Home laatste nieuws Wommels wint Jong Famme partij

Wommels wint Jong Famme partij

335
0

Het kaatsveld achter De Wjukken in Mantgum vormde op zaterdag 1 juli 2017 alweer voor de 14de keer het decor voor de Jong Famme Partij. De organisatie is vanaf de eerste editie al in handen van kaatsvereniging “Jacob Klaver”.

Het is een afdelingswedstrijd voor de dames in de leeftijdscategorie tussen de 17 t/m 21 jaar. Er mogen meerdere parturen per afdeling meedoen. In totaal hadden 21 afdelingen de kaatstas deze dag in gepakt en de reis ondernomen naar Mantgum dat waren er 4 meer als vorig jaar. Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën  zoals de meisjes, dames senioren (1e klas) en Hoofdklasse dames. Alle aandacht voor het dameskaatsen is die dag gericht op de Jong Fammen
Kunstenares Hennie Broers heeft speciaal voor deze wedstrijd unieke prijzen ontworpen en deze zijn vervaardigd van edelmetaal. Afgelopen woensdag de 28ste juni was de (openbare) loting in M.F.C. de Wjukken te Mantgum. De Jong Fammen kunnen daar zelf hun lotnummer trekken.

Beschermvrouwe

Vanaf 2016 heeft het bestuur van K.F. Jacob Klaver Manon Scheepstra bereid gevonden voor onbepaalde tijd de functie van Beschermvrouwe te aanvaarden. Zij won vijf keer de Jong Famme Partij en wordt wel ”de ongekroonde koningin van de Jong Famme Partij” genoemd.
In de beginjaren van de Jong Famme Partij was Anita Andriesen beschermvrouwe van de Jong Famme Partij. Helaas is deze bijzondere vrouw in 2008 overleden.

Wimpel van 4

Aukje van Kuiken uit Groningen heeft in 2012 de onderscheiding ‘4 Wimpels’ ontvangen.
Na Fenna Zeinstra en Sjoukje Visser is Aukje de derde kaatsster die deze prijs heeft bemachtigd. Zij won de prijs omdat ze de vier belangrijkste wedstrijden heeft gewonnen: de Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Jong Famme Partij in Mantgum, de Frouljus PC in Weidum en het NK Dames van de KNKB. De ‘4 Wimpels’ is een initiatief van deze organiserende kaatsverenigingen en de KNKB om het dameskaatsen te stimuleren.

Kaatsvereniging “Jacob Klaver” had ook dit jaar weer alle registers opengetrokken om er een prachtige kaatsdag van te maken. De dames kwamen in actie in een mooi aangeklede arena. Onder leiding van de heren J. Sieperda en K. Hylkema gingen in totaal 21 afdelingen met elkaar de strijd aan om de fel begeerde gouden klaver. De dag begon onder lichte motregen maar naar mate de dag vorderde klaarde het op en kwam de zon er door heen kortom een prachtige kaatsdag in Mantgum. Om klokslag brachten de opslagsters de eerste ballen naar de perken en barstte de strijd los. De dames maakten er een prachtige strijd van met veel eersten die op de 6-6 beslist werden en diverse partijen die eindigden op de 5-5 aan de telegraaf.

Wommels 2 – Makkum

Wommels 2 bestaande uit Nynke Beckers, Hester Bruinsma en Rixt Wijnia was de eerste die de arena betraden tegen Makkum bestaande Uit Anouk Smink, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra. Het werd een zeer mooie strijd waarin ze zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn. Nynke en haar maten weten tot tweemaal toe de leiding in handen te nemen via de 1-0 werd het ook 2-1 in het voordeel van Wommels 2. Zij slagen er echter niet in om dit vast te houden en Makkum weet elke keer aan te klampen en langszij te komen op de 1-1 en zelfs de 2-2. Beide zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe tot aan de 3-3. Vanaf moment Anouk met Lobke en Kim het belangrijke zevende eerst te verzilveren en zij geven vervolgens de winst ook niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 3-5 0-6 door een zitbal van Kim.

Easterein – Minnertsga

Roelie Kroondijk verdedigde deze dag samen met Janieke Dijkstra en Corrie Kroondijk de kleuren van Easterein en zij betraden de arena om de strijd aan te gaan met Anna Kootstra, Lusanne Klaver en Simona Kootstra. Zij kwamen voor de afdeling  Minnertsga in actie. De vliegende start was er voor Anna en haar maten die er geen gras over lieten groeien en gelijk een gaatje weten te slaan wat al snel opliep via de 0-1 naar de 0-2. De formatie van Roelie moest wachten tot de 0-3 voordat zij de spanning iets terug wisten te brengen en hun eerste bordje van de partij wisten te noteren. Ondanks verwoede pogingen om het tij verder te keren lijkt Minnertsga vervolgens op weg naar de 2de lijst als zij de voorsprong weten uit te bouwen via de 1-4 naar de 1-5. De strijd is echter verre van gestreden want Roelie weigert samen met Janieke en Corrie de handdoek te werpen en knokken zich terug via de 2-5 naar de 3-5. Anna weet uiteindelijk samen met Lusanne en Simona het slot op de deur naar de 2de lijst te doen door de winst veilig te stellen op de 3-5 2-6.

Marsum – Reduzum

In de 3de partij van de eerste omloop staat de afdeling Marsum met Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga tegenover het partuur van Reduzum bestaande uit Leila Janneke Moufakkir, Anne-Baukje Bloem en Albertine Brinksma. Het begin van de partij ging naar Serena en haar maten zij weten gelijk de touwtjes in handen te nemen en een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. De formatie van Reduzum probeert het wel degelijk maar moeten ook wachten op hun eerste bordje tot dat de achterstand is opgelopen naar de 3-0. Het krachtsverschil is deze dag in het voordeel van Marsum want zij hebben de touwtjes in handen en weten via de 4-1 als eerste het 5de eerst te bemachtigen. Leila-Janneke, Anne-Baukje en Albertine weten nog een 2de eerst uit het vuur te slepen voordat Marije de winst met een zitbal op de 5-2 6-0 veilig weet te stellen.

Wier – Dronryp

Zussen Akkelyna en Everdyna de Haan kaatsen voor de afdeling Wier en zij stonden tegenover een kanshebber voor de overwinning vandaag in Mantgum. Het is Dronrijp met Jeanette Jansma, Anouk Tolsma en Elly Hofman. De vliegende start is er voor partuur Jeanette zij weten de eersten aan elkaar te rijgen via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Wat Akkelyna en Everdyna ook proberen zij slagen er maar niet in om echt grip op de wedstrijd te krijgen en zien het verschil verder en verder oplopen tot aan de 0-5. De strijd lijkt te zijn gestreden  maar eindelijk is er dan als nog een eerst voor de afdeling Wier. De overwinning komt niet meer in gevaar voor partuur Dronrijp en het is Elly die de laatste 2 punten weet te bemachtigen als zij de winst veilig stelt door de bal voor de kaats te keren op de 1-5 4-6.

Peins – Witmarsum

Een van de andere kanshebbers is de afdeling Peins met Marrit, Hiske en Anne Berber Zeinstra in de gelederen. Zij moeten gelijk in hun eerste partij van de dag vol aan de bak tegen Witmarsum met Sjoukje Stuiver, Selma van der Molen en Anneke Smid. Het werd een van de spannendste partijen van de eerste omloop tijdens deze 14de Jong Famme Partij. Beide parturen gaan goed van start en verdelen gelijkmatig de eerste verkaatste eersten. Vanaf dat moment lijkt de formatie van Peins de touwtjes in handen te nemen als zij op voorsprong weten te komen. Partuur Sjoukje heeft even niet het gepaste antwoord en zien het verschil oplopen naar de 3-1. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor de afdeling Peins maar er komt langzaam maar zeker zand in de raderen waardoor de voorsprong langzaam maar zeker via de 3-2 in rook opgaat en de balans terug keert op de 3-3. Het tij lijkt vervolgens volledig gekeerd als Witmarsum de leiding over weet te nemen en het belangrijke zevende eerst weten binnen te halen op de 3-4. Het is een prachtige confrontatie waar de eersten om en om worden binnen gehaald via de 4-4 komt Peins als eerste op het 5de bordje. Zij lijken daarmee de beste papieren voor de overwinning in handen te hebben maar Sjoukje, Selma en Anneke weigeren de strijd op te geven en weten even eens een 5de eerst te bemachtigen. Het laatste te verkaatsten eerst zal de beslissing moeten gaan brengen. Als de opgeslagen bal van Sjoukje buiten het perk beland op de 5-5 6-4 komt Peins met de schrik vrij.

Grou – Stiens

Ymkje Yntema kaatste deze dag samen met Aluca Bouma en Marte Altenburg voor de afdeling It Wetterlan uit Grou en zij stonden in hun eerste partij van de dag tegenover Stiens. De formatie van K.C. De Boer werd gevormd door Jannica van der Ploeg, Jildou Felkers en Melissa Rianne Hiemstra. Het partuur van Jannica had de bliksemstart en weet na het openingseerst ook het 2de op rij verkaatste eerst in het bezit te krijgen en daarmee namen zij een 0-2 voorsprong. Jannica, Jildou en Melissa Rianne weten het verschil van 2 eersten vast te houden via de 1-3 naar de 2-4 en zelfs de 3-5. De winst lijkt binnen handbereik maar K.V. It Wetterlân weigert de strijd te staken en knokt zich elke keer terug in de wedstrijd via de 4-5 weten zij het balans in de telegraaf te herstellen door ook het 5de eerst te verzilveren. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen. Het is Ymkje die de winst veilig weet te stellen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 5-5 6-0 en daarmee gaat Grou als nog naar de volgende lijst.

Wommels – Berltsum

Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia kaatsend voor de afdeling Wommels zijn titelhouder zij hebben vorig jaar de Jong Famme Partij gewonnen. Zij begonnen deze dag tegen een gevaarlijke tegenstander Berltsum met Ilse Tuinenga, Margriet Miedema en Hester Zijlstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden. Na een gelijk opgaand begin waarin aan beide zijden van de telegraaf een eerst verschijnt neemt Anna Brecht met haar maten even de touwtjes in handen en daarmee weten zij een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. Als de daarop verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeel komt de telegraaf op de 4-2 te staan. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor de formatie van Wommels. De strijd lijkt weer op te liggen als Ilse samen met Margriet en Hesther het belangrijke zeven de eerst weet te verzilveren maar zij slagen er niet in om langszij te komen. De formatie van Anna-Brecht weet vervolgens de draad weer op te pakken en op de 5-3 uit te komen. Ilse slaagt er samen met Margriet en Hesther om nog een 4de eerst te verzilveren voordat uiteindelijk Sjanet de winst veilig weet te stellen op de 5-4 6-2 als zij de kaats weet te passeren.

Mantgum – Buitenpost

De afdeling Jacob Klaver uit Mantgum werd vertegenwoordigd door Marijke Keuning, Amarins de Groot en Jennie Terpstra en zij vochten op de eerste omloop een verbeten strijd uit met Buitenpost bestaande uit Riska en Laudy Bouma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen waren zeer aan elkaar gewaagt aan het begin van de partij zij verdeelden de bordjes om en om via de 1-1 naar de 2-2. Vanaf dat moment lijkt het er op dat Marijke samen met Amarins en Jennie de partij naar hand weten te zetten en via de 3-2 nemen zij een 4-2 voorsprong. De strijd was echter van gestreden want Riska en Laudy bleven voor elke 2 punten strijden en kwamen dichter en dichter bij via de 4-3 keert het evenwicht terug op de 4-4. Amarins weet samen met Jennie en Marijke als nog de winst veilig te stellen op de 5-4 6-4 als Amarins er in slaagt om Riska tot een kwaadslag te dwingen.

Ried – Goënga

Ried met in de gelederen Ineke en Trea van der Ploeg en Joanne Elise Broeders stonden tegenover Goenga met de dames Sanne Hylkema en Andrea  Kroes. Ondanks verwoede pogingen van de formatie van Ried om grip op de wedstrijd te krijgen is het Goenga wat de bordjes aan elkaar weet te rijgen via de 0-1 lopen zij heel snel uit naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Sanne en Andrea weten vervolgens eveneens als eerste het 4de bordje te bereiken. Eindelijk weten Joanne, Ineke en Trea ook een eerst te bemachtigen maar het zal het tij niet meer kunnen keren. Het krachtsverschil is te groot en in het voordeel van Goenga zij stellen met een passeerslag van de kaats op de 1-5 6-6 de winst en de 2de lijst veilig.

Sexbierum – Folsgare

In de laatste partij op de eerste lijst staat Sexbierum/Pietersbierum met Jildou Jansen (terug op de kaatsvelden na een zware blessure), Anna Ennema en Fiera de Vries tegenover Folsgare met Iris Coupurus, Marit Folkertsma en Jildou Sweering. Na het openings eerst weet de formatie van Iris ook het 2de verkaatste eerst op rij naar zich toe te trekken. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als Jildou met haar maten de achtervolging in weten te zetten en eerst voor eerst dichterbij weten te komen. Het evenwicht keert terug op de 2-2. De partij kantelt langzaam maar zeker in het voordeel van Sexbierum/Pietersbierum als zij de leiding over weten te nemen met 3-2. De formatie van Iris probeert gelijk weer aan te sluiten maar zien de achterstand oplopen naar de 4-2. De strijd is er niet minder om want nadat de volgende verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld is daar de 5-3. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst weet Anna de bal op de 5-3 6-6 zo te retourneren tot voor de kaats dat Jildou er net niet bij kan en Sexbierum/Pietersbierum daardoor als laatste naar de 2de omloop gaat en zij hebben daar een vrije doorgang vanwege een staand nummer en plaatsen zich als eerste voor de 3de omloop.

Leeuwarden – Makkum

L.K.C  Sonnenborgh uit Leeuwarden met Annelien Broersma en Jeske de Boer hadden een vrije doorgang op de eerste omloop door een staand nummer en kwamen voor het eerst in actie op de 2de lijst tegen Makkum met Anouk Smink, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra. Anouk en haar maten proberen het wel degelijk maar het zijn Annelien en Jeske die gelijk de touwtjes in handen weten te nemen en uit weten te lopen via de 1-0 naar de 2-0. Het krachtsverschil lijkt aan het begin van deze partij te groot te zijn want het verschil blijft oplopen naar de 3-0. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen want door omzettingen Lobke gaat naar het voorperk en Anouk naar het achterperk en Kim neemt de van beste opslag voor haar rekening en dat lijkt resultaat op te leveren want gelijk is daar het eerste bordje. Zij halen alles uit de kast om het tij definitief te keren maar Annelien en Jeske hebben de touwtjes stevig in handen en weten de voorsprong verder en verder uit te bouwen naar de 4-1 en zelfs de 5-1. De strijd is dan gestreden en met een prachtige zitbal op de 5-1 6-6 weet Jeske de derde omloop veilig te stellen.

Minnertsga – Marsum

Anna Kootstra die samen met Lusanne Klaver en Simona Kootstra de kleuren van Minnertsga verdedigen staan op de 2de lijst tegenover Marsum met Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden waarin beide formaties aan elkaar gewaagt lijken te zijn. Nadat de eerste verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld werden de bordjes om en om binnen gehaald. Het evenwicht blijft in deze partij lang in de telegraaf via de 2-2 wordt het vervolgens ook nog 3-3. Het belangrijke zevende eerst komt dan in het zicht. Het wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen en dat blijkt ook zo te zijn want het is Serena met haar maten die de leiding over weten te nemen met 3-4. Anna probeert het wel degelijk met Lusanne en Simona maar zij kunnen niet voorkomen dat Marsum als eerste ook het 5de bordje weet te bemachtigen. Als de opgeslagen bal van Anna te kort blijkt te zijn en deze voor het perk beland op de 3-5 2-6 gaat Marsum naar de 3de lijst.

Dronryp – Peins

De tweede omloop van deze 14de Jong Fammen partij was er een met veel spanning en tot 3 keer dient er een beslissing te vallen op de 5-5. Als eerste staan er twee kanshebbers voor de eindoverwinning tegenover elkaar Dronrijp met Jeanette Jansma, Anouk Tolsma en Elly Hofman en de formatie van Marrit, Hiske en Anne Berber Zeinstra zij kaatsen voor de afdeling Peins. Het werd een van de klappers op de 2de lijst. Beide formaties gaan goed uit de start blokken en strijden om elke centimeter gras en elke 2 punten aan de telegraaf. Ze waren zeer aan elkaar gewaagt en verdelen de eerste verkaatste eersten gelijkmatig via de 1-1 wordt het al snel daarna 2-2. Jeanette weet vervolgens samen met Anouk en Elly de leiding in handen te nemen met de 3-2 en dit vervolgens uit te bouwen naar de 4-2. De strijd is echter verre van gestreden want Peins weet met succes de achtervolging in te zetten waardoor het evenwicht langzaam maar zeker terug keert via de 4-3 naar de 4-4. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de eersten. De telegraaf komt uiteindelijk op de 5-5 uit. Als de opgeslagen bal van Marrit op de 5-5 6-2 buiten de perklijnen beland gaat partuur Dronrijp naar de 3de omloop.

Grou – Wommels

Grou met Ymkje Yntema, Aluca Bouma en Marte Altenburg staat vervolgens tegenover de titelhouder de afdeling Wommels bestaand uit Anna Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia. Ymkje en haar maten waren vanaf het begin van de partij zeer goed bij de les en weten gelijk de leiding te nemen en dit vervolgens uit te bouwen naar de 2-0.  Wommels slaagt er op dat moment niet in om het passende antwoord te vinden waardoor Grou al halverwege is met het binnenhalen van eersten zij lopen uit naar de 3-0. Langzaam maar zeker komt de strijd als nog op gang als Anna-Brecht, Martzen en Sjanet meer en meer grip krijgen op de wedstrijd en hun eerste bordje weten te bemachtigen. De spanning keert vervolgens terug als het verschil terug loopt naar de 3-2. Wommels lijkt aan te sluiten maar dan is het Ymkje met Aluca en Marte die als eerste weten toe te slaan en een 4-2 voorsprong weten te nemen. Nadat de volgende verkaatsten eersten gelijk matig zijn verdeeld en er een 5-3 verschijnt, lijkt Grou in de veilige haven te liggen maar Wommels weigert de handdoek te werpen en weten eerst voor eerst van de achterstand te halen en langszij te komen op de 5-5. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen met een volle telegraaf is het Anna Brecht die de bal naar het perk brengt en als Ymkje de bal vliegend raakt maar hij aan de verkeerde kant van de kwaadpaal langs gaat op de 5-5 6-6 gaat Wommels naar de derde omloop.

Mantgum – Goënga

In de laatste confrontatie op de 2de omloop staat Jacob Klaver uit Mantgum met Marijke Keuning, Amarins de Groot en Jennie Terpstra  tegenover Goenga met Sanne Hylkema en Andrea Kroes. Het werd wederom een prachtige strijd waarin beide parturen goed van start gaan en de eersten gelijkmatig verdeelden tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker weet Sanne met Andrea de touwtjes in handen te nemen en via de 1-2 naar de 1-3 uit te lopen. Het verschil van twee eersten blijft vervolgens gehandhaafd op de 2-4. Marijke, Amarins en Jennie krijgen langzaam maar zeker meer en meer grip en weten de balans te herstellen via de 3-4 naar de 4-4. Net als de vorige partij valt de beslissing ook hier met een volle telegraaf. Het is Marijke die Mantgum naar de 3de omloop weet te brengen als zij de bal op de 5-5 6-6 voor de kaats weet te keren.

Sexbierum – Leeuwarden

De overgebleven 6 afdelingen op de 3de omloop van deze 14de editie van de Jong Famme partij in Mantgum georganiseerd door de kaatsvereniging Jacob Klaver gaan onderling uitmaken wie naar de halve finale zou gaan. Als eerste komt de staan gebleven formatie van Sexbierum/Pieterbierum met Jildou Jansen, Anna Ennema en Fiera de Vries in actie tegen Leeuwarden met Annelien Broersma en Jeske de Boer. Het eerste verkaatste bordje komt in handen van Leeuwarden en zij gaan gelijk goed door en weten de voorsprong al snel daarna te verdubbelen. Sexbierum/Pietersbierum probeert aan te sluiten en weten hun eerste bordje binnen te slepen maar kunnen niet voorkomen dat de afstand tussen de beide parturen blijft groeien naar de 1-4. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor Annelien en Jeske maar als er even zand in de raderen komt en Jildou met haar maten even meer grip op de wedstrijd hebben zien Annelien en Jeske hun voorsprong bijna in rook opgaan via de 2-4 keert de spanning terug naar de 3-4. Jildou slaagt er samen met Anna en Fiera niet in om langs zij te komen en moeten de winst laten aan Annelien en Jeske  op de 3-5 2-6.

Marsum – Dronryp

In de volgende confrontatie staat Marsum met Serena Hovenga, Marije Hellinga en Lotte Delgrosso tegenover Dronrijp met Elly Hofman, Anouk Tolsma en Jeanette Jansma. De bliksemstart is er voor partuur Marsum zij laten er geen gras overgroeien en weten elke keer op het juiste moment toe te slaan. Via de 1-0 laten zij de voorsprong al zeer snel oplopen via de 2-0 naar de 3-0. Eindelijk weet de formatie van Grou ook een eerst te bemachtigen maar kunnen niet voorkomen dat het verschil vervolgens oploopt naar de 4-1. De strijd is echter verre van gestreden door omzettingen aan de opslag lijkt Dronrijp grip op de wedstrijd te krijgen en weet zij eerst voor eerst dichter bij te komen tot aan de 4-3. De balans keert echter niet terug in de partij als Serena met Marije en Lotte als eerste het 5de bordje weten te bereiken en dit niet meer uit handen geven. Serena weet hun partuur met een zitbal op de 5-3 6-4 naar de halve finale te loodsen.

Wommels – Mantgum

De strijd om het eerste finale ticket in Mantgum vind plaats tussen Wommels met Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia en de formatie van Mantgum met Marijke Keuning, Amarins de Groot en Jennie Terpstra. De bliksemstart is er voor partuur Anna Brecht zij weten gelijk de bordjes aan elkaar te rijgen en uit te lopen via de 1-0 naar de 2-0. Wat de formatie van Marijke ook probeert niets lijkt het goede antwoord te zijn waardoor Anna-Brecht met Martzen en Sjanet langzaam maar zeker de voorsprong nog verder uit te weet te bouwen via de 3-0 naar de 4-0. Even lijkt het er op dat de strijd als nog op gang komt wanneer eindelijk er een bordje aan de zijde van partuur Mantgum verschijnt maar het zal niet meer mogen baten en het is de formatie van Wommels die de winst veilig weet te stellen op de 5-1 6-6. Door deze overwinning stelt Wommels niet alleen een plekje in de halve finale veilig zij hebben daar een vrije doorgang door een staand nummer en zijn daarmee de eerst finalist in Mantgum.

Leeuwarden – Marsum

Wie Wommels gaat tegen komen in de finale dat is een vraag die de halve finale moet gaan beantwoorden. Het zijn Annelien Broersma en Jeske de Boer die voor de afdeling Leeuwarden kaatsen en tegenover Marsum met Serena Hovenga, Marije Hellinga en Lotte Delgrosso komen te staan. Het eerst bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Marsum als de opgeslagen bal van Jeske over het perk heen vliegt op de 4-6. Via een snel verkaatst eerst weet Leeuwarden al snel weer langszij te komen via de 0-1 en 6-2. Het blijft vanaf dat moment stuivertje wisselen met het binnenhalen van de bordjes. Met een prachtige uithaal laat Marije de bal over de boven vliegen op de 1-1 2-6. Beide formaties zijn aan het begin van deze halve finale zeer aan elkaar gewaagt maar het is Annelien die balans terug doet keren als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-2 6-2. Langzaam maar zeker weet Annelien met Jeske meer grip op de wedstrijd te krijgen en weten zelfs de partij in hun voordeel te kantelen als wederom Annelien een bordje aan hun zijde van de telegraf weet te hangen op 2-2 6-0 weet zij de bal voor de kaats te keren. Serena, Lotte en Marije proberen de aansluiting te herpakken maar zien Jeske de voorsprong nog verder uit bouwen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-2 6-2. Als de opgeslagen bal van Serena vervolgens buiten de perklijnen beland op de 4-2 6-2 gaat de halve finale in een keer heel snel naar de formatie van Leeuwarden. Zij komen ook niet meer in de problemen en stellen het 2de finale ticket veilig als Annelien een zitbal weet te plaatsen op de 5-2 6-4.

Finale: Wommels – Leeuwarden

De finale van deze 14de editie van de Jong Famme partij op zaterdag 1 juli ging tussen titelverdediger Wommels met Anna Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia en de formatie van L.K.C. Sonnenborgh uit Leeuwarden met Annelien Broersma en Jeske de Boer. Zij gingen uitmaken wie er dit jaar de Gouden Klaver mee mocht nemen. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want het eerste eerst diende gelijk al op de 6-6 te worden beslist. Het is Sjanet die op de goede plek op het juiste moment staat en de bal voor de kaats weet te keren en daarmee neemt Wommels de leiding. Annelien en Jeske proberen gelijk aan te sluiten maar zien het verschil oplopen als de op geslagen bal van Annelien buiten de perklijnen beland op de 1-0 6-4. Beide parturen halen alles uit de kast en er wordt gestreden om elke twee punten aan de telegraaf waardoor er in het derde verkaatste eerst weer een 6-6 verscheen. Het is Annelien die de bal naar het perk brengt om een kaats te verdedigen maar het is Martzen die het eerst aan het totaal van Wommels weet toe te voegen als zij de kaats weet te passeren op de 2-0 6-6. Het verschil is dan opgelopen naar de 3-0. Spanning zit er volop in de verkaatste eersten want voor de 3de keer in 4 eersten is daar weer de 6-6. Het is echter Wommels die op het juiste moment weet toe te slaan en ditmaal is het Sjanet die de boven weet te vinden en daarmee bouwt zij voor Wommels de voorsprong uit naar de 4-0. Via een zeer snel verkaatst eerst is daar de 0-6 in het voordeel van Annelien en Jeske. Als de opgeslagen bal van Anna Brecht buiten de perklijnen beland verschijnt het eerste bordje aan de zijde van partuur Leeuwarden. Zij slagen er echter niet in om het tij volledig te kantelen en zien het 5de eerst naar Wommels gaan als ditmaal de opgeslagen bal van Annelien buiten de perklijnen beland op de 4-1     6-0. De strijd is dan gestreden want Anna-Brecht, Martzen en Sjanet komen niet meer in de problemen en stellen de overwinning veilig als de opgeslagen bal van Annelien net te kort blijkt te zijn en deze op 5-1 6-2 voor het perk beland. Het is voor de tweede keer op rij dat de formatie van Wommels (Anna Brecht, Martzen en Sjanet) de Gouden Klaver mee mag nemen. Zo kwam er een einde aan een hele mooie kaatsdag in Mantgum waar de prijzen werden uitgedeeld door de beschermvrouwe Manon Scheepstra. De dames van L.K.C. Sonnenborgh (Annelien Broersma en Jeske de Boer) en die van Marsum (Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga) zorgden voor een primeur zij zijn de eerste dames die een prijs op de Jong Fammen Partij winnen voor de verenigingen

Uitslag van de 14e Jong Fammen Partij:

1e prijs:

Wommels (Anna Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia)

2e prijs:

Leeuwarden ( Annelien Broersma en Jeske de Boer)

3e prijs:

Marsum (Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga)

 

 

 

 

Vorig artikelDe lijst van het NK 50+ in Vrouwenparochie
Volgend artikelPartuur Anne Monfils wint hoofdklasse in Pingjum

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in