Home laatste nieuws Partuur Gerde Lycklama a Nijeholt wint in Zweins

Partuur Gerde Lycklama a Nijeholt wint in Zweins

302
0

Het zonnetje staat hoog aan de hemel en komt regelmatig tevoorschijn op zondag 12 juli 2020 als de meisjes categorie de kaatstas ook voor de eerste keer hebben in gepakt en op weggaan naar Zweins. Zij zijn deze dag te gast bij kaatsvereniging Klaas Boorsma.

Poule kaatsen

Op het programma stond een door elkaar loten wedstrijd. In eerste instantie zou er een door elkaar loten met herkansing ronde worden verkaatst. Na overleg werd besloten om de wedstrijd lijst met 7 partuur op te splitsen en de parturen over 2 poules te verdelen een van 4 en een 3 partuur en de winnaars stonden tegenover elkaar in de finale. De parturen die 2de in de poule werden ging nog een keer met elkaar de strijd aan om de 3de prijs of niets.  Deze wedstrijd dag stond niet op de agenda maar mede doordat de vrijwilligers van Klaas Boorsma er de schouders onderzetten en de familie Ludsardi de sponsoring op zich nam konden de meisjes vandaag ook los. Nadat mevrouw J. Posthumus van de kaatsvereniging een openingswoordje had gesproken en de meisjes TC de meisjes even had toe gesproken ging het los. Het werd een prachtige kaatsdag die onder leiding stond van de heer Visser. Op het knusse veld, waar iedereen zich goed aan de 1,5m regel hield stuurden de opslagsters om klokslag 10:00 de eerste ballen richting de perken.

Foke Jil Bakker – Noa Elzinga

Foke Jil Bakker vormde deze dag een formatie samen met Marrit Wielenga en Ilse Zwaagstra en zij namen het in de eerste poule wedstrijd op tegen Noa Elzinga, Judith Cuperus en Femke Folkerts. Beide parturen gingen goed van start en gaven elkaar aan het begin niets toe en verdeelden de eerste bordjes om en om tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker weet Foke Jil met haar maten de touwtjes in handen te nemen en eerst voor eerst uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Het partuur van Noa probeerde het wel en kreeg ook wel kansen om terug te keren in de wedstrijd maar het zijn uiteindelijk Foke Jil, Marrit en Ilse die op de juiste momenten weten toe te slaan en het initiatief in eigen hand te houden en uit te lopen naar de 5-1. De strijd lijkt even op te bloeien als het partuur van Noa een 2de eerst weet te bemachtigen maar zij kunnen daarmee niet voorkomen dat het partuur van Foke Jil de volledige buit weet binnen te halen als Foke Jil de bal voorbij de kaats weet te slaan op 5-2 6-4 en daarmee de winst veilig weet te stellen.

Anna-Dieuwke Dijkstra – Yannah Palma

In de 2de wedstrijd van dezelfde poule staat Anna-Dieuwke Dijkstra samen met Moniek Lootsma en Lieke van Loon tegen over Yannah Palma, Anke Wassenaar en Hilde Stremler. De vliegende start is er voor het partuur van Anna Dieuwke zij weten gelijk een gaatje te slaan. Nadat zij het eerste verkaatste eerst naar zich weten toe te trekken bouwen zij de voorsprong langzaam maar zeker verder en verder uit via de 2-0 naar de 3-0. Ondanks verwoede pogingen van Yannah en haar maten om het tij te doen keren slagen zij er maar niet in om een bordje te bemachtigen. Ondanks dat ook in deze confrontatie de 6-6 2x tevoorschijn kwam gingen Anna Dieuwke, Moniek en Lieke er met de winst vandoor als Monique de partij weet te beëindigen met een prachtige zitbal op de 5-0 6-2.

Foke Jil Bakker – Yannah Palma

In de 2de omloop begon de formatie van Foke Jil, Marrit en Ilse aan de opslag om het te gaan opnemen tegen de formatie van Yannah, Anke en Hilde. Het werd een prachtige strijd waarin beide formaties zeer aan elkaar gewaagt blijken te zijn het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Foke Jil maar zij slagen er niet in om dit uit te bouwen want de telegraaf keert al snel weer terug in balans op de 1-1. Het blijft even stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten via de 2-1 wordt het vervolgens 2-2, 2-3 en zelfs 3-3. Beide parturen halen alles uit de kast het zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen in een wedstrijd. Het komt in handen van Yannah en haar maten maar zij weten daar niet van te profiteren de eersten worden zwaar bevochten en het blijft alle kanten op gaan tot aan de 4-4 6-6. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de eerst weet te bereiken de winst wel een veilig kon gaan stellen als Foke Jil een prachtige zitbal weet te plaatsen haalt zij het 5de bordje naar hun zijde van de telegraaf. De strijd is echter verre van gestreden want Yannah, Anke en Hilde weigeren de strijd op te geven en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. De laatste slag valt uiteindelijk op de 5-4 6-6 als de door Hilde opgeslagen bal buiten de perk lijnen valt en daarmee pakt Foke Jil samen met haar maten de 2de overwinning in deze poule.

Noa Elzinga – Anna-Dieuwke Dijkstra

In de andere partij staat Noa samen met Judith en Femke tegenover Anna-Dieuwke, Moniek en Lieke. De bliksem start was hier voor Anna Dieuwke en haar maten zij laten er geen gras over groeien en weten ondanks het verzet gelijk afstand te nemen door naast het openingseerst ook het 2de en 3de verkaatste eerst op rij naar zich toe te trekken en een 0-3 voorsprong op de telegraaf te zetten. Het partuur van Noa probeert uit alle macht om de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand nog verder oplopen voordat zij eindelijk weten toe te slaan en hun eerste bordje weten binnen te slepen op de 0-4 achterstand. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld is het 5de eerst binnen voor de formatie van Anna Dieuwke en de winst binnen handbereik. Zij laten dit buitenkansje niet meer lopen en weten ook hun 2de wedstrijd te winnen als Anna Dieuwke de partij in stijl weet te beëindigen met een prachtige bovenslag op 2-5 4-6.

Foke Jil Bakker – Anna Dieuwke Dijkstra

De laatste poulewedstrijden moeten gaan bepalen wie er naar de finale en naar de strijd om de 3de prijs of niets zouden gaan. De 2 formaties met 2 overwinningen stonden daarin tegenover elkaar waarin Foke Jil samen met Marrit en Ilse aan de opslag begonnen tegen Anna Dieuwke, Moniek en Lieke. Het werd een mooie strijd waarin de start was voor Anna Dieuwke en haar maten zij weten een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Nadat de volgende verkaatste eersten om en om aan de telegraaf verschenen bleef het verschil van 2 eersten gehandhaafd op de 1-3. Langzaam maar zeker kregen Foke Jil, Marrit en Ilse meer en meer grip op de wedstrijd en zij weten eerst voor eerst van de achterstand af te knabbelen en via de 2-3 keert de balans terug in de wedstrijd op de 3-3. Beide parturen bleven elkaar in evenwicht houden tot aan de 4-4. Het vijfde eerst wordt uiteindelijk als eerste bemachtigt door de formatie van Anna Dieuwke. Zij geven dit buitenkansje ondanks diverse pogingen van partuur Foke Jil om het tij nog te keren niet meer uit handen en weten ook de 3de partij van deze poule winnend af te sluiten als Anna Dieuwke zelf de bal voor de kaats weet te keren op 4-5 4-6. Daarmee plaatsten zij zich als eerste voor de finale en ging Foke Jil samen met Marrit en Ilse naar de strijd om de 3de prijs of niets. In de laatste wedstrijd van deze eerste poule stond alleen de eer nog op het spel tussen Noa met Judith en Femke en de formatie van Yannah, Anke en Hilde. Beide parturen haalden ondanks dat er niets meer te winnen viel nog een keer alles uit de kast wat resulteerde in een mooie strijd waarin met enige regelmatigheid een 6-6 verscheen. De eersten komen om en om aan de telegraaf te hangen via de 1-1 wordt het 2-2 en zelfs 3-3. Er word nog fel gestreden om de punten maar het is het partuur van Noa wat weet toe te slaan in het 7de te verkaatsen eerst als zij dat naar hun zijde van de telegraaf weten te halen en een 4-3 voorsprong weten te nemen. Yannah en haar maten blijven het wel proberen en er zijn nog wel degelijk kansen maar zij moeten uiteindelijk de handdoek als nog werpen op 5-3 6-2 als Femke de winst veilig weet te stellen door de kaats te passeren op 5-3 6-2.

Punten

Nadat deze uitslag kon de tabel voor de eerste poule worden opgemaakt waar uit blijkt dat Anna Dieuwke Dijkstra samen met Moniek Lootsma en Lieke van Loon zich als eerste plaatsen voor de finale met 21 eersten voor en 7 eersten tegen en dat Foke Jil Bakker samen met Marrit Wielenga en Ilse Zwaagstra beslag weten te leggen op de 2de plek met 18 eersten voor en 12 eersten tegen. Derde word Noa Elzinga samen met Judith Cuperus en Femke Folkerts met 11 eersten voor en 15 eersten tegen. Als laatste eindigt Yannah Palma met Anke Wassenaar en Hilde Stremler zij behalen 8 eersten voor en 18 eersten tegen.

Larissa Smink – Iris Oosterbaan

De eerste finalist was nu bekend op deze prachtige zondag middag de 12de juli 2020 bij kaatsvereniging Klaas Boorsma, wie er tegen over de formatie van Anna Dieuwke kwam te staan moest gaan blijken uit de onderlinge confrontaties in de 2de poule. Als eerste kwam Larissa Smink samen met Senna Idsardi en Femke Alberda in actie zij begonnen deze dag tegen Iris Oosterbaan, Romy Postma en Rixt Blanke. Het eerste verkaatste eerst verscheen al gauw in het voordeel van Iris en haar maten die vanaf dat moment de touwtjes in handen wisten te nemen, door op het goede moment toe te slaan en foutjes aan de zijde van partuur Larissa blijft het verschil oplopen via de 0-2 naar de 0-3. Eindelijk vervolgens de wedstrijd los te breken als ook Larissa, Senna en Femke hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Zij slagen er echter niet in om de achterstand verder te verkleinen sterker nog het verschil loopt vervolgens weer verder op via de 1-4 naar de 1-5 en daarmee lijkt deze strijd te zijn gestreden maar de formatie van Larissa weigert de strijd op te geven en blijft knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Langzaam maar zeker loopt het verschil terug via de 2-5 naar de 3-5. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Iris die de winst veilig weet te stellen als zij de bal over de boven weet te slaan op 3-5 0-6.

Gerde Lycklama a Nijeholt – Larissa Smink

Gerde Lycklama a Nijeholt, Ilse Marije van Beem en Chantal de Witte mochten even in de wachtkamer plaats nemen en kwamen tijdens de 2de omloop in actie  tegen Larissa, Senna en Femke en het werd de spannendste confrontatie van deze mooie kaatsdag in Zweins. Het eerste bordje aan de telegraaf kwam in handen van Gerde en haar maten maar nadat de volgende verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeelt leek er een gaatje te ontstaan vanaf de 1-2 als het partuur van Gerde weet te toe te slaan en als eerste het 3de eerst weet binnen te halen. Zij slagen er echter niet in om dit vast te houden en zien Larissa, Senna en Femke dichter en dichter bij komen via de 2-3 naar 3-3. Vanaf dat moment lijkt het erop dat de formaties met een touwtje aan elkaar vast zitten want geen van beide weet een gaatje te slaan waardoor de balans gehandhaafd blijft via de 4-4 naar de 5-5. Het lijkt er vervolgens op dat Gerde samen met Ilse Marije en Chantal als nog weet toe te slaan door als eerste de 0-6 te bereiken maar zij zien deze voorsprong in rook opgaan waardoor de beslissing uiteindelijk moet vallen op een volle telegraaf. Het is Gerde die op de 5-5 6-6 de bal naar het perk mag sturen als zij zelf de bal voor de kaats weet te keren stelt zij de winst veilig.

Iris Oosterbaan – Gerde Lycklama a Nijeholt

Larissa, Senna en Femke zijn daardoor uitgespeeld en worden 3de in deze poule met 8 eersten voor en 12 eersten tegen. Wie er met de winst in deze poule vandoor zou gaan moest gaan blijken uit de laatste partij waarin Iris samen met Romy en Rixt tegenover Gerde, Ilse Marije en Chantal staan. De start is voor partuur Gerde zij slagen er in om als eerste een bordje aan de telegraaf te hangen als zij in een zwaar bevochten eerst op de 6-6 nogmaals weten toe te slaan loopt al snel het verschil op naar de 0-2. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want de voorsprong van Gerde, Ilse Marije en Chantal blijft oplopen via de 0-3 naar zelfs 0-4. Ondanks verwoedde pogingen weten Iris en haar maten geen passend antwoord te vinden en zien voor de 5de keer op rij het eerst naar partuur Gerde gaan. Eindelijk is er dan als nog een bordje voor Iris, Romy en Rixt maar het zal niet genoeg blijken te zijn want als de door Iris opgeslagen bal op 1-5 2-6 buiten de perklijnen beland gaat de winst naar Gerde, Ilse Marije en Chantal en gaan zij daarmee als 2de naar de finale in Zweins.

Foke Jil Bakker – Iris Oosterbaan

Voor dat de finalisten de arena betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets. Hierin stond Foke Jil samen met Marrit en Ilse tegenover Iris, Romy  en Rixt. De formatie van Foke Jil gaat vliegend uit de startblokken en weet de leiding te nemen als Ilse een prachtige zitbal weet te plaatsen op 6-0. De strijd komt daarna gelijk op gang want het 2de eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist. Het is het perk van Foke Jil en Marrit die even van zich afslaat en de boven weet te vinden en daarmee de voorsprong weet uit te bouwen naar de 2-0. De formatie van Iris lijkt maar geen grip op de wedstrijd te krijgen en zien de achterstand verder en verder oplopen als de door Iris naar het perk gestuurde bal buiten de lijnen beland op de 2-0 6-0 loopt het verschil op naar de 3-0. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn in deze strijd want voor de 4de keer op rij weet Foke Jil met haar maten toe te slaan en een  4-0 voorsprong op de telegraaf te zetten als het vizier van Iris wederom niet op scherp staat en de bal buiten beland op de 3-0 6-4. Iris, Romy en Rixt proberen het wel en zien voor de 2de keer een 6-6 verschijnen maar ook dit eerst gaat verloren als Foke Jil de kaats weet te passeren op de 4-0 6-6. De strijd lijkt daarmee te zijn gestreden maar niets bleek minder waar deze dag als de door Ilse opgeslagen bal op 5-0 2-6 niet de goede richting mee heeft gekregen en deze buiten het perk beland is daar eindelijk het eerste eerst voor partuur Iris. De strijd lijkt vervolgens als nog los te barsten als voor de 2de keer de 6-6 aan de telegraaf komt. Met een prachtige zitbal slaagt Iris er in om hun 2de eerst te bemachtigen. Beide formaties halen vanaf dat moment nog een keer alles uit de kast wat leid tot de 3de 6-6 van deze partij. Als Rixt de bal in het voorperk krijgt en de kaats weet te passeren lijkt de wedstrijd er weer heel anders uit te zien want het verschil is terug gelopen naar de 5-3. Als Foke Jil, Marrit en Ilse er maar niet in slagen om het slot op de deur te doen blijft de spanning op lopen want voor de 3de keer op rij en 4de keer in deze strijd is er wederom een 6-6. Als ditmaal het vizier van Ilse niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland bedraagt het verschil nog een eerst op 5-4. Het word uiteindelijk de een na spannendste partij van deze dag. Het is Iris die er met haar opslag in slaagt om Foke Jil tot een kwaadslag te dwingen op de 5-4 4-6 en daarmee hun 5de eerst weet binnen te halen. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen. Het is uiteindelijk Foke Jil die met een prachtige uithaal de winst veilig weet te stellen zij weet de bal over de boven te doen vliegen op 5-5 6-4 en daarmee de 3de prijs in Zweins veilig te stellen.

Finale Dijkstra – Lycklama a Nijeholt

In de finale van deze openingswedstrijd van het seizoen voor de meisjes bij kaatsvereniging Klaas Boorsma staan Anna Dieuwke, Moniek en Lieke tegenover het partuur van Gerde, Ilse Marije en Chantal. Het eerste verkaatste eerst wordt door Lieke veilig gesteld als zij de bal over de boven slaat op de 6-0. De telegraaf keert echter al snel weer terug in balans als Gerde een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-0 4-6. Gerde en haar maten gaan gelijk door en weten de leiding over te nemen wanneer het vizier van Moniek niet op scherp staat en de bal buiten het beland op de 1-1 4-6. Het verschil lijkt daarna al snel verder op te lopen als Ilse Marije op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-2 2-6 waardoor het verschil oploopt naar de 2 eersten. Via een zeer snel verkaatst eerst en door goed werk van Anna Dieuwke in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-3 6-0 keert de spanning terug in de partij. De telegraaf keert zelfs daarna terug in de balans als Gerde er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 2-3 6-2. Het zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Als Gerde er in slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren op de 3-3 2-6 weet zij hun partuur weer op voorsprong te zetten. Anna Dieuwke, Moniek en Lieke proberen het wel maar slagen er maar niet in om het passende antwoord te vinden en zien het 5de eerst als eerste naar de zijde van partuur Gerde gaan als Ilse Marije weer op de goede plek staat op het juiste moment om de bal voor de kaats te keren op 3-4 0-6.

De strijd is dan gestreden want Gerde, Ilse Marije en Chantal geven dit buitenkansje niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 3-5 0-6 wanneer Gerde ditmaal goed werk verricht in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren. Zo kwam er een einde aan een mooie kaatsdag in Zweins bij Klaas Boorsma

Uitslag Zweins:

1e prijs:

Gerde Lycklama a Nijeholt                                It Heidenskip

Ilse Marije van Beem                                       Dronrijp

Chantal de Witte                                             Makkum

2de prijs:

Anna-Dieuwke Dijkstra                                     Leeuwarden

Moniek Lootsma                                              Goenga

Lieke van Loon                                                 Makkum

3e prijs:

Foke Jil Bakker                                                 Tersoal

Marrit Wielenga                                              Tzum

Ilse Zwaagstra                                                  Makkum

4e prijs:

Iris Oosterbaan                                                Scharnegoutum

Romy Postma                                                  Winsum

Rixt Blanke                                                      Bolsward

Verslag en foto’s:  Henk Hempenius

Meer foto’s: https://myalbum.com/album/GGEoTyaWgZqx