NK Pupillenmeisjes 2023: De Loting

935
0

In Dokkum wordt zaterdag het NK Pupillenmeisjes verkaatst. Er staan 18 parturen (15 afdelingen) op de eerste lijst. Dat zijn er drie minder dan vorig jaar. Toen won Dronryp.

1.Hommerts2.Stiens 2
3.Witmarsum 14.Dokkum 2
5.Dokkum 16.Morra
7.Stiens 18.Wommels
9.Witmarsum 210.Arum
11.Sexbierum12.Nijewier
13.Scharnegoutum14.Ie
15.Bolsward16.Paesens
17.Makkum18.Sint Annaparochie