Home Verslagen Puur Passie wint hoofdklasse in Berltsum

Puur Passie wint hoofdklasse in Berltsum

284
0

De dames pakken traditioneel getrouw een maal per seizoen de kaatstas in om dan af te reizen naar Berlikum. Op zondag 3 juni 2018 waren zij wederom te gast op sportcomplex “De Koekoek”. Zowel de dames hoofdklas als eerste klas hadden deze dag de reis ondernomen.

Marije van der Meer – Nynke Sybrandy

Kaatsvereniging Berlikum organiseerde voor beide een vrije formatie wedstrijd. Bij de dames hoofdklas gingen 8 partuur met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. De lijst bij de dames eerste klas telde 14 partuur. Net na klok van 11:00 gaf scheidsrechter J. Bergsma het startsein voor een mooie kaats dag in Berlikum. Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma moesten in hun eerste partij van de dag gelijk vol aan de bak want zij stonden tegenover door Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het begin van de partij is voor de formatie van Nynke zij weten gelijk toe te slaan en de leiding te nemen door het eerste en tweede verkaatste eerst op rij naar zich toe te trekken. Langzaam maar zeker lijkt Marije met haar maten meer grip op de wedstrijd te krijgen wat als resultaat heeft dat ook zij een bordje weten te bemachtigen. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen. Het verschil loopt vervolgens langzaam maar zeker verder en verder op via de 1-3 naar de 1-4 en zelfs de 1-5. Marije, Klasine en Annelien geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en hebben gedurende wedstrijd meerder kansen op een eerst maar steeds weet Nynke met maten toe te slaan en daarmee blijven de bordjes een kant over gaan. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst verschijnt nog een keer de 6-6 maar is het Nynke die de winst veilig weet te stellen als zij het perk van Klasine en Annelien met lege handen achterlaat door een zitbal te plaatsen op de 1-5 6-6. Het was tevens de laatste wedstrijd voor Klasine Huistra dit seizoen zij moet een operatie ondergaan aan het enkel waarna een revalidatie periode voor haar begint. Zij heeft aan gegeven nog niet klaar te zijn met het kaatsen en zeker terug te komen. Wij wensen Klasine een heel voorspoedig herstel zodat ze weer snel op de velden is te bewonderen.

Nelie Steenstra – Elly Hofman

Spannendste partij van de eerste omloop bij de dames hoofdklas ging tussen Nelie Steenstra, Margriet Bakker en Harmke Siegersma en de formatie van Elly Hofman, Marte Altenburg en Anne Monfils (verving deze dag Martzen Deinum zij had een dag eerder een knieblessure opgelopen en moest rust houden deze dag). De vliegende start was er voor partuur Nelie want zij weten gelijk de eerste verkaatste bordjes aan elkaar te knopen en uit te lopen via de  1-0 naar de 2-0.  Elly probeert met haar maten de aansluiting te herstellen maar zij slagen er maar niet in om het tij te doen keren waardoor de eersten een kant op blijven gaan en de achterstand op blijft lopen via de 3-0 en de 4-0. Er lijkt niets aan de hand voor Nelie, Margriet en Harmke maar ze slagen er maar niet in om de voorsprong vast te houden. Het partuur van Elly weigert de handdoek te werpen en haalt alles uit de kast om de wedstrijd als nog in voordeel te kantelen. Het lijkt effect te hebben als zij daarna ook eindelijk hun eerste en 2de bordje weten te bemachtigen. De strijd lijkt als nog te zijn beslist wanneer Nelie met haar formatie als eerste op het 5de eerst uit weet te komen en daarmee lijkt de 2de omloop een kwestie van tijd maar niets blijkt minder waar. De spanning keert langzaam maar zeker terug in de wedstrijd als het verschil kleiner en kleiner wordt via de 5-3 naar de 5-4. De strijd lijkt daar mee weer volledig open maar het is uiteindelijk Nelie die de winst veilig weet te stellen als zij er in slaagt om de bal zo naar het perk te brengen dat Anne er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 5-4 6-4.

Ilse Tuinenga – Anna-Brecht Bruinsma

Ilse Tuinenga kaatste deze dag voor eigen publiek. Zij betrad de arena van sportcomplex “De Koekoek” samen met haar vrije formatie maten Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra en in hun eerste partij van de dag kwamen zij tegenover Anna-Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra te staan. Beide formaties gingen goed van start maar het is de formatie van Ilse die de eersten weet binnen te halen en een gaatje te slaan via de 1-0  naar de 2-0. De spanning keert vervolgens weer even terug als de formatie van Anna Brecht de achterstand weet te verkleinen tot de 2-1. Beide parturen komen niet op gelijke hoogte want Ilse slaagt er met Sjanet en Manon in om op het juiste moment toe te slaan en de voorsprong weer uit te bouwen via de 3-1 naar de 4-1. Wat Anna Brecht, Anouk en Kim ook nog proberen niets lijkt de partij te kunnen kantelen het verschil is deze dag te groot. De strijd is gestreden als het partuur van Ilse als eerste het 5de eerst weet te bereiken. Zij geven dit ook niet meer uit handen en het is Ilse zelf die de 2de lijst veilig weet te stellen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 1-5 4-6. Als laatste betrad Tineke Dijkstra samen met Sandra Hofstra en Louise Krol de mooie groene kaatsmat in Berlikum om het op te gaan nemen tegen Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra. De bliksem start was er voor partuur Tineke. Zij lieten geen gras over groeien en weten nadat zij het eerste bordje hadden binnen gesleept de voorsprong uit te bouwen via de 2-0 naar de 3-0. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn en de formatie van Jildou slaagt er maar niet in om een passend antwoord te vinden waardoor Tineke met Sandra en Louise de touwtjes nog steviger weet aan te trekken en uit te lopen via de 4-0 naar zelfs een  5-0. De strijd lijkt te zijn gestreden maar ook hier weet Jildou met haar maten nog een bordje uit het vuur te slepen voordat Tineke de deur naar de 2de lijst in het slot gooit en de winst veilig weet te stellen met haar opslag en een zitbal weet  te plaatsen op de 5-1 6-4.

Nynke Sybrandy – Nelie Steenstra

De 4 formaties die de 2de lijst in Berlikum hadden weten te bereiken mochten in ieder geval nog 2 keer kaatsen want de verliezende parturen kwamen elkaar nog een keer tegen in de strijd om de 3de prijs of niets. De winnaars gingen uitmaken in de finale wie er deze dag de kransen mee naar huis mocht nemen. Als eerste kwam Nynke Sybrandy samen met Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra in actie tegen Nelie Steenstra, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Het eerste bordje aan de telegraaf wordt verzilverd door de formatie van Nynke die gelijk daarna de touwtjes in handen weten te nemen en de voorsprong verder uit weten te bouwen via de 1-0 naar de 2-0. Ondanks dat Nelie samen met haar maten op zoek gaat naar een passend antwoord om de partij te doen kantelen loopt het verschil verder op via de 2-0 naar de 3-0 en zelfs de 4-0. Ook in deze partij verschijnt nog een paar keer de 6-6 maar zal het niet mogen baten voor Nelie, Margriet en Harmke. Zij slagen er maar niet in om een bordje te bemachtigen en zien Nynke, Wiljo en Marrit als eerste het 5de eerst bereiken waarna de strijd is gestreden en weet Wiljo de winst en de finale veilig te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 5-0 6-4.

Ilse Tuinenga – Tineke Dijkstra

Wie de tegenstandsters gaan worden in de finale moest gaan blijken uit de 2de partij op de 2de lijst in Berlikum. Het is Ilse Tuinenga die samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra de strijd aan gaat met Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol om het fel begeerde 2de finale ticket in Berlikum. Het is Sjanet die de partij open weet te breken als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 6-4. In een zwaar bevochten eerst verschijnt voor de eerste keer de 6-6 maar is het Tineke die het vizier niet op scherp heft staan en de bal buiten de perk plaatst waardoor het verschil oploopt naar de 2-0. Ilse lijkt met Sjanet en Manon de touwtjes stevig in handen te hebben als zij ook het 3de eerst aan hun totaal weten toe te voegen. Tineke, Sandra en Louise geven de strijd niet op en weigeren de handdoek te gooien. Zij weten de spanning terug te doen keren als zij de achterstand weten te verkleinen via de 3-1 naar de 3-2 als ditmaal Ilse het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 3-1 6-6. De balans keert zelfs geheel terug in de partij als ditmaal Louise er in slaagt om een bordje aan hun totaal te voegen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 3-2 4-6. Zij slagen er niet in om de wedstrijd vervolgens in hun voordeel te doen kantelen. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen zo ok nu want nadat Ilse met haar maten op een 4-3 waren gekomen wisten zij onder leiding van Ilse ook het 5de eerste te bereiken als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-3 6-4. De strijd is dan gestreden want Tineke slaagt er met Sandra en Louise niet meer in om het tij nog te doen keren. Als de opgeslagen bal van Tineke op 5-3 6-0 buiten de perklijnen beland zijn de finalisten bekend bij de dames hoofdklas in Berlikum.

Derde prijs of niets

Voordat de finalisten de arena betraden in Berlikum was er ook nog de strijd om de 3de prijs of niets tussen Nelie Steenstra, Margriet Bakker en Harmke Siegersma en het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het is Margriet die er in slaagt om hun partuur aan de leiding te zetten als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 6-4. In een zwaar bevochten eerst verschijnt gelijk de eerste 6-6 aan de telegraaf door goed werk van Louise in het tussen spel zij weet de bal tot in het perk te retourneren op 1-0 6-6. Langzaam maar zeker lijkt de formatie van Tineke de touwtjes in handen te nemen en zij weten dankzij een bovenslag van Sandra op de 1-1 6-6 als eerste het 2de bordje te bereiken. Nelie probeert met Margriet en Harmke de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen als ditmaal Nelie het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 1-2 4-6. Het lijkt een eenzijdige partij te gaan worden als het verschil blijft oplopen wanneer ditmaal Nelie de bal te veel gang mee geeft en hij over het perk vliegt op de 1-3 0-6. Er lijkt niets aan de voor Tineke, Sandra en Louise maar de spanning keert toch weer terug in de wedstrijd als in een zwaar bevochten eerst Nelie weet toe te slaan aan de opslag en hun 2de bordje weet te verzilveren op de 1-4 6-6. Spanning zit er vanaf dat moment volop in de wedstrijd want voor de 2de keer op rij is daar weer de 6-6 en ditmaal is het Margriet die een eerst weet te verzilveren waardoor het verschil terug loopt naar de 3-4. De formatie van Tineke lijkt in een keer de controle over de wedstrijd kwijt te zijn want het is Nelie die hun weer langszij weet te brengen wanneer zij de kaats weet te behouden met haar opslag op de 3-4 6-0. De strijd wordt er niet minder om want het 9de verkaatste eerst dient vervolgens weer op de 6-6 te worden beslist. Als ditmaal Sandra vanaf de boven uithaalt en deze bal over de kwaad vliegt op de 4-4 6-6 neemt partuur Nelie de leiding over met 5-4. Zij geven deze voorsprong ook niet meer uit handen en Nelie zelf stelt de 3de prijs veilig als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-4 6-4.

Finale

Er moet op dan alleen een antwoord komen op de vraag wie neemt deze mooie kaatsdag in Berlikum de krans mee is het Nynke Sybrandy samen met Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra of is het de formatie van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Het is in ieder geval weer een prachtige affiche. Het is altijd volop strijd om elke 2 punten  aan de telegraaf tussen deze 2 topformaties bij de dames van begin tot het einde. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van partuur Ilse als ditmaal Nynke de bal niet genoeg gang mee geeft en de bal voor het perk doet belanden op de 4-6. In een zwaar bevochten eerst verschijnt voor de eerste keer de 6-6 met een prachtige uithaal weet Marrit de boven te vinden en de telegraaf daarmee weer in balans te brengen. Het is een mooie partij om naar te kijken en de banken rondom het veld waren de hele dag goed bezet. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van bordjes. SJanet slaagt er in om hun partuur weer aan de goede kant van de score te zetten als zij de kaats weet te passeren op de 1-1 4-6. De formatie van Ilse slaagt er niet in om dit vast te houden en zien het evenwicht weer terug keren in een zwaar bevochten eerst op de 1-2 6-6 wanneer Wiljo de bal voor de kaats weet te keren. Beide parturen geven elkaar geen duimbreedte ruimte en blijven knokken voor elke 2 punten waardoor voor de 2de keer op rij de 6-6 verschijnt. Als Nynke de bal richting het perk stuurt is het Sjanet die bal goed raakt en de bal naar de boven slaat waar Marrit de bal makkelijk lijkt te kunnen retourneren schiet deze door en komt de formatie van Ilse weer op voorsprong. Ze halen beide alles uit de kast om de kransen maar mee te kunnen nemen. In het daarop volgende eerst krijgt Marrit een herkansing op de boven en ditmaal is ze wel succesvol want zij retourneert de bal tot in het perk op de 2-3 6-4. Het is een prachtige strijd om te zien voor het publiek wat om de lijnen zit met een zitbal op de 3-3 4-6 is het Ilse die het belangrijke zevende eerst weet te pakken. Nynke, Wiljo en Marrit blijven er voor vechten en ze weten weer langszij te komen wanneer ditmaal Nynke de bal voor de kaats weet te keren op de 3-4 6-0. Het lijkt er vervolgens op dat Nynke met haar maten als eerste het 5de bordje weten te bemachtigen als zij een 6-0 voorsprong weten te nemen maar zij zien deze voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen waardoor weer de 6-6 verschijnt met een bovenslag weet Marrit als nog het 5de eerst te verzilveren. De kransen zijn dan echt in binnen handbereik maar wederom zet Ilse met Sjanet en Manon de achtervolging in en ze weten met een zitbal op de 5-4 4-6 weer de aansluiting te herstellen. Het laatste te verkaatsen eerst in Berlikum gaat de beslissing brengen wie de krans mee mag nemen. Het is uiteindelijke Ilse zelf die de kransen in eigen huis binnen weet te slepen als zij de kaats weet te behouden op de 4-5 4-6. Het is de 2de krans in een weekeinde voor Manon Scheepstra.

Dames hoofdklas:

1ste prijs 

Ilse Tuinenga                                                    Berlikum

Sjanet Wijnia                                                    Wommels

Manon Scheepstra                                            Huizum

2de prijs 

Nynke Sybrandy                                               Huizum

Wiljo Sybrandy                                                  Leeuwarden

Marrit Zeinstra Groningen

3de prijs 

Nelie Steenstra                                                 Minnertsga

Margriet Bakker                                                Easterlittens

Harmke Siegersma                                            Berlikum

 

tekst & foto’s: Henk Hempenius