Home Verslagen Partuur Anne Monfils wint hoofdklasse in Pingjum

Partuur Anne Monfils wint hoofdklasse in Pingjum

354
0

De dames hadden voor zondag 2 juli 2017 de kaatstas ingepakt om op weg te gaan naar Pingjum. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging Jan Reitsma. Zij hadden de organisatie in handen van een vrije formatie wedstrijd voor zowel de dames hoofdklas als de dames eerste klas.

Ondanks dat er een sterke wind dwars op het veld stond kwam de zon er doorheen en werd het een prachtige kaatsdag in Pingjum. Onder leiding van de heren J. Bergsma en F. Baarsma betraden in totaal 22 vrije formatie parturen de arena verdeeld over 8 bij de dames hoofdklas en 14 bij de dames eerste klas. De dames eerste klas konden minimaal 2 keer kaatsen door een herkansingsronde. Het is bij de dames de eerste wedstrijd uit de tweede cyclus, de nieuw geformeerde parturen konden zich vandaag voor het eerst meten met de anderen. De dames eerste klas gingen deze dag bijna in een keer los om 10:00 waardoor de dames hoofdklas iets later op gang kwam.

Joukje Kuperus – Anne Monfils

Joukje Kuperus is de opslager bij Maaike Osinga en Iris van der Veen zij begonnen deze dag tegen Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het werd een fantastische partij waarin veel eersten op de 6-6 beslist werden. Het eerste bordje aan de telegraaf verscheen aan de zijde van de formatie van Anne zij nemen de leiding. Joukje weet gelijk met haar maten weer aan te sluiten op de 1-1. Beide parturen blijken zeer aan elkaar gewaagt te zijn en het blijft stuivertje wisselen bij het binnenhalen van eersten via de 2-2 neemt Joukje met Iris en Maaike de leiding. Nadat Anne samen met haar maten langszij is gekomen slagen zij erin om het belangrijke zevende eerst binnen te halen. De strijd is echter verre van gestreden want beide formaties geven elkaar geen duimbreedte ruimte en het blijft spannend via de 4-4 bereikt de telegraaf uiteindelijk de 5-5. Wie er naar de 2de lijst zal gaan wordt bepaald in het laatste te verkaatsen eerst. Het is Nynke die de winst veilig weet te stellen met een zitbal op de 5-5 2-6.

Nicole Hempenius – Tineke Dijkstra

Nicole Hempenius vormt in de 2de cyclus een vrije formatie partuur met Sandra Hofstra en Harmke Siegersma zij betraden de arena deze dag voor het eerst en moesten het opnemen tegen Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jeske de Boer. De vliegende start is er voor partuur Nicole zij weet samen met haar maten gelijk het eerste bordje aan de telegraaf te hangen gevolgd door het 2de en 3de op rij waardoor zij gelijk een gaatje weten te slaan naar de 3-0. Tineke, Hermine en Jeske proberen het wel degelijk maar lijken deze dag geen vuist te kunnen maken om het de formatie van Nicole echt moeilijk te maken. Het verschil blijft oplopen via de 4-0 naar zelfs de 5-0. In het laatste verkaatste eerst in deze partij dient nog te worden beslist op de 6-6 weet Nicole zelf de klus te klaren en zij stelt de winst veilig met een zitbal op de 5-0 6-6.

Jildou Sweering – Elly Hofman

De formatie van Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra kwam op de eerste omloop in actie tegen Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Het werd een prachtige strijd tussen deze 2 parturen want zij bleken zeer aan elkaar gewaagt te zijn. Via de 1-1 bleef evenwicht lang gehandhaafd. Ze gaven elkaar aan het begin van de wedstrijd niets toe en streden om elke 2 punten aan de telegraaf. Via de 2-2 wordt het al snel daarna 3-3. Langzaam maar zeker gaan we naar het 7de eerst in deze wedstrijd. Het wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen in een wedstrijd zo ook hier het geval was want Jildou slaagt er samen met Martine en Jennie in om het bordje te verzilveren wat de formatie van Elly ook probeert zij krijgen maar geen echt grip op de wedstrijd en zien het 5de eerst aan de telegraaf als eerste naar partuur Jildou gaan. Zij geven dit ook niet meer uit handen en het is het perk van Jennie en Martine die de winst veilig weten te stellen als zij de kaats weten te passeren op de 5-3 6-2.

Ilse Tuinenga – Louise Krol

In de laatste confrontatie op de eerste lijst in Pingjum stond Ilse Tuinenga samen met Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra tegenover de formatie van Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. Beide formaties gaan goed van start en geven elkaar niets toe aan het begin van de partij. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van partuur Louise zij weten de leiding te nemen maar lang kunnen zij daar niet van genieten want partuur Ilse sluit gelijk aan op de 1-1. De leiding komt daarna wederom tot 2 maal toe in handen van Louise, Imke en Sjanet op de 1-2 en zelfs de 2-3. Ze slagen er echter niet in om dit vast te houden. Ilse, Wiljo en Manon weten vervolgens elke keer het evenwicht terug te doen keren via de 2-2 naar de 3-3. De strijd is er niet minder om want beide parturen lijken deze dag zeer aan elkaar gewaagt waarin het partuur van Louise vervolgens weet toe te slaan en het belangrijke zevende eerst weet binnen te slepen. Ilse lijkt er deze dag samen met Wiljo en Manon geen antwoord op te kunnen vinden en zien de achterstand oplopen naar de 3-5. In het laatste zwaar bevochten eerst verschijnt nog een 6-6 maar als Imke de bal over de boven heen laat vliegen gaan zij naar de 2de lijst in Pingjum.

Anne Monfils – Nicole Hempenius

De overgebleven 4 formaties gaan met elkaar de strijd aan op de 2de lijst om de felbegeerde finale tickets. Als eerste betrad Anne Monfils samen met Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra de arena om het op te gaan nemen tegen Nicole Hempenius, Sandra Hofstra en Harmke Siegersma. Na een gelijk opgaand begin neemt Nicole met haar maten de touwtjes in handen en weten een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. Ze slagen er echter niet in om dit vast te houden en zien de voorsprong langzaam maar zeker in rook opgaan via de 2-3 naar de 3-3. Vanaf dat moment lijken de rollen omgedraaid en is het de partuur Anne wat de leiding over weet te nemen met de 4-3. De strijd is verre van gestreden en ook in deze partij keert het evenwicht weer terug op de 4-4. Beide parturen geven elkaar niets toe en het is uiteindelijk de formatie van Anne die als eerste het 5de eerst weet te bemachtigen. Nicole geeft samen met Sandra en Harmke de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en weten nog een 6-6 uit het vuur te slepen voordat Anne zelf de winst veilig weet te stellen met een zitbal op de 5-4 6-6. Zij leggen daarmee beslag op het eerste finale ticket in Pingjum.

Jildou Sweering – Louise Krol

Wie gaat de partuur Anne Monfils volgen naar de finale wordt het Jildou Sweering met Martine Tiemersma en Jennie Terpstra of is het Louise Krol met Imke van der Leest en Sjanet Wijnia ?? Louise en haar maten laten er geen gras overgroeien en gaan vliegend van start en weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Jildou probeert met haar partuur de aansluiting te herstellen maar moet toezien hoe het verschil verder en verder oploopt via de 0-3 naar de 0-4. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze partij en met een prachtige boven slag weet Sjanet de finale voor hun partuur veilig te stellen op de 0-5 0-6.

Derde prijs

Voordat de finalisten de arena bij kaatsvereniging Jan Reitsma betraden eerst het partuur van Nicole Hempenius, Sandra Hofstra en Harmke Siegersma en de formatie van Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra de arena om onderling te gaan uitmaken wie de derde prijs mee naar huis mocht nemen. Harmke weet deze confrontatie open te breken als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 6-4. De telegraaf keert al snel weer terug in balans als in een trik trak situatie Martine de boven als nog weet te vinden op de 1-0 0-6. De strijd lijkt vervolgens echt los te gaan barsten als voor het eerst de 6-6 in deze partij verschijnt. Het is Jildou die het eerst weet binnen te slepen en daar mee nemen zij de leiding in handen. Zij kunnen er echter niet lang van genieten want het perk van Harmke en Sandra trekt de stand gelijk als zij de kaats weten te passeren op de 1-2 6-4. De strijd is er niet minder om want beide halen alles uit de kast om de 3de prijs mee naar huis te mogen nemen. Als in een zwaar bevochten eerst Nicole de bal zo naar het perk weet te brengen dat Jennie deze op de 2-2 6-6 tot een kwaadslag verwerkt neemt partuur Nicole de leiding. In het daarop volgende eerst is het Jildou die de bal achterin brengt bij Harmke op de 3-2 4-6 en als zij de bal niet goed raakt en deze over de kwaad vliegt is de balans terug in de partij. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van bordjes want als de opgeslagen bal van Nicole op de 3-3 4-6 buiten de perklijnen beland komt Jildou met Jennie en Martine op een 3-4 voorsprong. In daarop verkaatste eerst verschijnt er voor de 3de keer een 6-6 en als ditmaal de bal van Jildou te kort blijkt te zijn op de 3-4 6-6 komt de balans voor de 4de terug in deze strijd om de 3de prijs of niets. Het is Harmke die er voor zorgt dat zij op het goede moment op de goede plaats is en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-4 6-2. De formatie van Jildou weigert de handdoek te gooien maar het is Nicole die met haar opslag Martine op de 5-4 6-2 tot een kwaadslag weet te dwingen en daarmee de 3de prijs veilig weet te stellen.

Finale: Anne Monfils – Louise Krol

De finale van deze 1ste vrije formatie van de 2de cyclus bij kaatsvereniging Jan Reitsma uit Pingjum ging tussen Anne Monfils met Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra die aan de opslag beginnen tegen Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden maar als de opgeslagen bal van Louise op de 6-4 buiten de perklijnen beland is het openingseerst voor partuur Anne. Zij zien vervolgens de voorsprong verdubbeld worden als wederom Louise het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen plaatst op de 1-0 6-0. De strijd lijkt eindelijk op gang te komen wanneer voor het eerst in deze finale de 6-6 verschijnt. Het is Anne die het bordje weet te verzilveren met haar opslag als zij het perk van Imke en Sjanet met lege handen achter weet te laten. Het partuur van Louise probeert het wel degelijk in deze finale maar zien Anne met haar maten elke keer op het juiste toeslaan zo ook op de 3-0 6-4 als Anne het eerst wederom zelf aan hun totaal weet toe te voegen.

De strijd lijkt gestreden als in een trik trak situatie het geluk niet aan de zijde is van partuur Louise want het Sjanet die de bal niet goed raakt en de bal over de kwea vliegt op de 4-0 6-4. De strijd is verre van gestreden door een passeerslag van de kaats van Sjanet op de 5-0 2-6 verschijnt er eindelijk een bordje aan hun zijde. Het krachtverschil blijkt te groot te zijn in deze finale want het is Nynke die de kransen en de eerste prijs weet veilig te stellen met een passeerslag van de kaats op de 5-1 6-4.

Uitslag van Pingjum dames hoofdklas:

1e prijs:

Anne Monfils                                                                            Kimswerd

Nynke Sybrandy                                                                     Huizum

Marrit Zeinstra                                                                        Peins

2e prijs:

Louise Krol                                                                                Ee

Imke van der Leest                                                                Easterein

Sjanet Wijnia                                                                           Wommels

3e prijs:

Nicole Hempenius                                                                Franeker

Sandra Hofstra                                                                        Wjelsrijp

Harmke Siegersma                                                                Berlikum

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in