Home Verslagen Meisjes Makkum winnen generale voor NK

Meisjes Makkum winnen generale voor NK

1105
0

Een week voor het Nederlands Kampioenschap in Makkum waren de meisjes op zaterdag 3 juni 2017 te gast bij kaatsvereniging “Wommels”. Onder leiding van 2 clubscheidsrechters gingen in totaal 16 afdelingen met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. Op een paar spatjes regen aan het begin van de dag werd het een prachtige kaatsdag in Wommels.

De meisjes betraden minimaal 2 keer de arena want de verliezende afdelingen kwamen terecht in een door elkaar loten wedstrijd waar voor zich ook meisjes hadden opgegeven die geen afdelingspartuur hebben of kunnen vormen. Om klokslag 10:00 werden de eerste ballen naar de perken geslagen. Het werd een kaatsdag met veel spanning in de verkaatste eersten de telegraaf kwam regelmatig op de 6-6 uit.

Makkum- Arum

Wie zich deze dag in de prijzen wilde kaatsen moest zien door te dringen tot de halve finales. Het is Boukje-Ellen met Lobke Vlasblom en Kim Dijkstra kaatsend voor de afdeling Makkum die er als eerste weten te slagen om deze missie met succes af te ronden. Zij stonden op de eerste omloop tegenover de afdeling Arum met Anna Brouwer, Geanna Faber en Rixt Fokkema in de gelederen. De vliegende start is voor Makkum zij slagen erin om gelijk een gaatje te slaan via de 1-0 naar 2-0. Anna en haar maten proberen het wel degelijk maar zien elke poging om het tij te keren in rook opgaan ondanks kleine kansen op een bordje verschijnen ze aan een zijde van de telegraaf en dat is de zijde van Makkum. Zij weten de voorsprong verder en verder uit te bouwen via de 3-0 naar de 4-0. Boukje-Ellen, Lobke en Kim hebben de wedstrijd goed onder controle en weten als eerste het 5de eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Anna weigert met Geanna en Rixt om de handdoek te werpen en blijven knokken voor elke twee punten maar moeten de handdoek werpen op de  5-0 6-2 als Boukje-Ellen op de goede plaats staat in het tussenspel en de winst veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren.

Makkum- Folsgare

Op weg naar de halve finale moest de formatie van Baukje-Ellen nog een hindernis zien te nemen. Deze werd gevormd door Folsgare wat kaatste met Marije Sweering, Iris Cuperus en Marit Folkertsma. Beide parturen gingen goed uit de startblokken en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte. Om en om weten zij een bordje aan de telegraaf te hangen. Ondanks verwoede pogingen van Folsgare om de leiding over te nemen is het Makkum wat er in slaagt om een gaatje te slaan via de 2-1 lopen zij langzaam weg naar de 3-1. Marije, Iris en Marit geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en blijven vechten voor de punten en de bordje maar zien de achterstand verder oplopen naar de 4-1 voordat zij nog een 2e eerst aan hun totaal weten toe te voegen. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn om het tij te keren want het is Baukje-Ellen wederom die de winst en de halve finale veilig weet te stellen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-2 6-2

Berltsum – Wommels

De tegenstand in de halve finale wordt gevormd door Berltsum met Tessa Reitsma, Hester Zijlstra en Margriet Miedema. De formatie van Berltsum had meer moeite gehad om door te dringen tot de laatste vier. Zij begonnen deze dag tegen de plaatselijke favoriet het thuis spelende Wommels gevormd door Nynke Marije Faber, Nynke Beckers en Rixt Wijnia. Het is Wommels die de leiding weet te nemen als zij het eerste verkaatste eerst binnen weten te halen maar vanaf dat moment werd er gestreden om elke centimeter gras en gaven ze elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor het evenwicht bleef gehandhaafd op de 1-1 en de 2-2. Langzaam maar zeker weet Tessa met haar maten de touwtjes in handen te nemen en op een 3-2 voorsprong te komen. Wommels gaat vervolgens op zoek naar de aansluiting maar zien de achterstand verder en verder oplopen via de 4-2 naar de 5-2. De strijd lijkt te zijn gestreden maar door omzettingen aan de zijde van Wommels keert de spanning langzaam weer terug. Tesse, Hester en Margriet slagen er maar niet in om de winst veilig te stellen en zien hun voorsprong in rook opgaan via de 5-3 komen Nynke Marije, Nynke en Rixt dichter en dichterbij. Er gloort zelfs weer hoop aan de horizon als het verschil terug loopt naar de 5-4. Het zijn echter Tessa, Hester en Margriet die er dan als nog in slagen om de winst veilig te stellen door de bal voor de kaats te keren op de 5-4 6-4.

Menaam – Berltsum

De formatie van Menaam vormde de volgende tegenstander van de dag voor partuur Berltsum. Jiska Herrema, Anna Rixt Iedema en Marije Hiemstra verdedigen de kleur van Menaam en dat doen zij met alles wat ze in huis hebben waardoor er een prachtige confrontatie ontstaat. Het is Berlikum wat er in slaagt om als eerste een bordje aan de telegraaf te hangen maar al snel kwam de formatie van Menaam weer langszij en zo bleef het stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes. De formatie van Tessa weet echter weer de leiding te nemen en dit via de 2-1 vast te houden naar de 3-2. Jiska, Anna Rixt en Marije zette gelijk de achtervolging in maar zien deze missie mislukken als het verschil oploopt naar de 4-2. Berlikum lijkt dan de controle over de wedstrijd in handen te hebben maar niets bleek minder waar. Het partuur van Jiska weigert de handdoek te gooien sterker nog zij slagen er in om het belangrijke zevende verkaatste eerst naar zich toe te trekken en dat lijkt de opmaat naar meer succes want de balans keert terug op 4-4. Menaam slaagt er echter niet in om als eerste het 5de bordje te bemachtigen en zien Berlikum er als nog met de winst vandoor gaan op de 4-5 2-6. Tessa, Hester en Margriet weten daarmee het 2de halve finale ticket in Wommels binnen te slepen.

Easterein – Reduzum

Het zijn Roelie Kroondijk, Jeska Terpstra en Selma de Boer die de kleuren van Easterein vertegenwoordigen die Makkum en Berlikum als derde op de voet naar de ½ finale weten te volgen. Zij stonden deze dag voor het eerst in de arena tegenover Reduzum bestaande uit Anne-Baukje Bloem en Albertine Brinksma. De vliegende start was er voor Roelie en haar maten zij laten er geen gras over groeien en weten gelijk een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. Anne-Baukje en Albertine proberen het wel degelijk maar het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want de afstand tussen beide parturen blijft groeien via de 3-0 naar de 4-0 en zelfs de 5-0. De strijd lijkt vervolgens nog even op te bloeien als daar eindelijk het eerste bordje is voor Anne-Baukje en Albertine. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want het is Roelie die de 2de lijst veilig weet te stellen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-1 6-0.

Jirnsum – Easterein

De formatie van Jirnsum met Dian Dijkstra, Djura Odinga en Dieuwke Roelfsema gaan op de 2de lijst proberen om Easterein een voet dwars te zetten op weg naar de halve finale. Roelie, Jeska en Selma  laten echter duidelijk blijken wat voor intenties zij deze dag hebben en nemen gelijk de touwtjes in handen en weten gelijk via de 1-0 een gaatje te slaan via de 2-0 naar de 3-0. Dian, Djura en Dieuwke halen alles uit de kast om het tij te keren maar het zal niet genoeg blijken te zijn want Roelie weet met haar maten de voorsprong uit te bouwen via de 4-0 naar de 5-0. De strijd is dan gestreden en is het Roelie die net als op de eerste lijst de laatste twee punten weet binnen te halen met een zitbal op de 5-0 6-2.

Ried- Sexbierum

Roelie, Jeska en Selma mogen dan even in de wachtkamer en even afwachten wie hun tegenstandsters zijn in de 2de halve finale van deze meisjes afdelingswedstrijd. Het is uiteindelijk Ilse-Marije Hartman met Anna Ennema en Fiera de Vries die samen deze missie voor de afdeling Sexbierum met succes weten af te ronden. Zij hadden de volgende route op weg naar de halve finale. In hun eerste partij van de dag stonden zij tegenover Ried wat deze dag met 2 meisjes kaatsten. Joanne Elise Broeders en Trea van der Ploeg. Nadat Ried de leiding had genomen door het openingseerst binnen te slepen ontstond er een prachtige strijd waarin de bordjes om en om verschenen. Ze waren zeer aan elkaar gewaagt en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte. Via de 1-1 bleef de balans gehandhaafd op de    2-2 en zelfs de 3-3. Het zevende te ver kaatsen eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen maar dat bleek in deze confrontatie niet waar want ondanks dat Ilse-Marije met haar maten het eerst weten te bemachtigen weten Joanne Elise en Trea weer aan te sluiten op de 4-4. Sexbierum weet uiteindelijk aan het langste eind te trekken als zij de winst veilig te stellen op de 5-4 6-4.

Sexbierum – Makkum 2

Om het laatste halve finale ticket te kunnen bemachtigen moesten Ilse-Marije, Anna en Fiera vervolgens de laatste hindernis zien te nemen gevormd door Indy Tuinier en Anouk Smink. Zij kaatsten in het groen-geel-groen van Makkum 2. Na een gelijk opgaand begin waarin de eersten gelijkmatig werden verdeeld nam partuur Sexbierum de touwtjes in handen en liepen uit naar een 3-1 voorsprong. Indy en Anouk gaven zich niet zonder slag of stoot gewonnen en weten eerst voor eerst van de achterstand weg te werken en via de 3-2 komen zij weer langszij op de 3-3. Vanaf dat moment ontstond er een prachtige strijd waarin alles uit de kast werd gehaald door de beide afdelingen. Ze gaven elkaar niets meer toe en bleef het evenwicht gehandhaafd op de 4-4. Ilse Marije, Anna en Fiera weten uiteindelijk als nog de ½ finale te bereiken als de bal van Indy op het lichaam belandt van Anouk en daarmee raken zij de punten kwijt en verliezen de wedstrijd op 5-4 6-6.

Makkum – Berltsum

De overgebleven 4 afdelingen gingen in 2 halve finales uitmaken wie er met een finale ticket vandoor zou gaan. Als eerste is het Makkum met Boukje Ellen Bosma, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra die de arena betraden tegen Berltsum met Tessa Reitsma, Hester Zijlstra en Margriet Miedema. Het is Lobke die de partij weet open te breken als zij de kaats weet te passeren op de 6-0. Het begin van deze partij is voor Makkum want zij weten vervolgens de voorsprong verder uit te bouwen als weer Lobke er in slaagt om de kaats te passeren ditmaal op de 1-0 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als Hester met een zitbal op de 2-0 4-6 het eerste bordje voor Berltsum weet te bemachtigen. Zij slagen er echter niet in om gelijk langszij te komen maar zien door goed opslag werk aan de zijde van Makkum zij weten de kaats te behouden op de 2-1 6-0 en daarmee uit te lopen naar de 3-1. De strijd is echter verre van gestreden als ditmaal Hester er in slaagt om de kaats te passeren op de 3-1 4-6. Makkum blijft echter de controle over de wedstrijd in handen houden en ziet de voorsprong weer op lopen als ditmaal Kim die de van best opslag even in handen heeft genomen de kaats weet te behouden op de 3-2 6-4. Tessa, Hester en Margriet proberen het wel degelijk  maar zien Makkum op het 5de eerst komen door goed werk van Boukje Ellen in het tussen spel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 4-2 6-4. In het daarop zwaar bevochten eerst is het Margriet die aan het langste eind weet te trekken als zij de kaats weet te passeren op de 5-2 6-6. Het zal echter niet meer voorkomen dat Makkum de finale gaat bereiken want als de opgeslagen bal van Tessa buiten het perk beland op de 5-3 6-2 blijft Berltsum staan op een derde prijs in Wommels.

Easterein 1 – Sexbierum

De tegenstandsters voor Makkum in de finale van deze laatste test op weg naar het Nederlands Kampioenschap in Makkum op zaterdag 10 juni aanstaande moeten komen uit de andere halve finale tussen  Easterein 1 met Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Jeska Terpstra en Sexbierum. Het eerste bordje aan de telegraaf komt aan de zijde van partuur Easterein te hangen als Roelie een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 6-4. Het evenwicht keert echter al snel weer terug in de partij als ditmaal de opgeslagen bal van Roelie buiten de perklijnen beland op de 1-0 4-6. Het blijft even stuivertje te wisselen met het binnen halen van de eersten want als Roelie er in slaagt om Anna tot een kwaadslag te dwingen  op de 1-1 6-6 neemt Easterein de leiding. De balans lijkt weer terug te keren als voor de 2de keer op rij de telegraaf op de 6-6 beland maar wanneer de op geslagen bal van Fiera buiten de lijnen beland loopt Easterein uit naar de 3-1. Roelie, Jeska en Selma hebben de touwtjes goed in handen en weten zelfs de voorsprong verder uit te bouwen als Roelie een zitbal weet te plaatsen op de 3-1 6-2. Voor de 3de keer verschijnt er in deze halve finale de 6-6 en ditmaal is het raak voor Sexbierum want het is Fiera die op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-1 6-6. Ilse-Marije, Anna en Fiera slagen er niet in om dichterbij te komen want het is Roelie die hun 5de eerst aan de telegraaf weet te hangen met een prachtige zitbal op de 4-2 6-4. De strijd is dan gestreden want als de bal van Fiera op de 5-2 6-2 over het perk heen vliegt gaan Roelie, Jeska en Selma naar de finale in Wommels.

Finale

In de finale van deze generale afdelingswedstrijd in Wommels bij de kaatsvereniging van Wommels staat Makkum met Baukje-Ellen Bosma, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra tegenover Easterein met Roelie Kroondijk, Jeska Terpstra en Selma de Boer. De vliegende start in deze finale is voor Roelie en haar maten zij weet het eerste bordje aan de telegraaf te hangen met een prachtige zitbal op de 4-6. De formatie van Baukje-Ellen probeert gelijk aan te haken maar zien in een zeer zwaar bevochten eerst Roelie wederom het perk met lege handen achterlatend als zij weer een zitbal weet te plaatsen op de 0-1 6-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als de formatie van Makkum hun eerste bordje weten te bemachtigen op de 0-2 6-4. Het evenwicht keert vervolgens terug in deze finale als Roelie in het daarop verkaatste eerst de bal buiten het perk plaatst op de 1-2 6-4. Langzaam maar zeker weten Baukje-Ellen, Lobke en Kim de partij naar hun hand te zetten als zij door goed werk van Baukje-Ellen in het tussenspel, zij keert de bal voor de kaats op de 2-2 6-2 en daarmee neemt Makkum de leiding over. Beide formaties geven de strijd niet op en het volgende verkaatste eerst wordt beslist op de 6-6 als Lobke de bal over de boven laat vliegen loopt het verschil op naar de 2 eersten. Roelie, Jeska en Selma proberen door omzettingen het tij te keren maar zien de achterstand verder oplopen door een prachtige passeerslag van de kaats van Kim op de 4-2 6-4. De strijd is echter nog niet gestreden want met een prachtige zitbal op de 5-2 6-6 weet Roelie nog een derde eerst uit het vuur te slepen voordat Kim de deur in het slot gooit en de kransen veilig weet te stellen met een zitbal op de 5-3 6-4.

Uitslag van Wommels Afdelingen:

Makkum

1e prijs:

Makkum (Baukje-Ellen Bosma, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra)

2e prijs:

Easterein (Roelie Kroondijk, Jeska Terpstra en Selma de Boer)

3e prijs:

Berltsum (Tessa Reitsma, Hester Zijlstra en Margriet Miedema)

3e prijs:

Sexbierum (Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries)

 

Verslag en foto’s Henk Hempenius

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in