Home laatste nieuws Partuur Sybrandy wint generale PC

Partuur Sybrandy wint generale PC

418
0

Kaatsveld “De Oanrin”in Akkrum vormde op zondag 19 augustus 2018 voor de laatste keer de arena voor de Generale Froulju’s Partij. Kaatsvereniging “Us Keatsen” heeft om organisatorische redenen te stoppen met het organiseren van deze partij voor de dames hoofdklas.

Onder een grijs wolken dek met een stevige wind betraden voor de laatste keer 12 vrije formaties de arena om de strijd aan te gaan om de fel begeerde kransen. De parturen die deze dag in actie komen staan ook komende woensdag de 22ste Augustus in Weidum op de 42ste Froulju’s P.C. Voordat het zo ver is kunnen zij nog een keer met elkaar de degens gaan kruizen om te kijken hoe men er ten opzichte van de concurrentie voorstaat. Onder leiding van de heer J. Koldijk stuurden de dames om klokslag 11:00 de eerste ballen naar de perken.

Anne Monfils – Amarins de Groot

Anne Monfils stond samen met Margriet Bakker en Harmke Siegersma op de eerste lijst tegenover Amarins de Groot, Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg. De vliegende start is er voor Anne en haar maten zij gaan goed van start en weten gelijk het eerste eerst van de partij aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De formatie van Amarins probeert aan te sluiten maar zien de achterstand verder en verder oplopen via de 2-0 naar de 3-0. Er lijkt dus niets aan de hand voor Anne, Margriet en Harmke maar zij slagen er maar niet in om de voorsprong vast te houden waardoor de spanning weer terug weet te keren in de partij. Amarins weet samen met Mintje en Ineke de achtervolging in te zetten en ze weten eerst voor eerst van de achterstand in te lopen en terug te komen tot aan de 3-2. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen en zien het partuur van Anne de draad weer oppakken en de voorsprong weer uit bouwen via de 4-2 naar de 5-2. De strijd is dan gestreden want Anne, Margriet en Harmke komen niet meer in de problemen en weten de winst veilig te stellen op de 5-2 6-4 en daarmee de 2de lijst.

Anna Brecht Bruinsma – Nynke Sybrandy

De formatie van Anna Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra moesten gelijk op de eerste lijst vol aan de bak want om op te gaan naar de 2de lijst moesten zij de hindernis gevormd door Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra zien te nemen en dat is geen gemakkelijke klus. Spanning zat er volop in de verkaatste eersten want gelijk het eerste bordje dient op de 6-6 beslist te worden maar is het Nynke die het met Wiljo en Marrit weet binnen te halen. Ondanks dat Anna Brecht en haar maten alles uit de kast haalden om het tij te doen keren zien zij via de 0-1 2-6 de achterstand verder oplopen. De strijd in de verkaatste eersten is er niet minder om want voor de 2de keer in 3 eersten valt de beslissing op de 6-6 maar zijn het weer Nynke, Wiljo en Marrit die op het goede moment weten toe te slaan en de voorsprong uit bouwen naar de 0-3. Het partuur van Anna Brecht blijft knokken voor elke 2 punten maar slagen er maar niet in om een bordje te bemachtigen waardoor de achterstand blijft op lopen via de 0-3 2-6 wordt het al snel 0-4. De telegraaf bereikt vervolgens nog een keer de 6-6 maar als ook dit bordje in handen komt van partuur Nynke is de strijd gestreden en weet Wiljo hun partuur naar de 2de omloop te loodsen als zij de boven weet te vinden op de 0-5 2-6.

Ilse Tuinenga – Wybrig Bakker

Ilse Tuinenga betreedt vervolgens samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra de arena om aan hun eerste partij te beginnen tegen Wybrig Bakker, Hiske Zeinstra en Melissa Rianne Hiemstra. Beide parturen gaan ook hier goed van start waardoor het eerste verkaatste eerst op de 6-6 beslist moet worden maar is het Ilse met haar maten die  het weten te verzilveren en de leiding weten te nemen. Ook in het 2de verkaatste eerst weet de formatie van Wybrig bij te blijven tot aan de 6-6 maar zien zij voor de 2de keer op rij in handen komen van Ilse, Sjanet en Manon die daarmee de voorsprong weten uit te bouwen. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn wanneer het verschil blijft oplopen wanneer de formatie van Ilse de bordjes aan elkaar blijft rijgen op de 2-0 6-4 weten zij weer toe te slaan. Ondanks verwoede pogingen van Wybrig, Hiske en Melissa Rianne om het tij te keren blijven de eersten een kant op gaan en zien zij voor de 5de keer op rij Ilse, Sjanet en Manon een bordje binnen halen op de 4-0 6-2. De strijd is dan gestreden en is het Sjanet die hun formatie naar de 2de lijst weet te loodsen met een bovenslag op de 5-0 6-2.

Jildou Sweering – Anne Berber Zeinstra

Het partuur van Jildou Sweering, Jeska Terpstra en Jennie Terpstra staat op de 1ste lijst tegen over Anne Berber Zeinstra met Lotte Delgrosso en Jildou Felkers. De formatie van Anne Berber had afgelopen donderdag de Keatsoff in Akkrum gewonnen. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen geven elkaar aan het begin van de partij weinig toe en halen om en om een bordje binnen. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Jildou, Jeska en Jennie maar zij slagen er niet in om dit vast te houden en zien het evenwicht terug keren op de 1-1 en via de 2-2 blijft een prachtige gelijk opgaande strijd. Vanaf dat moment weet de formatie van Jildou langzaam maar zeker de touwtjes in handen te nemen en een gaatje te slaan via de 3-2 naar de 4-2. De formatie van Anne Berber probeert door omzettingen in het perk Lotte en Jildou ruilen van positie het tij in hun voordeel te keren maar zien ook deze poging stranden waardoor het partuur van Jildou als eerste het 5de bordje weten te bereiken en zij geven dit niet meer uit handen en weten de winst veilig te stellen op de 5-2 6-4 als de opgeslagen bal van Anna Berber buiten het perk belandt.

Elly Hofman – Joanne Broeders

In de een na laatste partij van de eerste omloop op kaatsveld “De Oanrin” staat Elly Hofman samen met Marte Altenburg en Martzen Deinum tegenover de formatie van Joanne Elise Broeders (vervangster van de geblesseerde Marije van der Meer), Martine Tiemersma en Annelien Broersma. Het begin van de partij is voor de formatie van Elly zij gaan goed van start in deze partij en weten gelijk de touwtjes in handen te nemen. Zij slagen er in om na het openingseerst de voorsprong gelijk te verdubbelen. Langzaam maar zeker krijgt het partuur van Joanne Elise meer en meer grip op de wedstrijd en zij zich weten eerst voor eerst terug te knokken in de wedstrijd en via de 2-1 op gelijke hoogte te komen op de 2-2. Vanaf dat moment zijn beide parturen zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe waardoor het 3de eerst aan beide zijden van de telegraaf verschijnt en het 7de eerst in zicht komt. Als Joanne Elise dit samen met Martine en Annelien weet binnen te halen lijkt de partij te zijn gekanteld en lijken zij op rozen te zitten als zij vervolgens ook als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Elly en haar maten proberen door omzettingen zich weer terug te knokken in de wedstrijd en dat lijkt effect te hebben want door de aanpassingen aan de opslag weten zij de spanning terug te doen keren op de 4-5. De beslissing in deze partij valt uiteindelijk in het laatste te verkaatsen eerst als ook Elly met haar maten het 5de eerst weten te bereiken. Via een zeer snel verkaatst eerst en een zitbal van Marte op de 5-5 6-0 plaatsen zij zich als nog met de hakken over de sloot voor de 2de omloop van deze Generale Froulju’s PC.

Tineke Dijkstra – Sietske Okkema

In de laatste partij van de eerste omloop staat Tineke Dijkstra samen met Sandra Hofstra en Louise Krol tegenover het partuur van Sietske Okkema, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van de formatie van Tineke die daarmee het beste uit de start blokken gaan. Sietske probeert vervolgens gelijk met haar maten weer aan te sluiten maar zien het verschil verder oplopen als ook het 2de en 3de verkaatste eerst op rij in handen komen van Tineke, Sandra en Louise. Er lijkt dus niet zoveel aan de hand maar als zij er niet in slagen om dit vast te houden slaagt het partuur van Sietske er in om eerst voor eerst van de achterstand in te lopen. Via de 3-1 loopt vervolgens de spanning verder en verder op en keert zelfs de telegraaf via de 3-2 weer in evenwicht  op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst in een wedstrijd wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen zo ook nu want het is Sietske die het met Maaike en Aukje weet binnen te halen. Zij komen daarmee voor het eerst op een 3-4 voorsprong en lijken vervolgens op weg naar de 2de omloop als zij hun 5de eerst er aan vast weten te knopen. De strijd is echter verre van gestreden want Tineke, Sandra en Louise weigeren de handdoek te gooien en slagen er in om de partij weer in hun voordeel te kantelen waardoor het verschil terug loopt naar de 4-5. De telegraaf komt ook hier weer in balans op de 5-5. Wie er als laatste naar de 2de lijst zal gaan moet blijken in het laatste te verkaatsen eerst. Het zijn Sietske, Maaike en Aukje die zich melden op de 2de omloop als de opgeslagen bal van Tineke net buiten de perklijnen valt op de 5-5 4-6.

De formaties die zich voor de 2de omloop van deze Generale Froulju’s P.C. hadden weten te plaatsen gingen de strijd aan om de tickets voor de halve finale waar men indien deze werd bereikt verzekerd was van minimaal een 3de prijs.

Anne Monfils – Nynke Sybrandy

Als eerste betrad Anne Monfils samen met Margriet Bakker en Harmke Siegersma de arena en zij moesten er gelijk vol tegenaan want zij moesten op weg naar de ½ finale zien te winnen van Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra een van de sterkste parturen in het dames circuit op dit moment. Het begin van de wedstrijd is voor Nynke en haar maten zij gaan vliegend van start en weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Anne, Margriet en Harmke moeten gelijk in de achtervolging maar zien ondanks verwoede pogingen om de aansluiting te herstellen de achterstand verder oplopen als Nynke, Wiljo en Marrit wederom op de juiste momenten weten toe te slaan en uit te lopen via de 0-3 naar de 0-4. Er lijkt dus niets aan de hand voor de formatie van Nynke en zij lijken de partij stevig in handen te hebben maar Anne weigert samen met Margriet en Harmke de handdoek te gooien en als het perk van Margriet en Harmke beter van zich af gaat slaan weten zij langzaam maar zeker terug te keren in de partij via de 1-4 is het vervolgens Margriet die de boven weet te vinden op de 1-4 6-2 waardoor de spanning weer terug keert in de partij. Als het belangrijke zevende eerst ook nog wordt verzilverd door partuur Anne zijn zij bijna weer op gelijke hoogte maar zover komt het echter niet want Nynke weet met haar maten als eerste het 5de eerst te bereiken maar ook met de 3-5 voorsprong is de strijd verre van gestreden want met 2 bovenslagen van Margriet en Harmke in een eerst weten zij de achterstand te verkleinen tot aan de 4-5. De telegraaf keert niet terug in evenwicht want het is Marrit die de halve finale veilig weet te stellen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-5 2-6.

Ilse Tuinenga – Jildou Sweering

De tegenstandsters komen uit de strijd tussen het partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra en de formatie van  Jildou Sweering, Jeska Terpstra en Jennie Terpstra. Ilse en haar maten weten gelijk het initiatief te nemen en de leiding te nemen als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze partij want ook het 2de en 3de eerst komen vervolgens in handen van partuur Ilse. Het is niet zo dat Jildou, Jeska en Jennie het niet proberen maar zij slagen er maar niet in om grip op de wedstrijd te krijgen waardoor zij elke keer moeten toe zien dat Ilse samen met Sjanet en Manon ook het 4de en 5de eerst op rij naar zich toe weten te trekken en zich eenvoudig voor de halve finale weten te plaatsen als Ilse de winst veilig weet te stellen met een zitbal op de 5-0 6-2.

Elly Hofman – Sietske Okkema

De winnaar van de laatste partij op de 2de lijst van deze laatste editie van de Generale Froulju’s P.C. op kaatsveld “De Oanrin” wist door een vrije doorgang in de halve finale door een staand nummer als eerste te plaatsen voor de finale in Akkrum. Het is Elly Hofman die met Marte Altenburg en Martzen Deinum aan de opslag begint tegen de formatie van Sietske Okkema, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken. Het is Sietske die de partij weet open te breken in hun voordeel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-6. De telegraaf keert al snel weer in evenwicht als ditmaal Marte de boven weet te vinden op de 0-1 6-4. Langzaam maar zeker weet Elly met haar maten de touwtjes in handen te nemen en op voorsprong te komen als Marte er in slaagt om de kaats te passeren op 1-1 6-4. Wat Sietske, Maaike en Aukje ook proberen zij slagen er maar niet in om op dat moment de aansluiting te herstellen en zien Elly de voorsprong verder uitbouwen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-1 6-2. In een poging om het tij te doen keren ruilen Sietske en Maaike even van opslag maar als Maaike het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen doet belanden op de 3-1 6-4 lijkt de wedstrijd te zijn gespeeld. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als voor het eerst een bordje op de 6-6 beslist moest worden als ditmaal Marte een zitbal weet te plaatsen komen zij als eerste op het 5de bordje. Sietske, Maaike en Aukje weigeren echter de strijd op te geven en zien Aukje de achterstand verkleinen als zij de kaats weet te passeren op de 5=-1 6-6. Even lijkt het er op dat Elly met haar maten de controle over de wedstrijd kwijt dreigt te raken als Sietske de achterstand verder weet te verkleinen met een zitbal op de 5-2 2-6. Hun inhaal race zal echter te laat komen want het is Marte die de finale voor hun partuur veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-3 6-2.

Nynke Sybrandy – Ilse Tuinenga

Wie er tegenover de formatie van Elly zou komen te staan moest gaan blijken uit de halve finale wat een klapper op papier is want de 2 sterkste formaties staan daarin tegenover elkaar. Nynke Sybrandy begint deze halve finale samen met Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra aan de opslag en zij staan tegenover Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Het eerste verkaatste eerst in deze halve finale wordt door Wiljo binnen gehaald als zij op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op de 6-4. De strijd komt daarna gelijk goed op gang want beide formaties geven elkaar niets toe waardoor gelijk de eerste 6-6 aan de telegraaf verschijnt maar door een prachtige zitbal van Nynke op het perk van Sjanet en Manon weet zij de voorsprong te verdubbelen naar de 2-0. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Als ditmaal Manon de kaats weet te passeren keert de spanning weer terug in de partij. Ilse, Sjanet en Manon slagen er echter niet in om op gelijke hoogte te komen want het is ditmaal Wiljo die de voorsprong weet te vergroten als zij in een trik trak situatie de bal als nog over de boven weet te slaan op de 2-1 6-4. Ilse weigert samen met haar maten de strijd op te geven waardoor voor de 3de keer in 5 verkaatste eersten de beslissing valt op de 6-6 en het Ilse is die het perk van Wiljo en Marrit met lege handen achter laat op de 3-1 6-6. De strijd lijkt daarmee weer vol op gang te komen maar als Marrit er in slaagt om de kaats te passeren op de 3-2 6-2 loopt het verschil op naar de 2 eersten. Ilse lijkt er samen met Sjanet en Manon geen passend antwoord op te hebben en moeten toezien dat Marrit hun partuur op het 5de eerst weet te zetten met een bovenslag op de 4-2 6-2. Ilse blijft het proberen met Sjanet en Manon om het tij te keren maar zij moeten uiteindelijk de winst laten aan partuur Nynke als ditmaal de opgeslagen bal van Ilse niet de goede richting mee krijgt op de 5-2 6-6 en buiten het perk belandt.

Finale

De finale van deze laatste editie van de Generale Froulju’s P.C. op kaatsveld “De Oanrin” bij kaatsvereniging Us Keatsen gaat tussen Elly Hofman die het samen met Marte Altenburg en Martzen Deinum op gaat nemen tegen het partuur van Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het is Nynke die het eerste verkaatste eerst aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-6. De wedstrijd begint gelijk daarna op gang te komen als het 2de eerst gelijk op de 6-6 beslist dient te worden als Marte een zitbal weet te plaatsen op het perk van Wiljo en Marrit keert het evenwicht terug in deze finale op de 1-1. De strijd is dan echt los want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 door een bovenslag van Wiljo weten zij de leiding over te nemen in deze finale op de 1-2. Elly probeert met haar maten gelijk aan te sluiten maar zien in een snel verkaatst eerst de achterstand verder oplopen wanneer Marrit er in slaagt om de kaats te passeren op de 1-2 0-6. Nynke, Wiljo en Marrit hebben de touwtjes stevig in handen en zien de voorsprong nog groter worden als de opgeslagen bal van Elly op de 1-3 4-6 buiten de perklijnen belandt. De strijd lijkt te zijn gestreden als Nynke samen met haar maten als eerste het 5de eerst weet te bereiken wanneer ditmaal Wiljo een bordje aan hun totaal weet toe te voegen met een bovenslag op de 1-4 0-6. Elly weigert met Marte en Martzen de handdoek te gooien en weten nog een 2de bordje uit het vuur te slepen als ditmaal Marte de boven weet te vinden op de 1-5 6-4. Zij kunnen echter niet voorkomen dat de kransen en de eerste prijs in Akkrum in handen komen van Nynke, Wiljo en Marrit wanneer Nynke de laatste 2 punten weet binnen te halen door de bal voor de kaats te keren op de 2-5 2-6. Zo komt er een einde aan deze editie van de Generale Froulju’s P.C. in Akkrum. Deze wedstrijd keert net als de keatsoff ook niet meer terug op kaatsveld “De Oanrin” in Akkrum door organisatorische omstandigheden heeft het bestuur besloten om te stoppen met beide wedstrijden.

Uitslag

1e prijs:

Nynke Sybrandy                                                    Huizum

Wiljo Sybrandy                                                     Leeuwarden

Marrit Zeinstra                                                      Groningen

2e prijs:

Elly Hofman                                                             Dronrijp

Marte Altenburg                                                   Grou

Martzen Deinum                                                  Wommels

3de prijs:

Ilse Tuinenga                                                           Berlikum

Sjanet Wijnia                                                          Wommels

Manon Scheepstra                                              Huizum

 

Verslag en foto’s Henk Hempenius