Home laatste nieuws Daniël Iseger op de PC: “Je witte it nea”

Daniël Iseger op de PC: “Je witte it nea”

235
0

Nog iets meer dan twee weken, dan wordt in Franeker de PC verkaatst. Voor Enno Kingma leken de problemen voor aanvang van dit kaatsweekeinde onoverzichtelijk groot, maar er gloort hoop. Dit weekeinde kaatste hij met twee invallers de finale in Bolsward. Plaatsing voor de PC lijkt daarmee alsnog zeker. Met wie hij daar kaatst? Zesvoudig PC-winnaar Daniël Iseger lijkt in geval van nood een van de meeste logische opties.

Pieter Jan Plat (schouder uit de kom) en Sjoerd de Jong (scheurtje in de hamstring) zijn niet inzetbaar. Sjoerd de Jong liet zich vrijdag in Heerenveen na één slag vervangen door Jouke Bosje, om in ieder geval nog wat startpunten te verdienen voor de ranking.

Op zondag in Bolsward kaatste Kingma met vaste vervanger Alle Jan Anema en met Daniël Iseger en won de tweede prijs. Met in het achterhoofd de vraag of Plat (zeker niet) en De Jong (mogelijk niet) op tijd fit zijn voor de Fyfde Woansdei is het nu al de vraag wie de eventuele vervangers zijn.

Iseger kaatste immers in Huizum ook al als invaller mee. Sjoerd de Jong raakte daar geblesseerd. Iseger, hij woont in de buurt, was aanwezig en was bereid Kingma en Anema te helpen. Daarbij dacht hij even niet aan het feit, dat hij volgens de KNKB nog een wedstrijd geschorst was.

“Op de PC? Ik wit it net”“Ik hie der better om tinke moatten en it is myn eigen skuld. Ik hie ferkeard rekkene, omdat ik gjin rankingspiler mear bin en dan hie ik dy wedstriid dus noch net keatse meien. Mei de goeie bedoelingen bin ik it fjild wer yn stapt. Ik mei gewoan graach keatse,” zegt Iseger op de site van Omrop Fryslân.

De kaatser bood via mail zijn excuses aan de kaatsbond aan. Toch werd er rapport opgemaakt en dreigt er nog een schorsing. Het is voor iedereen een raadsel wanneer die schorsing zou moeten aangaan en hoe zwaar die uitpakt.

Iseger in de Leeuwarder Courant: “Op de PC? Ik wit it net. It is mar krekt wat de strafkommisje beslút. Ik hoopje dat se coulant binne. Sels haw ik gjin PC-ambysjes mear, dat hat west. It rekket my dus ek net echt. Mar oaren help ik graach.”

Overigens kan Iseger in geval van schorsing nog in beroep gaan en blijven kaatsen, zolang de beroepsprocedure loopt. De kans, dat hij op de PC door een schorsing niet kan kaatsen lijkt daardoor niet heel groot.

(kaatsnieuws.com / omropfryslan.nl / Leeuwarder Courant)