Home Verslagen Partuur Marije van der Meer wint in Ferwert

Partuur Marije van der Meer wint in Ferwert

293
0

De dames eerste klas hadden op zaterdag 21 juli 2018 hun kaatstas weer ingepakt om af te reizen naar Ferwert. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging “Foswert”. Zij organiseerden onder prachtige weersomstandigheden een vrije formatie wedstrijd met herkansingsronde voor de dames 1ste klas.

Onder leiding van de heer T. Visser en een clubscheidsrechter konden alle parturen gelijk los. De eerste ballen werden om klokslag 10:00 naar de perken gestuurd. De wedstrijd lijst telde 14 formaties maar door vakantie, blessures en andere dingen waren er deze dag diverse vervangsters geregeld. Alle dames konden deze dag minimaal 2x kaatsen. Het werd weer een leuke kaatsdag waarin veel eersten op de 6-6 beslist werden. De formaties die zich deze dag in de prijzen wilde kaatsen moesten zien door te dringen tot de ½ finales.

Sietske Okkema – Akkelyna de Haan

Sietske Okkema betrad deze dag de arena samen met Maaike Osinga en Imke van der Leest en zij stonden op de eerst omloop tegenover het partuur van Akkelyna de  Haan, Corina de Vries en Fenna Kramer. Het begin van de partij was voor Sietske en haar maten zij beginnen goed aan de wedstrijd en weten gelijk een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. Akkelyna, Corina en Fenna lijken vervolgens beter in de wedstrijd te komen en weten hun eerste bordje te verzilveren. Ondanks verwoede pogingen om de balans terug te doen keren in de partij is het de formatie van Sietske die de draad weer op weet te pakken en de voorsprong verder uit weet te bouwen via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Het krachtsverschil is deze dag te groot en Sietske, Maaike en Imke komen ook niet meer in de problemen en stellen de winst veilig op de 5-1 6-6 als de opgeslagen bal van Akkelyna buiten de perklijnen belandt.

Inge Jansma – Nelie Steenstra

Inge Jansma kaatste deze dag samen met Anna Rixt Iedema en Hesther de Boer en zij begonnen deze dag tegen het partuur van Nelie Steenstra, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf komt aan de zijde van partuur Nelie te hangen. Inge probeert gelijk met haar maten weer aan te sluiten maar zien ook het 2de en 3de verkaatste eerst op rij naar de formatie van  Nelie gaan. Inge, Anna Rixt en Hesther proberen het wel degelijk en er zijn ook wel kansen op een bordje maar zij slagen er maar niet in om het binnen te halen. Het partuur van Nelie weet elke keer op het juiste moment toe te slaan en zij komen daardoor ook niet echt in de problemen en stellen de 2de omloop veilig op de 0-5 6-6 als Inge het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland.

Marije van der Meer – Nicole Hempenius

Marije van der Meer betreedt vervolgens de arena samen met Martine Tiemersma en Annelien Broersma. Zij kwamen deze dag voor het eerst in actie op de eerste lijst tegen Nicole Hempenius, Anke Winkel en Maaike Joostema vervangster van Simona Kootstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen geven elkaar aan het begin van de wedstrijd niets toe en zo verschijnen de eersten om en om aan de telegraaf. Via de 1-1 blijft het evenwicht gehandhaafd tot aan de 2-2. Vanaf dat moment weet het partuur van Marije langzaam maar zeker de touwtjes in handen te nemen en de leiding te nemen in de partij met 3-2. De formatie van Nicole geeft strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Zij slagen er niet in om langszij te komen waardoor het verschil verder en verder oploopt via de 3-2 naar de 4-2 en zelfs de 5-2. De strijd lijkt vervolgens gestreden maar Nicole weet samen met Anke en Simona als nog een bordje uit het vuur te slepen voordat Marije met haar maten de deur naar de 2de omloop in het slot gooit op de 5-3 6-0 en daarmee 2de omloop veilig weet te stellen.

Serena Hovenga – Anna Brecht Bruinsma

De formatie van Serena Hovenga, Anneke Smid en Selma van der Molen neemt het op de eerste lijst op tegen Anna Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra. De vliegende start is er voor de formatie van Anna Brecht zij weten gelijk het initiatief te nemen en een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Ondanks diverse pogingen van partuur Serena om het tij te doen keren zien zij het verschil verder en verder oplopen als ook het 3de en 4de eerst op rij in handen komen van Anna-Brecht, Anouk en Kim. Eindelijk lijkt de partij als nog op gang te komen want er verschijnt als nog een bordje aan de zijde van partuur Serena. De inhaal race zal echter niet meer mogen baten want de Anna-Brecht en haar maten komen niet meer in de problemen en stellen de winst veilig op de 1-5 4-6 door goed werk van Anna-Brecht in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren.

Jeanette Jansma – Boukje Houtsma

Jeanette Jansma kaatst deze dag samen met Jannica van der Ploeg want de derde maat Aletta van Popta was deze dag niet aanwezig en namen het samen op tegen de formatie van Boukje Houtsma, Marit Kuperus (vervangster van Janieke Dijkstra) en Boukje Ellen Bosma. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte aan het begin van deze dag en verdelen de eerste verkaatste eersten gelijkmatig. Vanaf de 1-1 weten Jeanette en Jannica het initiatief te nemen in deze partij en een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. Kansen zijn er wel degelijk voor partuur Boukje maar als zij er niet in slagen om een bordje te bemachtigen loopt het verschil op in het voordeel van Jeanette en Jannica via de 4-1 komt de telegraaf uiteindelijk uit op de 5-1. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt als nog een 6-6 maar door goed opslag werk van Jeanette zij weet een zitbal te plaatsen gaan zij naar de 2de lijst in Ferwert.

Wybrig Bakker – Annet de Haan

Wybrig Bakker kaatste deze dag met Nynke Sinnema (vervangster van Hiske Zeinstra) en Melissa Rianne Hiemstra en zij stonden op de eerste omloop op deze mooie kaatsdag in Ferwert tegenover Annet de Haan, Hendrieke van der Schoot en Mirjam Beeksma. Zij kaatste deze dag voor Hester Bruinsma. Het werd een mooie strijd tussen deze beide parturen want beide beginnen goed aan de partij en geven elkaar niets toe. De bordjes verschijnen om en om aan de telegraaf en zo blijft de balans in de wedstrijd gehandhaafd op de 1-1, de 2-2 en zelfs de 3-3. Het belangrijke zevende eerst in een wedstrijd wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen en het is Annet met haar maten die er in slagen om dit eerst te verzilveren. De formatie van Wybrig probeert de achtervolging in te zetten maar zien alle pogingen daartoe mislukken en moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 3-5 4-6 als Hendrieke de winst veilig weet te stellen met een prachtige bovenslag.

Hester Zijlstra – Jildou Sweering

Als laatste betrad Hester Zijlstra (vervangster van Everdyna de Haan) samen met Baukje Terpstra en Margriet Miedema de arena om het op te gaan nemen tegen Jildou Sweering, Jeska Terpstra en Jennie Terpstra. De vliegende start is er voor partuur Jildou zij slagen er in om gelijk de touwtjes in handen te nemen en een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Hester probeert gelijk met Baukje en Margriet de achtervolging in te zetten maar ondanks dat er kleine kansen zijn op een eerst weet Jildou met Jeska en Jennie elke keer op het juiste moment toe te slaan en daardoor weten zij hun totaal aan eersten langzaam maar gestaag op te doen lopen via de 0-3 naar de 0-5. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want Jildou, Jeska en Jennie komen niet echt in de problemen en stellen de winst veilig op de 0-5 0-6. Door deze winst heeft de formatie van Jildou een vrije doorgang op de 2de omloop in Ferwert dankzij een staand nummer waardoor zij al verzekerd zijn van minimaal een 3de prijs omdat zij zich als eerste voor de halve finale weten te plaatsen.

Sietske Okkema – Nelie Steenstra

De formaties die de 2de omloop winnend weten af te sluiten in Ferwert plaatsen zich voor de halve finales en zijn minimaal verzekerd van een 3de prijs. In de eerste partij op de 2de omloop tijdens deze vrije formatie wedstrijd voor de dames eerste klas staat de formatie van Sietske Okkema, Maaike Osinga en Imke van der Leest de tegenover het  het partuur van Nelie Steenstra, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. De strijd wordt geopend door Sietske en haar maten als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Het partuur van Nelie probeert gelijk aan te klampen maar zien ook het 2de en 3de verkaatste eerst op rij gaan naar Sietske, Maaike en Imke. De strijd lijkt dan als nog op gang te komen wanneer eindelijk ook Nelie met haar maten een bordje weet binnen te halen. Sietske weet vervolgens met haar formatie daarna de draad weer op te pakken en de voorsprong uit te bouwen via de 4-1 naar de 5-1. Door omzettingen probeert Nelie met Sigrid en Marije  het tij als nog te keren. Nelie neemt de positie in het achterperk over van Marije en het lijkt even het gewenst resultaat op te leveren als zij hun 2de eerst uit het vuur weten te slepen. De inhaal race zal echter te laat komen want het is Imke die hun partuur naar de ½ finale weet te loodsen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-2 6-4.

Marije van der Meer – Anna Brecht Bruinsma

Marije van der Meer gaat samen met Martine Tiemersma en Annalien Broersma de strijd aan. Zij gaan met het partuur van Anna Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra uit maken wie zich gaat plaatsen voor de halve finale in Ferwert. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf in deze partij komt aan de zijde van partuur Marije te hangen. Anna-Brecht en haar maten proberen gelijk aan te haken maar zien de achterstand verder oplopen als ook het 2de eerst op rij gaat naar Marije, Martine en Annelien. Langzaam maar zeker lijkt de strijd als nog op gang te komen. De spanning keert terug in de partij als ook aan de zijde van partuur Anna-Brecht het eerste bordje aan de telegraaf komt te hangen. De balans keert echter niet terug in de partij want Marije weet met Martine en Annelien de voorsprong langzaam maar zeker uit te bouwen via de 3-1 naar de 4-1. De formatie van Anna-Brecht probeert het wel maar moeten uiteindelijk de handdoek gooien als Martine de winst veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 5-2 6-0.

Jeanette Jansma -Annet de Haan

Spannendste partij van de 2de lijst in Ferwert gaat tussen Jeanette Jansma en Jannica van der Ploeg en het partuur van Annet de Haan, Mirjam Beeksma (vervangster van Hester Bruinsma) en Hendrieke van der Schoot. Beide formaties gaan gelijk goed uit de startblokken en geven elkaar niets toe. Om en om weten zij een bordje aan de telegraaf te hangen via de 1-1 blijft het evenwicht in de partij tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker lijken Jeanette en Jannica de touwtjes in handen te nemen en de leiding te nemen in de partij op de 3-2. De formatie van Annet lijkt maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen en zien het verschil nog verder oplopen en moeten vervolgens een 4-2 achterstand weg zien te werken. Er lijkt niets aan de hand voor Jeanette en Jannica maar zij slagen er maar niet in om de voorsprong vast te houden waardoor eerst voor eerst het tij lijkt te keren via de 4-3 naar de 4-4. Even lijkt de formatie van Annet door te drukken als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken en de halve finale binnen handbereik lijkt. Jeanette en Jannica geven de strijd niet op en knokken zich nog terug in de wedstrijd op de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing te gaan brengen wie er naar de halve finale zal gaan in Ferwert. Het wordt uiteindelijk als nog de formatie van Annet wanneer Jeanette het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 5-5 0-6.

Jildou Sweering – Sietske Okkema

De overgebleven 4 formaties gaan via 2 halve finales bepalen wie er gaan er strijden om de fel begeerde kransen bij kaatsvereniging “Foswert” in Ferwert. Als eerste betreed de staan gebleven formatie van Jildou Sweering, Jeska Terpstra en Jennie Terpstra de arena om het op tegen gaan nemen met Sietske Okkema, Maaike Osinga en Imke van der Leest. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk het eerste verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslis, met een prachtige uithaal slaagt Jennie er in om de boven te vinden en daarmee hun partuur op voorsprong te zetten. Het begin van de partij is duidelijk voor partuur Jildou als zij ook het 2de verkaatste eerst op rij naar zich toe weten te trekken. Langzaam maar zeker komt de strijd echt op gang want het is Maaike die er in slaagt om de aansluiting te herstellen als zij de kaats weet te passeren op de 2-0 4-6. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer in 4 verkaatste eersten dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als ditmaal de opgeslagen bal van Jildou te veel snelheid heeft mee gekregen en ze over het perk heenvliegt op de 2-1 6-6 keert de spanning weer terug in de partij. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en blijven knokken voor de punten aan de telegraaf zodat voor de 2de keer op rij een 6-6 verschijnt. Als Jennie er in slaagt om de kaats te passeren weten zij de leiding weer in handen te nemen met de 3-2. Even lijkt het er op dat de formatie van Jildou de touwtjes in handen weet te nemen als zij de voorsprong zien oplopen wanneer de opgeslagen bal van Sietske buiten het perk beland op de 3-2 6-4. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen in een wedstrijd. Als Imke en Sietske even van opslag hebben geruild lijken zij de achtervolging in te zetten met een prachtige zitbal van Imke op de 4-2 2-6 keert de spanning terug in deze halve finale. Het blijft een prachtige strijd want met enige regelmaat is er de 6-6 zo ook nu weer en als Imke de kaats weet te passeren op de 4-3 6-6 staan beide parturen weer op gelijke hoogte. Het lijkt er vervolgens op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken een grote kans maakt om de wedstrijd te winnen. Het is Jeska die op het goede moment op de goede plaats staat en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-4 6-2. Sietske, Maaike en Imke blijven het proberen maar moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 5-4 6-4 als Jennie de finale veilig weet te stellen wanneer zij de boven weet te vinden.

Marije van der Meer – Annet de Haan

De tegenstandsters moeten komen uit de andere halve finale tussen de formatie van Marije van der Meer, Martine Tiemersma en Annelien Broersma en het partuur van Annet de Haan, Mirjam Beeksma (vervangster van Hester Bruinsma) en Hendrieke van der Schoot. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf komt in handen van Marije en haar maten als zij zelf op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 6-4. Het partuur van Annet gaat vervolgens op jacht naar de aansluiting en blijven bij tot aan de 6-6. Het is wederom Marije die de bal naar het perk mag sturen op de 1-0 6-6 en als zij dat op zo’n wijze weet te doen dat Hendrieke deze niet goed verwerkt en de bal over de kwaad vliegt waardoor het verschil oploopt naar de 2-0. De strijd is er niet minder om want Annet blijft met Mirjam en Hendrieke knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en dit resulteert in de 2de 6-6 op rij. Als de opgeslagen bal van Annet vervolgens niet de juiste lengte mee krijgt en deze voor het perk beland loopt het verschil al op naar de 3-0. Marije slaagt er in om samen met haar maten voor de 4de keer op rij een bordje te bemachtigen wanneer zij met haar opslag er in slaagt om de kaats te behouden op de 3-0 6-0. De formatie van Annet blijft alles uit de kast halen en hebben volop kansen om een eerst te bemachtigen maar als de opgelslagen bal van Annet op de 4-0 6-6 buiten het perk beland is de strijd eigenlijk gestreden. Het laatste eerst dient vervolgens ook nog op de 6-6 te worden beslist maar is het Annelien die de finale veilig weet te stellen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-0 6-6.

Jildou Sweering – Marije van der Meer

In de finale van deze vrije formatie voor dames eerste klas in Ferwert staat Jildou Sweering samen met Jeska Terpstra en Jennie Terpstra tegenover het partuur van Marije van der Meer, Martine Tiemersma en Annelien Broersma. Deze beide formaties gaan goed van start in deze strijd maar is het Jildou met haar maten die het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf mogen hangen als Marije er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven op de 6-2 en deze buiten de perklijnen belandt. Via een zeer zwaar bevochten eerst is het Annelien die op de goede plek in het tussenspel staat en zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-0 6-6. Marije weet vervolgens met haar maten de leiding over te nemen in deze finale als Marije zelf het 2de eerst weet te verzilveren als zij een zitbal weet te plaatsen op de 1-1 4-6. De formatie van Jildou probeert gelijk weer aan te sluiten maar kunnen niet voorkomen dat het verschil nog verder oploopt als ditmaal Annelien de boven weet te vinden op de 1-2 2-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als er weer een 6-6 aan de telegraaf verschijnt maar ditmaal is het Jildou die de achterstand weet te verkleinen als zij de bal voor de kaats weet te keren. De telegraaf keert vervolgens weer volledig in balans door weer goed werk van Jildou zij slaagt er in om hun 3de eerst binnen te halen als zij weer op de goede plek staat om de bal voor de kaats te keren op de 2-3 6-4. Langzaam maar zeker lijkt de partij te kantelen in het voordeel van Jildou, Jeska en Jennie als zij het belangrijke 7de eerst weten te bemachtigen door een bovenslag van Jeska op de 3-3 6-2. De strijd is verre van gestreden want vervolgens dient het 8ste eerst ook al weer op de 6-6 beslist te worden. Als Annelien de bal tot in het perk weet te retourneren keert de spanning terug in deze finale. De spanning blijft in deze mooie finale tot aan de laatste slag want regelmatig verschijnt de 6-6 aan de telegraaf. Het is wederom Annelien die er in slaagt om hun partuur aan de leiding te zetten als zij de kaats weet te passeren op de 4-4 6-6. Het blijkt een breekpunt te zijn in deze finale want Jildou, Jeska en Jennie proberen het nog wel maar moeten de handdoek werpen als de opgeslagen bal van Jildou op de 4-5 0-6 buiten de perklijnen beland en daarmee gaan de kransen op deze zaterdag de 21ste Juli naar de formatie van Marije van der Meer.

1e prijs:

Marije van der Meer                                           Huizum

Martine Tiemersma                                            Groningen

Annelien Broersma                                             Leeuwarden

2e prijs:

Jildou Sweering                                                     Folsgare

Jeska Terpstra                                                       Easterein

Jennie Terpstra                                                      Mantgum

3de prijs:

Sietske Okkema                                                   Easterein

Maaike Osinga                                                     Franeker

Imke van der Leest                                              Easterein

3de prijs:

Annet de Haan                                                       St Annaparochie

Hendrieke van der Schoot                              Sexbierum

Mirjam Beeksma                                                   Deinum

Herkansing

De dames konden deze mooie kaatsdag in Ferwert minimaal 2x kaatsen want er was een herkansingsronde. In de finale stonden Hester Zijlstra (vervangster van Everdyna de Haan), Baukje Terpstra en Margriet Miedema tegenover de formatie van Wybrig Bakker, Nynke Sinnema(vervangster van Hiske Zeinstra) en Melissa Rianne Hiemstra. Hester en haar maten wisten zich als eerste te plaatsen voor de halve finale van de herkansing door een vrije doorgang op de 2de lijst dankzij een staand nummer. In de ½ finale moesten vervolgens alle registers open tegen Akkelyna de Haan, Corina de Vries en Fenna Kramer. Nadat de partij gelijk op was gegaan tot aan de 1-1 nam partuur Akkelyna de touwtjes in handen en wist een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. Het verschil van 2 eersten bleef zelfs gehandhaafd op de 2-4 en zelfs op de 3-5. De formatie van Hester geeft de strijd niet op en knokken zich langszij op de 5-5 en uiteindelijk wordt de partij beslist op een volle telegraaf met 5-5 6-6. Het is Hester die een prachtige zitbal weet te plaatsen waardoor zij in de finale staan van de herkansing. Wybrig en haar maten hadden de volgende route afgelegt. Zij hadden op de 2de lijst van de herkansing gewonnen van Boukje Houtsma, Marit Kuperus (vervangster van Janieke Dijkstra) en Boukje Ellen Bosma met 5-1 6-2. In de halve finale kwam de formatie van Wybrig ook niet echt in de problemen en zij weten met 5-0 6-2 te winnen van Nicole Hempenius, Anke Winkel en Simona Kootstra.

De finale van deze herkansingsronde in Ferwert kende het volgende verloop. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden als gelijk het eerste verkaatste eerst op de 6-6 dient te worden beslist. Met een passeerslag van de kaats van Baukje weten zij de leiding te nemen in deze finale. De start is voor de formatie van Hester als zij zelf de bal naar het perk mag sturen op de 0-1 en 2-6 en zij dit op zo’n wijze weet te doen dat Nynke de bal niet goed weet te verwerken en deze over de kwaad vliegt. Het lijkt een eenzijdige finale te gaan worden als het verschil vervolgens nog verder oploopt als ditmaal in een zeer zwaar bevochten eerst de opgeslagen bal van Wybrig op de 0-2 6-6 buiten het perk beland. Langzaam maar zeker lijkt de finale als nog op gang te komen als ook aan de zijde van partuur Wybrig een bordje aan de telegraaf verschijnt als ditmaal Hester het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 0-3 6-2. Wybrig, Nynke en Melissa lijken vervolgens meer en meer grip op de wedstrijd te krijgen en komen dichter en dichter bij. Als Melissa de boven weet te vinden op de 1-3 6-4 loopt het verschil terug naar een eerst. Hester, Baukje en Margriet proberen de draad weer op te pakken maar zien de telegraaf weer terug keren in evenwicht als Nynke er in slaagt om de kaats te passeren op de 2-3 6-4. Het belangrijke zevende eerst in een wedstrijd wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Wybrig die haar partuur aan de leiding weet te zetten als zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-3 6-4. De wedstrijd is inmiddels volledig gekanteld en lijkt te zijn gestreden als ook het 5de bordje aan de zijde van partuur Wybrig verschijnt als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-3 6-4. Hester, Baukje en Margriet halen nog een keer alles uit de kast en weten nog een 4de bordje te verzilveren als in een zwaar bevochten eerst de opgeslagen bal van Wybrig buiten het perk beland op de 5-3 6-6. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Wybrig zelf die de winst veilig weet te stellen met een zitbal op de 5-4 6-2.

Uitslag Herkansingsronde:

1e prijs:

Wybrig Bakker                                      Tersoal

Nynke Sinnema                                    Leeuwarden

Melissa Rianne Hiemstra                      Stiens

2de prijs:

Hester Zijlstra                                       Bertsum

Baukje Terpstra                                    Easterein

Margriet Miedema                               Berltsum

 

Verslag en foto’s: Henk Hempenius

Vorig artikelMakkum wint “Sulveren Pong” van de Ald-Meiers Partij
Volgend artikelKransen voor partuur Tuinenga in Harlingen