Home Verslagen Manon Scheepstra koningin in Sexbierum

Manon Scheepstra koningin in Sexbierum

354
0

De dames hoofdklas had voor zaterdag 29 juli 2017 de kaatstas weer ingepakt om op reis te gaan richting Sexbierum/Pietersbierum. Zij waren deze dag samen met de heren hoofdklas te gast bij kaatsvereniging “D.I.O.S./De Twa Doarpen”.

Onder prachtige weersomstandigheden betraden in totaal 8 vrije formaties bij de dames en 10 bij de heren de groene kaatsmat. Onder leiding van de heer L. van Wieren en mevrouw A. Kooistra werden de eerste ballen om klokslag 11:00 naar de perken gedirigeerd door de opslagers/sters. Het werd weer een prachtige kaatsdag bij de dames waarin veel eersten op de 6-6 beslist dienden te worden. Elly Hofman die vanaf de 2de cyclus een vrije formatie vormt met Marte Altenburg en Martzen Deinum  betrad als eerste de arena om het op te gaan nemen tegen Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het werd een prachtige strijd waarin beide goed van start gingen en aan elkaar gewaagt bleken te zijn tot aan de 1-1.  Vanaf dat moment weet Elly met haar maten de touwtjes in handen te nemen en op een 2-1 voorsprong te komen. Anne heeft er samen me Nynke en Marrit op dat moment geen passend antwoord op en zien de achterstand verder oplopen naar de 3-1. De strijd is echter verre van gestreden want de formatie Anne knokt zich langzaam maar zeker terug in de partij en weten eerst voor eerst van de achterstand te knabbelen en langszij te komen op de 3-3. Het wordt dan een prachtige strijd waarin beide zeer aan elkaar gewaagt blijken te zijn en elkaar niets toe geven de eersten worden vervolgens om en om verdeeld via de 4-4 naar zelfs de 5-5. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de 2de lijst zal gaan het is uiteindelijk Marrit die de boven weet te vinden op de 5-5 4-6 en daarmee stelt zij de winst en de 2de omloop veilig.

Tineke Dijkstra – Roelie Kroondijk

Tineke Dijkstra moet samen met voorinse Hermine Sytema en achterinse Jeske de Boer op de eerste lijst zien te winnen van Roelie Kroondijk (vervangt deze dag Jildou Sweering), Martine Tiemersma en Jennie Terpstra. De vliegende start was er voor Tineke en haar maten zij weten gelijk het initiatief te nemen en nadat zij het openingseerst hebben weten te verzilveren slaan zij een gaatje naar de 2-0. Het verschil van twee eersten blijft gehandhaafd op de 3-1. Langzaam maar zeker weten Roelie, Martine en Jennie meer grip op de wedstrijd te krijgen en zij weten eerst voor eerst dichterbij te komen via de 3-2 naar de 3-3. Beide parturen halen vervolgens alles uit de kast en geven elkaar geen duimbreedte ruimte en blijven elkaar in evenwicht houden via de 4-4 naar de 5-5. Ook hier zal uiteindelijk het laatste te verkaatsen eerst de beslissing moeten gaan brengen. Beide formaties blijven zeer aan elkaar gewaagt tot aan de 5-5 6-6. Het is Tineke die de bal naar het perk mag brengen en als zij vervolgens een zitbal weet te plaatsen gaan zij  naar de 2de omloop.

Sietske Okkema – Ilse Tuinenga

Het publiek had deze prachtige zaterdag massaal het sportcomplex in Sexbierum weten te vinden en zag in de 3de partij van de eerste lijst bij de dames Sietske Okkema samen met Marije Hiemstra en Nynke Sinnema de arena betreden om het op te gaan nemen tegen Ilse Tuinenga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra. De vliegende start was er voor partuur Ilse zij weten gelijk het eerste te verkaatsen bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Sietske en haar maten proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien hun poging stranden en de achterstand oplopen naar de 0-2. Op dat moment slaat het noodlot toe voor Sietske Okkema zij brengt de bal naar het perk en lijkt zich te verstappen. Zij vraagt aan scheidsrechter de heer L. van Wieren een blessure behandeling aan. Nadat zij even is behandeld blijkt dat zij de wedstrijd wel kan voortzetten maar draagt zij haar taken over aan haar maten Marije en Nynke. Ze blijven het proberen maar Ilse weet samen met Wiljo en Manon de touwtjes in handen te houden en de voorsprong uit te bouwen via de 0-2 naar de 0-3 en 0-4. Door de noodgedwongen omzettingen zien Sietske, Marije en Nynke al hun diverse pogingen om het tij nog te keren op niets uitlopen en moeten de handdoek uiteindelijk werpen op de 0-5 0-6 als de opslagen bal van Nynke buiten de perklijnen beland.

Louise Krol – Joukje Kuperus

Als laatste betrad Louise Krol samen met Imke van der Leest en Sjanet Wijnia de arena om de strijd aan te gaan met Joukje Kuperus (vervangster van Marije van der Meer), Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen begonnen goed aan de wedstrijd en verdeelden de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig tot aan de 1-1. Vanaf dat moment weet Louise met haar maten de touwtjes in handen te nemen en eerst voor eerst uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1. De strijd lijkt te zijn gestreden maar Joukje geeft met Klasine en Annelien de strijd niet op en weet nog een 2de bordje uit het vuur te slepen. Zij kunnen echter niet voorkomen dat Louise, Imke en Sjanet als eerste het 5de eerst weten te bereiken. Er lijkt niet aan de hand te zijn maar het verschil loopt als nog terug naar de 5-3 voordat Sjanet hun ticket voor de 2de omloop in Sexbierum veilig weet te stellen met een prachtige boven slag op de 5-3 6-6.

Anne Monfils – Tineke Dijkstra

Het is een prachtige kaatsdag deze zaterdag de 29ste juli in Sexbierum en de overgebleven formaties bij de dames 4 in het totaal gaan via onderlinge confrontaties de strijd aan om de fel begeerde finale tickets. Als eerst betrad Anne Monfils samen Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra de arena tegen Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jeske de Boer. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden waarin beide formaties zeer aan elkaar gewaagt leken te zijn. Beide gaan goed uit de startblokken en verdelen de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig tot aan de 1-1. Vanaf dat moment weet Anne samen met Nynke en Marrit de touwtjes in handen te nemen en op een 2-1 voorsprong te komen. Het partuur van Tineke haalt alles en doet goed mee in het daarop verkaatste eerst maar het is Anne die de voorsprong weet uit te bouwen als zij Hermine tot een kwaadslag weet te dwingen op de 2-1 6-6. Het verschil loopt daarmee op naar de 2 eersten. Tineke, Hermine en Jeske proberen de achtervolging in te zetten maar zien het verschil verder oplopen als de opgeslagen bal van Tineke vervolgens buiten de perklijnen beland op de 3-1 6-4. De strijd is echter nog niet gestreden want het volgende bordje dient weer op de 6-6 te worden beslist. Tineke weet met haar opslag de spanning weer op te voeren als zij Marrit tot een kwaadslag weet te dwingen. Zij kan echter niet voorkomen dat Anne, Nynke en  Marrit als eerste het vijfde eerst weten te bereiken op de 4-2 6-4 weten zij ditmaal het bordje te verzilveren. In het laatste te verkaatsen eerst is er nog wel de 6-6 maar door een prachtige uithaal van Marrit zij weet de boven te vinden gaan zij als eerste naar de finale in Sexbierum/Pietersbierum.

Ilse Tuinenga – Louise Krol

De strijd om het tweede finale ticket is een herhaling van de finale in Huizum ook daar stond Ilse Tuinenga samen met Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra tegenover de formatie van Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. Het werd wederom een mooie strijd waarin gelijk het eerste bordje aan de telegraaf op de 6-6 beslist diende te worden. Het wordt verzilverd door Louise als zij het perk van Wiljo en Manon met lege handen achter laat. De balans keert al snel terug in deze confrontatie als Manon op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 6-4. Beide formaties geven elkaar geen duimbreedte ruimte en voor de 2de keer is daar de 6-6 waarop een bordje beslist dient te gaan worden. Het is Ilse die met haar opslag haar partuur op voorsprong weet te zetten als zij Sjanet tot een kwaadslag weet te dwingen.  Ilse, Wiljo en Manon slagen er echter niet in om deze voorsprong op dat moment uit te bouwen en zien voor de 2de keer het evenwicht terug keren als Sjanet op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 4-6. Het blijft een prachtige strijd waarin om elke centimeter gras en elke twee punten aan de telegraaf wordt gevochten wat leid tot de 3de 6-6. Het is Louise die haar partuur aan de leiding zet als zij de bal tot in het perk weet te retourneren. Ook Louise, Imke en Sjanet kunnen niet lang van de voorsprong genieten want het is ditmaal Ilse die de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-3 6-6 en daarmee keert voor de 3de keer de balans terug en zijn we aangekomen bij het belangrijke zevende eerst. Als Ilse op de 3-3 6-2 het perk van Imke en Sjanet met lege handen achterlaat en zij een zitbal weet te plaatsen nemen zij de leiding over. Het zal een belangrijk moment zijn in deze mooie strijd want het partuur van Louise blijkt er geen passend antwoord op te hebben en zij zien door een buitengeslagen bal op de 4-3 6-4 de achterstand oplopen naar de 5-3. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog wel een 6-6 maar is het Ilse die op de 5-3 6-6 de kaats weet te behouden met haar opslag en daarmee leggen zij beslag op het 2de finale ticket in Sexbierum/Pietersbierum.

Tineke Dijkstra – Louise Krol

Voordat de finalisten de prachtige groene kaatsmat bij kaatsvereniging  D.I.O.S. / De Twa Doarpen betraden was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets tussen opslagster Tineke Dijkstra, voorinse Hermine Sytema en achterinse Jeske de Boer en de formatie van Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. De opening is voor partuur Louise als de opgeslagen bal van Tineke buiten de perk lijnen beland op de 2-6. De formatie van Tineke blijft in het daarop verkaatste eerst bij tot aan de 4-4 maar zien het bordje weer richting partuur Louise gaan als Tineke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten plaatst op de 0-1 4-6. De strijd lijkt dan als nog los te barsten als het 3de verkaatste eerst op de 6-6 beslist moet worden. Het is Sjanet die het eerst weet binnen te halen als zij de kaats weet te passeren op de 0-2 6-6. Wat Tineke, Hermine en Jeske ook proberen zij zien al hun pogingen stranden. Louise en haar maten hebben de touwtjes stevig in handen en weten de voorsprong verder uit te bouwen met een zitbal van Louise op de 0-3 2-6. Als via een snel verkaatst eerst weer de 0-6  naar partuur Louise gaat en de bal van Tineke buiten het perk valt loopt het verschil op naar de 0-5. De strijd lijkt te zijn gestreden maar Hermine denkt daar anders over en weet hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen als zij de kaats weet te passeren op de 0-5 6-6. Zij kan daar echter niet mee voorkomen dat Sjanet de 3de prijs veilig weet te stellen op de 1-5 2-6 als zij de kaats weet te passeren.

Finale

De finale in Sexbierum/Pietersbierum bij kaatsvereniging D.I.O.S./De Twa Doarpen is een prachtig affiche. De twee sterkste vrije formatie parturen bij de dames staan weer tegen over elkaar aan de opslag begint Anne Monfils samen met voorinse Nynke Sybrandy en achterinse Marrit Zeinstra. Zij staan tegenover opslagster Ilse Tuinenga, het voorperk is het domein van Wiljo Sybrandy en het achterperk komt voor rekening van Manon Scheepstra. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Ilse, Wiljo en Manon als de opgeslagen bal van Anne buiten de perklijnen beland op de 2-6. Beide formaties geven elkaar vervolgens niets toe waardoor het volgende bordje op de 6-6 beslist moet worden. Als Manon goed onder de bal kan komen en deze over de boven laat vliegen op de 0-1 6-6 nemen zij een 0-2 voorsprong. Deze confrontatie lijkt vervolgens echt op gang te komen als Anne hun eerste bordje weet te bemachtigen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-2 6-0. Strijd zit er volop in deze finale en ze geven elkaar niets toe. Voor de 2de keer in vier verkaatste eersten is daar de 6-6 maar weet de formatie van Ilse weer toe te slaan als Manon de kaats weet te passeren en daarmee de voorsprong doet groeien naar de 1-3. Anne, Nynke en Marrit geven de strijd niet op en weigeren de handdoek te werpen. Zij blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en dat resulteert in de volgende 6-6 maar wederom zien zij het eerst aan hun neus voorbij gaan als Wiljo weet toe te slaan. Zij weet de kaats te passeren op de 1-3 6-6 en daarmee loopt het verschil op naar de 3 eersten. Het blijft voor het publiek wat massaal aanwezig was op deze mooie zaterdag de 29ste juli een fantastische strijd want beide halen alles uit de kast en weer dient de beslissing te vallen op de 6-6 maar dit keer is het Marrit die met een fantastische onderhandse beweging de bal over de boven doet vliegen. Zij kan hiermee echter niet voorkomen dat het 5de eerst als nog als eerste in handen komt van partuur Ilse als de opgeslagen bal van Anne buiten het perk beland op de 2-4 0-6. Deze voorsprong laten zij niet meer uit handen glippen en Ilse, Wiljo en Manon weten de kransen veilig te stellen op de 2-5 4-6. Kaatsvereniging D.I.O.S/De Twa Doarpen stelt ook altijd een prachtige koninginne prijs beschikbaar een Sulveren Skutsje. Na overleg in de betreffende commissie werd Manon Scheepstra voor de 3de keer op rij uitgeroepen tot koningin van deze wedstrijd in Sexbierum/Pietersbierum.

Uitslag Sexbierum:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                                                      Berltsum

Wiljo Sybrandy                                                    Leeuwarden

Manon Scheepstra (K)                                       Huizum

2e prijs:

Anne Monfils                                                          Kimswerd

Nynke Sybrandy                                                    Huizum

Marrit Zeinstra                                                      Peins

3e prijs:

Louise Krol                                                            Ee

Imke van der Leest                                               Easterein

Sjanet Wijnia                                                        Wommels

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in