveren met een zitbal de tweede op de 6 ditmaal op de 1-2 0-6. De strijd is er niet minder om want Wybrig knokt samen met Margriet en Ineke om elke 2 punten aan de telegraaf en het leid tot de 2de 6-6 van deze partij door goed werk van Wybrig in het tussenspel zij trekt aan het langste eind in een trik trak situatie door als nog de kaats te passeren op de 1-3 6-6. De balans keert echter niet terug in de partij want het is wederom Ilse die met haar opslag het verschil weer doet oplopen als zij ditmaal het perk van Margriet en Ineke met lege handen achter laat op de 2-3 4-6. De strijd is uiteindelijk gestreden door goed werk van Sjanet zij staat op de goede plek en weet de bal voor de kaats te keren op de 2-4 4-6. Wybrig, Margriet en Ineke blijven het proberen tot aan het laatste verkaatste punten aan de telegraaf. Als de opgeslagen bal van Wybrig op de 2-5 4-6 buiten het perk valt is de 3de prijs deze dag voor Ilse, Sjanet en Kim.

Elly Hofman – Nynke Sybrandy

Wie gaat er dit jaar met de prachtige kransen vandoor in Stiens dat is de vraag waar nog een antwoord op moest komen. Het werd een mooie strijd met veel eersten aan de telegraaf die op de 6-6 beslist moesten worden. Elly Hofman begon in deze finale samen met Marte Altenburg en Harmke Siegersma aan de opslag tegen de formatie van Nynke Sybrandy, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra. In het eerste verkaatste eerst is het gelijk al raak het dient te worden beslist op de 6-6. Door goed werk van Manon in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren en daarmee nemen zij de leiding. Strijd zit er gelijk goed in want beide parturen geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor Elly met haar maten weer weten aan te sluiten als Nynke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 0-1 6-6. De partij lijkt vervolgens gelijk te kantelen in het voor deel van partuur Elly als voor de 2de keer op de 6 ditmaal de 6-4 Nynke het vizier niet op scherp heeft staan en bal buiten het perk doe belanden.

Beide formatie geven elkaar niets toe en blijven om en om een bordje aan de telegraaf hangen ditmaal door goed werk van Manon in het tussenspel zij weet de bal tot in het perk te retourneren op de 2-1 4-6. Het werd een mooie slot van deze dag in Stiens want voor de 3de keer in deze finale is daar de 6-6 als ditmaal Nynke de bal zo naar het perk weet te brengen op  de 2-2 6-6 en Marte tot een kwaadslag weet te dwingen nemen  zij weer de leiding weer in handen. Beide formaties blijven er voor gaan en halen alles uit de kast om de krans mee te mogen nemen maar het is Manon die de voorsprong weet te vergroten met een prachtige zitbal op de 2-3 6-6. Het blijft stuivertje wisselen met het verzilveren van eersten. Harmke weet met een boven slag op de 2-4 6-6 de spanning weer verder op te voeren. De strijd komt ver volgens weer helemaal open te liggen als Harmke ook het 4de eerst voor hun partuur weet te verzilveren. Zij weet de bal voor de kaats te keren met een 3-4 6-4 aan de telegraaf. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de eerst weet te bemachtigen een mooie kans maakt om de winst veilig te stellen in Stiens. Als de opgeslagen bal van Elly te veel snelheid mee krijgt en over het perk heenvliegt op de 4-4 2-6 komt als eerst het 5de eerst in handen van partuur Nynke. Ondanks nog een zeer zwaar bevochten eerst geven zij dit niet meer weg en weten dankzij een prachtige bovenslag van Manon de winst op de 4-5 6-6 als nog veilig te stellen. Keatsclub De Boer stelt ook altijd een koninginne prijs beschikbaar en na overleg werd Manon Scheepstra uitgeroepen tot Koningin van deze Stienzer Keatsdagen.

1e prijs:

Nynke Sybrandy                                                    Huizum

Sandra Hofstra                                                       Wjelsrijp

Manon Scheepstra                                              Huizum

2e prijs:

Elly Hofman                                                             Dronrijp

Marte Altenburg                                                   Grou

Harmke Siegersma                                               Berlikum

3e prijs:

Ilse Tuinenga                                                           Berlikum

Sjanet Wijnia                                                          Wommels

Kim Dijkstra                                                            Makkum