Home Verslagen Roelie Kroondijk wint Eerste klas in Weidum

Roelie Kroondijk wint Eerste klas in Weidum

251
0

Tussen de Lytse Buorren, de Grutte Buorren, het Havenspaad en de kerk in Weidum ligt het heilige gras van de Froulju’s P.C. Het is de thuishaven van kaatsvereniging Nije Kriich. Zij organiseerden op zondag 14 juli 2019 een dames eerste klas vrije formatie wedstrijd. Onder een grijs wolkendek waar zo nu en dan wat motregen uitkwam afgewisseld met de zon waren in totaal 10 formaties afgereisd naar Weidum. Onder leiding van een clubscheidsrechter konden de dames minimaal 2x kaatsen want er was deze dag ook een herkansingsronde.

Sjoukje Stuiver – Roelie Kroondijk

Het werd een leuke kaatsdag de dames haalden alles uit de kast om de volgende omloop te bereiken waardoor met enige regelmaat de 6-6 aan de telegraaf verscheen. Om klokslag 10:00 barste de strijd los. Sjoukje Stuiver, Anneke Smid en Aletta van Popta stonden in de eerste partij van de dag tegenover Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte toe aan het begin. Ze weten om  en om een bordje binnen te halen waardoor het evenwicht bleef in de strijd aan de 1-1. Vanaf dat moment weet Roelie met haar maten het initiatief te nemen en een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. De formatie van Sjoukje weigert de handdoek te gooien en geeft de strijd niet op en blijft gaan voor elke 2 punten aan de telegraaf en weten de spanning terug te brengen als zij een 2de eerst weten binnen te slepen. Zij slagen er echter niet in om de balans te doen terug keren en moeten toezien dat Roelie samen met haar maten de voorsprong weer weet uitbouwen naar de 2-4. Ondanks verwoede pogingen om het tij nog te keren zien Sjoukje, Anneke en Aletta het 5de bordje naar de andere zijde van de telegraaf gaan. De strijd is dan gestreden want Roelie, Klasine en Annelien laten dit niet meer door de handen glippen en stellen de winst veilig op  2-5 2-6.

Nicole Hempenius – Hester Zijlstra

De formatie van Nicole Hempenius,  Mintje Meintema en Miranda Scheffer ging op de eerste lijst de strijd aan met Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Hester. Zij hebben een bliksemstart want zij weten vervolgens de voorsprong verder uit te bouwen als zij voor de 2de keer op rij het eerst weten binnen te halen. Langzaam maar zeker lijkt deze partij echt op gang te komen als de spanning keert terug door vooral Mintje Meintema. Zij slaat even flinke van zich af in het voorperk en weet daarmee de basis te leggen voor hun eerste eerst in deze partij. De balans keert zelfs terug in de telegraaf op de 2-2. Vanaf dat moment blijft het stuivertje wisselen met het ophangen van de bordjes aan beide zijden. Even lijkt het er op dat Nicole samen met Mintje en Miranda de touwtjes weet te nemen als zij er in slagen een 3-2 voorsprong te nemen. Zij weten dit echter niet vast te houden en zien het derde eerst ook naar partuur Hester gaan waardoor het het evenwicht weer terug keert. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte, de eersten blijven om en om aan de telegraaf verschijnen tot aan de 4-4. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de eerst weet te bereiken een mooie kans maakt om de 2de omloop te bereiken. Nicole, Mintje en Miranda weten op het juiste moment toe te slaan en een 5-4 voorsprong te nemen. Zij geven dit niet meer uit handen en weten de winst veilig op de 5-4 6-4 door goed werk van Miranda in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet  te keren.

Serena Hovenga – Akkelyna de Haan

In de 3de partij van de eerste omloop tijdens de vrije formatie dames eerste klas in Weidum betreedt Serena Hovenga samen met Lobke Vlasbloem( zij vierde haar 18de verjaardag) en Aluca Bouma de arena om de strijd aan te gaan met Akkelyna de Haan (vervangster van Anna Ennema), Elly Hofman en Ineke van der Ploeg. Het begin deze confrontatie is voor de Akkelyna en haar maten als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Er valt op dat moment nog weinig van te zeggen wie er naar de 2de lijst zal gaan. De formatie van Serena krijgt langzaam maar zeker meer en meer grip op de strijd en zij slagen er in langszij te komen op de 1-1. Vanaf dat moment lijken de rollen omgekeerd en weet Serena samen met Lobke en Aluca  de leiding in de partij over te nemen als zij hun 2de eerst weten te bemachtigen. Het blijft een mooi gevecht tussen deze beide parturen waarin Serena samen met haar maten elke keer op het juiste moment weet te toe slaan en de voorsprong verder weet uit te bouwen via de 3-1 naar zelfs 4-1. Ondanks dat Akkeyna, Elly en Ineke er alles aan doen om terug te keren in de partij zijn de touwtjes duidelijk in handen van partuur Serena. Zij lijken ongestoord op weg te gaan naar de 2de omloop in Weidum maar niets bleek minder waar. Het is Akkelyna die samen met Elly en Ineke de draad weer op weet te pakken en de achtervolging in weet te zetten. Zij slagen er in om de spanning terug te doen keren in de partij wanneer zij hun 2de bordje weten binnen te halen.  Het zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een ommekeer zorgen of een doorbraak. Als dit aan de zijde van de formatie van Akkelyna verschijnt komen zij terug tot een 4-3 achter stand. Zij slagen er echter niet meer in om het tij volledig te doen keren in hun voordeel want zij kunnen niet voorkomen dat partuur Serena als eerste het 5de bordje weet te binnen te halen en daarmee de doorbraak weet te forceren. Met een prachtige uithaal van het perk van Lobke en Aluca, zij laten de bal over de boven vliegen op de 5-3 6-4 gaan zij naar de 2de omloop.

Fenna Kramer – Andrea Kroes

Spannendste partij van deze grijze zondag de 14de juli in Weidum ging tussen het partuur van Fenna Kramer, Margriet Miedema en Kim Dijkstra en de formatie van Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Beide parturen gingen zeer goed van start en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte. Voor elke centimeter gras in het tussenspel en elke 2 punten aan de telegraaf werd er gestreden. Andrea en haar maten weten de partij open te breken als zij het eerste verkaatste eerst aan hun zijde van de telegraaf weten te plaatsen. Het evenwicht keert al snel terug in deze mooie strijd want het partuur van Fenna weet gelijk aan te sluiten op de 1-1. Het blijft spannend  want beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en het stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten. Geen van beide slaagt er in om een gaatje te slaan van meerdere eersten waardoor elke keer het evenwicht weer terug keert in de partij via de 2-2 gaat de strijd verder tot aan de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen of voor een ommekeer in een wedstrijd. Even lijkt het erop dat Andrea, Sigrid en Marije de touwtjes in handen weten te nemen als zij het 7de eerste weten te verzilveren en een 3-4 voorsprong weten te nemen. Het is echter van korte duur deze voorsprong want ook Fenna slaagt er samen met Margriet en Kim in om het 4de eerst te bereiken. Nadat de volgende verkaatste eersten ook gelijkmatig worden verdeeld moet het laatste te verkaatsen eerst vanaf de 5-5 de beslissing gaan brengen. Beide parturen halen nog een keer alles uit de kast en blijven gelijk opgaan tot aan de volle telegraaf. Als Marije op de goede plek staat en de bal op 5-5 6-6 voor de kaats weet te keren gaan zij naar de 2de omloop.

Boukje Houtsma – Wybrig Bakker

Als laatste kwam Boukje Houtsma samen met Anna Rixt Iedema en Joanne Elise Broeders in actie tegen Wybrig Bakker, Hiske Zeinstra en Melissa Rianne Hiemstra. Het ging gelijk om de prijzen want de winnaar van deze strijd heeft op de 2de omloop een vrije doorgang door een staand nummer waardoor zij zich als eerste voor de ½ finale zouden plaatsen. De vliegende start is er voor Boukje en haar maten als zij gelijk weten toe te slaan en het eerste bordje weten binnen te halen. Als Wybrig en haar maten er niet in slagen om gelijk aan te sluiten zien zij de achterstand verder oplopen via de 0-2 naar zelfs de 0-3. Langzaam maar zeker krijgt het partuur van Wybrig meer en meer grip op de wedstrijd en weten hun eerste eerst binnen te halen. Als er zand in de raderen lijkt te komen aan de zijde van Boukje, Anna Rixt en Joanne Elise en zij de grip over de partij kwijt raken keert de spanning terug. De telegraaf komt uiteindelijk via de 2-3 weer volledig in balans te hangen op de 3-3. De partij lijkt vervolgens volledig te kantelen in het voordeel van Wybrig, Hiske en Melissa Rianne als zij het 7de verkaatste eerst weten binnen te halen. Als Boukje en haar maten er niet meer in slagen om aan te sluiten moeten zij uiteindelijk de handdoek werpen op de 3-5 6-6 als ditmaal Melissa er in slaagt om de kaats te passeren en de winst daarmee veilig te stellen. Het eerste halve finale ticket is daardoor in handen van partuur Wybrig door het staande nummer op de 2de lijst.

Wie zich bij het partuur van Wybrig zou gaan voegen moest blijken uit de onderlinge confrontaties op de 2de omloop waarin Roelie Kroondijk als eerste de arena betrad met Klasine Huistra en Annelien Broersma om de strijd aan te gaan met partuur Nicole Hempenius, Mintje Meintema en Miranda Scheffer. Het begin van deze partij is voor Roelie en haar maten als zij na het openingseerst gelijk weer weten toe te slaan en de voorsprong weten uit te bouwen via de 1-0 naar de 2-0. Langzaam maar zeker weet Boukje samen met Anna Rixt en Joanne Elise zich terug te knokken in de partij en hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen en daarmee terug te komen tot aan de 2-1. De telegraaf keert echter niet terug in balans want het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want via de 3-1 loopt het verschil verder en verder op naar de 4-1. Ondanks deze grote achterstand blijft partuur Boukje er voor gaan en weten zelfs nog een 2de eerst uit het vuur te slepen. Roelie, Klasine en Annelien komen niet meer in de problemen en weten zich als 2de te plaatsen voor de ½ finale in Weidum.

In de strijd tussen partuur Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma en de formatie van Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga stond er gelijk nog veel meer op het spel. Zij gingen strijd om het eerste fel begeerde ticket wat toe gang gaf tot de finale in Weidum. De winnaar had een vrije doorgang in de ½ finale door een staand nummer. Beide parturen beginnen goed aan de partij en geven elkaar niets toe en om en om zijn daar de eerste 2 verkaatste eersten en blijft de balans gehandhaafd op de 1-1. Even lijkt het er op dat Serena met haar maten de touwtjes in handen weten te nemen en een gaatje slaan via de 2-1 weten zij uit te lopen naar de 3-1. De strijd blijkt verre van gestreden want onder leiding van Andrea zet haar partuur de achtervolging in en ze weten eerst voor eerst van de achterstand te snoepen en via de 3-2 weer langszij te komen op de 3-3. De formatie van Andrea slaagt er niet in om de partij in hun voordeel te doen kantelen. Het zevende eerst in deze mooie strijd komt vervolgens in handen van Serena, Lobke en Aluca en zij komen daarmee op een 4-3 voorsprong. Andrea en haar maten geven niet op en blijven het proberen maar zij moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-3 6-6 als Lobke hun partuur naar de finale weet te loodsen als zij de kaats weet te passeren op de 5-3 6-6.

In de halve finale gaat Wybrig Bakker samen met Hiske Zeinstra en Melissa Rianne Hiemstra de strijd om het 2de finale ticket aan met de formatie van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. De vliegende start is er voor Roelie en haar maten als zij 2x keer op rij weten toe te slaan op de 0-6 en de 0-1 0-6 weten zij het eerst te verzilveren. De formatie van Wybrig probeert het wel maar slagen er maar niet in om grip op de wedstrijd te krijgen en zij zien de achterstand nog verder oplopen als Roelie de bal zo naar het perk weet te sturen dat deze onverwerkbaar blijkt voor Hiske en Melissa Rianne op de 0-2 4-6. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze halve finale want de bordjes blijven een kant op gaan. Voor de 2de keer op rij weet Roelie de bal zo naar het perk te sturen dat wederom Hiske en Melissa Rianne voor een onmogelijke taak staan om deze te verwerken op de 0-3 0-6. De strijd is dan eigenlijk al gestreden en wordt veilig gesteld als ditmaal Annelien een bordje weet binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-4 0-6. De strijd lijkt als nog los te barsten wanneer voor het eerst een 6-6 aan de telegraaf verschijnt en Hiske het eerst weet binnen te halen door de kaats te passeren op de 5-0 6-6. Wybrig, Hiske en Melissa Rianne weigeren de strijd op te geven en weten voor de 2de keer een 6-6 uit het vuur te slepen en dit om te zetten in een eerst als Wybrig zelf op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want als Roelie de bal zelf naar het perk mag sturen op de 2-5 0-6 en deze voor de kaats weet te keren stelt zij het finale plekje veilig voor hun partuur.

De finale van deze vrije formatie dames 1ste klas bij kaatsvereniging Nije Kriich gaat tussen het partuur van Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma en de formatie van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. De start is voor Roelie en haar maten als zij door een zitbal van Roelie op de 2-6 gelijk de leiding weten te nemen. De strijd komt gelijk goed op gang want het 2de verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist als ditmaal het vizier van Roelie niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt komen Serena en haar maten langszij op de 1-1. Beide parturen zijn goed aan de finale begonnen en zeer aan elkaar gewaagt aan het begin want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 en als Aluca goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven weet te slaan nemen zij de leiding over in de partij met 2-1. Zij kunnen niet lang van de voorsprong genieten want met een prachtige zitbal loodste Roelie haar partuur weer langszij op de 2-1 4-6. Het blijft een mooie partij om te zien want beide parturen halen alles uit de kast om de winst veilig te stellen zo komt er voor de 3de keer de 6-6 aan de telegraaf en als de door Serena opgeslagen bal buiten het perk belandt neemt het partuur van Roelie de touwtjes in handen. Zij slagen er vervolgens in om uit te lopen door goed werk van Klasine in het voorperk zij weet de boven te vinden op de 2-3 4-6. Wat Serena ook samen met Lobke en Aluca probeert zij lijken maar niet het passende antwoord te kunnen vinden en zien ook het 5de eerst naar partuur Roelie gaan als het perk van Klasine en Annelien de bal over de boven weet te slaan op de 2-4 2-6. De strijd is dan gestreden want het partuur van Roelie geeft dit niet meer uit handen en ze weten de winst veilig te stellen als Annelien de kaats weet te passeren op de 2-5 4-6 en daarmee nemen zij de krans mee uit Weidum.

1ste prijs Weidum:

Roelie Kroondijk                                  Easterein

Klasine Huistra                                    Reduzum

Annelien Broersma                              Leeuwarden

2e prijs:

Serena Hovenga                                  Marsum

Lobke Vlasbloem                                 Makkum

Aluca Bouma                                       Grou

3e prijs:

Wybrig Bakker                                     Tersoal

Hiske Zeinstra                                      Groningen

Melissa Hiemstra                      Stiens

Herkansing

De dames konden deze dag minimaal 2x kaatsen, bij verlies op de 1ste lijst kwam men terecht in de herkansingsronde. Ook daar bleven er 5 partuur over waarvan Boukje Houtsma, Anna Rixt Iedema en Joanne Elise Broeders zich als eerste voor de ½ finale weten te plaatsen door een staand nummer en daarmee een vrije doorgang. Zij komen uiteindelijk tegenover de formatie van Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra te staan. Zij wonnen op de 2de omloop met 5-3 6-4 van partuur Sjoukje Stuiver, Anneke Smid en Aletta van Popta. Het eerste finale plekje in de herkansing was voor Akkelyna de Haan, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg. Zij wisten te winnen van Fenna Kramer, Margriet Miedema en Kim Dijkstra met 5-3 6-0 en door een staand nummer in de halve finale gingen zij als eerste naar de finale. De ½ finale tussen de formaties van  Boukje en Hester kende het volgende verloop. Anke had last van het schouder en liet het perk en opslag werk vanaf de 2de omloop over aan Hester en Simona. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker weet de formatie van Boukje de touwtjes in handen te nemen als zij zelfs het 2de eerst weet te bemachtigen met een zitbal op de 1-1 6-4. De formatie van Hester probeert gelijk aan te sluiten maar zien het verschil verder oplopen wanneer Boukje voor de 2de keer op rij weet toe te slaan als zij ditmaal de kaats weet te behouden op de 2-1 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor het eerst de 6-6 verschijnt maar als het vizier van Hester niet op scherp staan en de bal buiten gaat loopt het verschil al op naar de 4-1. Hester en haar maten geven de strijd niet op en weten nog een 2de bordje te verzilveren door goed werk van Simona in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-1 2-6. Zij kunnen daarmee echter niet voorkomen dat partuur Boukje als eerste het 5de bordje weet te bereiken door goed opslag werk van Boukje op de 4-2 6-2. Via een snel verkaatst eerst weet Anke met haar opslag als nog een bordje te bemachtigen als zij de kaats weet te behouden op de 5-2 0-6. Het finale ticket komt uiteindelijk in handen van Boukje, Anna Rixt en Joanne Elise als de opgeslagen bal van Simona buiten het perk belandt op de 5-3 6-4.

In de laatste partij van de dag in Weidum de finale van de herkansing staat Akkelyna de Haan samen met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg tegenover het partuur van Boukje Houtsma, Anna Rixt Iedema en Joanne Elise Broeders. Het is Elly die deze finale weet open te breken als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 6-4 en daarmee hun partuur op voorsprong weet te zetten. Als Boukje vervolgens het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen belandt loopt het verschil al snel verder op via de 1-0 6-2. De spanning keert terug in deze finale als in een zwaar bevochten eerst Akkelyna de bal niet de goede richting mee weet te geven en deze buiten valt op de 2-0 6-6. De telegraaf keert zelfs terug in balans als in een snel verkaatst eerst Boukje weet toe te slaan en een zitbal weet te plaatsen op de 2-1 0-6. Ze slaagt er samen met haar maten niet in om de leiding over te nemen en wanneer Ineke op de goede plek staat en de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-2 6-2 levert hun de leiding weer op. Het is Akkelyna die de voorsprong weet uit te bouwen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-2 6-4. De strijd is dan gestreden want als het 5de eerst ook als eerste aan de zijde van partuur Akkelyna verschijnt weten zij de 1ste prijs in de Herkansing veilig te stellen. Het is Boukje die de wedstrijd in mineur voor haar partuur afsluit als zij de bal buiten het perk plaatst op de 5-2 6-6.

1e prijs Herkansing:

Akkelyna de Haan                     Wier

Elly Hofman                             Dronrijp

Ineke van der Ploeg                  Ried

Het foto-album van deze wedstrijd vind je hier: 

https://myalbum.com/album/vLCgttQVzq9N

Foto’s en verslag: Henk Hempenius