Home laatste nieuws Partuur Tuinenga wint in Morra-Lioessens

Partuur Tuinenga wint in Morra-Lioessens

266
0

Waar veel kaatsverenigingen twijfelen om een dames en heren hoofdklas te organiseren in verband met alle bijbehorende regels en protocollen het handhaven ervan, heeft kaatsvereniging Warber Bliuwe uit Morra- Lioessens besloten om samen de schouders er onder te zetten. Zo werd er een plan van aanpakt opgesteld met het bijbehorende protocol wat uiteindelijk leidde tot het groene licht van de veiligheidsregio.

Toeschouwers

Zij mochten aan de slag en werden geen beperkingen opgelegd met betrekking tot het aantal toeschouwers, mits iedereen zich aan de regels waar onder de 1,5m afstand zou houden. Het resulteerde in een prachtige kaatsdag. Even leek het weer nog roet in het eten te gooien want voor dat de strijd losbarstte kwam de regen nog even met bakken uit de lucht. Nadat het zonnetje tevoorschijn kwam werd het om de lijnen van het veld drukker en drukker en werd het gezellige druk op het veld. Naast de dames kwamen ook de heren hoofdklas op hetzelfde veld in actie. De wedstrijdleiding was in handen van Astrid Kooistra bij de heren en de Hendrik Tolsma bij de dames. Het was deze dag zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau bij de dames.

Nynke Sybrandy – Andrea Kroes

Om klokslag 11:00 stuurde Nynke Sybrandy als eerste de bal richting het perk zij vormt dit seizoen een vrije formatie met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra en zij stonden op de eerste omloop tegenover Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga (zij zijn bij elkaar gebleven).  Het is Nynke die de wedstrijd in hun voordeel weet open te breken als zij op 6-0 de bal voor de kaats weet te keren. De strijd lijkt dan los te komen want Andrea, Sigrid en Marije weten in het daaropvolgende eerst een 2-6 voorsprong te nemen maar dankzij 2 boven slagen van Marrit en Manon weten zij het eerst alsnog op 1-0 6-6 naar zich toe te trekken. Andrea en haar maten blijven het proberen maar zien voor de 3de keer op rij het bordje naar de zijde van de telegraaf van partuur Nynke gaan wanneer Nynke er met haar opslag in slaagt om de kaats te behouden op 2-0 6-0. Het onderlinge krachtsverschil lijkt te groot te zijn tijdens deze eerste vrije formatie van het seizoen. Met een prachtige zitbal op 3-0 6-0 weet Nynke het verschil verder te doen oplopen. Ondanks dat Andrea, Sigrid en Marije alles uit de kast blijven halen slagen zij er maar niet in om grip op de wedstrijd te krijgen. Als Manon erin slaagt om de bal op 4-0 6-4 over de boven te doen vliegen is de strijd gelopen en gaat voor de 5de keer op rij het eerst naar een zijde van de telegraaf. Nynke, Manon en Marrit komen niet meer in de problemen en stellen de winst veilig op 5-0 6-0 als Marrit erin slaagt om de kaats te passeren.

Roelie Kroondijk – Ilse Tuinenga

In de 2de partij begon Roelie Kroondijk samen met Klasine Huistra en Amarens de Groot (vervangster van Jennie Terpstra) aan de opslag tegen de formatie van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Margriet neemt dit seizoen het voorinse plekje voor haar rekening waardoor Sjanet weer teruggaat naar het achter perk. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van partuur Ilse als de door Roelie opgeslagen bal buiten de perklijnen belandt op 2-6. De bliksemstart in deze wedstrijd is voor Ilse, Margriet en Sjanet als zij de voorsprong verder weten uit te bouwen wanneer Margriet erin slaagt om de kaats te passeren op de 0-1 2-6. Het partuur van Roelie probeert wel degelijk om het tij te keren maar het krachtsverschil blijkt in deze eerste wedstrijd van het seizoen te groot want het verschil blijft oplopen wanneer wederom Roelie het vizier niet op scherp heeft staan en de bal wederom buiten de perklijnen belandt op de 0-2 2-6. Ilse en haar maten hebben de touwtjes dan al stevig in handen en weten via een zeer snel verkaatst eerst de voorsprong verder uit te bouwen naar 0-4 door een passeerslag van de kaats van Sjanet op 0-3 2-6. Het blijft echter eenrichtingverkeer met het verschijnen van de eersten aan de telegraaf want met een prachtige zitbal weet Ilse hun 5de eerst op rij binnen te halen op de 0-4 2-6. Eindelijk lijkt de strijd alsnog op gang te komen als voor het eerst de 6-6 verschijnt door goed werk van Klasine in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op 0-5 6-6 stelt zij hun eerste bordje veilig. De spanning blijft ook in het daarop verkaatste eerst maar de partij kantelt niet meer want het is Ilse zelf die haar partuur naar de volgende omloop weet te loodsen als zij in een zwaar bevochten eerst de winst alsnog veilig weet te stellen door de bal op 1-5 6-6 te retourneren tot in het perk.

Tineke Dijkstra – Annet de Haan

Tineke Dijkstra vormt ook dit seizoen weer een vrije formatie samen met Sandra Hofstra en Louise Krol en zij openden hun seizoen tegen Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma een nieuwe vrijeformatie. Het is Annet met haar maten die op voorsprong weten te komen als Tineke er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en deze buiten belandt op 0-6. De strijd lijkt vervolgens al echt los te barsten in deze confrontatie want het 2de eerst dient al op de 6-6 te worden beslist. Met een prachtige uithaal van Sandra zij weet de boven te vinden keert de balans terug in de wedstrijd. Langzaam maar zeker weet Tineke met haar maten het initiatief over te nemen en op voorsprong te komen wanneer Louise die de opslag even over heeft genomen van Tineke een prachtige zitbal weet plaatsen op de 1-1 6-2. Annet, Lotte en Annelien proberen gelijk weer aan te sluiten maar zien de achterstand oplopen wanneer Sandra weer prachtig in de bal stapt en deze wederom over de boven laat vliegen op 2-1 6-4. Langzaam maar zeker komt er meer strijd in deze partij want voor de 2de keer verschijnt de 6-6. Als Tineke op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren komen zij op een 4-1 voorsprong. Annet en haar maten halen alles uit de kast en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf wat leidde tot de 2de 6-6 op rij. Het is echter weer Louise dit het eerst weet te verzilveren met een prachtige zitbal op het perk van Lotte en Annelien. Tineke, Sandra en Louise lijken dan op weg naar de 2de lijst. Er lijkt even zand in de raderen te komen want zij slagen er niet in om de partij uit te maken en daar maakt Annet met haar maten dankbaar gebruik van want met een prachtige zitbal op 5-1 6-6 weet Annet hun 2de eerst binnen te slepen. De spanning blijft verder oplopen als ditmaal Lotte weet toe te slaan en het 3de eerst voor hun partuur binnenhaalt met een prachtige bovenslag op 5-2 2-6. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Louise die de laatste 2 benodigde punten weet binnen te halen als zij op 5-3 6-0 de bal tot in het perk weet te retourneren.

Anna Brecht Bruinsma – Sietske Okkema

In de laatste partij van de eerste omloop bij Warber Bliuwe stond Anna Brecht Bruinsma samen met Rixt Wijnia (vervangster van Anne Monfils) en Harmke Siegersma tegenover Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum.  Anna Brecht is de nieuwe opslager in die formatie waarin Anne normaal het voorperk gaat verdedigen zij was opslager bij Harmke. Sietske Okkema neemt de plaats als opslager in van Anna Brecht bij het perk van Jeska en Martzen. Het is Sietske die de partij voor haar partuur weet open te breken met een prachtige zitbal op het perk van Rixt en Harmke op 2-6. De vliegende start is er voor Sietske en haar maten die al snel de voorsprong weten uit te bouwen naar de 0-2. Anna-Brecht, Rixt en Harmke lijken op dat moment geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen en zien Martzen het verschil nog verder vergroten als zij de bal over de boven stuurt op de 0-2 2-6. De strijd blijkt echter verre van gestreden en komt ook hier langzaam op gang want het 4de verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Anna-Brecht die erin slaagt om Martzen tot een kwaadslag te dwingen en daarmee het eerste eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De spanning keert zelfs weer geheel terug in de wedstrijd als in een zwaar bevochten eerst Harmke ditmaal aan het langste eind trekt door de bal op 1-3 6-6 tot in het perk weet te retourneren. Strijd is er vervolgens volop aanwezig en zijn beide parturen zeer aan elkaar gewaagt. Als de door Anna-Brecht opgeslagen bal op 2-3 6-6 net buiten de perklijnen belandt loopt het verschil weer op naar de 2 eersten. De strijd lijkt te zijn beslist als Martzen erin slaagt om het 5de eerst binnen te halen door de kaats te passeren op de 2-4 2-6. In het laatste te verkaatsen eerst wordt nog een keer alles uit de kast gehaald door beide parturen wat leidde tot de 4de 6-6 van deze partij. Het perk van Jeska en Martzen weet uiteindelijk de winst veilig te stellen als zij de kaats weten te passeren. Zij gaan daarmee als laatste naar de 2de omloop.

Nynke Sybrandy – Ilse Tuinenga

Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje hoog aan de lucht zijn er bij de dames nog 4 formaties over die onderling gaan strijden om een felbegeerd plekje in de finale van deze eerste vrije formatie van het seizoen bij kaatsvereniging Warber Bliuwe in Morra Lioessens.  De formaties die de 2de omloop verloren kwamen nog een keer in actie in de strijd om de 3de prijs of niets. De eerste partij leverde gelijk een prachtige affiche op want de 2 sterkste vrije formaties kwamen tegenover elkaar te staan. Aan de opslag staat Nynke Sybrandy samen met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra en zij gingen de strijd aan met Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden waarin de start was voor Ilse en haar maten zij weten gelijk toe te slaan en de leiding te nemen. Beide parturen zijn goed van start gegaan en geven elkaar aan het begin van de partij niets toe want het 2de eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist en met een prachtige zitbal weet Nynke de telegraaf weer in balans te brengen. Beide opslagers laten aan het begin van de partij zien waar toe zij in staat en zijn. Het is Ilse die op 1-1 4-6 de bal naar het perk mag sturen als zij dat op zo’n wijze weet te doen dat Manon en Marrit deze niet weten te verwerken en er een 1-2 aan de telegraaf komt te hangen. Geen van beide weet een gaatje te slaan op dat moment en halen alles uit de kast. Spanning zit volop in deze strijd want voor de 3de keer dient er een bordje op de 6-6 beslist te worden en is het wederom Nynke die haar partuur op het goede spoor weet te houden door een zitbal te plaatsen op het perk van Margriet en Sjanet om daarmee haar partuur weer langszij te brengen. Het zijn echter Ilse, Margriet en Sjanet die er weer in slagen om de leiding in handen te nemen dankzij prachtig opslag werk van Ilse zij plaatst een zitbal op 2-2 2-6. Een breek punt in deze partij vormt het moment van 2-3 6-6 waarin een zeer zwaar bevochten eerst alsnog naar partuur Ilse gaat als Nynke met haar maten een 6-0 voorsprong uit handen geven. Het verschil loopt op als het vizier van Nynke niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen belandt op 2-3 6-6. Nynke, Manon en Marrit proberen het nog wel maar kunnen niet voorkomen dat het 5de eerst als eerste naar partuur Ilse gaat en zij daarmee op een 2-5 voorsprong komen. Het is Margriet die het finale plekje veilig weet te stellen als zij de bal tot in het perk weer te retourneren op de 2-5 0-6.

Tineke Dijkstra – Sietske Okkema

Wie er beslag gaat leggen op het 2de finale plekje op deze zaterdag 11 juli 2020 moet gaan blijken uit de strijd tussen Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol en de formatie van Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Beide parturen gaan goed uit de start blokken want zij geven elkaar geen duimbreedte ruimte in het eerste verkaatste eerst want dit dient gelijk op de 6-6 te worden beslist. Als de door Louise opgeslagen bal buiten het perk valt neemt Sietske met haar maten de leiding. De strijd is er volop want gelijk voor de 2de keer op rij bereikt de telegraaf de 6-6. Als ditmaal Tineke die de opslag heeft overgenomen van Louise het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden loop het verschil al op naar de 2 eersten. Wat Tineke, Sandra en Louise op dat moment ook proberen zij lijken maar niet het ritme te kunnen pakken en zien de achterstand verder oplopen als voor de 3de keer op rij de opslag hun even in de steek laat en de bal van Louise net buiten de lijnen valt op 0-2 2-6. Tineke, Sandra en Louise geven de strijd niet op en weten zich terug te vechten in de partij als zij hun eerste bordje weten te verzilveren door goed opslag werk van Louise als zij een zitbal weet te plaatsen op 0-3 6-4. Beide parturen halen vervolgens weer alles uit de kast wat resulteert in de 3de 6-6 van deze strijd. Als Louise de bal zo naar het perk weet te sturen dat Martzen deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt keert de spanning terug. De telegraaf keert echter niet terug in balans want het is Martzen die haar fout in het vorige eerst weet te herstellen met een bovenslag op de 2-3 4-6 en daarmee is het verschil weer 2 eersten. Sietske, Jeska en Martzen lijken vervolgens op weg naar de finale als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken door goed opslag werk van Sietske zij weet de kaats te behouden op 2-4 2-6. Tineke, Sandra en Louise blijven het proberen en weten nog een 3de eerst uit het vuur te slepen voordat Sietske zelf de deur naar de finale in het slot gooit en de winst weet binnen te halen op 3-5 0-6 als zij het perk van Sandra en Louise met lege handen achter weet te laten.

Nynke Sybrandy – Tineke Dijkstra

Voordat de finalisten van deze eerste vrije formatie van het seizoen de arena betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets waarin Nynke Sybrandy samen met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra de strijd aan gingen met Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. In een zeer zwaar bevochten eerst weet Manon de laatste 2 punten binnen te halen door op de 6-6 de bal over de boven te slaan en daarmee hun partuur op voorsprong weet te zetten. De bliksemstart is voor Nynke en haar maten die gelijk daar na de voorsprong weten te verdubbelen als Manon wederom goed onder de bal weet te stappen en de boven ditmaal op 1-0 6-2 weet te vinden. Tineke en haar maten proberen het wel degelijk en er zijn ook kansen want voor de 2de keer in 3 eersten is daar weer de 6-6. Zij kunnen echter niet voorkomen dat de formatie van Nynke verder wegloopt als Nynke zelf het perk van Sandra en Louise met lege handen laat staan op 2-0 6-6. Na 3 eersten op rij naar Nynke, Manon en Marrit is daar eindelijk het eerste bordje voor partuur Tineke door goed werk van Sandra vanaf de boven weet zij de bal op 3-0 4-6 tot in het perk te retourneren. De spanning keert zelfs verder terug als Tineke zelf de bal naar het perk mag sturen op 3-1 2-6 zij de kaats weet te behouden, het verschil is daarmee teruggelopen naar 1 eerst. De telegraaf keert echter niet terug in balans want het verschil loopt weer op naar een spel door goed uitslag werk van Marrit zij weet goed onder de bal te komen op 3-2 6-2 en deze over de boven te doen vliegen. De strijd is gestreden als in het daar op verkaatste eerst het vizier van Tineke op 4-2 6-2 niet op scherp staat en deze net buiten het perk belandt. Nynke, Manon en Marrit weten de 3de prijs veilig te stellen op 5-2 6-2 als Marrit de kaats weet te passeren.

Finale: Ilse Tuinenga – Sietske Okkema

In de eerste finale van het seizoen bij de dames bij kaatsvereniging Warber Bliuwe in Morra-Lioessens staat Ilse Tuinenga samen met Margriet Bakker en Sjanet Wijnia tegenover de formatie van Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Het werd een mooie strijd als afsluiter van een mooie kaatsdag bij de dames. Margriet weet deze finale in hun voordeel open te breken als zij de bal voorbij de kaats weet te slaan op 6-4. De telegraaf keert al snel weer terug in evenwicht als de door Ilse opgeslagen bal op 1-0 2-6 net te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt. De strijd lijkt dan echt op gang te komen want ook in de finale verschijnt de eerste 6-6 aan de telegraaf. Het is Sjanet die goed werk doet voor hun partuur als zij op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren en daarmee de 2-1 op de telegraaf weet te hangen. In een zwaar bevochten eerst dient voor de 2de keer deze finale de beslissing te vallen op de 6-6. Het is Ilse die aan de opslag staat en zij mag de bal naar het perk sturen en als zij dat op zo’n wijze weet te doen dat Jeska en Martzen daar geen antwoord op hebben loopt het verschil op naar 3-1. Het is een mooie spannende strijd deze eerste finale bij de dames waarin alles uit de kast wordt gehaald en ze elkaar niets toegeven. De 6-6 stand verschijnt met enige regelmaat zo ook nu weer en als Jeska erin slaagt om de bal goed te verwerken en de kaats weet te passeren keert de spanning terug in de wedstrijd. De balans keert echter op dat moment niet terug in de wedstrijd want het verschil loopt weer op naar 2 eersten in het voordeel van Ilse, Margriet en Sjanet als het vizier van Sietske niet op scherp staat en de bal te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt op 3-2 6-4. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer zorgen in een partij. Als Martzen op de goede plek staat in het tussen spel en de bal voor de kaats weet te keren op 4-2 2-6 komt de partij weer op te liggen. Het evenwicht keert zelfs terug in deze finale door wederom goed werk van Martzen zij weet hun 4de eerst binnen te halen als zij de kaats weet te passeren op 4-3 2-6. Het lijkt erop dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de eerste kransen van het seizoen vandoor konden gaan. Als de opslagen bal van Sietske op 4-4 6-4 net niet genoeg lengte mee krijgt en voor het perk belandt gaat het 5de eerst naar Ilse, Margriet en Sjanet en zij geven dit buitenkansje niet meer uit handen en weten de winst in Moarre Ljussens veilig te stellen als weer het vizier van Sietske haar in de steek laat en de bal buiten het perk belandt op 5-4 6-2.

Uitslag Moarre Ljussens:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                                       Franeker

Margriet Bakker                                   Easterlittens

Sjanet Wijnia                                       Wommels

2e prijs:

Sietske Okkema                                   Easterein

Jeska Terpstra                                      Easterein

Martzen Deinum                                  Wommels

3de prijs:

Nynke Sybrandy                                   Leeuwarden

Manon Scheepstra                               Leeuwarden

Marrit Zeinstra                                     Groningen

Verslag en foto’s Henk Hempenius

Meer foto’s: https://myalbum.com/album/sjEEzAzBSCK8