Home laatste nieuws De uitslagen van de Bondspartij in Franeker

De uitslagen van de Bondspartij in Franeker

347
0
Bond

In Franeker wordt vandaag op it Sjûkelân en de Hertog van Saksenlaan de Bond gekaatst. 48 parturen strijden om het Nederlands Kampioenschap.

(Foto: Henk Bootsma)

Eerste omloop
 1. Easterein  2. Menaam 5-2 / 6-2
 3. Weidum  4. Leeuwarden 0-5 / 6-6
 5. Tzummarum  6.  Ee 5-0 / 6-4
 7. Heerenveen  8. Hartwerd 5-2 / 6-2
 9. Itens 10. Ingelum 5-2 / 6-2
11. Goënga 12. Morra-Lioessens 0-5 / 2-6
13. Tzum 14. Schettens-Longerhouw 5-4 / 6-2
15. Huizum 16. Sint Annaparochie 5-5/ 6-2
17. Berltsum 18. Folsgare 5-3/ 6-2
19. Makkum 20. Minnertsga 2-5 / 6-6
21. Deinum 22. Bitgum 0-5 / 6-6
23. Arum 24. Stiens 5-3 / 6-0
25. Harlingen 26. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-3 / 6-6
27. Reduzum 28. Anjum 2-5 / 2-6
29. Gytsjerk 30. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 5-0 / 6-0
31. Sint Jacobiparochie 32. Easterlittens 5-2 / 6-0
33. Reahûs-Turns 34. Workum 3-5 /4-6
35. Sexbierum-Pietersbierum 36. Groningen 5-1 / 6-2
37. Dronryp 38. Witmarsum 5-5 / 6-2
39. Ried 40. Mantgum 2-5 / 6-6
41. Franeker 42. Bolsward 5-4 / 6-4
43. Pingjum 44. Hilversum 4-5/ 6-6
45. Wommels 46. Holwerd 5-3 / 6-6
47. Grou 48. Amsterdam 5-3/ 6-6

Tweede omloop
1. Easterein 4. Leeuwarden 2-5/ 0-6
5. Tzummarum 7. Heerenveen 5-4 / 6-4
9. Itens 12. Morra-Lioessens 5-5 / 4-6
13. Tzum 15. Huizum 1-5 / 6-6
17. Berltsum 20. Minnertsga 1-5 / 6-6
22. Bitgum 23. Arum 5-1 / 6-0
25. Harlingen 28. Anjum 5-3 / 6-4
29. Gytsjerk 31. Sint Jacobiparochie 0-5 / 2-6
34. Workum 35. Sexbierum 1-5 / 6-6
37. Dronryp 40. Mantgum 1-5 / 4-6
41. Franeker 44. Hilversum 5-1 / 6-6
45. Wommels 47. Grou 5-5 / 4-6

Derde omloop
4. Leeuwarden 7. Tzummarum 5-0 / 6-4
12. Morra- Lioessens 13. Huizum 1-5 / 6-6
20. Minnertsga 22. Bitgum  5-2 /6-0
25. Harlingen 31. Sint Jacobiparochie 5-0 / 6-4
35. Sexbierum-Pietersbierum 40. Mantgum 5-0 / 6-6
41. Franeker 47. Grou 5-3/ 6-4

Vierde omloop
4. Leeuwarden 13. Huizum 5-1 / 6-2
20. Minnertsga 25. Harlingen 3-5 / 4-6
35. Sexbierum-Pietersbierum  41. Franeker 5-5 / 6-6

 

Halve Finale
4. Leeuwarden  25. Harlingen 5-2 /6-2
35 Sexbierum Staand nummer
Finale
 35. Sexbierum 4. Leeuwarden 4-5 / 2-6

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in