Home laatste nieuws De winnaars van 29 en 30 juli 2017

De winnaars van 29 en 30 juli 2017

440
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend 29 en 30 juli 2017. Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Sexbierum | Heren Hoofdklasse

1. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Enno Kingma |  Renze Pieter Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Menno van Zwieten |  Hylke Bruinsma | Erwin Zijlstra
 
Lollum-Waaxens | Heren eerste klasse
1. Peter van Zuiden | Pier Piersma | Jan Schurer
2.  Wierd Baarda | Marco de Groot | Douwe Anema
3. Paul Dijkstra | Jouke Vlasbloem | Patrick van Dellen
Sexbierum | Dames hoofdklasse 
1. Ilse Tuinenga |Wiljo Sybrandy | Manon Scheepstra
2. Anne Monfils | Nynke Sybrandy | Marrit Zeinstra
3. Louise Krol | Imke van der Leest | Sjanet Wijnia
 
Sint Jacobiparochie | Schooljongens A klasse
1. Harold de Boer | Jitze Floris
2. Gosse de Haan | Jorn Lars van Beem
Sint Jacobiparochie | Schooljongens B klasse
1. Johan Sipma | Pascal Poelstra
2. Leon Wijning | Haye Tseard van der Hem
3. Rutger Torensma | Johannes Bouma
Sint Jacobiparochie | Schooljongens B Herkansing
1. Marten Leijenaar | Jacob Klaas Dijkstra
2. Rutger Kumbangsila | Jorrit Nanninga
3. Bart Pieter Broeders | Leon Sjoerdsma
 
Stiens | schoolmeisjes A klasse
1. Larissa Smink | Senne Idsardi
2. Julia Marinthe Rienks | Anna Dieuwke Dijkstra
Stiens | schoolmeisjes B klasse
1. Lisanne Leijenaar | Laura Dozeman
2. Nynke Paauw | Marrit Meijer
3. Judith Zuidema | Anke Wassenaar
Stiens | schoolmeisjes B klasse herkansing
1. Sanne van Vilsteren | Romy Postma
2. Ilse Zwaagstra | Moniek Lootsma
Stiens | Pupillenjongens A klasse
1. Stijn Vincken | Matthys Renema
2. Sjouke Beimers | Jan Bandstra
Stiens | Pupillenjongens B klasse
1. Marten Daaf Alkema | Nick van der Walt
2. Menno Johnsen | Otte Algra
3. Arjen Stremler | Stijn Scheffer
Stiens | Pupillenjongens B herkansing
1. Jelvin Kaper | Milan Krottje
2. Nick Visser | Jelle Rense Lei
3. Durk Bootsma | Tjitte Reitsma
3. Rick Holwerda | Wybren de Jong
Reahûs-Turns | Pupillenmeisjes  A klasse
1. Noah Elzinga | Elske van Straten
2. Femke Folkerts | Nadya Rinske Moufakkir
Reahûs-Turns | Pupillenmeisjes  B klasse
1. Gerbrich Koster | Judith Cuperus
2. Janneke Posthumus | Hester Torensma
3. Yannah Palma | Sacha van Vught
Reahûs-Turns | Pupillenmeisjes  B klasse Herkansing
1. Elbrich Kooistra  | Afke Marij van der Goot
Weidum | Welpenjongens A klasse
1. Silvan Elzinga | Stef van Steen
2. Daan Kooistra | Eelco Meijer
Weidum | Welpenjongens B klasse
1. Lieuwe van der Kamp | Stijn Feenstra
2. Edwin Arjen Yska | Daan Terpstra
3. Jelmer de Boer | Reinder Meulenaar
Weidum | Welpenjongens B klasse Herkansing
1. Dennis Bida | Hidde Jorritsma
 
Ried | Welpenmeisjes A klasse
1. Sophie Kroondijk | Martsen van der Goot
2.  Nina-Claire Wijning | Linda van der Meer
Ried | Welpenmeisjes B klasse
1. Lisanne Venema | Manouk Scharringa
2. Lisan Kaper | Britt Joustra
Arum | Heren hoofdklasse
1. Marten Bergsma | Dylan Drent | Patrick Scheepstra
2. Durk Ennema | Erwin Zijlstra | Laas Pieter van Straten
3. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
 
 Ingelum | Heren eerste klasse
1. Johan van der Meulen | Daniël Iseger |  Djurre Seerden
2. Johan Diertens | Hyltje Bosma | Steven de Bruin
3. Jelle Attema | Jacob Klaas Haitsma | Hillebrand Visser
Scharnegoutum | Heren 50 + A klasse
1.
2.
Scharnegoutum | Heren 50 + B klasse
1.
2.
3.
Harlingen | Jongens afdeling (16 partuur) 
1. Winsum : Wessel Hilverda | Hessel Postma | Gosse de haan
2. Dronrijp : Lucas Postma | Jasper Jager, | Jorn Lars van Beem
3. Exmorra : Pieter Jan Leijenaar | Christiaan Stremler | Marten Leijenaar
4. Franeker : Jort Norder | Siard  Bloemsma | Rene de Haan
Dronryp | Jongens del 
1. Karel Monfils | Rick Alberda | Haye Tseard van der Hem
2. Aizo Veltman | Jasper de Boer | Wessel Schraa
3. Bouke Andries Boersma | Allard Dijkstra | Harold de Boer
3. Gjalt Sjirk de Groot | Menno Osinga | Jelger de Boer
 
Sint Annaparochie | Meisjes afdeling
1. Sexbierum-Pietersbierum:  Ilse Marije Hartman | Anna Ennema | Fiera de Vries
2. Mantgum: Amarins de Groot | Marijke Keuning
3. Makkum : Larissa Smink | Indy Tuinier | Anouk Smink
3. St. Annaparochie: Annet de Haan | Nienke de Haan
Sint Annaparochie | Del herkansing
1.
Rianne Nutma | Nynke Marije Faber | Julia Pauw
2.
Marit Folkertsma | Anna Rixt Iedema | Jildou Ekema
3.
Nynke Beckers | Tessa Reitsma | Marlies Bonnema

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in