Home Verslagen Marije van der Meer cs wint Eerste klasse in Pingjum

Marije van der Meer cs wint Eerste klasse in Pingjum

402
0

De dames hadden voor zondag 2 juli 2017 de kaatstas ingepakt om op weg te gaan naar Pingjum. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging Jan Reitsma. Zij hadden de organisatie in handen van een vrije formatie wedstrijd voor zowel de dames hoofdklas als de dames eerste klas. Ondanks dat er een sterke wind dwars op het veld stond kwam de zon er doorheen en werd het een prachtige kaatsdag in Pingjum.

Onder leiding van de heren J. Bergsma en F. Baarsma betraden in totaal 22 vrije formatie parturen de arena verdeeld over 8 bij de dames hoofdklas en 14 bij de dames eerste klas. De dames eerste klas konden minimaal 2 keer kaatsen door een herkansingsronde. Het is bij de dames de eerste wedstrijd uit de tweede cyclus, de nieuw geformeerde parturen konden zich vandaag voor het eerst meten met de anderen. De dames eerste klas gingen deze dag bijna in een keer los om 10:00 waardoor de dames hoofdklas iets later op gang kwam.

Sietske Okkema – Anne Berber Zeinstra

Het werd een prachtig kaatsdag bij de dames eerste klas met veel spannende partijen die pas in het laatste te verkaatsen eerst werden beslist. Sietke Okkema vormt vanaf de 2de cyclus een formatie met Marije Hiemstra en Nynke Sinnema en zij begonnen deze dag tegen Anne Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Jildou Felkers. Beide formaties begonnen goed aan de partij en weten om en om een bordje binnen te halen. Vanaf de 1-1 weet Sietske met haar maten de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen naar de 3-1 voorsprong. Het partuur van Anne Berber geeft de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en weet het verschil terug te brengen tot de 3-2. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen en ondanks diverse kansen is het Sietke met Marije en Nynke die de volgende verkaatste eersten op rij aan elkaar weten te rijgen en zo op een 5-2 voorsprong weten te komen. De strijd is verre van gestreden want in het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog de 6-6 maar het Sietske die de winst veilig weet te stellen met een zitbal.

Fenna Kramer – Sjoukje Stuiver

Fenna Kramer komt vervolgens in actie met Anke Winkel en Grada van der Schoot. Zij betreden de arena tegen Sjoukje Stuiver, Hester Bruinsma en Anneke Smid. Het begin van deze confrontatie is voor de formatie van Sjoukje zij laten er geen gras overgroeien en weten via de 0-1 een gaatje te slaan via de 0-2 naar zelfs 0-3. Fenna, Anke en Grada proberen het wel degelijk en weten dan hun eerste eerst aan de telegraaf te hangen. Zij slagen er niet in om het tij volledig te keren want Sjoukje gaat met haar maten voort op de weg die zij zijn ingeslagen en weten de voorsprong verder en verder uit te bouwen via de 1-4 naar de 1-5. De strijd is dan gestreden en het is Anneke die de tweede omloop veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren.

Andrea Kroes – Marije van der Meer

Het partuur van Andrea Kroes, Lusanne Klaver en Hendrieke van der Schoot beginnen aan de opslag tegen Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want ondanks verwoede pogingen van partuur Andrea gaan de bordjes een kant over. Marije en haar maten weten al snel de touwtjes in handen te nemen via de 0-1 lopen zij snel uit naar de 0-2. Wat Andrea, Lusanne en Hendrieke ook proberen niets lijkt het goede antwoord op te leveren om grip op de wedstrijd te krijgen. Het verschil blijft oplopen naar de 0-3. De formatie van Marije komt niet echt in de problemen en weet via de 0-4 als eerste het 5de bordje te bereiken. Er is nog een kleine opleving van partuur Andrea als zij eindelijk het eerste bordje weten te bemachtigen maar moeten de handdoek werpen op de 1-5 2-6 als Marije zelf de winst veilig stelt met een zitbal.

Nelie Steenstra – Mirjam Beeksma

De spannende partij van de eerste omloop bij de dames eerste klas in Pingjum ging tussen Nelie Steenstra en Kim Dijkstra zij begonnen deze dag met zijn tweeën omdat Anouk Tolsma een scheurtje in een spier had opgelopen tijdens de Jong Fammen Partij in Mantgum op zaterdag ervoor. Zij kwamen in actie tegen Mirjam Beeksma, Ymkje Yntema en Aluca Bouma. De vliegende start is er voor partuur Mirjam zij gaan goed van start en slagen er in om de eerste 2 verkaatste eersten op rij naar zich toe te trekken. Nelie en Kim geven de strijd niet op en weten de aansluiting te herstellen op de 1-2. Er lijkt niets aan de hand voor Mirjam, Ymkje en Aluca als zij daarna de touwtjes weer in handen weten te nemen en het verschil doen oplopen via de 1-3 naar de 1-4. Zij lijken op weg naar de 2de omloop maar de strijd bleek verre van gestreden want Nelie en Kim krijgen meer en meer grip op de wedstrijd en knokken zich eerst voor eerst dichter en dichterbij via de 2-4 naar de 3-4. Zij kunnen niet voorkomen dat het 5de bordje als eerste naar de formatie van Mirjam gaat en zij komen daarmee op een 3-5 voorsprong. Langzaam maar zeker komt er zand in de raderen bij Mirjam, Ymkje en Aluca zij weten maar niet de winst veilig te stellen waardoor de spanning weer oploopt naar de 4-5. Sterker nog de telegraaf komt weer in balans te hangen op de 5-5. Het is uiteindelijk Miriam die de winst veilig weet te stellen op de volle telegraaf met een zitbal op de 5-5 6-6.

Jeanette Jansma -Anna Brecht Bruinsma

Jeanette Jansma maakte er samen met Sigrid de Jong en Marije Hellinga ook een prachtige strijd van tegen Anna-Brecht Bruinsma, Mariska Hoogland en Melissa Rianne Hiemstra. Het eerste verkaatste eerst in deze confrontatie komt aan de zijde van partuur Jeanette te hangen. Ondanks dat Anna-Brecht met Mariska en Melissa er alles aan doet om weer aan te sluiten zien zij de achterstand verder oplopen via de 2-0 naar de 3-0. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen wanneer het verschil terug loopt naar de 3-1. Anna-Brecht, Mariska en Melissa doen er alles aan om het tij te keren maar zien de achterstand weer verder oplopen naar de 4-1. De strijd lijkt vervolgens gestreden als de volgende twee verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld. Jeanette, Sigrid en Marije zijn door de 5-2 nog een bordje van de tweede omloop verwijderd maar partuur Anna-Brecht denkt daar anders over en zet met succes de achtervolging in via de 5-3 loopt ook hier de spanning weer op. Er lijkt niets aan de hand voor partuur Jeanette maar als zij er niet in slagen om de winst over de finish te brengen keert zelfs hier het evenwicht weer terug in de wedstrijd via de 5-4 wordt het ook hier 5-5. Het is Marije die de winst uiteindelijk als nog veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 6-4.

Boukje Houtsma – Wybrig Bakker

De strijd tussen Boukje Houtsma, Janieke Dijkstra en Anke Rinsma en het partuur van Wybrig Bakker, Leila Janneke Moufakkir en Hiske Zeinstra was er ook een met zeer veel spanning. Beide formaties blijken zeer aan elkaar gewaagt te zijn en om en om verschijnen de eersten aan de telegraaf via de 1-1 wordt het 2-2 en zelfs 3-3. Het belangrijke zevende verkaatste eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Boukje die het samen met Janieke en Anke weet te bemachtigen maar ze kunnen niet lang van de voorsprong genieten. De formatie van Wybrig komt weer langszij op de 4-4. De strijd blijft in deze partij tot en met het laatste te verkaatsen eerst. Partuur Boukje weet vervolgens als eerste het 5de eerst te bemachtigen en plaatst zich voor de 2de omloop als Boukje zelf een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-4 6-6.

Nieke Wateler – Nynke Kooistra

In de laatste partij op de eerste lijst bij de dames eerste klas staat Nieke Wateler samen met Nynke Kooistra en Corina de Vries tegenover Serena Hovenga, Mintje Meintema en  Ineke van der Ploeg. De start in deze wedstrijd is voor partuur Serena zij laten er vanaf het begin geen gras over groeien en weten na het eerste bordje gelijk afstand te nemen via de 0-2 naar de 0-3. Nieke en haar maten proberen het wel en hebben kansen op een eerst maar moeten tot de 0-4 wachten voordat het eindelijk zover is. De strijd lijkt te zijn gestreden wanneer het partuur van Serena als eerste het 5de eerst weet te bemachtigen. Nieke, Nynke en Corina geven het nog niet op en weten nog een 2de eerst uit het vuur te slepen voordat zij de handdoek moeten gooien op de 2-5 4-6 als de op geslagen bal van Nieke buiten de perklijnen beland.

Sietske Okkema – Sjoukje Stuiver

De strijd wordt vanaf de 2de lijst gesplitst in een winnaars- en een herkansingsronde. De 2de lijst in de winnaars begint gelijk met een klapper tussen Sietske Okkema, Marije Hiemstra en Nynke Sinnema en de formatie van Sjoukje Stuiver, Hester Bruinsma en Anneke Smid. Beide parturen blijken zeer aan elkaar gewaagt te zijn en verdelen de verkaatste eersten om en om via de 1-1 naar de 2-2. Geen van de beide lijkt er in te slagen om een definitief gaatje te slaan waardoor de balans terug blijft keren via de 3-3 loopt het op naar de 4-4. De formatie van Sietske lijkt even de beste papieren in handen te hebben voor de winst als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken maar ze weten dit niet te verzilveren waardoor ook Sjoukje met Hester en Anneke op het 5de bordje weten uit te komen. Het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing te gaan brengen wie er naar de halve finale zal gaan. Als de opgeslagen bal van Sjoukje buiten de perklijnen beland op de 5-5 6-2 gaat Sietske met Marije en Nynke naar de halve finale.

Marije van der Meer – Mirjam Beeksma

Marije van der Meer betreedt vervolgens samen met Klasine Huistra en Annelien Broersma de arena. Zij gaan met het partuur van Mirjam Beeksma, Ymkje Yntema en Aluca Bouma uitmaken wie er beslag weet te leggen op een ticket voor de halve finale. Het kracht verschil blijkt te groot te zijn want de start is voor Marije en haar maten zij weten gelijk een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0 en de 3-0. Wat partuur Mirjam ook probeert om grip op de wedstrijd te krijgen niets lijkt te lukken waardoor het verschil verder oploopt naar de 4-0 en zelfs de 5-0. De strijd lijkt te zijn gestreden maar toch slagen Mirjam, Ymkje en Aluca er in om de achterstand te verkleinen via de 5-1 naar de 5-2 voordat Annelien de winst veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-2 6-0.

Jeanette Jansma – Boukje Houtsma

De formatie van Jeanette Jansma, Sigrid de Jong en Marije Hellinga staat op de 2de lijst tegenover Boukje Houtsma met Janieke Dijkstra en Anke Rinsma. Het eerste verkaatste bordje verschijnt aan de zijde van partuur Jeanette. Zij weten daarna het heft in handen te nemen en uit te lopen via de 2-0 naar de 3-0. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als partuur Boukje een bordje weet te bemachtigen. Zij proberen de partij in hun voordeel te kantelen maar zien al hun pogingen stranden waardoor het verschil blijft oplopen via de 4-1 naar de 5-1. De strijd is dan gestreden en het is weer Marije die op de goede plek op het juiste moment is om de bal voor de kaats te keren op de 5-1 6-2 en daarmee is een halve finale plek veilig gesteld.

Serena Hovenga – Sietske Okkema

Serena Hovenga, Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg kwamen op de 2de lijst niet in actie. Zij hadden een vrije doorgang door een staand nummer en wisten daardoor een ticket te bemachtigen voor de halve finale bij kaatsvereniging Jan Reitsma in Pingjum. Zij gingen de strijd aan met Sietske Okkema, Marije Hiemstra en Nynke Sinnema om het eerste finale plekje. Het werd een partij met een zeer vreemd verloop. Het begin is overduidelijk voor partuur Sietske zij komen na de 0-1 al gauw op een 0-2 voorsprong. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want wat Serena met Mintje en Ineke ook proberen zij slagen er maar niet in om de aansluiting te herstellen waardoor het verschil op blijft lopen via de 0-3 naar zelfs een 0-4. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht voor partuur Sietske en de finale lijkt dan een kwestie van tijd maar Serena denkt daar met Mintje en Ineke anders over en geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en weten hun eerste bordje te verzilveren. Het lijkt er vervolgens op dat er zand in de raderen zit van partuur Sietske want zij zien hun voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen via de 2-4 naar de   3-4. De balans keert zelfs weer terug in deze halve finale op de 4-4. De strijd lijkt volledig te zijn gekanteld in het voordeel van partuur Serena als zij voor het eerst de leiding over weten te nemen met 5-4. Voor de 4de keer deze dag valt de beslissing in het laatste te verkaatsen eerst als ook Sietske met Marije en Nynke het 5de eerst weet te bemachtigen. Het is Nynke die de finale veilig stelt met een passeerslag van de kaats op de 5-5 2-6.

Marije van der Meer – Jeanette Jansma

De tegenstandsters voor partuur Sietske komen uit de confrontatie tussen het partuur van Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma en de formatie van Jeanette Jansma, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Nadat het eerste bordje richting partuur Marije gaat nemen zij het heft in handen en bouwen de voorsprong uit via de 2-0 naar de 3-0. Ondanks verwoede pogingen van partuur Jeanette blijkt het krachtsverschil veel te groot te zijn en blijven de eerste een kant op gaan via de 4-0 wordt het zelfs 5-0. Het finale ticket komt niet meer in gevaar voor partuur Marije en zij stellen de winst veilig op de 5-0 6-0.

Sietske Okkema – Marije van der Meer

Er resteert dan nog een vraag wie neemt deze dag de kransen bij de dames eerste klas vrije formatie in Pingjum bij kaatsvereniging Jan Reitsma mee. Is het Sietske Okkema met Marije Hiemstra en Nynke Sinnema of wordt het Marije van der Meer met Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het belooft een mooie finale te gaan worden als het eerste bordje op de 6-6 beslist moet worden. Het is Klasine die het bordje weet binnen te halen met een bovenslag. De balans keert echter al snel weer terug in balans door goed opslag werk van Sietske op de 0-1 6-4 zij weet de kaats te behouden. Het blijft spannend in de verkaatste eersten maar partuur Marije komt weer aan de leiding als Sietske het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen plaatst op de 1-1 4-6. Sietske, Marije en Nynke proberen vervolgens weer aan te sluiten maar zien door een zitbal van Marije op de 1-2 4-6 de achterstand oplopen naar de 1-3. Het krachtsverschil blijkt in deze finale te groot te zijn want Annelien weet de voorsprong nog verder uit te bouwen als zij de kaats weet te passeren op de 1-3 2-6. Wat Sietske, Marije en Nynke ook nog proberen het lijkt vechten tegen de bierkaai want partuur Marije slaat elke keer op het juiste moment toe en weet ook als eerste het 5de bordje te verzilveren. De strijd is dan gestreden en als de opgeslagen bal van Sietske op de 1-5 0-6 buiten de perklijnen beland gaan de kransen naar Marije, Klasine en Annelien.

Herkansing

De prijzen in de winnaarsronde konden daarmee uitgereikt worden maar ook in de herkansing was de strijd er voor de twee fel begeerde finaletickets. Als eerste weet Anne Berber zich met Lotte Delgrosso en Jildou Felkers te plaatsen zij hadden op de tweede lijst een 5-1 6-6 overwinning geboekt tegen Fenna Kramer, Anke Winkel en Grada van der Schoot. In de halve finale stonden zij tegenover Nieke Wateler, Nynke Kooistra en Corina de Vries. In deze partij nam Anne Berber met haar maten een 3-0 voorsprong en weet dit vast te houden tot aan de 4-1 en vanaf dat moment moeten zij alle zeilen bijzetten want Nieke snoept met haar partuur eerst voor eerst van de achterstand en komt terug tot aan de 4-3. Het partuur van Anne Berber weet daarna de draad weer op te pakken en zij stellen de winst veilig op de 5-3 6-2.

Zij staan in de finale tegenover Nelie Steenstra, Grada van der Schoot (vervangt vanaf de 2de omloop in de herkansing Anouk Tolsma) en Kim Dijkstra. Nelie en haar maten stonden op de 2de lijst van de herkansing tegenover Andrea Kroes, Lusanne Klaver en Hendrieke van der Schoot. Het partuur van Nelie kent een vliegende start en weet een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. Andrea en haar maten proberen aan te klampen maar kunnen niet voorkomen dat het verschil oploopt naar de 3-0. De strijd lijkt vervolgens als nog los te barsten wanneer Andrea met Lusanne en Hendrieke de achtervolging in weet te zetten en de spanning loopt vervolgens weer op via de 3-1 naar de 3-2. De balans keert echter niet terug in deze partij en het is Nelie met Grada en Kim die de halve finale veilig weet te stellen als zij het verschil weer doet oplopen via de 4-2 naar de 5-2. Het partuur van Andrea heeft het de gehele wedstrijd geprobeerd maar als Nelie een zitbal weet te plaatsen op de 5-2 6-6 moeten zij als nog de handdoek werpen. In de halve finale ging partuur Nelie de strijd aan met Anna-Brecht Bruinsma, Mariska Hoogland en Melissa Rianne Hiemstra. Het begin van deze confrontatie was duidelijk voor partuur Anna Brecht als zij de eerste twee op rij verkaatste eersten naar zich toe weten te trekken. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten wanneer Nelie met Grada en Kim de achtervolging in weten te zetten en langszij kwamen op de 2-2. Zij weten vervolgens de partij in hun voordeel te kantelen en via de 3-2 uit te lopen naar de 4-2. Als Anna Brecht met Mariska en Melissa Rianne het belangrijke zevende eerst nog weten te bemachtigen lijkt de strijd nog niet beslist. Het is echter Grada die de laatste 2 benodigde punten weet binnen te halen op de 5-3 6-2 als zij de kaats weet te passeren.

De finale van de herkansing werd een prachtige strijd tussen Anne Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Jildou Felkers en de formatie van Nelie Steenstra, Grada van der Schoot en Kim Dijkstra. Beide parturen gaan goed van start en verdelen de eerste verkaatste eersten gelijkmatig tot aan de 1-1. Er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf zodat het 3de verkaatste eerst op de 6-6 beslist moet worden. Als Anne Berber het perk van Grada en Kim met lege handen achterlaat komen zij aan de leiding. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en met een prachtige bovenslag weet Grada op de 2-1  2-6 de telegraaf weer in balans te brengen. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten. Anne Berber, Lotte en Jildou komen weer aan de leiding als zij het daarop zwaar bevochten eerst weten te bemachtigen op de 2-2 6-6. Er wordt gestreden om elke centimeter gras en elke 2 punten aan de telegraaf en via de 3-2 2-6 keert de balans voor de 3de keer terug in deze finale van de herkansing. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Nelie die het weet te verzilveren met haar opslag zij weet een zitbal te plaatsen op de 3-3 2-6. Het blijkt inderdaad de doorbraak te zijn want ondanks dat Anne Berber, Lotte en Jildou het blijven proberen is het weer Nelie die het verschil maakt als zij weer het perk van Lotte met Jildou met lege handen achterlaat op de 3-4 4-6. De strijd is dan gestreden en de winst wordt door Nelie in stijl binnen gehaald met een zitbal op de 3-5 2-6.

Uitslag dames eerste klas Pingjum:

marije van der meer

1e prijs:

Marije van der Meer                                                             Huizum

Klasine Huistra                                                                        Reduzum

Annelien Broersma                                                               Leeuwarden

2e prijs:

Sietske Okkema                                                     Easterein

Marije Hiemstra                                                                     Easterein

Nynke Sinnema                                                                       Grou

3e prijs:

Jeanette Jansma                                                                     Dronrijp

Sigrid de Jong                                                                          Blauwhuis

Marije Hellinga                                                                       Deinum

3e prijs:

Serena Hovenga                                                                      Marsum

Mintje Meintema                                                                  Dronrijp

Ineke van der Ploeg                                                              Ried

1e prijs Herkansing:

Nelie Steenstra                                                                        Minnertsga

Grada van der Schoot                                                         Harlingen

Kim Dijkstra                                                                              Makkum

2e prijs:

Anne Berber Zeinstra                                                           Peins

Lotte Delgrosso                                                                        Marsum

Jildou Felkers                                                                           Stiens

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in