Home laatste nieuws Uitslagen NK pupillenmeisjes in Wjelsryp. Wommels wint!

Uitslagen NK pupillenmeisjes in Wjelsryp. Wommels wint!

1159
0

Terwijl 15.000 wandelaars over de Slachte lopen vandaag, komen de pupillenmeisjes in actie op hun NK. Op de lijst staan 19 parturen. Wij houden de uitslagen vandaag weer bij!

  1. Wommels ( Evy Wijnia en Alieke de Jong)

2. Scharneoutum (Rosalie ten Brink, Marrit Hoekstra, Esther Lootsma)

3. Reduzum (Sanne van Dijk en Femke de Vries)

Finale

12.Scharnegoutum1-5
6-6
3.Wommels

Halve finale

17.Reduzum0-5
0-6
3.Wommels
12.Scharnegoutum

Derde omloop

1.Bolsward1-5
6-6
3.Wommels
9.Makkum4-5
4-6
12.Scharnegoutum
17.Reduzum

Tweede omloop

19.Raerd1-5
0-6
1.Bolsward
3.Wommels5-1
6-6
5.Paesens
8.Easterein5-5
4-6
9.Makkum
12.Scharnegoutum5-2
6-4
13.Moarre 1
16.Moarre 21-5
4-6
17.Reduzum

Eerste omloop

1.Bolsward5-0
6-4
2.Dronryp
3.Wommels5-2
6-6
4.Mantgum
5.Paesens5-4
6-4
6.Winsum
7.Minnertsga3-5
4-6
8.Easterein
9.Makkum5-0
6-0
10.Eanjum
11.Dronryp 20-5
4-6
12.Scharnegoutum
13.Moarre 15-2
6-2
14.Ie
15.Arum5-5
4-6
16.Moarre
17.Reduzum5-5
6-6
18.Bitgum
19.Raerd