7 februari 2023

Loting NK schoolmeisjes 2021 in Peins

Bolsward

In Peins wordt zaterdag het NK schoolmeisjes gekaatst. Op de lijst staan 17 parturen. Vorig jaar ging de partij vanwege de corona niet door. In 2019 kreeg Bolsward aan het eind van de dag de krans omgehangen.

1.Sint Annaparochie 22.Menaam
3.Goënga 24.Dronryp 2
5.Dronryp 16.Lollum-Waaxens
7.Easterein8.Stiens
9.Raerd10.Arum
11.Mantgum12.Sint Annaparochie 1
13.Niawier14.Berltsum
15.Goënga 116.Makkum
17.Witmarsum

Subscribe To Our Newsletter