Home Verslagen Partuur Naomi Wiersma wint A-klasse meisjes in Reduzum

Partuur Naomi Wiersma wint A-klasse meisjes in Reduzum

339
0

Kaatsvereniging “Jan Reitsma” viert dit jaar zijn 115 jarige bestaan. Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de lucht werd dit gevierd op zaterdag 1 juni 2019. Naast de dames reisden ook de meisjes richting het kaatsveld van Reduzum want zij verkaatsten op het zelfde veld een door elkaar loten wedstrijd. Zij waren verdeeld over een A en B categorie. Bij de dames hoofdklas gingen  8 partuur met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen en bij de meisjes A werd er in poule verband gekaatst met 4 partuur op de lijst. Doordat er een meisje zich had afgemeld werd er bij de meisjes B een gewone wedstrijd verkaatst in plaats van poule en was er een herkansingsronde met in totaal 6 partuur op de lijst.

Meisjes A klasse

De meisjes in de A klas kwamen deze dag 3 keer in actie waarna een klassement werd opgemaakt waarin alle voor en tegen eersten werden opgeteld. De formatie die de meeste voor eersten en de minste tegen eersten heeft gaat er deze dag met de krans vandoor en de meisjes maakten er een zeer spannende dag van. Als eerste betrad Inge Jansma samen met Anna-Dieuwke Dijkstra en Gerde Lycklama a Nijeholt de arena om het in hun eerste partij van de dag op te gaan nemen tegen Naomi Wiersma, Marlies Bonnema en Fiera de Vries. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar niets toe. Het werd een mooie kaatsdag waar bij de meisjes ook heel veel eersten op de 6-6 beslist moesten worden. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Naomi maar de telegraaf keert al heel snel terug in balans en vanaf de 1-1 verschijnen de eersten om en om aan de telegraaf via de 2-2 naar de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Inge die er met haar maten in slaagt om als eerste het 4de bordje te bereiken en wanneer partuur Naomi daar geen antwoord op kan vinden loopt het verschil zelfs op naar de 5-3. Inge, Anna Dieuwke en Gerde laten zich dat niet meer ontglippen en stellen de winst veilig in hun eerste partij op de 5-3 6-2.

Anouk Smink – Corrie Kroondijk

Spannendste partij van de dag bij de meisjes A ging tussen Anouk Smink, Larissa Smink en Marije Bodde die het opnamen tegen Corrie Kroondijk, Roelie Kroondijk en Rixt Fokkema. Nadat de eerste bordjes gelijkmatig zijn verdeeld weet het partuur van Anouk het initiatief naar zich toe te trekken want zij weten eerst voor eerst een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. Ondanks verwoedde pogingen van de formatie van Corrie om het tij te keren op dat moment blijft het verschil van 2 eersten gehandhaafd op de 4-2 en zelfs de 5-3. Anouk, Larissa en Marije lijken daarmee op hun eerste overwinning af te stevenen maar niets bleek minder waar want partuur Corrie weigert zich neer te leggen bij het verlies en blijven knokken voor de punten en weten nog een 4de eerst uit het vuur te slepen. Als Anouk met haar maten er maar niet in slagen om de winst veilig te stellen keert zelfs de balans terug in de telegraaf op de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen. Het is uiteindelijk als nog Corrie die de winst veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 5-5 4-6.

Inge Jansmam – Anouk Smink

Op de 2de lijst betreedt Inge Jansma samen met Anna-Dieuwke Dijkstra en Gerde Lycklama a Nijeholt de arena om de strijd aan te gaan met de formatie van Anouk Smink, Larissa Smink en Marije Bodde. De meisjes haalden deze dag alles uit de kast om zich maar in de prijzen te kunnen kaatsen en maakten er een prachtige kaatsdag van. Het eerste bordje in deze partij komt in handen van partuur Inge. Zij slagen er echter niet in om de voorsprong vast te houden want Anouk, Larissa en Marije zetten met succes de achtervolging en weten zelfs de partij via de 1-1 in hun voordeel te kantelen op de 1-2. De telegraaf keert echter weer terug in balans wanner ook de formatie van Inge het 2de eerst weet te bereiken. Zij slaagt er echter niet in om met haar partuur de leiding over te nemen en ziet het 3de eerst als eerste naar partuur Anouk gaan. Zij weten gelijk daarna de voorsprong uit te bouwen naar de 2-4. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer gaan zorgen en het is Inge die het samen met Anna Dieuwke en Gerde weet binnen te slepen. Zij kunnen daarmee echter niet voorkomen dat het partuur van Anouk als eerste het 5de eerst weet te bereiken en een 3-5 voorsprong nemen. De strijd is daarmee gestreden want Anouk, Larissa en  Marije weten de winst veilig te stellen op de 3-5 2-6.

Naomi Wiersma – Corrie Kroondijk

In de andere partij staat Naomi Wiersma samen met Marlies Bonnema en Fiera de Vries tegenover het partuur van Corrie Kroondijk, Roelie Kroondijk en Rixt Fokkema. De vliegende start is er voor Naomi en haar maten al zij gelijk het initiatief weten te nemen en via de 1-0 een gaatje weten te slaan naar de 2-0. De spanning lijkt vervolgens nog terug te keren wanneer Corrie met haar maten hun eerste bordje weten binnen te halen. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen sterker nog via de 2-1 loopt het verschil op naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Corrie slaagt er met Roelie en Rixt niet in om het juiste antwoord te vinden en zien de overwinning op de 5-1 6-4 gaan naar partuur Naomi. Nadat de tussenstand is bekeken komt het aan op de 3de en laatste omloop bij de meisjes A.

Inge Jansma – Corrie Kroondijk

Inge Jansma komt voor de laatste keer deze dag samen met Anna-Dieuwke Dijkstra en Gerde Lycklama a Nijeholt in actie tegen de formatie van Corrie Kroondijk, Roelie Kroondijk en Rixt Fokkema. De bliksemstart is er voor Corrie en haar maten zij weten ondanks hevig verzet van partuur Inge een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Beide formaties geven elkaar in deze fase van de partij geen duimbreedte ruimte want nadat zij de beide volgende verkaatste eersten gelijk matig hadden verdeeld was daar eindelijk het eerste bordje voor de formatie van Inge. Zij slagen er echter niet in om het tij te doen keren in hun voordeel want het is werderom Corrie die samen met Roelie Rixt weten toe te slaan en hun 4de bordje binnen te slepen. Ondanks dat er nog diverse eersten op de 6-6 beslist moesten worden gaat de winst uiteindelijk op de 1-5 6-6 naar partuur Corrie en zij zijn daarmee uitgekaatst en moeten de wacht kamer even in om te kijken wat er uit de laatste partij van de dag bij de meisjes A gaat komen.

Naomi Wiersma – Anouk Smink

Het zijn Naomi Wiersma,Marlies Bonnema en Fiera de Vries die deze dag voor de laatste keer de arena betreden en beginnen aan de opslag tegen de formatie van Anouk Smink, Larissa Smink en Marije Bodde. Het werd een mooie strijd waarin beide parturen goed van start gingen en elkaar niets toe gaven aan het begin van de partij via de 1-1 blijft de spanning in de wedstrijd tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker weet Naomi met haar maten op het juisten moment toe te slaan en uit te lopen via de 3-2 naar zelf de 4-2. Anouk en haar maten blijven het proberen om weer langszij te komen maar moeten vervolgens toe zien dat het 5de eerst als eerste gaat naar partuur Naomi en zij lijken daarmee de beste papieren voor de winst in deze partij in handen te hebben maar Anouk, Larissa en Marije geven de strijd niet  zonder slag of stoot gewonnen en weten nog een 3de eerst te bemachtigen voordat het partuur van Naomi de deur in het slot gooit en de winst veilig weet te stellen op de 5-3 6-4.

Nadat de laatste slagen zijn gewisseld kan het klassement op worden gemaakt en het werd zeer spannend uiteindelijk is het Naomi Wiersma die met Marlies Bonnema en Fiera de Vries de kransen in Reduzum weten binnen te halen met een eerst meer dan de nummer 2 Corrie Kroondijk, Roelie Kroondijk en Rixt Fokkema.

Uitslag Meisjes A:

1e prijs:

Naomi Wiersma           Workum

Marlies Bonnema         Winsum

Fiera de Vries               Sexbierum

Zij winnen de poule met 16 eersten voor en 10 tegen

2e prijs:

Corrie Kroondijk          Easterein

Roelie Kroondijk          Easterein

Rixt Fokkema               Harlingen

Zij worden 2de met 15 eersten voor en 12 eersten tegen

Net buiten de prijzen valt het partuur van Anouk Smink, Larissa Smink en Marije Bodde met 15 eersten voor en 15 eersten tegen en als laatste Inge Jansma, Anna Dieuwke Dijkstra en Gerde Lycklama a Nijeholt met  11 eersten voor en 15 eersten tegen.