IFK Jeu de Pelote Easterlittens: Dag 1 en 2

1722
0

In Easterlittens zijn op maandagavond de eerste wedstrijden op het Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote verkaatst.

Weidum – Mantgum7 – 5
Frjentsjer – Reduzum8 – 1
Stiens – Easterein3 – 8

Op dinsdagavond stonden er opnieuw drie wedstrijden op het programma.

It Hearrenfean – Moarre/Ljussens3 – 8
Menaam – Dronryp3 – 8
Deinum – Reahûs/Tirns8 – 5

Op woensdag: Makkum – Lollum/Waaksens, Húns/Leons – Baerd, Eksmoarre – Boalsert

(foto: Henk Bootsma)

Vorig artikelOpgoaier (34) | Normaal II
Volgend artikelNK Pupillenmeisjes 2023: De Loting