Home laatste nieuws Stellerij 2e cyclus heren 2018

Stellerij 2e cyclus heren 2018

223
0
kaatsnieuws, menaam

Marten Feenstra keert terug op het kaatsveld. Hij gaat de tweede cyclus met Auke Boomsma en Laas Pieter van Straten kaatsen. In de tweede cyclus valt onder andere de PC.  Aanvullingen? Kaatsnieuws@gmail.com. 

 

Auke Boomsma Laas Pieter van Straten Marten Feenstra
Gert-Anne van der Bos Taeke Triemstra Tjisse Steenstra
Bauke Triemstra Dylan Drent Hendrik Kootstra
Menno van Zwieten Hylke Bruinsma Erwin Zijlstra
Jelte-Pieter Dijkstra Bauke Dijkstra Evert Pieter Tolsma
André van Dellen Gerrit Jan Duiven Lennart Adema
Rienk Veltman Jouke Bosje Rick Poortstra
Jan Hof Fabian Noordhuis Jan-Sjouke Weewer
Julian Faber Hendry Steigenga Leon Bekema
Bouke Willem Tuinman René de Haan Wybren Postma
Paul Dijkstra Gabe-Jan van Popta Stefan van der Meer
Peter van Zuiden Allard Hoekstra Thomas van Zuiden
Jelle Attema Kees van der Schoot Sjoerd de Jong
Lieuwe van der Werff Sjoerd Smits Riemer Hoekstra
Corné Tuinenga Jan Sipke Tuinman Menno Galama
Arnold Zijlstra Pier Piersma Haye Jan Nicolay
Patrick van Dellen Hendrik Jan van der Veld Aloys Freitag
Enno Kingma Renze Hiemstra Hans Wassenaar
Johannes van der Veen Wiebe Wessel Bos Sip Jaap Bos
Remmelt Bouma Jelte Visser Willem Heeringa
Wierd Baarda Pieter van der Schoot Tsjerk Elsinga
Johan Diertens Erik Haitsma Steven de Bruin
Wytze Wassenaar Hielke Beijering Yannick Hielkema
Gerard de Vries Jelle de Vries Sybren Beert de Jong
Kevin Jaarsma Djurre Seerden Marco de Groot
Marten Bergsma Pieter Jan Plat Jan Schurer
Habtamu de Hoop Jouke Vlasbloem Klaas Pier Folkertsma
Elgar Boersma Hyltje Bosma Hendrik Bouwhuis
Willem Jan Postma Albert Feenstra Gerben de Boer
Tom Gerard Cats Lennard Terpstra Kevin Jordi Hiemstra
Doede Rients Okkema Mart van der Molen Bart Reijenga
Durk Ennema Jacob-Klaas Haitsma Patrick Scheepstra