Home Verslagen Manon Scheepstra koningin in Sint Jacob

Manon Scheepstra koningin in Sint Jacob

510
0

De dames en heren hoofdklas zijn traditioneel getrouw elk jaar te gast bij kaatsvereniging “Het Noorden” tijdens de Sint Jaasmet. Onder een prachtige strak blauwe lucht reisden zij af naar St. Jacobiparochie. Onder leiding van de heer J. Koldijk en mevrouw A. Kooistra betraden bij de dames 8 partuur de arena en bij de heren kwamen 10 partuur in actie.

Ilse Tuinenga cs – Elly Hofman cs

Om klokslag 12:00 bracht Ilse Tuinenga de eerste bal naar het perk. Zij vormt een formatie met Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra. Zij begonnen deze dag in St. Jacobiparochie op de eerste lijst tegen Elly Hofman, Marte Altenburg en Louise Krol. De vliegende start was er voor Ilse en haar maten zijn gelijk het initiatief en weten na het openingseerst gelijk een gaatje te slaan via de 1-0 oplopend via de 2-0 naar de 3-0. Elly en haar maten proberen het wel degelijk en lijken de achtervolging in te hebben gezet als zij hun eerste bordje hebben weten te bemachtigen. Zij slagen er echter op dat moment niet in om de wedstrijd naar hun hand te zetten waardoor het verschil weer oploopt in het voordeel van Ilse, Wiljo en Manon zij komen op de 4-1. Er lijkt niets aan de hand te zijn en de 2de lijst lijkt een kwestie van tijd maar Elly, Marte en Louise geven de strijd niet op en knokken zich terug via de 4-2 naar de 4-3. Zij pakken het belangrijke zevende eerst maar slagen er niet in om langszij te komen. Het prachtige strijd waarin Ilse met Wiljo en Manon aan het langste eind weten te trekken en de 2de omloop weten te bereiken als Wiljo de boven weet te vinden op de 5-3 6-6.

Nelie Steenstra cs – Nynke Sinnema cs

De confrontatie tussen Nelie Steenstra, Anouk Tolsma en Martzen Deinum en het partuur van Nynke Sinnema, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia werd de spannendste partij van deze zon overgoten zondag de 18de juni te St. Jacobiparochie. Het eerste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van partuur Nynke en zij slagen er vervolgens in om de voorsprong uit te bouwen naar de 0-2. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als ook Nelie, Anouk en Martzen hun eerste eerst weten te bemachtigen zij slagen er echter niet in om het evenwicht terug te doen keren sterker nog de formatie van Nynke pakt de draad weer op en weten ook hun 3de en 4de eerst aan de telegraaf te hangen. Zij lijken daarmee een zeer veilige marge opgebouwd te hebben. Partuur Nelie geeft de strijd niet op maar lijkt de handdoek te moeten werpen als het verschil op loopt naar de 1-5. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn deze dag maar langzaam maar zeker komt er zand in de raderen van partuur Nynke en zien zij hun voorsprong slinken via de 2-5 naar de 3-5. De tweede omloop is dan als nog binnen handbereik maar Nynke, Imke en Sjanet weten de winst echter maar niet over de finish te brengen en zien de telegraaf via de 4-5 weer in balans komen op de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de 2de lijst zal gaan. Sjanet Wijnia slaagt er met haar opslag op 5-5 2-6 in om met een zitbal de laatste twee punten te bemachtigen en de winst als nog veilig te stellen.

Tineke Dijkstra cs – Marije Hiemstra cs

Tineke Dijkstra vormt een vrije formatie partuur samen met Hermine Sytema en Jeske de Boer. Zij mochten het op de eerste omloop gaan opnemen tegen Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan want beide parturen gaven elkaar aan het begin van de confrontatie weinig toe en haalden om en om een eerst binnen. De balans bleef via de   1-1 gehandhaafd tot aan de 2-2. Tineke weet vervolgens met Hermine en Jeske het initiatief naar zich toe te trekken en de leiding te nemen met de 3-2. De formatie van Marije lijkt er even geen passend antwoord op te kunnen vinden en zij zien de achterstand oplopen naar de 4-2. Partuur Tineke lijkt daarmee een flinke stap te doen op weg naar de 2de omloop maar door omzettingen aan de opslag weet Marije samen met Martine en Jennie het tij te keren. Zij knokken zich terug in de wedstrijd en weten eerst voor eerst van de achterstand te snoepen. De strijd komt zelfs weer open te liggen als zij het belangrijke zevende eerst aan hun totaal weten toe te voegen. Tineke, Hermine en Jeske proberen uit alle macht om de partij in hun voordeel te doen eindigen maar de telegraaf keer weer in evenwicht op de 4-4. Er lijkt dan geen houden meer aan want in een mum van tijd is de partij volledig gekanteld en komen Marije, Martine en Jennie als eerst op het 5de eerst. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst verschijnt nog wel een 6-6 maar stelt partuur Marije de winst veilig op de 4-5 6-6.

Harmke Siegersma cs – Anne Monfils cs

Als laatste betrad Harmke Siegersma samen met Maaike Osinga en Iris van der Veen de arena om het op te gaan nemen tegen Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra. Anne en haar maten laten er gelijk geen gras overgroeien en weten al snel het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Ondanks verwoede pogingen van Harmke en haar maten loopt verschil al snel op via de 0-2 en zelfs de 0-3. Er zijn kleine kansen op een bordje maar Anne weet elke keer met haar maten op het juiste moment toe te slaan en het verschil te doen oplopen via de 0-4 naar de 0-5. De strijd is dan gestreden want als het perk van Nynke en Marrit de kaats weet te passeren op de 0-5 4-6 plaatsen zij zich als laatste voor de 2de omloop bij kaatsvereniging “Het Noorden”.

Ilse Tuinenga cs Nynke Sinnema cs

In de strijd om de fel begeerde finale tickets betrad Ilse Tuinenga samen met Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra als eerste de arena. Zij moesten de volgende hindernis gevormd door Nynke Sinnema, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia zien te overwinning op weg naar de finale. Het begin van de partij beloofde een mooie strijd want beide formaties gaan goed van start en weten elk een  bordje te bemachtigen. Langzaam maar zeker weet Ilse met haar maten de touwtjes in handen te nemen en weten de leiding over te nemen met 2-1. Nynke, Imke en Sjanet proberen vervolgens snel aan te sluiten maar zien hun poging stranden en het verschil verder oplopen naar de 3-1 en zelfs de 4-1. De strijd lijkt als nog op gang te komen als Nynke met haar maten nog een 2de eerst uit het vuur weet te slepen, Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want het is Wiljo die in het laatste zeer zwaar bevochten eerst de winst veilig weet te stellen op de 5-2 6-6 als zij de kaats weet te passeren.

Marije Hiemstra cs – Anne Monfils cs

De tegenstandsters komen uit de confrontatie tussen Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra en het partuur van Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het is Anne die met haar maten een vliegende start heeft nadat zij het eerste bordje aan de telegraaf hebben weten zij gelijk een gaatje te slaan naar de 0-2. Marije, Martine en Jennie proberen deze partij van alles om het tij te keren maar zien al hun pogingen op niets uit lopen. De afstand tussen beide formaties loopt vervolgens snel op via de 0-3 naar de 0-4. Ondanks dat er wel degelijk kansen zijn op een bordje weet Anne met haar maten elke keer op het juiste moment toe te slaan en zo ook een 0-5 aan de telegraaf te hangen. De strijd is dan gestreden en is het Anne die de finale veilig weet te stellen als zij op 0-5 6-6 de bal zo naar het perk weet te brengen dat Jennie deze tot een kwaadslag verwerkt.

Nynke Sinnema cs – Marije Hiemstra cs

Voordat de finalisten van deze vrije formatie bij kaatsvereniging Het Noorden de mooie kaatsmat betraden was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets. Nynke Sinnema staat daarin samen met Imke van der Leest en Sjanet Wijnia tegenover de formatie van Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra. Het is Nynke die de strijd weet open te breken als zij op het juiste moment op de juiste plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 6-4. De formatie van Marije probeert gelijk aan te haken maar zien de achterstand verdubbeld worden als de opgeslagen bal van Marije buiten de perklijnen beland op de 1-0 6-0. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn in deze partij want het is weer Nynke die er goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren  op de 2-0 6-0. De strijd lijkt als nog op gang te komen als voor het eerst in deze strijd om de 3de prijs of niets een bordje op de 6-6 beslist moet worden. Als de opgeslagen bal van Martine buiten de perklijnen beland loopt het verschil op naar de 4-0. De strijd is echter verre van gestreden want eindelijk weet Jennie hun eerste bordje te verzilveren als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-0 4-6. De formatie van Marije blijft knokken voor elke twee punten en dat resulteert in de 2de 6-6 van de strijd en als Jennie wederom een zitbal weet te plaatsen is het verschil terug gelopen naar de 4-2. Marije heeft ondertussen de plek van Martine in het perk over genomen en dat leid niet tot het gewenste resultaat sterker nog als Jennie de bal op het lichaam slaat op de 4-2 6-2 is het vijfde eerst voor partuur Nynke. In het laatste zwaar bevochten eerst is het Sjanet die de winst veilig weet te stellen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-2 6-6 en daarmee winnen zij de 3de prijs in St. Jacobiparochie.

Ilse Tuinnega cs – Anne Monfils cs

Op sportcomplex “de Fijfskaar” moet nog een vraag beantwoord worden wie neemt op deze prachtige dag bij kaatsvereniging Het Noorden de kransen mee naar huis. Het beloofde een prachtige strijd te gaan worden want de twee sterkste vrije formaties bij de dames staan tegenover elkaar en dat staat over het algemeen garant voor spektakel. Ilse Tuinenga begint deze finale samen met Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra aan de opslag tegen Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het eerste bordje aan de telegraaf wordt binnen gehaald door Marrit als zij de kaats weet te passeren op de 4-6. De balans keert al snel weer terug in de partij als ditmaal Ilse het perk van Nynke en Marrit met lege handen achterlaat op de 0-1 6-4. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van bordjes aan het begin van deze finale want Ilse komt met haar maten weer aan de leiding als ditmaal Anne het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 1-1 6-4. De strijd is er niet minder om want het volgende eerst dient te worden beslist op de 6-6. Als de opgeslagen bal van Ilse zo veel gang mee krijgt en over het perk heen vliegt keert het evenwicht terug op de 2-2. Het is een prachtige strijd tussen deze twee grootmachten bij de vrije formaties van de dames met een prachtige uithaal van het perk Manon en Wiljo op de 2-2 6-2 weten zij de boven te vinden en daarmee komen zij op een 3-2. Via een snel verkaatst eerst verschijnt er weer een 6-0 in het voordeel van partuur Ilse en het is Wiljo die het eerst weet te verzilveren met een bovenslag op de 3-2 6-0 loopt het verschil op naar de 4-2. De strijd lijkt te zijn gestreden als Ilse samen met Wiljo en Manon als eerste het 5de eerst weet te bereiken dankzij een bovenslag van Manon op de 4-2 6-4. Anne, Nynke en Marrit weigeren de handdoek te gooien en knokken zich naar de volgende 6-6. Het is Nynke die het eerst aan hun totaal weet toe te voegen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren en daarmee keert de spanning iets terug het wordt 5-3. Het zal echter niet meer mogen baten want het is Manon die in stijl de finale beslist met een bovenslag op de 5-3 6-4. Kaatsvereniging  Het Noorden stelt ook altijd een prachtig koninginne prijs beschikbaar bestaand uit een glazen bal met een handschoen daarin. Het is Manon Scheepstra tot koningin werd uitgeroepen op sportcomplex de Fijfskaar bij kaatsvereniging Het Noorden.

Uitslag St. Jacobiparochie:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                                       Berltsum

Wiljo Sybrandy                                    Leeuwarden

Manon Scheepstra (k)                          Huizum

2e prijs:

Anne Monfils                                      Kimswerd

Nynke Sybrandy                                 Huizum

Marrit Zeinstra                                     Peins

3e prijs:

Nynke Sinnema                                  Grou

Imke van der Leest                             Easterein

Sjanet Wijnia                                      Wommels

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in