Home Verslagen Kransen voor partuur Tuinenga in Harlingen

Kransen voor partuur Tuinenga in Harlingen

280
0

Het is zondag 12 augustus 2018 de dag van de waarheid bij het dames kaatsen. Op deze dag wordt bekend welke formaties zich rechtstreeks plaatsen voor de 43ste Froulju’s P.C. en wie nog gaat strijden om het 12de plekje tijdens de keatsoff komende donderdag de 16ste augustus in Akkrum.

De dames waren verdeeld over 2 locaties in Ried bij kaatsvereniging  Klaas Mug waren de dames eerste klas te gast met 14 formaties en in Harlingen bij kaatsvereniging Eendracht kwamen in totaal 8 formaties in actie. Onder leiding van de heren J. Koldijk begon de dames eerste klas om 10:00 en bij de dames hoofdklas was de wedstrijd leiding in handen van de heer M. Grond. Het werd een prachtige kaatsdag deze zondag de 12de augustus.

Amarins de Groot – Mintje Meintema

Amarins de Groot vormt de 2de cyclus een vrije formatie met Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg en zij deze dag op de eerste omloop in actie tegen het partuur van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Anne met haar maten de leiding te nemen als Anne zelf de bal naar het perk mag sturen en de kaats weet te behouden op de 0-6. De strijd lijkt vervolgens gelijk op gang te komen want Amarins slaagt er in om haar partuur langszij te brengen als de kaats weet te behouden op de 0-1 6-2. Ondanks verwoedde pogingen van Amarins, Mintje en Ineke om de leiding over te nemen zien zij weer Anne een bordje binnen halen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-1 2-6. Anne, Margriet en Harmke weten gelijk daarna de voorsprong verder uit te bouwen als ditmaal Harmke op de goede plek staat op het goede moment om de bal tot voor de kaats te retourneren op de 1-2 2-6. De strijd lijkt vervolgens even op te bloeien als voor het eerst een bordje beslist moet worden op de 6-6. Met een prachtige uithaal weet Harmke de bal richting de boven te sturen en als Mintje daar niet bij kan komen loopt het verder en verder op en komt de formatie van Anne niet meer in de problemen en weet zij zelf hun partuur als eerste op het 5de bordje te brengen door goed werk in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-4 0-6. Amarins en haar maten hebben het geprobeerd maar moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 1-5 4-6 als Margriet de winst veilig weet te stellen als zij de bal over de boven doet vliegen.

Roelie Kroondijk – Nynke Sybrandy

Marije van der Meer is nog druk aan het herstellen van een knieblessure en het wordt nog een race tegen de klok voor haar om op tijd fit te raken voor de Froulju’s P.C. Zij werd deze dag vervangen door Roelie Kroondijk en samen met Martine Tiemersma en Annelien Broersma stonden zij op de eerst lijst gelijk voor een moeilijke opgave om naar de 2de omloop te gaan zij moesten aantreden tegen een van de sterkste vrije formaties bij de dames bestaande uit Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het werd de klapper van de eerste omloop bij kaatsvereniging Eendracht. Het is Roelie die er in slaagt om haar partuur aan de leiding te zetten als zij een zitbal weet te plaatsen op het perk van Wiljo en Marrit op de 6-0. Voor de 2de keer op rij wordt er een eerst zeer snel verkaatst en is het Wiljo die op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-0 0-6. Beide formaties geven elkaar niets toe en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Met een prachtige bovenslag op de 1-1 4-6 lijkt Wiljo even op orde op zaken te willen stellen zij zet hun partuur daarmee op een 1-2 voorsprong. Zij slagen er echter niet in om uit te lopen waardoor voor de 2de keer de balans terugkeert in de wedstrijd als Nynke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen doet belanden op de 1-2 6-4. De formatie van Roelie blijft goed bij en weet zelfs de leiding over te nemen in de wedstrijd als voor de 2de keer op rij Nynke er niet in slaagt om de bal op de 2-2 6-4 binnen de perklijnen te plaatsen. Het is een prachtige strijd tussen deze beide parturen want door een prachtige retourslag van Marrit tot in het perk op de 3-2 2-6 keert de balans weer terug. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen en als Nynke op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-3 0-6 nemen zij de leiding weer in handen. De strijd wordt er niet minder om want door goed werk van het perk Martine en Annelien komen zij weer langszij als ditmaal Annelien er in slaagt om de boven te vinden op de 3-4 6-4. Het blijft stuivertje wisselen in het binnenhalen  van eersten want door goed opslag werk van Roelie zij weet het perk van Wiljo en Marrit tot een kwaadslag te dwingen op de 4-4 6-4 komen zij als eerste op het 5de bordje aan de telegraaf. Nynke, Wiljo en Marrit geven de strijd niet op en weten weer aan te sluiten als ditmaal Wiljo een eerst weet te verzilveren als zij de kaats weet te passeren op de 5-4 4-6. Het laatste eerst is net aan de gang en er hangt een 5-5 0-4 aan de telegraaf als het noodlot toe slaat voor Roelie bij het opslaan van de bal zwikt zij door het enkel waarbij de knie ook een tik krijgt. Na behandeling door de masseur blijkt dat zij de strijd moet staken voor haar partuur en dat Martine en Annelien met zijn tweeen het restant van deze partij voortzetten. Het blijft een spannende strijd tot aan de laatste slag want deze partij wordt uiteindelijk beslist op een volle telegraaf de 5-5 6-6 en het is Annelien die de bal naar het perk mag sturen en zij dit voor hun partuur voortreffelijk weet te doen zij weet een zitbal te plaatsen en daarmee valt voor de formatie van Nynke Sybrandy het doek al op de eerste lijst in Harlingen.

Ilse Tuinenga – Jildou Sweering

Een andere topformatie bij de dames bestaande uit Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra betreden vervolgens de arena om de strijd aan te gaan met Jildou Sweering, Iris van der Veen vervangt deze dag Jeska Terpstra en Jennie Terpstra. In de strijd wordt het eerste bordje aan de telegraaf te hangen door Manon als zij de kaats weet te passeren op de 6-4. De strijd komt ook hier gelijk op gang want Jildou weet met haar maten gelijk aan te sluiten als zij een zitbal weet te plaatsen op het perk van Sjanet en Manon op de 1-0 2-6. Het blijft aan het begin van deze strijd stuivertje wisselen met het binnenhalen van eersten want voor de 2de keer neemt partuur Ilse de leiding wanneer Manon de kaats weet te passeren op de 1-1 6-2. Wat Jildou en haar maten op dat moment ook proberen zij komen maar niet langszij en zien de achterstand vervolgens verder oplopen door goed werk aan de opslag van Ilse wanneer zij hun 3de eerst weet binnen te slepen met een zitbal op het perk van Iris en Jennie op de 2-1 6-2. Er lijkt dus geen vuiltje aan de lucht voor Ilse, Sjanet en Manon maar de formatie van Jildou weigert de handdoek te gooien en weet zich langzaam maar zeker terug te knokken in de wedstrijd en weten de achterstand te verkleinen tot de 3-2. De balans keert in het volgende verkaatste eerst zelfs weer volledig terug door goed werk van Jildou in het tussenspel als zij zelf de bal naar het perk heeft gestuurd op de 3-2 2-6 en deze vervolgens zelf tot voor de kaats weet te retourneren keert de spanning weer volledig terug in de partij en is de strijd weer volledig open. Beide formatie geven elkaar niets toe en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Het is Ilse vervolgens die er in slaagt om het belangrijke zevende eerst binnen te halen met een zitbal op de 3-3 6-6. De formatie van Jildou probeert ook nu weer aan te sluiten maar moet het volgende verkaatste eerst op de 6-0 laten aan partuur Ilse door goed op slag werk van haar. Zij weet de kaats te behouden op de 4-3 6-0 en daarmee het 5de eerst binnen te halen. Deze voorsprong laten Ilse, Sjanet en Manon niet meer uit handen glippen en stellen de winst en de 2de omloop veilig op de 5-3 6-2. Het is Ilse zelf die de laatste 2 punten weet binnen te halen als zij een zitbal weet te plaatsen.

Elly Hofman – Tineke Dijkstra

Als laatste kwam Elly Hofman samen met Marte Altenburg en Martzen Deinum in actie tegen de formatie van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het werd een prachtige strijd van begin tot eind. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Tineke zij gaan dus goed van start in deze confrontatie. De balans keert vervolgens al weer terug in de strijd door goed werk van Marte zij weet de bal onder hands naar de boven te sturen en als Sandra er niet meer aan kan komen op de 0-1 6-2 is daar het eerste bordje van Elly en haar maten. Het lijkt er vervolgens even op dat de wedstrijd kantelt in het voordeel van partuur Elly als voor de 2de keer Marte er in slaagt om een bordje te verzilveren als zij de bal weet te retourneren tot voor de kaats op de 1-1 6-0. Het word een mooie strijd waarin het stuivertje wisselen wordt met het binnen halen van eersten want door goed opslag werk van Tineke op de 2-1 4-6 zij weet een zitbal te plaatsen komen zij weer langszij. Zij slagen er niet in om de leiding over te nemen en zien het 3de bordje aan de telegraaf verschijnen aan de zijde van partuur Elly als de opgeslagen bal van Tineke buiten de perklijnen belandt op de 2-2 6-2. Beide formaties geven de strijd niet op en weigeren de handdoek te gooien en geen van twee slagen er ook in om een definitief gaatje te slaan. Sandra weet hun partuur weer langszij te brengen met een prachtige uithaal weet zij de boven te vinden op de 3-2 4-6. Het belangrijke zevende eerst in deze partij komt vervolgens in handen van partuur Tineke en het lijkt er vervolgens op dat dat een doorbraak forceert in deze strijd want ondanks een zwaar bevochten 6-6 weet Sandra het eerst te bemachtigen door de bal tot voor de kaats te retourneren op de 3-4 6-6 en daarmee komen zij als eerste op het 5de bordje. De strijd lijkt vervolgens als nog los te barsten ondanks het wedstrijd punt voor Tineke, Sandra en Louis op de 3-5 6-6 mag Tineke de bal naar het perk sturen maar als deze bal buiten het perk belandt keert de spanning terug naar de 4-5. De strijd wordt er niet minder om want voor de 3de keer op rij is er vervolgens de 6-6. Als de opgeslagen bal van Tineke weer niet de goede richting mee krijgt en weer buiten het perk belandt is daar de 2de 5-5 van de eerst omloop in Harlingen. Het blijft een gevecht tot aan de laatste slag waardoor de telegraaf uiteindelijk op de 5-5 6-6 terecht komt. Het wedstrijd punt was al een slag eerder maar door goed werk van Sandra en Louise die de uitgeslagen bal van Martzen voor de kaats weten keren blijven zij in de strijd. Het is Elly die op de volle telegraaf de bal naar het perk mag sturen en als de bal net buiten het perk belandt gaat Tineke samen met Sandra en Louise naar de 2de omloop.

Anne Monfils – Jildou Sweering

Ondanks dat er een grijs wolkendek was bleef het droog en waren het prachtige kaatsomstandigheden in Harlingen waar wel een sterke wind stond over het veld. De overgebleven formaties gingen met elkaar de strijd aan om de 2 fel begeerde finale plekken deze dag. Het partuur van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma betrad vervolgens als eerste de arena in Harlingen en zij kwamen tegenover Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Annelien Broersma te staan. Nadat Martine en Annelien op de eerst omloop de vervangster van Marije van der Meer, Roelie Kroondijk uitzagen vallen met een enkel/knie blessure moesten zij op zoek naar een nieuwe vervangster en hun zoektocht kwam uit bij Jildou Sweering en samen gingen zij de strijd aan. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want het eerste verkaatste bordje dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Martine die er in slaagt om de boven te vinden en daarmee hun partuur aan de leiding te zetten. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar niets toe voor de 2de keer op rij dient de beslissing te vallen op de 6-6. Het is de formatie van Jildou die ook dit eerst naar zich toe weet te trekken en daarmee de voorsprong weten te verdubbelen. Een mooie strijd blijft het want voor de 3de keer op rij is daar weer de 6-6. Als ditmaal Jildou er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en de bal buiten de perklijnen plaatst keert de spanning terug in deze strijd. Anne weet met haar maten de achtervolging met succes in te zetten en zelfs langszij te komen door een passeerslag van de kaats door Harmke op de 1-2 6-2. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want als Jildou de bal op de 2-2 4-6 zo naar het perk weet te sturen dat Margriet en Harmke er niets mee lijken te kunnen en de bal het perk niet uit komt nemen zij weer de leiding in handen. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt deze partij en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Voor de 3de keer in deze partij dient het bordje te worden beslist op de 6-6 als ditmaal Margriet de boven weet te vinden brengt zij beide parturen weer op gelijke hoogte. Via een snel verkaatst eerst lijkt vervolgens Anne met haar maten orde op zaken te stellen en zij weten het belangrijke zevende eerst te bemachtigen door goed werk van Margriet in het tussenspel zij weet de bal tot in het perk te retouneren op de 3-3 6-0. Jildou, Martine en Annelien weten echter van geen wijken en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Voor de 4de keer verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf. Het is ditmaal Martine die op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 4-3 6-6 en daarmee voor de 4de keer het evenwicht weet te herstellen. De formatie van Jildou slaagt er echter niet in om als eerste het 5de bordje te bereiken dat moeten zij laten aan partuur Anne als de opgeslagen bal van Jildou buiten het perk belandt op de 4-4 6-2. De strijd is dan gestreden en Anne, Margriet en Harmke laten deze voorsprong niet meer uit handen glippen en stellen de winst veilig op de 5-4 6-0 door een bovenslag van Margriet en daarmee plaatsen zij zich als eerste voor de finale in Harlingen.

Ilse Tuinenga – Tineke Dijkstra

Wie zij tegenover zich zouden krijgen moest gaan blijken uit de 2de partij van de 2de omloop op deze spannende zondag 12 augustus 2018. Wordt het de formatie van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra of kan het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol voor een verrassing zorgen. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden als gelijk het eerste verkaatste eerst op de 6-6 beslist moet worden. In een trik trak situatie in het tussenspel weet Ilse nog net de hand onder de bal te krijgen en deze richting de boven te sturen als Sandra vervolgens te laat komt om deze bal te keren voor de boven lijn neemt partuur Ilse de leiding in deze partij. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer op rij dient een bordje op de 6-6 te worden beslist. Het is Ilse die de bal op de 1-0 6-6 naar het perk mag sturen als zij deze te veel gang mee geeft en deze over het perk vliegt keert de spanning terug in de partij. De formatie van Tineke slaagt er niet in om de leiding over te nemen sterker nog zij zien Manon de bal over de boven slaan op de 1-1 6-2 en daarmee komt partuur Ilse weer aan de leiding. Wat Tineke, Sandra en Louise ook proberen zij lijken maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen en zien via een snel verkaatst eerst Ilse de voorsprong verder uit bouwen als zij op de 2-1 6-0 op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren. Het blijft eenrichting verkeer wat betreft het binnen halen van eersten want ook het daar op verkaatste eerst wordt op de 6-0 beslist in het voordeel van partuur Ilse als ditmaal de opgeslagen bal van Tineke buiten de perklijnen beland op de 3-1 6-0. Tineke en haar maten halen alles uit de kast om het tij te keren maar zien ook het 5de eerst aan de telegraaf als eerste in handen komen van Ilse, Sjanet en Manon als het vizier van Tineke niet op scherp staat en de bal ditmaal op de 4-1 6-2 buiten de perklijnen beland. De strijd is dan gestreden en Ilse en haar maten komen niet meer in de problemen en stellen de finale veilig als ditmaal Sjanet de boven weet te vinden op de 5-1 6-4.

Jildou Sweering – Tineke Dijkstra

In de strijd om de 3de prijs of niets staat de formatie van Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Annelien Broersma tegenover het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het eerste verkaatste eerst komt aan de zijde van partuur Jildou te hangen als de opgeslagen bal van Tineke net te weinig lengte mee krijgt en voor het perk belandt op de 6-4. Beide parturen beginnen goed aan de partij en geven elkaar niets toe. Via een snel verkaatst eerst weet Sandra de boven te vinden op de 1-0 0-6 en daarmee de balans weer te herstellen. De strijd lijkt dan echt los te gaan barsten als voor het eerst een bordje op de 6-6 beslist moet worden wanneer de opgeslagen bal van Tineke ditmaal buiten de perklijnen belandt neemt de formatie van Jildou de leiding. Lang kunnen zij daar niet van profiteren want in een wederom zeer zwaar bevochten eerst weet Tineke de bal op de 2-1 6-6 zo naar het perk te sturen dat zij zelf de bal voor de kaats weet te keren waardoor de stand weer in balans terug keert. Spanning en strijd zit er volop in de verkaatste eersten want de 6-6 standen volgens elkaar razendsnel op zo ook in het 5de verkaatste bordje het is al weer de 3de 6-6 op rij en wanneer de opgeslagen bal van Tineke buiten de perklijnen beland op de 2-2 6-6 neemt de formatie van Jildou de leiding in de partij. De strijd is er niet minder om want beide parturen halen alles uit de kast om de 3de prijs te bemachtigen maar de beslissing valt uiteindelijk voor de 4de keer op de 6-6 en als Jildou er in slaagt om de bal zo naar het perk te sturen dat Sandra en Louise deze niet kunnen verwerken loopt het verschil op naar de 4-2. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden als ditmaal Annelien met een onderhandse beweging de bal richting de boven stuurt en daarmee hun 5e eerst weet te bemachtigen op de 4-2 6-4. Tineke, Sandra en Louise hebben vervolgens geen passend antwoord en moeten de 3de prijs laten aan partuur Jildou als zij er in slaagt om een zitbal te plaatsen op de 5-2 6-2.

Anne Monfils – Ilse Tuinenga

Resteert er in Harlingen nog een vraag wie neemt deze dag de kransen mee wordt het Anne Monfils met Margriet Bakker en Harmke Siegersma of is het wederom de topformatie van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra die weer aan het langste eind gaan trekken. Beide parturen beginnen goed aan de partij en ze geven elkaar ook niets toe tot aan de 4-4. Het is Manon die als eerste de 4-6 op de telegraaf weet te zetten met een bovenslag op de 4-4. Als Anne vervolgens de bal naar het perk mag sturen en dat zeer goed weet te doen maar Manon als nog de handschoen achter de bal kan krijgen en deze over de boven vliegt neemt partuur Ilse de leiding in de finale.  Anne probeert gelijk met Margriet en Harmke weer de aansluiting te herstellen maar zien ook het 2de verkaatste eerst op rij gaan naar partuur Ilse als wederom Manon goed onder de bal schikt en deze over de boven doet vliegen op de 0-1 4-6. Wat de formatie van Anne, Margriet en Harmke ook bedenkt niets lijkt het goede antwoord te zijn om de partij te doen kantelen in hun voordeel, sterker nog het is Ilse zelf die op de goede plek staat in het tussenspel om hun 3de eerst op rij binnen te slepen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-2 4-6. Beide parturen blijven in de eersten gelijk op gaan tot aan de 4-4 waarna Sjanet er in slaagt om de boven te vinden en voor de 4de keer op rij een gaatje weet te slaan naar de  4-6. Door goed werk van Sjanet vanuit het voorperk zij weet de boven te vinden op de 0-3 4-6 loopt het verschil al op naar de 0-4. Het krachtsverschil blijkt veel te groot te zijn in deze partij en Ilse, Sjanet en Manon komen niet echt meer in de problemen en weten als eerste het 5de bordje te bemachtigen als ditmaal Ilse op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-4 0-6. Beide parturen halen vervolgens nog een keer alles uit de kast en blijven gelijk opgaan tot aan de 4-4 maar verschijnt het wedstrijd punt op de 0-5 4-6. Met een prachtige uithaal weet Manon de kransen in Harlingen veilig te stellen. Het is de 5de vrije formatie wedstrijd overwinning op rij voor partuur Ilse Tuinenga.

Uitslag Harlingen:

1e prijs

Ilse Tuinenga Berlikum

Sjanet Wijnia Wommels

Manon Scheepstra

2de prijs

Anne Monfils Groningen

Margriet Bakker Easterlittens

Harmke Siegersma Berlikum

3de prijs

Jildou Sweering. Folsgare

Martine Tiemersma. Groningen

Annelien Broersma Leeuwarden