Home laatste nieuws Jong Nederland 2019: Alle uitslagen

Jong Nederland 2019: Alle uitslagen

291
0

Hijum/Finkum wint de Jong Nederland 2019. In de finale werd Berltsum pas op 5-5 en 6-6 verslagen. De derde prijs was voor Franeker.

1. Anjum 5-5 | 6-4 2. Gaast-Ferwoude
         
3. Exmorra 2-5 | 2-6 4. Franeker
         
5. Baard 3-5 | 4-6 6. Winsum
         
7. Wommels 4-5 | 4-6 8. Bolsward
         
9. Hommerts-Jutryp 5-4 |6-6 10. Easterein
         
11. Berltsum 2 5-5 | 6-6 12. Makkum
         
13. Dronryp 5-3 | 6-6 14. Bitgum
         
15.  Hyum-Finkum 5-4 | 6-4 16. Sint Jacob
         
17. Spannum 5-5 | 6-4 18. Sexbierum
         
19. Tzummarum 0-5 |6-6 20. Berltsum 1
         
21. Jelsum 5-5 |0-6 22. Mantgum
         
23. Arum 2-5| 2-6 24. Morra
         
  2e Omloop      
1. Anjum 0-5 | 2-6 4. Franeker
         
6. Winsum 5-5 | 4-6 8. Bolsward
         
9. Hommerts 1-5 | 6-6 11. Berltsum 2
         
13. Dronryp 1-5 | 2-6 15. Hijum
         
17. Spannum 0-5 | 0-6 20. Berltsum 1
         
22. Mantgum 1-5 | 2-6 23. Morra
         
  3e Omloop      
4. Franeker 5-0 | 6-2 8. Bolsward
         
11. Berltsum 2 4-5 | 0-6 15. Hijum
         
20. Berltsum 1 5-4 | 6-6 23. Morra
         
  Halve finale      
4. Franeker 0-5 | 4-6 15. Hijum
         
20. Berltsum 1      
         
  Finale      
20. Berltsum 1 5-5 | 6-6 15. Hijum