Home laatste nieuws Niawier wint NK schoolmeisjes in Peins

Niawier wint NK schoolmeisjes in Peins

254
0
Niawier

Hester Torensma uit Oosternijkerk, Isabella Sijtsma uit Wetzens en Suzanna Allema uit Niawier mogen zich een jaar lang Nederlands Kampioen Schoolmeisjes noemen. Het trio won zaterdag in de finale van Dronryp nadat in de halve finale Goënga verslagen werd.

1.Sint Annaparochie 22-5
6-6
2.Menaam
3.Goënga 21-5
0-6
4.Dronryp 2
5.Dronryp 15-2
6-4
6.Lollum-Waaxens
7.Easterein5-3
6-6
8.Stiens
9.Raerd5-2
6-6
10.Arum
11.Mantgum0-5
0-6
12.Sint Annaparochie 1
13.Niawier5-2
6-6
14.Berltsum
15.Goënga 15-5
6-0
16.Makkum
17.Witmarsum
Tweede omloop
17.Witmarsum2-5
4-6
2.Menaam
4.Dronryp 21-5
2-6
5.Dronryp 1
7.Easterein5-2
6-6
9.Raerd
12.St anne3-5
2-6
13.Niawier
15Goënga
Derde omloop
15.Goënga5-5
6-2
2.Menaam
5.Dronryp 15-3
6-2
7.Easterein
13Niawier
Halve finale
13.Niawier5-2
6-
15.Goënga
Dronryp
Finale
5.Dronryp4-5
4-6
13.Niawier

1e prijs: Partuur 13
Hester Torensma Oosternijkerk
Isabella Sijtsma Wetzens
Suzanna Allema Niawier

2e prijs: Partuur 5
Fardau Krottje Dronryp
Linda van der Meer Dronryp
Maud Hellinga Dronryp

3e prijs: Partuur 15
Rigt van der Velde Goenga
Berber van der Goot Goenga
Ilse Baanstra Sneek