Home Verslagen Partuur Iris Oosterbaan wint meisjes B in Reduzum

Partuur Iris Oosterbaan wint meisjes B in Reduzum

376
0

Kaatsvereniging “Jan Reitsma” viert dit jaar zijn 115 jarige bestaan. Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de lucht werd dit gevierd op zaterdag 1 juni 2019. Zij organiseerden deze dag een vrije formatie voor de dames hoofdklas. Naast de dames reisden ook de meisjes richting het kaatsveld van Reduzum want zij verkaatsten op het zelfde veld een door elkaar loten wedstrijd. Zij waren verdeeld over een A en B categorie. Doordat er een meisje zich had afgemeld werd er bij de meisjes B een gewone wedstrijd verkaatst in plaats van poule en was er een herkansingsronde met in totaal 6 partuur op de lijst.

Julia Marthine Rienks – Jildou Ekema

In de eerste partij van de dag bij de meisjes B stond Julia Marthine Rienks samen met Lieke van Loon en de bijgelote Marije Hiemstra (verving de afwezige Nienke de Haan) tegen over de formatie van Jildou Ekema, Moniek Lootsma en Iris Veltman. Het werd een mooie strijd waarin beide parturen elkaar geen duimbreedte ruimte gaven aan het begin van de partij en om en om een bordje wisten binnen te halen. Geen van beide slaagde er op dat moment in om een gaatje te slaan waardoor het evenwicht gehandhaafd bleef via de 1-1 naar de 2-2. Langzaam maar zeker weet Jildou met haar maten het initiatief naar zich toe te trekken en uit te lopen via de 2-3 naar de 2-4. Het partuur van Julia Marthine blijft het proberen en er zijn ook wel kansen maar zij moeten uiteindelijk op de 2-5 2-6 als nog de handdoek gooien.

Foke Jil Bakker – Iris Oosterbaan

Spannendste partij ging op de eerste lijst tussen  Foke Jil Bakker, Anke Wassenaar en Albertine Groen en het partuur van Iris Oosterbaan, Rixt Blanke en Romy Postma. De vliegende start is er voor partuur Iris wat gelijk het heft in handen weet te nemen als zij na het openingseerst een gaatje weten te slaan naar de 0-2. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd echt op gang en zet Foke Jil met haar maten de achtervolging in en ze weten eerst voor eerst van de achterstand af te halen en via de 1-2 langszij te komen op de 2-2. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt blijken te zijn via de 3-3 blijft het evenwicht in de partij. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen en dat lijkt ook hier het geval als Iris het met haar maten weten binnen te halen en een 3-4 voorsprong weten te nemen. De strijd lijkt vervolgens gestreden als ook het 5de eerst aan de zijde van Iris, Rixt en Romy verschijnt. Het partuur van Foke Jil geeft de strijd niet op en weet zich terug te knokken in de wedstrijd en via de 4-5 weer langszij te komen op de 5-5. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen. Het wordt uiteindelijk een volle telegraaf waarop de beslissing valt. Als Iris op de 5-5 6-6 goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen gaan zij als nog naar de 2de lijst.

Senne Idsardi – Anna Rob

Senne Idsardi was via loting deze dag gekoppeld aan Baukje Heeringa en Ilse Zwaagstra en zij kwamen deze dag voor het eerst in actie tegen Anna Rob met Bente Miedema en Marije Hiemstra. De vliegende start was er voor de formatie van Senne als zij na het eerste verkaatste eerst gelijk een gaatje weten te slaan via de 1-0 naar de 2-0 en zelfs de 3-0. Even lijkt de spanning nog terug te keren als ook partuur Anna een bordje weet te bemachtigen. Het krachtsverschil is in deze partij te groot en het is Senne die met haar maten de voorsprong weet uit te bouwen via de 4-1 naar de 5-1. De strijd lijkt daarmee gestreden maar Anna, Bente en Marije weten nog een eerst uit het vuur te slepen voordat het doek valt op de 5-2 6-4. Door deze overwinning was partuur Senne al verzekerd van minimaal een 2de prijs want zij hadden een staand nummer in de halve finale en daarmee een vrije doorgang naar de finale.

Jildou Ekema – Iris Oosterbaan

De tegenstandsters moesten komen uit de halve finale tussen de formatie van Jildou Ekema, Moniek Lootsma en Iris Veltman en het partuur van Iris Oosterbaan, Rixt Blanke en Romy Postma. De bliksemstart was er voor Iris en haar maten zij laten er geen gras over groeien en weten na het eerste bordje aan de telegraaf de voorsprong uit te bouwen via de 0-2 naar de 0-3. Het partuur van Jildou probeerde het wel degelijk en ze weten uiteindelijk als nog een bordje binnen te halen en de achterstand te verkleinen tot 1-3. Het krachtsverschil blijkt echter in deze halve finale te groot te zijn want Iris, Rixt en Romy komen niet meer in de problemen en weten de finale veilig te stellen op de 1-5 4-6.

Senne Idsardi – Iris Oosterbaan

De finale op deze zon overgoten zaterdag 1 juni 2019 bij de 115 jarige K.V. Jan Reitsma in Reduzum zal gaan tussen Senne Idsardi, Baukje Heeringa en Ilse Zwaagstra en het partuur van Iris Oosterbaan, Rixt Blanke en Romy Postma. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Iris, Rixt en Romy maar zij kunnen niet lang van deze voorsprong genieten want de formatie van Senne weet gelijk aan te sluiten en langszij te komen op de 1-1. Het blijft even stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want voor de 2de keer weet partuur Iris de leiding in handen te nemen op de 1-2. Ondanks hevig verzet van partuur Senne loopt het verschil wel verder en verder op via de 1-3 naar zelfs de 1-4. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten nog gelijkmatig worden verdeeld verschijnt er een 2-5 aan de telegraaf. In het laatste te verkaatsen eerst worden nog een keer alles uit de kast gehaald en verschijnt er nog een 6-6 maar zijn het Iris, Rixt en Romy die aan het langste eind weten te trekken en de kransen weten binnen te halen in Reduzum.

In de finale van de herkansing wint het partuur van Anna Rob, Lieke van Loon en Marije Hiemstra met 5-1 6-6 van Foke Jil Bakker, Anke Wassenaar en Albertine Groen

Uitslag Meisjes B:

1e prijs:

Iris Oosterbaan            Scharnegoutum

Rixt Blanke                  Bolsward

Romy Postma               Winsum

2e prijs:

Senne Idsardi               Dronrijp

Baukje Heeringa          Reduzum

Ilse Zwaagstra              Makkum

1e prijs Herkansing:

Anna Rob                     Winsum

Lieke van Loon             Makkum

Marije Hiemstra           Menaam