Home Verslagen Jorwert: weer krans voor Ilse Tuinenga

Jorwert: weer krans voor Ilse Tuinenga

358
0

De dames zijn traditioneel getrouw al sinds jaar en dag op de eerste pinksterdag te gast in Jorwert. Kaatsvereniging Hald Moed organiseert dan de Wiebe Koldijk partij een uitnodigingswedstrijd voor de dames hoofdklas. Ditmaal reisden de dames op zondag 4 juni 2017 af naar Jorwert.

Onder prachtige weersomstandigheden maar met een behoorlijke wind betraden in totaal 8 partuur de arena. Onder leiding van de heer W.A. Joustra werd het een prachtige kaats dag waarin veel spanning zat in de verkaatste eersten ondanks dat de uitslagen van de wedstrijden iets anders weergeven. Met veel publiek om het veld ging de strijd om klokslag 11:00 van start.

Anne Monfils – Joukje Kuperus

Anne Monfils beet samen met Martine Tiemersma en Sandra Hofstra het spits af tegen Joukje Kuperus, Imke van der Leest en Manon Scheepstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide formaties gaven elkaar niets toe en wisten om en om een bordje aan de telegraaf te hangen via de 1-1 bleef de balans gehandhaafd tot aan de   2-2. Langzaam maar zeker weet Joukje met haar maten de touwtjes in handen te nemen en een voorsprong te nemen met 2-3. Partuur Anne geeft de strijd niet op en blijft vechten voor elke twee punten aan de telegraaf maar zien de eersten naar Joukje, Imke en Manon gaan die langzaam verder uitlopen via de 2-3 naar de 2-4 en zelfs de 2-5.

De strijd is er echter niet minder om maar Anne, Martine en Sandra moeten uiteindelijk op de 2-5 2-6 de handdoek werpen als Imke met een bovenslag hun partuur naar de 2de lijst weet te loodsen.

Nicole Hempenius – Marije Hiemstra

Een van de spannendste confrontaties in Jorwert op de eerste lijst gaat tussen  Nicole Hempenius met Hermine Sytema en Iris van der Veen en de formatie van Marije Hiemstra, Anouk Tolsma en Annelien Broersma. Ook in deze confrontatie waren de dames zeer aan elkaar gewaagt en gaven ze elkaar geen duimbreedte ruimte. Het evenwicht bleef in de telegraaf via de 1-1 naar de 2-2. Vanaf dat moment zijn het Nicole, Hermine en Iris die aan de touwtjes gaan trekken en op voorsprong weten te komen met 3-2. Marije en haar maten proberen gelijk de achtervolging in te zetten maar zien de achterstand verder oplopen naar de 4-2. Nadat de volgende verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld en de telegraaf op een 5-3 uitkomt lijkt er niets aan de hand te zijn voor Nicole en haar maten maar ze slagen er maar niet in om de winst veilig te stellen. Marije, Anouk en Annelien geven de strijd niet op en voelen dat er misschien meer in zit en weten de achterstand eerst voor eerst ongedaan te maken en langszij te komen op de 5-5. Het laatste verkaatste eerst dient de beslissing te gaan brengen wie er naar de 2de lijst gaat. Het is Marije die met haar opslag weet te voorkomen dat Iris de kaats weet te passeren op de 5-5 4-6 en daarmee loodst zij haar partuur naar de winst.

Tineke Dijkstra – Elly Hofman

De formatie van Tineke Dijkstra, Nynke Sybrandy en Jennie Terpstra maakten er een prachtige strijd van tegen Elly Hofman, Marte Altenburg en Louise Krol. De laatste dames vormen ook een vrije formatie partuur. De vliegende start is er voor Elly, Marte en Louise zij weten na het openingseerst ook het 2de op rij verkaatste eerst naar zich toe te trekken. Het verschil van twee eersten blijft vervolgens gehandhaafd op de 1-3 en daarmee lijkt er niets aan de hand te zijn voor partuur Elly. Tineke, Nynke en Jennie weten echter langzaam maar zeker grip op de wedstrijd te krijgen en slagen er in om eerst voor eerst de achterstand weg te werken en langzij te komen op de 3-3. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige en boeiende strijd. Geen van beide slaagt er in om een definitief gaatje te slaan en daardoor verschijnen de eersten aan beide zijden van de telegraaf via de 4-4 wordt het vervolgens ook 5-5. Het laatste bordje aan de telegraaf moet ook hier de beslissing brengen wie er naar de tweede omloop gaat. Het is Jennie die de van best opslag even in handen had die de winst veilig weet te stellen op de 5-5 6-2 als zij met haar opslag weet te voorkomen dat het perk van Marte en Louise de kaats weet te passeren.

Ilse Tuinenga – Nelie Steenstra

Als laatste betrad Ilse Tuinenga samen met Maaike Osinga en Sjanet Wijnia de arena om het op te gaan nemen tegen Nelie Steenstra, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het begin van de partij is voor Ilse en haar maten zij laten er aan het begin van de partij geen gras overgroeien en slagen er in om na het eerste verkaatste eerst ook het 2de op rij naar zich toe te trekken. Het verschil van 2 eerste blijft gehandhaafd op de 3-1. De strijd lijkt echter als nog los te barsten als Nelie  met Wiljo en Marrit zich terug weten te knokken tot aan de 3-2. Breekpunt in de partij lijkt de 3-2 6-6 te zijn waarin de formatie van Ilse de voorsprong uit weet te bouwen naar de 4-2. De strijd lijkt te zijn gestreden want de formatie van Nelie lijkt even niet het passende antwoord te kunnen vinden en zien het 5de eerst naar Ilse, Maaike en Sjanet gaan maar zij weigeren de handdoek te werpen en halen alles uit de kast om de partij te kantelen. De spanning keert langzaam maar zeker terug in de wedstrijd als het verschil kleiner en kleiner wordt via de 5-3 naar de 5-4. De inhaalrace zal echter te laat komen voor partuur Nelie als de opgeslagen bal van Wiljo over het perk heen vliegt en dit de winst op 5-4 6-2 oplevert voor de formatie van Ilse.

Joukje Kuperus – Anne Monfils

De vier overgebleven formaties op de 2de lijst bij kaatsvereniging Hald Moed gingen met elkaar de strijd aan om de fel begeerde finale tickets. Als eerste betrad Joukje Kuperus samen met Imke van der Leest en Manon Scheepstra de arena en zij gingen met Anne Monfils (verving op de 2e omloop de geblesseerd Marije Hiemstra), Anouk Tolsma en Annelien Broersma. Het werd een prachtige wedstrijd met veel strijd in de verkaatste eersten maar Joukje weet met haar maten elke keer op het juiste moment toe te slaan en daardoor nemen zij gelijk de leiding en weten de voorsprong al snel uit te bouwen via de 1-0 naar de 2-0. Anne probeert samen met Anouk en Annelien er alles aan te doen om een eerst binnen te slepen maar moet voor de 3de keer toezien dat het richting de formatie van Joukje gaat. Joukje heeft samen met Imke en Manon de touwtjes dan al stevig in handen en weten ook als eerste het 4de en 5de eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst verschijnt nog wel een 6-6 maar is het Imke die de winst veilig weet te stellen met een zitbal op de 5-0 6-6.

Tineke Dijkstra – Ilse Tuinenga

Het eerste finale ticket was dus vergeven wie ging er met het 2de vandoor dat was de vraag die vervolgens resteerde in Jorwert. Is het Tineke Dijkstra met Nynke Sybrandy en Jennie Terpstra of toch de formatie van Ilse Tuinenga, Maaike Osinga en Sjanet Wijnia. Het werd een leuke strijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn aan het begin van de wedstrijd en ze verdeelden de bordjes gelijkmatig tot aan de 1-1. Langzaam weet Ilse met Maaike en Sjanet het initiatief naar zich toe te trekken en een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. De strijd is echter verre van gestreden want Tineke weigert met Nynke en Jennie de strijd zonder slag of stoot op te geven en zij knokken zich door omzettingen aan de opslag langzaam maar zeker terug in de partij en weten na de 2-3 langzij te komen op de 3-3. Het blijft een mooie strijd waarin beide parturen alles uit de kast blijven halen om het fel begeerde finale ticket. Het zijn Ilse, Maaike en Sjanet die het belangrijke zevende eerst weten binnen te halen en daarmee lijken zij de route naar de finale te hebben gevonden. Tineke, Nynke en Jennie blijven goed partij geven maar kunnen niet voorkomen dat het verschil oploopt naar de 3-5. Als in het laatste zwaar bevochten eerst de opgeslagen bal van Nynke op de 3-5 6-6 buiten het perk beland gaat partuur Ilse naar de finale in Jorwert.

Anne Monfils -Tineke Dijkstra

Voordat de finalisten de arena betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets. Anne Monfils ging samen met Anouk Tolsma en Annelien Broersma de strijd aan met de formatie van Tineke Dijkstra, Nynke Sybrandy en Jennie Terpstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk het eerste bordje aan de telegraaf diende op de 6-6 beslist te worden. Als de opgeslagen bal van Tineke buiten de perklijnen beland neemt Anne met haar maten de leiding. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Het is Anne die het eerst aan hun totaal weet toe te voegen als zij Jennie tot een kwaadslag weet te dwingen. Beide formatie knokken om elke 2 punten aan de telegraaf en geven elkaar niets toe. De spanning blijft ook in het 3de eerst op rij want ook daar is het raak en wederom valt de beslissing op de 6-6. Het is ditmaal een kwaadslag van Annelien die de spanning terug brengt in deze strijd. De balans keert zelfs terug in de wedstrijd als Nynke goed werk doet voor hun partuur als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-1 4-6. In het daarop zeer zwaar bevochten eerst is er voor de 3de keer in deze strijd de 6-6 maar door een kwaadretourslag van Nynke komt partuur Anne op voorsprong. Tineke, Nynke en Jennie gaan vervolgens op zoek naar de aansluiting maar zien de achterstand verder oplopen als ditmaal Jennie de bal kwaad retourneert op de 3-2 6-4. De strijd lijkt te zijn gestreden wanneer Annelien op de goede plek staat op het juiste moment en de bal weet te keren voor de kaats op de 4-2 6-4. Tineke, Nynke en Jennie blijven echter vechten voor elke 2 punten aan de telegraaf en zien de achterstand terug lopen als ditmaal Anne het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen doet belanden op de 5-2 4-6. In het laatste verkaatste eerst verschijnt nog voor de 4de keer een 6-6 maar is het Annelien die de 3de prijs veilig weet te stellen met een prachtige bovenslag.

Joukje Kuperus – Ilse Tuinenga

De finale werd een thriller waar een moment de strijd doet kantelen. Bij Kaatsvereniging Hald Moed uit Jorwert ging Joukje Kuperus met Imke van der Leest en Manon Scheepstra de strijd om de Wiebe Koldijk wisselprijs aan met Ilse Tuinenga, Maaike Osinga en Sjanet Wijnia. Het beloofde een mooie en spannende strijd te gaan worden als het eerste verkaatste eerst op de 6-6 word beslist. Het is Joukje die het bordje weet veilig te stellen als zij Maaike tot een kwaadslag weet te dwingen. Ilse en haar maten proberen gelijk aan te sluiten maar zien via een snel verkaatst eerst Manon de voorsprong verdubbelen als zij de boven weet te vinden op de 1-0 6-0. De strijd lijkt echt los te komen als ook de formatie van Ilse een bordje aan de telegraaf weet te hangen wanneer de opgeslagen bal van Joukje te kort blijkt te zijn en deze op 2-0 4-6 voor het perk beland. De balans keert echter op dat moment niet terug in de wedstrijd want het is weer Manon die een eerst weet te bemachtigen met een bovenslag op de 2-1 6-4. Belangrijk moment in deze finale in Jorwert volgt op de 3-1 6-4 als Manon die de opslag heeft overgenomen overloopt waardoor er geen 4-1 maar 3-1 6-6 aan de telegraaf komt te hangen. Het is Ilse die met haar opslag de achterstand weet te verkleinen als zij Imke tot een kwaadslag weet te dwingen. De telegraaf keert vervolgens weer terug in evenwicht als Sjanet hun 3de eerst weet binnen te halen met een prachtige bovenslag op de 3-2 4-6. De strijd is dan echt op gang gekomen en inmiddels zijn we dan aanbeland bij het belangrijke zevende eerst. Ilse weet het aan hun zijde van de telegraaf op te hangen als zij  de bal retourneert tot in het perk op de 3-3 4-6 en daarmee nemen zij voor het eerst een 3-4 voorsprong. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt in deze fase van de partij want Ilse, Maaike en Sjanet slagen er niet in om de voorsprong te behouden en zien Imke de bal op 3-4 6-4 retourneren tot in het perk waardoor ook zij het 4de eerst weten te bereiken. De strijd lijkt als nog in het voordeel van Joukje, Imke en Manon uit te vallen als in een prachtige trik trak situatie Imke de bal als nog over de boven weet te slaan op de 4-4 6-2 en daarmee staan zij op het 5de eerst. De strijd is verre van gestreden want met prachtig retourwerk vanaf de boven van Maaike op de 5-4 2-6 wordt het pas in het laatste te verkaatsen eerst beslist wie de kransen mee mag nemen uit Jorwert. Er wordt gestreden tot de laatste slag en deze gaat vallen op de volle telegraaf de 5-5 6-6. Het is Ilse die dan de bal naar het perk mag brengen met haar opslag en met een schitterende zitbal weet zij de winst veilig te stellen en de Wiebe Koldijk Wisseltrofee voor haar partuur binnen te slepen.

Uitslag Jorwert:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                                                           Berlikum

Maaike Osinga                                                        Franeker

Sjanet Wijnia                                                          Wommels

2e prijs:

Joukje Kuperus                                                      Oentsjerk

Imke van der Leest                                               Easterein

Manon Scheepstra                                              Huizum

3e prijs:

Anne Monfils                                                          Kimswerd

Anouk Tolsma                                                        Dronrijp

Annelien Broersma                                             Leeuwarden

 

Verslag + foto’s Henk Hempenius

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in