Home laatste nieuws NK Meisjes 2022: Dronryp wint

NK Meisjes 2022: Dronryp wint

430
0

Het eerste partuur van Dronryp won in eigen dorp het NK Meisjes. Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi waren in de finale veel te sterk voor het partuur van Makkum (0-5 en 2-6). De winnaars kregen in vijf partijen slechts vier eersten tegen.

 1. Bolsward 5-0
6-2
2.  Exmorra 
         
 3. Stiens 4-5
2-6
 4. Raerd
         
 5. Lollum 1 1-5
2-6
 6. Niawier
         
 7. Dronryp 1 5-0
6-2
 8. Jirnsum
         
 9. Dronryp 2 3-5
4-6
 10. Goënga 1
         
 11. Wommels  5-5
6-4
 12. Lollum 2
         
13. Witmarsum 0-5
2-6
 14. Makkum
         
 15. Tzum 5-4
6-6
 16. Sint Anna
         
 17. Winsum 5-4
6-6
 18. Goënga 2
         
 19. Arum 4-5
4-6
 20. Menaam
         
 21. Folsgare      
         
  2e Omloop      
21. Folsgare 3-5
6-6
1. Bolsward
         
4. Raerd 3-5
2-6
6. Niawier
         
7. Dronryp 1 5-3
6-0
10. Goënga 1
         
11. Wommels 2-5
4-6
14. Makkum
         
15. Tzum 5-5
6-6
17. Winsum
         
20. Menaam      
         
  3e Omloop      
20. Menaam 0-5
2-6
1. Bolsward
         
6. Niawier 0-5
2-6
7. Dronryp 1
         
14. Makkum 5-2
6-2
15. Tzum
         
  Halve finale      
1. Bolsward 1-5
4-6
7. Dronryp 1
         
14. Makkum 0-5
2-6
7. Dronryp 1