7 februari 2023
NK dames

In Wjelsryp wordt zaterdag het NK voor dames verkaatst. Er staan 26 parturen op de lijst. Berltsum won in 2016. Dinsdagavond werd er geloot.

1e Omloop
1. Huizum 2. Leeuwarden
3. Ried 4. Folsgare
5. Easterein 6. Minnertsga
7. Sexbierum 8. Dronryp
9. Stiens 10. Wjelsryp
11. Deinum 12. Makkum
13. Mantgum 14. Franeker
15.  Harlingen 16. Ee
17. Reduzum 18. Berltsum
19. Peins 20. Buitenpost
21. Grou 22. Wolsum
23. Marsum 24. Goënga
25. Wommels 26. Bitgum

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter