Home laatste nieuws NK Jongens 2022: Dronryp wint

NK Jongens 2022: Dronryp wint

440
0

Dronryp won zaterdag het NK Jongens in Kimswerd. In een snelle finale waren Jorrit Nanninga, Bjorn Idsardi en Rick Minnesma te sterk voor Spannum.

1.  Makkum 5-5
4-6
2. Bolsward 2 
         
 3.  Reduzum 2-5
6-6
4.  Bitgum 
         
 5. Lollum Waaksens 0-5
0-6
6.  Sexbierum 1
         
 7.  Leeuwarden 5-1
6-0
8.  Winsum
         
 9.  Franeker 3-5
2-6
10. St Annaparochie
         
 11.  Reahûs 2-5
6-6
12.  Bolsward 1
         
 13.  Arum 1 5-3
6-6
 14.  Morra Lioessens
         
15.   Raerd 5-2
6-6
 16.  Dronryp 2
         
 17.  Sexbierum 2 0-5
2-6
 18.  Dronryp 1
         
 19.  Oude Bildtzijl 0-5
4-6
 20.  Folsgare
         
 21.  Heerenveen 5-3
6-6
 22.  Wommels
         
 23.  Hommerts 5-4
6-2
 24.  Dronryp 3
         
 25.  Witmarsum 1-5
2-6
 26  Niawier
         
 27.  Marsum 5-5
4-6
 28.  Arum 2
         
 29.  Grou    30.  Harlingen
         
 31.  Exmorra 5-1
6-0
 32.  Witmarsum
         
 33.  Spannum      
         
  2e Omloop      
33. Spannum 5-1
6-2
2. Bolsward 2
         
4. Bitgum 5-2
6-6
6. Sexbierum 1
         
7. Leeuwarden 5-1
6-0
10. St Annaparochie
         
12. Bolsward 1 2-5
6-6
13. Arum 1
         
15. Raerd 4-5
0-6
18. Dronryp 1
         
20. Folsgare 5-3
6-2
21. Heerenveen
         
23. Hommerts 0-5
6-6
26. Niawier
         
28. Arum 2 4-5
4-6
29. Grou
         
31. Exmorra      
         
  3e Omloop      
31. Exmorra 1-5
6-6
33. Spannum
         
4. Bitgum 5-5
6-2
7. Leeuwarden
         
13. Arum 1 0-5
4-6
18. Dronryp 1
         
20. Folsgare 1-5
6-6
26. Niawier
         
29. Grou      
         
  4e Omloop      
29. Grou 3-5
2-6
33. Spannum
         
4. Bitgum 2-5
4-6
18. Dronryp 1
         
26. Niawier      
         
  Halve finale      
26. Niawier 0-5
2-6
33. Spannum
         
18. Dronryp 1      
         
  Finale      
18. Dronryp 1 5-2
6-4
33. Spannum