Home Verslagen Puur Passie dames winnen ook in Reduzum

Puur Passie dames winnen ook in Reduzum

221
0

Kaatsvereniging “Jan Reitsma” viert dit jaar zijn 115 jarige bestaan. Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de lucht werd dit gevierd op zaterdag 1 juni 2019. Zij organiseerden deze dag een vrije formatie voor de dames hoofdklas.

Ilse Tuinenga – Nynke Sybrandy

De dames hoofdklas begonnen onder leiding van de heer Durk Houtsma aan hun vrije formatie. Om klokslag 11:00 was het aan Ilse Tuinenga om de partij te gaan beginnen door de eerste bal naar het perk te sturen. Het is de 4de vrije formatie wedstrijd van het seizoen. Ilse Tuinenga vormt samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra een partuur die al 2 overwinning achter hun naam hebben staan. Het beloofde gelijk een prachtige strijd te gaan worden want zij stonden tegen over Nynke Sybrandy, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra die een overwinning achter hun naam hebben staan.

Het eerste bordje aan de telegraaf dient gelijk te worden beslist op de 6-6 maar als Ilse de bal zo naar het perk weet te sturen dat Imke en Marrit deze niet kunnen verwerken neemt haar partuur de leiding. Via een zeer snel verkaatste eerst weet Manon de voorsprong uit te bouwen door de bal over de boven te slaan op de 1-0 6-0. Nynke, Imke en Marrit moeten gelijk alle zeilen weer bij zetten om grip op de wedstrijd te krijgen maar als de opgeslagen bal van Nynke te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt op 2-0 6-4 loopt het verschil al snel op naar de 3 eersten. Eindelijk lijkt de wedstrijd op gang te komen als ditmaal Nynke de opslag zeer goed verzorgt voor haar partuur en een prachtige zitbal weet te plaatsen op 3-0 4-6.

De strijd is dan echt op gang gekomen en er zijn kansen op meerdere eersten voor Nynke en haar maten maar het is Ilse die daar een stokje voor weet te steken en de voorsprong verder weet uit te bouwen door een zitbal te plaatsen op de 3-1 6-6. Spanning zit er volop in de verkaatste eersten tussen deze 2 formaties want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 door goed werk van Nynke in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren loopt de achterstand terug via de 4-1 naar de 4-2. Beide parturen halen alles uit de kast en geven elkaar weinig toe in de verkaatste eersten want wederom dient er een eerst op de 6-6 te worden beslist. Als Sjanet er in slaagt om de kaats te passeren nemen zij een 5-2 voorsprong en dit geven zij ook niet meer uit handen. Het is Sjanet die de wedstrijd in hun voordeel weet te beslissen door de bal over de boven te slaan op de 5-2 6-4.

Elly Hofman – Jildou Sweering

De formatie van Elly Hofman, Klasine Huistra en Annelien Broersma staat op de eerste lijst tegenover Jildou Sweering, Marte Altenburg en Jennie Terpstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als het eerste bordje gelijk op de 6-6 moet worden beslist. Jildou weet hun partuur aan de leiding te brengen als zij een zitbal weet te plaatsen. Het begin in deze partij is voor Jildou en haar maten want zij weten de voorsprong uit te bouwen door goed werk van Jennie in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 2-6. Elly, Klasine en Annelien geven de strijd nog niet op en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf waardoor voor de 2de keer de beslissing viel op de 6-6 en als het vizier van Elly niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen belandt loopt het verschil op naar de 0-3. Beide formaties halen alles uit de kast waardoor voor de 3de keer in deze ontmoeting de beslissing moest gaan vallen op de 6-6. Met een prachtige uithaal weet Marte de bal over de boven te sturen en daarmee haalt zij hun 4de eerst binnen. Elly blijft het samen met Klasine en Annelien proberen om het tij te keren maar door goed werk van Jennie op de 0-4 2-6 door de bal in het perk retourneren bereiken zij als eerste het 5de bordje. Zij geven dit niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 0-5 4-6 als het vizier van Elly het laat afweten en zij de bal buiten de perklijnen plaatst.

Anne Monfils – Anna Brecht Bruinsma

In de 3de partij van de eerste omloop bij de 115 jarige K.V. Jan Reitsma stond Anne Monfils samen met Margriet Bakker en Harmke Siegersma tegenover de formatie van Anna Brecht Bruinsma, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Anna Brecht en haar maten als de door Anne opgeslagen bal buiten de perklijnen belandt op de 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als ook hier de eerste 6-6 verschijnt maar door goed opslag werk van Anna Brecht zij laat het perk van Margriet en Harmke met lege handen achter als zij een zitbal weet te plaatsen en daarmee loopt de voorsprong op naar de 0-2. Beide formaties halen vanaf dat moment alles uit de kast Anne neemt zelfs de plek even in het voorperk over van Margriet en het lijkt gelijk resultaat op te leveren als zij ook het 1ste bordje weten te noteren wanneer Anna Brecht het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de lijnen laat vallen op de 0-2 6-6. Langzaam maar zeker lijkt de partij te kantelen en weten Anne, Margriet en Harmke langszij te komen op de 2-2 wanneer voor de 2de keer op rij ditmaal op 1-2 6-4 Anna Brecht er wederom niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven. Via een snel verkaatst eerst neemt de formatie van Anne zelfs de leiding over in de partij als zij zelf een zitbal weet te plaatsen op de 2-2 6-0. Anna Brecht,  Jeska en Martzen proberen gelijk aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen door een prachtige uithaal van Anne als zij de boven weet te vinden op de 3-2 6-2. Anne, Margriet en Harmke hebben vanaf dat moment de touwtjes in handen en weten zelfs als eerste het 5de eerst te bereiken als Anna Brecht de bal richting het perk stuurt maar deze niet binnen de lijnen terecht komt op de 4-2 6-0. In een zwaar bevochten eerst staat Martzen op de goede plek en zij sleept nog een 3de bordje uit het vuur door de bal voor de kaats te keren op 5-2 6-6. In het laatste eerst halen beide parturen nog een keer alles uit de kast maar is het Anne die de 2de omloop veilig weet te stellen door de kaats te passeren op de 5-3 6-6.

Anne Berber Zeinstra – Lotte Delgrosso

Als laatste betrad Anne Berber Zeinstra samen met Lotte Delgrosso en Kim Dijkstra de arena om het op te gaan nemen tegen Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het is Tineke die er in slaagt om de partij in hun voordeel te openen als zij de bal naar het perk mag sturen op de 6-6. Als Lotte en Kim deze niet weten te verwerken neemt partuur Tineke de leiding. Het verschil loopt vervolgens al snel op als ditmaal Louise op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 4-6. De formatie van Anne Berber probeert om grip op de wedstrijd te krijgen maar ze zien de achterstand verder en verder oplopen als ditmaal Sandra de bal over de boven doet vliegen op de 0-2 2-6. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn  want voor de 4e keer op rij weten Tineke, Sandra en Louise toe te slaan wanneer Louise er goed bij is in het tussenspel door de bal voor de kaats te keren op de 0-3 2-6. Anne Berber neemt vervolgens nog de positie in het achterperk over van Kim en het leid naar de 2de 6-6 van deze onderlinge strijd maar wanneer Tineke de bal zo naar het perk weet te sturen dat Lotte en Anne Berber deze niet weten te verwerken loopt het verschil op naar de 0-5. De strijd is dan gestreden en met een passeerslag van de kaats op 0-5 0-6 van Louise gaan zij als laatste naar de 2de lijst in Reduzum.

Ilse Tuinenga – Jildou Sweering

Het was een prachtige kaatsdag in Reduzum bij de 115 jarige K.V. Jan Reitsma. De overgebleven formaties mochten nog minimaal 2 keer kaatsen omdat er bij de dames ook nog gekaatst wordt om de 3de of niets. Als eerste kwam Ilse Tuinenga samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra in actie om de strijd aan te gaan met Jildou Sweering, Marte Altenburg en Jennie Terpstra om het fel begeerde finale ticket.

Het begin is voor Ilse en haar nadat zij het eerste bordje aan hun zijde van de telegraaf hebben weten te hangen bouwen zij de voorsprong gelijk uit door goed opslag werk van Ilse als zij weet te voorkomen dat Marte en Jennie de kaats weten te passeren op 1-0 6-2. De formatie van Jildou lijkt eindelijk grip op de wedstrijd te krijgen want voor het eerst dient te bordje op de 6-6 te worden beslist maar door goed werk van Manon in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren en daarmee de voorsprong uit te breiden naar de 3-0. Wat Jildou, Marte en Jennie ook proberen niets lijkt het goed antwoord te zijn en het verschil loopt nog verder op wanneer ditmaal Jildou het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 3-0 6-0. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn want Ilse, Sjanet en Manon blijven de eersten aan elkaar rijgen. Met een passeerslag van de kaats op de 4-0 6-0 weet Manon hun 5de eerst binnen te halen. Jildou, Marte en Jennie blijven het proberen maar moeten de handdoek gooien op de 5-0 6-4 als Manon de winst veilig weet te stellen met een bovenslag op de 5-0 6-4. Zij staan daarmee als eerste in de finale van deze vrije formatie wedstrijd in Reduzum.

Anne Monfils – Tineke Dijkstra

Wie de tegenstandsters gaan worden moet gaan blijken uit de strijd tussen Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma die aan de opslag begonnen tegen Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden als het eerste bordje op de 6-6 wordt beslist. Als de opgeslagen bal van Anne net te weinig snelheid mee krijgt en voor het perk belandt neemt partuur Tineke de leiding. Het is Anne zelf die de balans al snel daarna weet te herstellen met een prachtige zitbal op de 0-1 6-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want met een retourslag tot voor de kaats op de 1-1 6-2 weet Harmke hun partuur weer op voorsprong te zetten maar zij kunnen daar niet lang van profiteren want in een zwaar bevochten eerst weet Tineke haar partuur langszij te brengen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-1 6-6. Tineke en haar maten lijken vervolgens op weg naar het 3de eerst als zij een 0-6 voorsprong nemen maar door 3x Anne die er in slaagt om de bal tot in het perk te retourneren kantelt het eerst als nog in het voordeel van partuur Anne als het perk van Margriet en Harmke de kaats weet te passeren. Via een zeer snel verkaatst eerst loopt vervolgens het verschil op naar de 4-2 wanneer Anne de bal voor de kaats weet te keren op de 3-2 6-0. Tineke, Sandra en Louise proberen de achtervolging in te zetten maar moeten toezien dat Harmke het 5de bordje weet binnen te halen als zij de boven weet te vinden op de 4-2 6-4. In het laatste eerst verschijnt nog wel de 6-6 maar mag Anne zelf het karwei klaren als zij de bal naar het perk mag sturen wanneer zij er in slaagt om de bal zo weet te plaatsen dat Sandra en Louise deze niet kunnen verwerken stelt zij de winst en het 2de finale ticket veilig in Reduzum.

Jildou Sweering – Tineke Dijkstra

Voordat de 2 finalisten de arena betraden in Reduzum was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets. Hierin staat Jildou Sweering samen met Marte Altenburg en Jennie Terpstra tegenover Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Beide parturen beginnen goed aan de partij en geven elkaar aan het begin van de partij niets toe en het eerste bordje moet daarom op de 6-6 worden beslist. Als Louise op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren nemen zij de leiding. Via een zeer zwaar bevochten 2de  eerst weet Jennie de stand weer gelijk te trekken als zij de kaats weet te passeren op de 0-1 6-6. Beide parturen zijn aan elkaar gewaagt en halen alles uit de kast. Met een prachtige uithaal weet Louise de boven vinden op de 1-1 4-6 en daarmee hun partuur weer op voorsprong te zetten. Jildou en haar maten geven de strijd niet op en voor de 3de keer in deze partij is daar de 6-6 maar als Tineke op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren nemen zij een 1-3 voorsprong. Het blijft een richting verkeer met het binnen halen van de eersten want het verschil  loopt vervolgen nog verder op naar de 1-4. Tineke lijkt met haar maten de wedstrijd stevig in handen te hebben maar ze kunnen niet voorkomen dat Jennie nog een 2de eerst weet te bemachtigen als zij de kaats weet te passeren op de 1-4 6-2. Spanning zit er volop in de verkaatste eersten want voor de 4de keer is daar de 6-6 maar met een prachtige boven slag weet Sandra de boven te vinden en het 5de eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De spanning keert nog een keer terug als Jildou samen met Marte en Jennie weten toe te slaan op de 2-5 6-6 door het eerst te bemachtigen. Zij kunnen echter niet voorkomen dat Sandra de 3de prijs veilig weet te stellen met een bovenslag op de 3-5 4-6.

Ilse Tuinenga – Anne Monfils

In de finale van deze 4de vrije formatie van het seizoen staat bij de 115 jarige K.V. Jan Reitsma Ilse Tuinenga samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra tegenover de formatie van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Het is Ilse die de finale weet open te breken door het eerste bordje aan de telegraaf te hangen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 6-2. De strijd lijkt vervolgens gelijk op gang te komen als ook hier de eerste 6-6 verschijnt. Als Anne de bal naar het perk stuurt maar deze net te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt loopt het verschil op naar de 2-0. Anne probeert met Margriet en Harmke de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand nog verder oplopen als ditmaal Ilse het perk van Margriet en Harmke met lege handen achter laat op de 2-0 6-0 als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen. Eindelijk lijkt de finale op gang te komen als er aan de zijde van partuur Anne ook een bordje verschijnt wanneer het vizier van Ilse niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 3-0 4-6. In een zeer zwaar bevochten eerst weet Margriet aan het langste eind te trekken door de bal over de boven te laten vliegen op de 3-1 6-6. Het verschil is daardoor terug gelopen naar een eerst maar zij slagen er niet in om langszij te komen want in het daarop verkaatste eerst weet Manon goed onder de bal te stappen en de boven te vinden op de 3-2 6-2. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Ilse hun partuur aan het 5de eerst te helpen als zij weer het perk van Margriet en Harmke met lege handen achter laat op de 4-2 6-0. De strijd is echter nog niet gestreden want Anne zet met haar maten de achtervolging in en weten eerst voor eerst dichterbij te komen. Anne weet hun 3de eerst te bemachtigen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-2 0-6. De spanning keert vervolgens geheel terug als Harmke er in slaagt om het verschil terug te brengen tot een eerst wanneer zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-3 4-6. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want met een ferme klap weet Manon de winst en de kransen in Reduzum veilig te stellen zij weet de boven te vinden op de 5-4 6-2.

Uitslag Dames Hoofdklas Reduzum:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                                       Berlikum

Sjanet Wijnia                                       Wommels

Manon Scheepstra                               Leeuwarden

2e prijs:

Anne Monfils                                       Groningen

Margriet Bakker                                   Easterlittens

Harmke Siegersma                               Berltsum

3e prijs:

Tineke Dijkstra                                    Wjelsrijp

Sandra Hofstra                                     Wjelsrijp

Louise Krol                                          EE

Vorig artikelDe stellerij bij de dames voor de tweede cyclus is los!
Volgend artikelPartuur Naomi Wiersma wint A-klasse meisjes in Reduzum