Home laatste nieuws Partuur Boukje Houtsma wint eerste klas in Boazum

Partuur Boukje Houtsma wint eerste klas in Boazum

346
0

De dames eerste klas hadden op zaterdag 18 augustus 2018 de kaatstas weer in gepakt om af te reizen naar Boazum. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging “Boazum”. Onder leiding van een clubscheidsrechter betraden in totaal 7 partuur de arena waar op het laatst nog een afmelding was vanwege een blessure.

De dames konden deze dag allemaal minimaal 2 keer kaatsen vanwege de herkansingsronde. Nadat alle keurmeersters hun plekjes hadden ingenomen werden om klokslag 10:00 onder een grijs wolkendek waar zelfs nog een spat water uitviel de eerste ballen naar de 3 gelegde perken gestuurd. Er stond een stevige maar heel vlagerige wind over het veld die wel degelijk in vloed had op het spel.

Lusanne Klaver – Hester Zijlstra

Lusanne Klaver vormde deze dag een formatie met Andrea Kroes en Marije Hellinga en zij openden de dag tegen de formatie van Hester Zijlstra, Aluca Bouma en Serena Hovenga.  Het is Hester en haar maten die gelijk de leiding weten te nemen als zij het eerste verkaatste eerst op de 4-6 naar zich toe weten te trekken. Zij kunnen daar niet lang van profiteren want als de opgeslagen bal van Hester op de 0-1 6-2 niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland op de 0-1 6-2 keert het evenwicht terug in deze strijd. Langzaam maar zeker lijkt de formatie van Andrea de touwtjes in te nemen en zij weten op voorsprong te komen door goed werk van Lusanne zij is er in een trik trak situatie zeer goed bij en weet de boven te vinden op de 1-1 6-2. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Marije de voorsprong verder uit te bouwen als zij de boven weet te vinden op de 2-1 6-0. Hester, Aluca en Serena halen alles uit de kast om het tij te doen keren maar zien al hun pogingen daartoe op dat moment vast lopen waardoor Lusanne, Andrea en Marije voorsprong verder uit weten te bouwen als ditmaal Marije op het goede moment op de goede plaats staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-1 6-2. De strijd is echter verre van gestreden want Hester weigert met haar formatie de handdoek in de ring te gooien en weten nog een 2de eerst uit het vuur te slepen door goed werk van Hester in het tussenspel zij slaagt er in om de bal voor de kaats te keren op de 4-1 0-6. De spanning keert volledig terug als Hester samen met Aluca en Serena hun 3de eerst weten te bemachtigen als de opgeslagen bal van Andrea buiten de perklijnen beland op de 4-2 0-6. De telegraaf keert echter niet terug in balans want Lusanne slaagt er met haar maten in om als eerste het 5de eerst te bereiken en een 5-3 voorsprong te nemen zij geven dit niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-2 6-2 door een passeerslag van de kaats van Marije.

Boukje Houtsma – Akkelyna de Haan

Boukje Houtsma was deze dag via het lot gekoppeld aan Sigrid de Jong en Amarins de Groot en zij stonden op de eerste omloop tegenover Akkelyna de Haan, Melissa Rianne Hiemstra zij werd door geschoven/bij geloot voor de afwezige Corina de Vries en Ineke van der Ploeg. Het werd een mooie strijd tussen deze parturen waarin gelijk het eerste bordje op de 6-6 beslist diende te worden als Melissa er in slaagt om de bal voor de kaats te keren nemen zij de leiding in de wedstrijd. Sigrid weet al snel daarna het evenwicht te herstellen in deze partij als zij de boven weet te vinden op de 0-1 6-2. Beide formaties geven elkaar geen duimbreedte ruimte en zij blijven om en om de bordjes binnen halen als Amarins op de 1-1 2-6 de bal naar het perk mag sturen maar deze niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland neemt de formatie van Akkelyna de touwtjes even in handen. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want het 3de bordje verschijnt vervolgens als eerste aan de zijde van Akkelyna, Melissa Rianne en Ineke. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor het eerst de 6-6 wordt bereikt. Met een prachtige uithaal weet Sigrid de boven te vinden waarmee zij de beide parturen weer op gelijke hoogte weet te zetten. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen en ook dit verloopt weer zeer spannend tot aan de 2de 6-6 op rij. Als het perk van Sigrid en Amarins de kaats weten te passeren nemen zij een 4-3 voorsprong. Akkelyna, Melissa Rianne en Ineke blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf maar ze moeten toezien dat Boukje de bal op zo’n wijze naar het perk weet te sturen dat Melissa Rianne en Ineke er niet in slagen om de kaats te passeren op de 4-3 6-2. De strijd is verre van gestreden want voor de 3de keer in deze onderlinge strijd verschijnt er de 6-6 en kan het alle kanten op  met een prachtige zitbal weet Akkelyn haar partuur weer dichterbij te brengen. Zij weten echter de balans niet te herstellen want het is Sigrid die er in slaagt om hun partuur naar de 2de lijst te loodsen als zij de kaats weet te passeren op de 5-4 6-2.

Anna Rixt Iedema – Jeanette Jansma

In de laatste partij op de eerste lijst staat het partuur van Anna Rixt Iedema, Wybrig Bakker en Fenna Kramer tegenover de formatie van Jeanette Jansma, Mintje Meintema en Boukje-Ellen Bosma. De vliegende start is er voor Jeanette en haar maten zij laten er geen gras over groeien en weten het eerste bordje aan de telegraaf te hangen door goed opslag werk van Jeanette zij laat het perk van Anne Rixt en Fenna met lege handen achter op de 0-6. Het verschil loopt vervolgens al snel verder op wanneer wederom Jeanette goed opslag werk afgeleverd en voor de 2de keer op rij een zitbal weet te plaatsen ditmaal op de 0-1 2-6. Door omzettingen binnen het partuur van Anna Rixt wordt er geprobeerd om het tij te doen keren. Zij zien deze poging vervolgens stuk lopen en Jeanette weet met Mintje en Boukje-Ellen de voorsprong verder uit te bouwen als wederom Jeanette de bal naar het perk mag sturen op de 0-2 4-6 en Anna Rixt en Fenna er weer geen vat op weten te krijgen. De strijd lijkt vervolgens eindelijk als nog op gang te komen als voor het eerst de 6-6 verschijnt in deze partij maar als ditmaal Wybrig het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen beland loopt het verschil al op naar de 0-4. Anna Rixt, Wybrig en Fenna blijven echter knokken voor elke 2 punten en slepen vervolgens een eerst uit het vuur als ditmaal Anna Rixt vanuit het voorperk de kaats weet te passeren op de 0-4 6-4. De spanning loopt vervolgens weer verder op als het verschil kleiner wordt en Anna Rixt met haar maten terug weet te komen tot aan de 2-4. De controle over de wedstrijd blijft echter in handen van de formatie van Jeanette want zij weten als eerste het 5de bordje te bereiken door wederom goed opslag werk van Jeanette op de 2-4 2-6 weet zij een prachtige zitbal te plaatsen. De formatie van Anna Rixt blijft het proberen maar moeten uiteindelijk de handdoek gooien als de opslagen bal van Wybrig buiten de perk lijnen beland op de 2-5 0-6. Anna Rixt, Wybrig en Fenna kunnen vervolgens even rustig gaan eten en drinken want in de herkansingsronde blijven zij staan en zij dus verzekerd van de finale van de herkansing.

Michelle Bruinsma – Lusanne Klaver

Michelle Bruinsma kwamen samen met Lotte Delgrosso pas op de 2de omloop in actie door een vrije doorgang op de eerste lijst dankzij een staand nummer. Zij moesten even wachten want door dat Melissa naar het partuur van Akkelyna was doorgeschoven moest er iemand worden bijgeloot.

Het werd Ineke van der Ploeg die het goede lot trok en zij ging samen met Michelle en Lotte de strijd aan om het finale plekje in Boazum. Hiervoor moesten zij zien te winnen van het partuur van Lusanne Klaver, Andrea Kroes en Marije Hellinga. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide gingen goed van start en gaven elkaar aan het begin van de partij weinig toe. Het is het partuur van Andrea wat op voorsprong weet te komen als de opgeslagen bal van Michelle niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland op de 4-6. De strijd komt vervolgens gelijk echt op gang want voor het eerst in deze partij verschijnt er een 6-6 en als Lotte er goed bij is in het tussenspel en de bal in een trik trak situatie als nog over de boven weet te sturen komen zij weer langszij. Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen want als voor de 2de keer Michelle het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland komt weer Lusanne samen met Andrea en Marije als eerste op een 1-2 voorsprong. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer in deze partij is daar de 6-6 en als Andrea vervolgens op de goede plek staat en de bal voor de  kaats weet te keren bouwt zij de voorsprong uit naar de 1-3. Wat Michelle, Lotte en Ineke ook proberen om de partij te doen kantelen niets lijkt het goede antwoord te zijn waardoor de achterstand blijft opgelopen. Door het omzetten van de opslag proberen zij vervolgens het tij te keren maar als de opgeslagen bal van Lotte op de 1-3 4-6 buiten het perk valt weet Lusanne met haar maten al een gaatje te slaan. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden als in een snel verkaatst eerst wederom het vizier van Lotte niet op scherpstaat en de bal buiten de perklijnen beland op de 1-4 0-6. Even lijkt de strijd nog op te bloeien als Lotte heel goed werk verricht voor haar partuur door de bal tot in het perk te retourneren op de 1-5 6-4. Zij kan daarmee echter niet voorkomen dat Lusanne samen met Andrea en Marije de finale veilig weten te stellen op de 2-5 0-6 door goed opslag werk van Andrea zij weet de winst binnen te halen met een zitbal op het perk van Lotte en Ineke.

Boukje Houtsma – Jeanette Jansma

De 2de finalist moet komen uit de onderlinge strijd tussen Boukje Houtsma, Sigrid de Jong en Amarins de Groot en het partuur van Jeanette Jansma, Mintje Meintema en Boukje Ellen-Bosma. De vliegende start is er voor Boukje en haar maten als door goed werk in het tussenspel van Boukje zij weet de bal voor de kaats te keren op de 6-2 weten zij de leiding te nemen. Het verschil loopt al snel daarna verder op door werk van Boukje ditmaal aan de opslag. Zij mag zij op de 1-0 6-2 de bal naar het perk sturen en als Mintje en Boukje-Ellen deze niet goed weten te verwerken en de bal achterblijft in het perk is de 2-0 voorsprong een feit. Langzaam maar zeker lijkt Jeanette met haar maten meer grip op de wedstrijd te krijgen waardoor zij vervolgens bij kunnen blijven tot aan de 6-6. Zij zien echter voor de 3de keer op rij het bordje naar de overkant gaan als ditmaal Amarins een zitbal weet te plaatsen op het perk van Mintje en Boukje-Ellen. Het partuur van Jeanette, Mintje en Boukje-Ellen blijft het proberen en weten voor de 2de keer op rij bij te blijven tot aan de 6-6 maar als Jeanette er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en deze buiten de perklijnen valt loopt het verschil al op naar de 4-0. Boukje, Sigrid en Amarins komen ook niet meer in de problemen en weten vervolgens ook als eerste het 5de eerst te bereiken door een prachtige zitbal van Boukje op de 4-0 6-4. Het 2de finale ticket in Boazum komt uiteindelijk in handen van partuur Boukje als de opgeslagen bal van Jeanette op de 5-0 6-0 het perk mist.

Herkansingsronde

Naast de winnaarsronde was er nog een herkansingsronde waarin Hester Zijlstra samen met Aluca Bouma en Serena Hovenga in de halve finale tegenover Akkelyna de Haan, Melissa Rianne Hiemstra en de bijgelote Fenna Kramer stond. Het is Melissa die de partij weet open te breken in hun voordeel als zij op de goede plaats staat op het goede moment om de bal voor de kaats te keren op de 2-6. Het begin van de partij is voor Akkelyna en haar maten want zij zien de voorsprong gelijk verder oplopen als ditmaal Hester de bal buiten het perk plaatst op de 0-1 2-6. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten want het 3de verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist en met een prachtige zitbal weet Hester de spanning terug te brengen in deze partij. Zij slagen er echter niet in om het evenwicht terug te doen keren in de wedstrijd sterker nog Akkelyna en haar maten lopen verder weg als ditmaal Serena de bal niet genoeg snelheid mee geeft en deze voor het perk beland op de 1-2 2-6. De touwtjes in deze halve finale zijn in handen van Akkelyna, Melissa Rianne en Fenna want zij weten de voorsprong verder uit te bouwen door goed werk van Fenna als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-3 2-6. Het zit Hester, Aluca en Serena ook niet mee want niets lijkt te lukken waardoor de eersten een kant op gaan. Zij zien het 5de bordje aan de telegraaf als eerste verschijnen aan de zijde van partuur Akkelyna als de opgeslagen bal van Serena buiten het perk beland op de 1-4     2-6. De strijd is dan gestreden want het is Melissa die de finale van de herkansing veilig weet te stellen door de kaats te passeren op de 1-5 4-6.

Finale: Lusanne Klaver – Boukje Houtsma

Het was ondanks een grijs wolkendek en de harde vlagerige wind weer een leuke kaatsdag in Boazum. In de finale van deze door elkaar loten wedstrijd stond Lusanne Klaver samen met Andrea Kroes en Marije Hellinga tegenover Boukje Houtsma, Sigrid de Jong en Amarins de Groot. Het werd een mooie afsluiter van deze dag want beide parturen haalden nog een keer alles uit de kast om de prachtige kransen mee naar huis te mogen nemen. Vanaf de eerste slag gaven ze elkaar niets toe waardoor gelijk het eerste verkaatste bordje op de 6-6 moest worden beslist. t. Als het vizier van Andrea nog niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland neemt de formatie van Boukje de leiding. Het evenwicht keert echter al weer snel terug in de wedstrijd wanneer ditmaal Boukje er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 0-1 6-2. Het blijft in deze finale stuivertje wisselen met het binnenhalen van de eersten.  Als Marije op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-1 6-4 nemen zij de leiding. De strijd lijkt vervolgens echt los te breken want voor de 2de keer in vier verkaatste eersten is daar de 6-6. Het is wederom Andrea die de bal naar het perk mag sturen als zij er niet in slaagt om deze  de goede richting mee te geven keert de telegraaf weer terug in evenwicht op de 2-2. De partij lijkt vervolgens te kantelen in het voordeel van partuur Boukje als voor de 2de keer op rij Andrea er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen ditmaal op de 2-2 4-6. De strijd is er niet minder om want in het 6de verkaatste eerst weet Andrea haar formatie weer langszij te brengen als zij ditmaal het perk van Sigrid en Amarins met lege handen achter te laten op de 2-3 6-2. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen en ook dit wordt uiteindelijk op de 6-6 beslist. Met een prachtige passeerslag van de kaats op de 3-3 6-6 weet Marije hun partuur weer op voorsprong te zetten in deze finale. Beide parturen geven elkaar niets toe en er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Voor de 4de keer in deze finale bereikt de telegraaf de 6-6 waarop uiteindelijk wordt bepaald aan welke zijde van de telegraaf het komt te hangen. Als de opgeslagen bal van Andrea te kort blijkt te zijn is het evenwicht voor de 4de keer terug in deze finale. De formatie van Andrea probeert vervolgens door omzettingen het tij in hun voordeel te doen keren en dat lijkt te helpen want in het wederom zeer zwaar bevochten eerst weet Marije een zitbal te plaatsen op de 4-4 6-6 en daarmee komen zij als eerste op het 5de bordje. Beide parturen blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf waardoor voor de 6de keer in deze finale de 6-6 wordt bereikt. Als Amarins goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden komen ook zij op het 5de eerst uit. Het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing wie deze dag de kransen mee mag nemen. Het is uiteindelijk Sigrid die de laatste 2 punten aan de telegraaf weet te hangen en de winst veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 5-5 2-6.

Anne Rixt Iedema – Akkelyna de Haan

In de finale van de herkansing in Boazum staat door al het bijgeloot en doorgeschuif uiteindelijk Anne Rixt Iedema, samen Wybrig Bakker en Serena Hovenga tegenover de formatie van Akkelyna de Haan, Melissa Rianne Hiemstra en Fenna Kramer. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Akkelyna haar partuur aan de leiding te brengen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 0-6. De strijd lijkt ook vervolgens in deze finale op gang te komen als voor het eerste een bordje beslist moet worden op de 6-6. Het is weer Akkelyna die ditmaal met haar opslag een bordje aan hun totaal weet toe te voegen als zij een zitbal weet te plaatsen. Anne Rixt, Wybrig en Serena blijven het proberen maar zien het verschil vervolgens verder oplopen als ditmaal Fenna uithaalt op de 0-2 4-6 en de bal over de boven doet vliegen. De strijd lijkt vervolgens als nog op te bloeien als ook hier voor de 2de keer een 6-6 verschijnt. De formatie van Anne Rixt slaagt er echter niet in om dit te verzilveren. Akkelyna mag de bal naar het perk sturen en als zij weer een zitbal weet te plaatsen loopt het verschil al op naar de 0-4. De strijd is dan eigenlijk al gestreden want ook het 5de eerst op rij komt in handen van Akkelyna, Melissa Rianne en Fenna als de opgeslagen bal van Anne Rixt te kort blijkt te zijn op de 0-4 2-6. Het is Fenna die het laatste woord heeft in deze finale van de herkansing zij stelt de winst veilig als zij een zitbal weet te plaatsen op de 0-5 0-6.

Uitslag Boazum:

1e prijs:

Boukje Houtsma                                                   Groningen

Sigrid de Jong                                                       Blauwhuis

Amarins de Groot                                                  Mantgum

2de prijs:

Lusanne Klaver                                                      Minnertsga

Andrea Kroes                                                         Gauw

Marije Hellinga                                                       Deinum

1e prijs Herkansing:

Akkelyna de Haan                                                   Wier

Fenna Kramer                                                         Winsum

Melissa Rianne Hiemstra                                         Stiens

 

Verslag en foto’s Henk Hempenius