Home laatste nieuws De winnaars van 12, 13 en 14 juli 2019

De winnaars van 12, 13 en 14 juli 2019

240
0

Het weekeinde begon vroeg met hoofdklassewedstrijden in Heerenveen en Bolsward. Taeke Triemstra steeg in het kaatsklassement aller tijden. Bijna alle categorieën kwamen in actie. De winnaars vind je in ons wekelijkse overzicht.

  Zondag 14 juli 2019
 
  Bolsward | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Marten Bergsma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Enno Kingma | Alle Jan Anema | Daniël Iseger
3. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
 
  Ried | Heren Eerste Klasse (Afd)
1. Minnertsga (Chris Wassenaar | Hylke Bruinsma | Jacob Wassenaar)
2. Dronryp (Johan Diertens | Sybren Poelsma | Pieter van der Schoot)
3. Tzummarum (Jelmer van der Meer | Jelle Pieter van der Walt | Willem Heeringa)
 
  Weidum | Dames Eerste Klasse (VF)
1. Roelie Kroondijk | Klasine Huistra | Annelien Broersma
2. Serena Hovenga | Lobke Vlasbloem | Aluca Bouma
3. Wybrig Bakker | Hiske Zeinstra | Melissa Hiemstra
   
  Herkansing
1. Akkelyna de Haan | Elly Hofman | Ineke van der Ploeg
   
   
  Westhoek | Jongens (DEL)
1. Karel Monfils | Jelmer Kuiken | Ramon Raap
2. Jesper Tolsma | Rutger Torensma | Marco van Dijk
3. Thomas Dijkstra | Jelmer Torensma | Jens Rienk Jepkema
   
  Herkansing
1. Marc Minnesma | Eric Minne Cats | Allard van Wigcheren
2. Jelger van der Meulen | Alwin Boschma | Johan Sipma
3. Stan van den Berg | Daniël Meesters | Gosse de Haan
   
  Folsgare | Meisjes A (DEL)
1. Inge Jansma | Naomi Wiersma | Fiera de Vries
2. Senne Idsardi | Iris Oosterbaan | Gerde Lycklama a Nijeholt
   
  Folsgare | Meisjes B (DEL)
1. Ilse Zwaagstra | Rixt Blanke | Moniek Lootsma
2. Chantal de Witte | Iris Veltman | Bente Miedema
   
   
  Herkansing
1. Lieke van Loon | Esther de Vries | Marrit Meijer
   
   
  Easterlittens | Schooljongens (DEL)
1. Brent Timmerman | Jan-Tymen Eisma | Nick van der Walt
2. Milan van der Weg | Sjoerd van der Schaar | Sybrand Veldhuis
3. Mathijs Buma | Mark Okkema | Iwan Hiddinga
   
  Herkansing
1. Sjouke Beimers | Jardo Sterkenburg | Thomas Bouma
2. Jens Kooistra | Otte Algra | Douwe Faber
   
  Easterlittens | Schoolmeisjes (DEL)
1. Eline van Dijkhuizen | Marit Feenstra | Yannah Palma
2. Lisanne Scharringa | Dominique Huisman | Jelly Hiemstra
   
   
  Herkansing
1. Suzanna Allema | Hester Torensma | Marscha Broersma
   
 
  Goënga | Pupillenmeisjes A (DEL)
1. Nina-Claire Wijning | Linda van der Meer
2. Maud Hellinga | Inez Bosch
 
  Goënga | Pupillenmeisjes (DEL)
1. Rianne Osinga | Wieke Schaap
2. Minke Tjalsma | Doutsen Veendorp
3. Jetske Zijlstra | Michelle Gerjanne Sijtsma
   
  Herkansing
1. Anke Bruinsma | Fenna Hoekstra
2. Jildou Sterk | Manouk Scharringa
   
  Grou | Welpenmeisjes (DEL)
1. Anna Lotte van Beem | Rianne van der Walt
2. Lotte-Ytsje Hoekstra | Dana Marrit Koopmans
   
   
  Herkansing
1.  
2.  
   
  Zaterdag 13 juli 2019
 
  Scharnegoutgum | Heren Eerste Klasse (DEL)
1. Bouke Tuinman | Hyltje Bosma | Willem Heeringa
2. Youri de Groot | Kevin Jordi Hiemstra | Stefan van der Meer
3. Jasper Jager |Hielke Beijering | Patrick van Dellen
   
  Sint Nicolaasga | Heren 50+ A (DEL)
1. Douwe Wierstra | Piet Zondervan | Roel Sijbesma 
2. Jochum de Vries | Johan Hiemstra | Piet Machiela
   
  Sint Nicolaasga | Heren 50+ (DEL)
1. Jan de Jong | Tjeerd Bouma |  Egbert Bootsma 
2. Auke Akkerman | Ale Mosselman | Maikel Versnel 
   
 
  Menaam | Jongens (VF)
1. Aizo Veltman |Jorn Lars van Beem | Jitze Floris
2. Mark Minnesma | Klaas Gerrit Meulenaar | Marten Jansen
3. Jesper Tolsma | Stan van den Berg | Karel Monfils
   
  Herkansing
1. Rick Minnesma | Jurrit Osinga | Steven Koster
2. Harold de Boer | Dietmer Kuperus | Wilke van der Meulen
 
  Menaam | Meisjes (VF)
1. Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Anouk Smink
2. Julia Rienks | Rixt Fokkema | Iris Oosterbaan
3. Inge Jansma | Lisanne Leijenaar | Gerde Lycklama à Nijeholt
   
  Herkansing
1. Foke Jil Bakker | Anna-Dieuwke Dijkstra | Senne Idsardi
   
   
  Vrijdag 12 juli 2019
   
  Heerenveen | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Marten Bergsma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Enno Kingma | Alle Jan Anema | Jouke Bosje
   
  Bolsward | Dames Hoofdklasse (DEL)
1. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Manon Scheepstra
2. Annet de Haan | Margriet Bakker | Marrit Zeinstra
3. Nynke Sijbrandij | Sjanet Wijnia | Annelien Broersma