6 februari 2023

Jong Nederland 2017: De uitslagen

kaatsbal, winnaars

In Wier wordt de Jong Nederland verkaatst. Aan het NK junioren doen dit jaar 20 parturen mee. Waaronder de winnaars van vorig jaar: Franeker. Hier vind je de uitslagen.

1. Berltsum 5-1|6-2 2. Ingelum
3. Wommels 5-3|6-4 4. Dronryp
5. Franeker 5-1|6-2 6. Sint Jacobiparochie
7. Minnertsga 5-3|6-2 8. Jelsum-Koarnjum-Britsum
9. Witmarsum 2-5|4-6 10. Hijum-Finkum
11. Sexbierum 5-1|6-2 12. Menaam
13. Leeuwarden 5-5|0-6 14. Tzummarum
15. Makkum 5-1|6-2 16. Grou
17. Weidum 5-4|6-4 18. Bitgum
 19.  Ee 4-5|4-6 20.  Easterein
2e Omloop
1. Berltsum 5-4| 6-4 3. Wommels
5. Franeker 5-3|6-2 7. Minnertsga
10. Hijum 0-5|0-6 11. Sexbierum
14. Tzummarum 0-5|4-6 15. Makkum
17. Weidum 4-5|4-6 20. Easterein
3e Omloop 
1. Berltsum 2-5|2-6 5. Franeker
11. Sexbierum 5-1|6-4 15. Makkum
Easterein staan nummer
Halve finale
20. Easterein 3-5 |6-6 5. Franeker
11. Sexbierum staand nummer
Finale
11. Sexbierum-Pietersbierum 5-0| 6-2 5. Franeker

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter