Home Verslagen Makkum wint “Sulveren Pong” van de Ald-Meiers Partij

Makkum wint “Sulveren Pong” van de Ald-Meiers Partij

434
0

Zaterdag 4 augustus was een van de belangrijkste kaatsdagen in de agenda van de meisjes categorie. Zij waren deze te gast bij kaatsvereniging “De Eendracht”. Zij organiseerden onder prachtige weersomstandigheden voor de 19de keer de Ald Meijers Partij.

De 100 jarige kaatsvereniging (opgericht 6 mei 1904) is in 2000 gestart met de organisatie van de Ald-Meiers Partij. Deze wedstrijd is ontstaan door een samenwerking tussen de kaatsvereniging en voormalig minister Pieter Winsemius. De roots van de familie Winsemius liggen in Hitzum. Hun belangstelling voor de kaatssport was gewekt door een kaatsdemonstratie tijdens een familiereünie op Westerhitzum in 1997. Er werd in die tijd, als gevolg van het belangrijker worden van het dameskaatsen in het algemeen, nagedacht over een wedstrijd in de vorm van de Freule, maar dan voor meisjes. Vanaf het begin is veel aandacht besteed aan de organisatie en de vorm om de Ald-Meiers Partij een toppartij voor meisjes te laten worden. De loting vindt plaats in het dorpshuis daags voor de heren PC, door de koningin van de dames PC dit jaar Sjanet Wijnia. Alle deelnemende kaatsverenigingen wordt gevraagd op de dag van de wedstrijd met hun vaandel naar Hitzum te komen. Na de officiële ontvangst in het dorpshuis gaat men in optocht naar het kaatsveld, met het muziekkorps voorop. Eenmaal op het fraai aangeklede, intieme kaatsveld aanbeland, wordt iedere deelneemster aan het publiek voorgesteld. De meisjes hebben het gevoel alsof zij een arena betreden.

Ald Meiers partij

De Ald-Meiers Partij is een wedstrijd voor meisjes van 14 tot en met 16 jaar, die net als bij de Freule, de partij eenmaal kunnen winnen. Naast de eer die inmiddels met deze partij gepaard gaat, zijn er hele mooie prijzen te winnen. Alle winnaars ontvangen een luxe horloge, de eerste prijs bestaat uit gouden klokjes. Voor hen is er als klapstuk natuurlijk de wisselprijs, aangeboden door de families Winsemius en Fockema Adreae, nazaten van oud-landpachters (meiers) in Hitzum. De Sulveren Pong voorstellende een beurs, zoals de meiers die ooit moeten hebben gehad als ze de pacht moesten betalen. Er wordt getracht de prijsuitreiking te laten doen door een “mystery guest” en de echtgenote van de CdK. van Fryslân. De met kransen behangen winnaars maken tot besluit nog een rondrit met paardenaanspanning door het dorp. De Ald-Meiers Partij spreekt de meisjes intussen zo aan dat het winnen in Hitzum even belangrijk wordt gevonden dan het winnen van het NK. De Ald Meijers vormt samen met de Jong Fammen Partij in Mantgum, het Nederlands Kampioenschap voor Dames en de Froulju’s P.C. in Weidum samen de 4 wimpels de tegenhanger van het klavertje vier bij de heren. Het werd weer een prachtige kaatsdag in Hitzum.

Onder leiding van de heren J. Winkel en E. van Wier betraden deze editie van de Ald Meijers in totaal 15 afdelingen de mooie arena. Onder veel publieke belangstelling stuurden de meisjes de eerste ballen om klokslag 10:00 uur naar de perken. Alle parturen worden stuk voor stuk voorgesteld door de speaker van deze dag de heer P. Vietor. Het werd een prachtige strijd waarin veel verkaatste eersten op de 6-6 beslist moesten worden.

Easterein – Bolsward

Het is aan Easterein met Nynke Paauw, Alien Dijkstra en Corrie Kroondijk om de dag te openen. Zij staan op de eerste omloop tegenover de afdeling Bolsward met in de gelederen Lisanne Leijenaar, Famke Zijlstra en Jessie Rekker. Er zat gelijk veel spanning in de verkaatste eersten maar het is de formatie van Easterein die er in slaagt om elke keer op de juiste momenten toe te slaan en vanaf het begin het initiatief te nemen. Nadat zij het openingseerst hadden weten te bemachten weten zij de voorsprong langzaam maar zeker uit te bouwen via de 2-0 naar de 3-0. Lisanne, Famke en Jessie proberen het wel degelijk en lijken vervolgens meer grip de wedstrijd te krijgen als zij ook hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Zij slagen er echter niet in om de achterstand verder te verkleinen en zien de formatie van Nynke, Alien en Corrie de draad weer op pakken en de voorsprong uit te bouwen via de 4-1 naar de 5-1. Het is de achterinse en voor best opslager binnen Easterein die de 2de omloop voor hun partuur veilig weet te stellen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-1 en 6-4 en daarmee gaan zij als eerste naar de 2de lijst.

Sexbierum – Makkum

Een klapper deze dag is de strijd op de eerste omloop tussen de formatie van kaatsvereniging “De Twa Doarpen/ D.I.O.S” uit Sexbierum-Pietersbierum met Anna Ennema, Berber Bruinsma en Fiera de Vries en de afdeling Makkum bestaande uit Chantal de Witte, Larissa en Anouk Smink (twee nichtjes). Het werd een prachtige strijd waarin met regelmaat van de klok de 6-6 aan de telegraaf verscheen. Beide parturen waren zeer aan elkaar gewaagt en verdeelden de eersten om en om zodat de balans in de partij bleef tot aan de 1-1. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten want het is Anouk die de bal op de 1-1 6-6 naar het perk mag sturen als zij het vizier niet goed heeft staan en de bal buiten het perk beland neemt Sexbierum-Pietersbierum de leiding in de wedstrijd. Zij weten deze voorsprong niet lang vast te houden want wederom dient het eerst op de 6-6 te worden en als Larissa dan goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven vliegt staan beide parturen weer op gelijke hoogte de 2-2. Strijd is er volop en beide formaties halen alles uit de kast om de 2de omloop te bereiken. Zo verschijnt vervolgens voor de 3de keer op rij een 6-6 aan de telegraaf en als de opgeslagen bal van Fiera vervolgens buiten de perklijnen beland neemt Makkum de leiding over in de partij met 2-3. Door omzettingen aan de opslag probeert Sexbierum het tij in hun voordeel te doen keren maar als Anna in het daarop volgende eerst 4x het perk mist met haar opslag waarvan de laatste op de 2-3 2-6 loopt het verschil verder op in het voordeel van Makkum. Chantal weet vervolgens samen met Larissa en Anouk als eerste het 5de bordje te bereiken als weer in een zeer zwaar bevochten eerst Fiera er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 2-4 6-6 lijkt de strijd te zijn beslist. Anna, Berber en Fiera denken daar heel anders over en weigeren de handdoek te gooien en geven de strijd niet op en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Het is Anna die hun partuur in de race weet te houden als zij op de 2-5 6-6 de bal tot in het perk weet te retourneren. Als de formatie van Chantal er niet in slaagt om de laatste 2 punten binnen te slepen en daarmee de winst veilig te stellen loopt de spanning weer verder op. Op het 2de wedstrijd punt voor de afdeling Makkum weet Anna ditmaal de boven te vinden op de 3-5 6-6 en daarmee is de aansluiting weer een feit in deze prachtige strijd. Chantal, Larissa en Anouk slagen er maar niet in om de partij naar zich toe te trekken waardoor er kansen komen voor Anna, Berber en Fiera en zij weten daar volop van te profiteren want door goed werk in het tussenspel van Anna zij weet de bal voor de kaats te keren op de 4-5 6-0 is de strijd weer open. Het laatste eerst zal uiteindelijk de beslissing moeten gaan brengen. Het is Makkum wat daar in een 2-6 voorsprong weet te nemen maar door een passeerslag van Anna van de kaats loopt de spanning nog verder op. Het is Larissa die op de 5-5 4-6 de bal naar het perk mag sturen als zij dat op zo’n wijze weet te doen dat Anna en Fiera deze bal niet kunnen verwerken en de bal het perk niet uit komt gaat Makkum naar de 2de lijst in Hitzum. Het was een prachtige strijd om te zien maar ook de volgende partij op de 1ste lijst bied zeer veel spanning.

Berltsum – Ried

De afdeling Berltsum kaatst deze dag met Anke Reitsma, Esther de Vries en Tessa Reitsma en zij staan op de eerste lijst van deze 19de editie van de Ald Meijers tegenover de afdeling Klaas Mug uit Ried. Het afdelingspartuur van Ried wordt gevormd door Joanne Elise Broeders, Janneke Posthumus en Lea Rispens. Beide afdeling gaan goed van start en geven elkaar niets toe. Nadat de afdeling Ried de partij heeft geopend als zij het eerste bordje aan de telegraaf hebben weten te hangen blijft het stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten. Anke weet met haar maten gelijk de achtervolging in te zetten en langszij te komen op de 1-1. Het is de afdeling Berltsum  die daarna de touwtjes even in handen lijkt te nemen als zij de leiding over weten te nemen op de 2-1. Onder leiding van Joanne Elise zet Ried de achtervolging en weet de balans weer te herstellen op de 2-2 maar zij weten niet te voorkomen dat Anke, Esther en Tessa als eerste het 3de eerst weten te bereiken. Langzaam maar zeker lijkt de afdeling Berltsum weer de controle over de partij in handen te nemen en de voorsprong uit te bouwen naar de 4-2. Nadat de beide formaties de volgende verkaatste eersten gelijkmatig weten te verdelen lijkt Berltsum op rozen te zitten als zij een 5-3 voorsprong hebben weten op te bouwen. Joanne Elise, Janneke en Lea geven de strijd niet op en weten nog een 4de bordje uit het vuur te slepen voordat zij de handdoek moeten werpen op de 5-2 6-2 als Tessa de winst veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren en daarmee loodst zij Berltsum naar de 2de omloop.

Arum – Scharnegoutum

Anna Brouwer kaatst deze dag samen met Geanne Faber en Rixt Fokkema voor de afdeling Willem Westra uit Arum en zij beginnen deze dag tegen de afdeling “De Lytse Stuit” uit Scharnegoutum met in de gelederen Judith Atsma en Iris Oosterbaan. Het begin van deze partij is duidelijk voor Anna en haar maten zij weten gelijk het initiatief te nemen en een gaatje te slaan nadat zij het openingseerst hebben weten te bemachtigen weten zij het 2de verkaatste eerst op rij daar aan toe te voegen. Judith en Iris proberen gelijk aan te klampen en lijken grip op de wedstrijd te krijgen als zij het verschil weten te verkleinen als zij hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Ondanks diverse mogelijkheden om de spanning terug te doen keren in de partij is het de formatie van Willem Westra uit Arum die de touwtjes in handen heeft en de voorsprong langzaam maar zeker verder uit weet te bouwen via de 3-1 naar de 4-1 en zelfs de 5-1. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog een 6-6 maar het is Anna die de bal naar het perk mag sturen en zij weet dat met succes te doen want de bal komt het perk niet uit waardoor ook Arum naar de 2de lijst gaat met een 5-1 6-6 overwinning.

Jirnsum – Dronryp

De kleuren van de afdeling Jirnsum werden deze dag verdedigt door Foke Jil Bakker en Dian Dijkstra en kwamen op de eerste omloop in actie tegen V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronryp met Inge Jansma, Ilse Marije van Beem en Julia Marthine Rienks. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden tussen deze beide parturen want zij geven elkaar aan het begin van de partij niets toe en vechten om elke 2 punten aan de telegraaf. De formatie van Inge gaat het best van start want zij weten de leiding in de partij te nemen als zij er in slagen om het eerste verkaatste eerst naar zich toe te trekken. De balans keert al snel weer terug in de partij als Foke Jil en Dian ook hun eerste bordje weten te bemachtigen en langszij komen op de 1-1. Het blijft stuivertje wisselen aan het begin van de wedstrijd waarin voor de 2de keer Dronrijp op voorsprong weet te komen als zij als eerste het 2de bordje aan hun zijde van de telegraaf weten te hangen. Beide parturen geven elkaar geen duimbreedte ruimte in de eerste verkaatste eersten van deze partij want geen van beide slaagt er op dat moment in om een gaatje te slaan zodat voor de 2de keer op rij de telegraaf in evenwicht terug keert als de formatie van Jirnsum weer weet aan te sluiten op de 2-2. Langzaam maar zeker weet Inge samen met Ilse Marije en Julia Marthine de touwtjes in handen te nemen en op voorsprong te komen met 2-3. Ondanks verwoede pogingen van Foke Jil en Dian om weer aan te sluiten zien zij de achterstand oplopen naar de 2-4. De strijd is er niet minder om. Het 5de bordje aan de telegraaf komt als eerste aan de zijde van partuur Dronryp te hangen en zij geven dit niet meer uit handen en weten de 2de omloop veilig te stellen als Julia Marthine de laatste 2 punten weet binnen te halen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-5 2-6.

Driezum – Wommels

Kaatsvereniging “Lyts Begin” had deze dag ook twee meisjes afgevaardigd Imke Klarie Boersma en  Geertje Bijlsma stonden op de eerste lijst tegen over het afdelingspartuur van Wommels met Marrit Meijer, Elske Deinum en Rixt Wijnia. De bliksem start is er voor Wommels zij laten er geen gras over groeien en weten gelijk een gaatje te slaan nadat zij het eerste bordje aan de telegraaf hebben weten te hangen loopt het verschil al snel verder op naar de 0-2. Imke-Klarie en Geertje proberen het wel maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want de formatie van Marrit gaat gelijk door op de ingeslagen weg en weet ook het 3de en 4de verkaatste eerst op rij naar zich toe te trekken. Eindelijk lijkt de strijd als nog op gang te komen als ook Imke-Klarie en Geertje een bordje weten te bemachtigen en de achterstand weten te verkleinen tot de 1-4. De afdeling Wommels komt echter niet meer in de problemen en weet de 2de omloop veilig te stellen op de 1-5 4-6 als zij de bal voor de kaats weten te keren.

Winsum – Workum

In de laatste partij van de eerste omloop tijdens deze 19de Editie van de Ald Meijers bij kaatsvereniging de Eendracht in Hitzum staat Noa Slager samen met Marlies Bonnema en Anna Rob voor de afdeling Winsum tegenover kaatsvereniging “De Pripper”uit Workum met Nynke Kuipers, Gerde Lycklama a Nijeholt en Naomi Wiersma. Het werd een van de spannendste partijen van de eerste lijst. De formatie van Noa gaat goed van start en weet als eerste een bordje aan de telegraaf te hangen en daarmee de leiding in handen te nemen. Zij weten dit echter niet vast te houden en zien Workum al snel weer langszij komen op de 1-1. Beide parturen halen alles uit de kast om de 2de lijst te bereiken. Ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte aan het begin van de partij en verdelen de eersten gelijkmatig tot aan de 2-2. Noa lijkt vervolgens met Marlies en Anna de touwtjes in handen te nemen als zij weer op voorsprong weten te komen met de 3-2 en Workum even geen passend antwoord lijkt te hebben waardoor het verschil tussen beide parturen verder oploopt naar de 4-2. Het belangrijke zevende eerste in een partij wil nog wel eens voor een keerpunt of doorbraak zorgen en als Nynke dit samen met Gerde en Naomi weet te bemachtigen keert de spanning terug in de partij op de 3-4. De strijd breekt vervolgens echt los als beide parturen weer op gelijke hoogte weten te komen op de 4-4. Wie het 5de eerst als eerste weet te bereiken lijkt vervolgens op weg naar de 2de omloop. Het is Workum die er in slaagt om een 4-5 voorsprong te nemen maar moeten alle zeilen bij zetten om dit vast te houden. Noa, Marlies en Anna blijven het proberen maar slagen er niet meer in om het tij te keren en moeten de handdoek uiteindelijk gooien op de 4-5 2-6 als Gerde de winst voor hun partuur veilig weet te stellen als zij een zitbal weet te plaatsen.

Folsgare – Easterein

Kaatsvereniging “Yn’e Lijte” uit Folsgare met Marije Sweering, Marit Folkertsma en Iris Cuperus kwam op de eerste omloop van deze 19de editie van de Ald Meijers niet in actie zij hadden een vrije doorgang naar de 2de omloop dankzij een staand nummer. Zij betraden deze dag voor het eerst de arena tegen de afdeling Easterein met Nynke Paauw, Alien Dijkstra en Corrie Kroondijk. Ondanks verwoede pogingen van partuur Folsgare en de kansen die er waren om een bordje te bemachtigen weet de formatie van Nynke elke keer op het juiste moment toe te slaan en weten de leiding in deze partij te nemen als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Het verschil loopt vervolgens snel op via de 0-2 naar de 0-3. De formatie van Marije slaagt er maar niet in om een passend antwoord te vinden om het tij te kunnen keren in deze wedstrijd waardoor ook het 4de en 5de verkaatste eerst op rij naar de formatie van Easterein gaan en zij als eerste naar de ½ finale gaan in Hitzum. Als de opgeslagen bal van Marije te kort blijkt te zijn op de 0-5 4-6 moeten zij de strijd staken en zijn Nynke, Alien en Corrie al verzekerd van minimaal een 3de prijs.

Makkum – Berltsum

De tegenstandsters voor Easterein in de eerste halve finale in Hitzum komen uit de strijd tussen de afdeling Makkum (Chantal de Witte, Larissa en Anouk Smink) en de formatie van Berltsum met Anke Reitsma, Esther de Vries en Tessa Reitsma. Beide formaties hadden op de eerste omloop alle zeilen moeten bijzetten om door te gaan en zij waren aan het begin van deze partij ook zeer aan elkaar gewaagt want zij gaven elkaar geen duimbreedte ruimte toe. Makkum weet de strijd open te breken als zij het eerste verkaatste eerst weten te bemachtigen maar Anke, Esther en Tessa zetten met succes de achtervolging in en weten ook het eerste bordje aan de telegraaf waardoor het evenwicht terug keert in de partij. Langzaam maar zeker krijgen Chantal, Larissa en Anouk meer grip op de wedstrijd en zij weten de leiding te nemen met 2-1. Berlikum blijft echter alles uit de kast halen om snel weer aan te kunnen sluiten maar zien al hun pogingen stranden en de bordjes een kant op gaan via de 3-1 loopt de achterstand al snel op naar de 4-1. Anke en haar maten krijgen gedurende de partij nog wel kleine kansen om het tij te keren maar Chantal weet samen met Larissa en Anouk elke keer op het juiste moment toe te slaan waardoor zij eigenlijk niet echt in de problemen komen en de halve finale weten te bereiken als Larissa de bal zo naar het perk weet te sturen dat zij Tessa tot een kwaadslag weet te dwingen op de 5-1 6-2 en daarmee de winst veilig weet te stellen.

Arum – Dronryp

Kaatsvereniging Willem Westra uit Arum met Anna Brouwer, Geanna Faber en Rixt Fokkema gaat samen met V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp gevormd door Inge Jansma, Ilse Marije van Beem en Julia Marthine Rienks uitmaken wie beslag gaat leggen op het 3de halve finale ticket van deze 19de editie van de Ald Meijers. Het is een prachtige kaatsdag die werd opgeluisterd door de klanken van de fanfare uit Berlikum. Beide parturen gaan goed van start in deze strijd en blijven gelijke tred houden en ze verdelen de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig waardoor het evenwicht blijft tot aan de 1-1. Vanaf dat moment neemt de formatie van Inge, Ilse Marije en Julia Marthine de touwtjes in handen en weten langzaam maar zeker uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3. Arum weigert echter de handdoek te gooien en blijft vechten voor elke 2 punten aan de telegraaf en Anna, Geanna en Rixt weten de spanning weer terug te brengen in de wedstrijd als zij het verschil weten terug te brengen tot de 2-3. De balans keert echter niet terug in de partij  want Dronrijp weet vervolgens de draad weer op te pakken en de voorsprong weer uit te bouwen naar de 2-4. Ondanks verwoedde pogingen van Anna en haar maten om het tij nog te doen keren weet Inge samen met Ilse Marije en Julia Marthine als eerste het 5de eerst binnen te halen. Zij komen vervolgens ook niet meer in de problemen en stellen de winst veilig op de 2-5 4-6 als Inge de kaats weet te passeren.

Wommels – Workum

De laatste en 4de halve finalist moet komen uit de strijd tussen tussen de afdeling Wommels met Marrit Meijer, Elske Deinum en Rixt Wijnia en de formatie van  “De Pripper” uit Workum gevormd door Nynke Kuipers, Gerde Lycklama a Nijeholt en Naomi Wiersma. Een vliegende start was er voor de formatie van Nynke zij laten er geen gras overgroeien en weten na het eerste verkaatste eerst gelijk de voorsprong uit te bouwen naar de 0-2. Marrit, Elske en Rixt proberen het wel en er zijn wel kansjes om terug te keren in de wedstrijd maar als het net niet hun kant opvalt blijven de eersten aan een kant van de telegraaf verschijnen waardoor Workum verder en verder wegloopt via de 0-3 naar de 0-4. De strijd lijkt te zijn gestreden als Nynke samen met Gerde en Naomi als eerste het 5de bordje weten te bemachtigen. Wommels weigert de strijd te staken en blijft knokken om elke 2 punten aan de telegraaf en zij weten vervolgens hun eerste bordje te verzilveren op een 0-5 achterstand. Marrit, Elske en Rixt weten zelfs de spanning verder op te voeren als zij de achterstand verder weten te verkleinen als zij voor de 2de keer op rij een eerst weten te bemachtigen. De partij komt dan even stil te liggen als Gerde een blessure oploopt. Zij kan echter de partij voortzetten en Workum weet vervolgens de halve finale veilig te stellen als Gerde zelf de laatste 2 punten weet binnen te halen door een zitbal te plaatsen op het perk van Elske en Rixt op de 2-5 0-6.

Easterein – Makkum

De strijd om de fel begeerde finale tickets voor deze 19de Ald Meijers Partij op deze zaterdag de 4de augustus is verdeeld over 2 halve finales waarin als eerste de formatie van Easterein met Nynke Paauw, Alien Dijkstra en Corrie Kroondijk in actie komt tegen de afdeling Makkum met Chantal de Witte en de nichtjes Larissa en Anouk Smink. De formatie van Nynke gaat voortvarend van start en weten de leiding te nemen in de partij door het eerste bordje te verzilveren. Beide parturen zijn zeer goed van start gegaan en blijven knokken voor elke 2 punten. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Anouk hun formatie weer langszij te brengen als zij een zitbal weet te plaatsen op het perk van Alien en Corrie op de 1-0 0-6. Langzaam maar zeker lijkt Makkum de touwtjes in handen te nemen en zij komen aan de leiding als de opgeslagen bal van Corrie niet de goede richting mee krijgt en deze buiten het perk beland op de 1-1 2-6. Easterein probeert gelijk de achtervolging in te zetten maar zien het verschil verder oplopen als Corrie de bal naar het perk mag sturen op de 1-2 2-6 en zij er weer niet in slaagt om deze de goede richting mee te geven en deze weer buiten het perk valt. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn in deze halve finale en het zit Easterein ook niet mee want voor de 3de keer mag Corrie de bal naar het perk sturen ditmaal op de 1-3 0-6 en als de bal wederom net buiten de perk lijnen beland lijkt de strijd gestreden en komt Makkum op een 1-4 voorsprong. Nynke, Alien en Corrie halen nog een keer alles uit de kast en voor het eerst in deze halve finale verschijnt er een 6-6 dus kans voor beide parturen om het eerst te bemachtigen. Als de bal van Corrie vervolgens op de uit het perk het lichaam van Alien raakt zijn ze de punten en dus het eerst kwijt en gaat Makkum als eerste naar de finale in Hitzum want zij geven deze voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 1-5 4-6.

Dronryp – Workum

Wie er tegenover Makkum zou komen te staan moest gaan blijken uit de 2de halve finale tussen de afdeling V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp met Inge Jansma, Ilse Marije van Beem en Julia Marthine Rienks en de formatie van “De Pripper” uit Workum bestaande uit Nynke Kuipers, Gerde Lycklama a Nijeholt en Naomi Wiersma. Het beloofde een mooie partij te gaan worden als gelijk het eerste verkaatste eerst al op de 6-6 beslist moest worden. Het is Gerde die de van best opslag in handen heeft in de formatie van Workum die hun partuur aan de leiding weet te zetten als zij een zitbal weet te plaatsen. Het begin van de partij lijkt voor Nynke en haar maten te zijn als zij ook het 2de verkaatste eerst op rij weten te bemachtigen als ditmaal Inge het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen doet belanden op de 0-1 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten is daar de 6-6 waarop de beslissing dient te vallen als Gerde de bal weer naar het perk mag sturen en deze net te kort blijkt te zijn en voor het perk beland keert de spanning terug te keren. De telegraaf keert zelfs weer terug in evenwicht door goed werk van Inge zij weet Dronrijp langszij te brengen als zij de kaats weet te keren op de 1-2 6-2. Het is een mooie strijd tussen deze 2 afdelingen want voor de 3de keer in deze halve finale verschijnt een 6-6. Met een prachtige retourslag tot in het perk weet Julia hun formatie zelfs op voorsprong te zetten. Zij weten dit niet vast te houden waardoor voor de 3de keer het evenwicht terug keert in deze wedstrijd door goed werk van Gerde zij weet in een trik trak situatie aan het langste eind te trekken en de bal voor de kaats te keren op de 3-2 2-6. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen en het is Naomi die er in slaagt om het te verzilveren met een bovenslag op de 3-3 4-6. Via onder meer 2 zitballen van Inge zet Dronrijp de achtervolging in en zij weten eveneens het 4de eerst te bemachtigen als Inge zelf de bal naar het perk mag sturen op de 3-4 6-2 en zij dat op zo’n manier weet te bewerkstelligen dat Gerde de bal niet goed weet te verwerken en zij de bal over de kwaad slaat. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van de bordjes want met een prachtige bovenslag weet Naomi hun 5de eerst te bemachtigen op de 4-4 4-6. Inge, Ilse Marije en Julia Marthine slagen er niet meer in om weer langszij te komen en moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 4-5 2-6 als Naomi hun partuur naar de finale weet te loodsen met een bovenslag.

Makkum – Workum

De finale van deze 19de editie van de Ald Meijers partij in Hitzum gaat tussen de afdeling van Makkum (Chantal de Witte, Larissa en Anouk Smink) en de formatie van “De Pripper” uit Workum met Nynke Kuipers, Gerde Lycklama a Nijeholt en Naomi Wiersma. Het werd prachtige afsluiting van weer een prachtige kaatsdag. Nadat de beide parturen zich even met de scheidsrechters en de blokje lopers voor de bestuurstent hadden opgesteld en de fanfare van Bitgum het Fries Volkslied hadden gespeeld kon de laatste partij van de dag beginnen. Het werd een ware thriller van een wedstrijd. Het begin van de partij is voor Nynke, Gerde en Naomi zij zien hun eerste bordje verschijnen als de opgeslagen bal van Anouk te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 2-6. Makkum moet gelijk op zoek naar de aansluiting maar zien de achterstand verder oplopen als voor de 2de keer op rij Workum een bordje weet te verzilveren ditmaal is het Gerde die het eerst weet te behouden als zij de bal naar het perk mag sturen op de 0-1 4-6 en zitbal weet te plaatsen. De strijd lijkt vervolgens los te barsten als de spanning terug keert door Larissa zij weet het eerste bordje aan de zijde van Makkum te hangen als zij het perk van Naomi en Gerde met lege handen achterlaat op de 0-2 6-2. Beide formatie geven elkaar vervolgens niets meer toe en blijven gelijk opgaan tot aan de 6-6. Door goed werk in het tussenspel van Gerde zij weet de bal te keren voor de kaats weet zij de voorsprong verder uit te bouwen naar de 1-3. Het zijn Nynke, Gerde en Naomi die de touwtjes in handen lijken te hebben op dat moment en wat de formatie van Chantal ook probeert zij lijken maar geen grip te kunnen krijgen op dat moment op de strijd en zien de achterstand nog verder oplopen door goed werk van Naomi in het tussenspel zij weet de bal tot voor de kaats te retourneren op de 1-3 2-6 en daarmee loopt het verschil op naar 1-4 en lijkt er niets aan de hand voor Workum. Chantal, Larissa en Anouk weigeren de handdoek te gooien en weten de achterstand te verkleinen door goed werk van Larissa zij slaagt er in om de kaats te passeren op de 1-4 6-4 en daarmee loopt het verschil terug naar de 2 eersten. Het belangrijke zevende eerst in een wedstrijd wil nog wel eens voor een doorbraak/ommekeer zorgen en als Gerde het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 2-4 6-4 is de strijd in een keer weer geheel open. De strijd is er niet minder om want in het 8ste verkaatste eerst in deze finale valt de beslissing uiteindelijk op de 3-4 6-6 en als Anouk de boven weet te vinden is het evenwicht weer terug in de finale. Nynke, Gerde en Naomi lijken als nog aan het langste eind te trekken in deze finale als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken door een passeerslag van de kaats van Gerde op de 4-4 4-6. Het blijft spannend in deze finale op deze mooie zaterdag de 4de augustus 2018 want beide parturen komen uiteindelijk op de 5 eersten uit wanneer de opgeslagen bal van Gerde op de 4-5 6-4 niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen wie de 19de editie van de Ald Meijers in Hitzum gaat winnen. Het zijn uiteindelijk Chantal, Larissa en Anouk die ondanks de 1-4 achterstand als nog de winst veilig weten te stellen door goed werk van Anouk op de 5-5 6-0 als zij de bal voor de kaats weet te keren. Chantal de Witte en Anouk Smink  pakken door deze overwinning de dubbel want zij wonnen ook het Nederlands Kampioenschap voor meisjes  met Lobke Vlasbloem. Larissa Smink werd Nederlands Kampioen bij de schoolmeisjes. De prijzen worden altijd door een mystery guest uitgereikt en dit jaar was dat kok Reitse Spanninga. Hij mocht de kransen om hangen. Zo kwam er een einde aan een prachtige dag in Hitzum.

Uitslag 19de Ald Meijers:

1e prijs:

Makkum (Chantal de Witte, Larissa en Anouk Smink)

2e prijs:

Workum (Nynke Kuipers, Gerde Lycklama a Nijeholt en Naomi Wiersma)

3e prijs:

Dronrijp (Inge Jansma, Ilse Marije van Beem en Julia Marthine Rienks)

3e prijs:

Easterein (Nynke Paauw, Alien Dijkstra en Corrie Kroondijk)

Verslag: Henk Hempenius

Foto’s: Henk Hempenius en Kaatsnieuws.com

Meer foto’s vind je hier