Home Verslagen Dames eerste klasse in Scharnegoutum

Dames eerste klasse in Scharnegoutum

351
0

De dames eerste klas had op zaterdag 9 juni 2018 de kaatstas weer ingepakt. Op het programma stond deze dag een vrije formatie wedstrijd bij kaatsvereniging  “De Lytse Stuit”. Van de 14 formaties op de wedstrijdlijst maakten er 13 daadwerkelijk de reis naar Scharnegoutum om met elkaar de strijd aan te gaan om de fel begeerde kransen.

De wedstrijd leiding was deze dag in handen van de heer T. Visser en 2de scheidsrechter mevrouw T. Algra. Zij gaven om klokslag 10:00 aan de dames het startsein om de strijd los te doen barsten. De dames konden minimaal 2x kaatsen. De formaties die op de 1ste lijst het niet redden kwamen nog een keer in actie in de verliezersronde. Het werd een mooie kaatsdag waar naar mate de dag vorderde de zon meer en meer doorbrak.

Boukje Houtsma – Jeanette Jansma

De dames maakten er een mooie spannende strijd van in de eerste verscheen regelmatig de 6-6. Boukje Houtsma beet het spits af samen met Margriet Miedema en Mirjam Beeksma (vervangster Hester de Boer). Zij kwamen tegenover Jeanette Jansma, Sigrid de Jong en Marije Hellinga te staan. Beide formaties gingen goed van start en haalden om en om de eersten binnen via de 1-1 bleef het evenwicht in de wedstrijd tot aan de 2-2 vanaf dat moment weet Jeannette met haar formatie de leiding in handen te nemen en uit te lopen via de 2-3 naar de 2-4. Boukje probeert het wel degelijk met Margriet en Mirjam maar slagen er maar niet in om het tij te doen keren. Het is Jeanette zelf die de 2de lijst veilig weet te stellen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-5 4-6.

Hester Bruinsma – Wybrig Bakker

Hester Bruinsma en Anneke Smid kaatsten deze dag met zijn tweeën want Sjoukje Stuiver kwam deze dag niet in actie. Zij moesten het gaan opnemen tegen Wybrig Bakker, Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg. Begin van de wedstrijd was voor Hester en Anneke zij namen gelijk het initiatief en weten als eerste een bordje aan de telegraaf te hangen. Wybrig en haar maten probeerden gelijk aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen naar de 2-0. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als ook Wybrig samen met Mintje en Ineke het eerste bordje weten te noteren. De telegraaf komt vervolgens weer in evenwicht te hangen op de 2-2. Hester en Anneke weigeren de handdoek te werpen en blijven voor elke 2 punten aan de telegraaf vechten. Zij moeten echter toe zien dat partuur Wybrig als eerste het 3de en 4de eerst aan hun totaal weten toe te voegen en een gaatje weten te slaan. De telegraaf tikt vervolgens nog wel enkele keren de 6-6 aan maar is het Ineke die de 2de lijst veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren.

Elly Hofman – Akkelyna de Haan

In de 3de partij van de eerste lijst komt Elly Hofman in actie samen met Marte Altenburg en Anouk Smink (neemt de plaats in van de geblesseerde Martzen Deinum, zij was wel aanwezig om haar maten even aan te moedigen en nam deze dag plaats op de stoel van de coach). Zij betraden voor de eerste keer de arena in Scharnegoutum om de strijd aan te gaan met Akkelyna de Haan, Corina de Vries en Hendrieke van der Schoot. Het openingseerst verschijnt al snel aan de kant van partuur Elly. Zij weten gelijk de touwtjes in handen te nemen en de voorsprong langzaam verder uit te bouwen via de 2-0 naar de 3-0. Akkelyna geeft samen met haar maten de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en weet een eerste bordje uit het vuur te slepen. De spanning keert echter niet terug in de partij want ondanks het hevige verzet weet Elly met haar maten het verschil weer te doen oplopen via de 4-2 naar de 5-2. De strijd is dan gestreden want door goed werk van Anouk in het tussenspel zij weet de winst veilig te stellen op de 5-2 6-0 door de bal voor de kaats te keren.

Naomi Wiersma – Amarins de Groot

Spannendste partij van de dag op de eerst lijst gaat tussen Naomi Wiersma, Selma de Boer en Rixt Wijnia en het partuur van Amarins de Groot, Jannica van der Ploeg en Fenna Kramer. Het eerste eerst aan de telegraaf in deze mooie strijd gaat naar het partuur van Amarins. Zij weten goed van start te gaan en de voorsprong vervolgens te verdubbelen naar de 0-2. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen door goed werk van partuur Naomi die de achtervolging weet in te zetten en hun eerste bordje weten te bemachtigen. De spanning keer terug in de wedstrijd wanneer ook Naomi, Selma en Rixt het 2de eerst weten te bereiken. De strijd is dan weer compleet in evenwicht en beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt. Om en om verschijnen de bordjes aan de telegraaf via de 3-3 naar de 4-4. Het zijn uiteindelijk Amarins, Jannica en Fenna die aan het langste eind weten te trekken met een bovenslag van Fenna op de 4-5 2-6.

Nicole Hempenius – Jildou Sweering

Nicole Hempenius die samen met Anke Winkel en Melissa Rianne Hiemstra een vrije formatie vormt betreedt vervolgens de arena. De tegenstand op de eerste lijst wordt gevormd door Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide formaties gaan goed van start en verdelen om en om de eerste verkaatste bordjes. Het tweede bordje aan de telegraaf verschijnt als eerste aan de zijde van partuur Jildou. Nicole probeert het wel degelijk met Anke en Melisse Rianne maar het verschil blijft oplopen via de 1-2 naar de 1-3. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze confrontatie. Jildou en haar maten komen niet echt in de problemen en weten de winst veilig te stellen op de 1-5 4-6.  In de een na laatste partij van de eerste omloop bij kaatsvereniging “De Lytste Stuit” stond Sietske Okkema samen met Maaike Osinga en Imke van der Leest tegenover Larissa Smink, Anne Ennema en Fiera de Vries. De vliegende start is er voor partuur Sietske zij laten er geen gras overgroeien en weten gelijk na het openingseerst ook het 2de en 3de verkaatste eerst op rij naar zich toe te trekken. De formatie van Larissa heeft wel enkele mogelijkheden om een eerst te verzilveren maar zien  het partuur van Sietske elke keer op het juiste moment toe slaan waardoor het verschil tussen de beide formaties snel oploopt via de 1-0 naar de 2-0 en zelfs 3-0. De telegraaf bereikt wel diverse keren de 6-6 maar als de eersten een kant over blijven gaan is de strijd gauw gestreden. Het is Sietske zelf die de winst veilig weet te stellen als zij de bal zo naar het perk weet te brengen dat Anne en Fiera deze niet goed weten te verwerken en de bal over de kwaad heen vliegt.

Serena Hovenga – Annet de Haan

De vreemdste partij van de dag was die tussen de nummers 13 en 14 op de lijst. Serena Hovenga, Hiske Zeinstra en Simona Kootstra zouden moeten gaan aantreden tegen Annet de Haan, Jeska Terpstra en Alette van Popta (vervangster van Selma van der Molen). Als partuur Serena zich voor aanvang terug trekt, heeft partuur Annet de eerste overwinning met 0-5 0-6 binnen door een vrije doorgang op de 2de lijst dankzij een staand nummer zijn ze zonder te kaatsen al verzekerd van minimaal een 3de prijs. Zij weten als eerste door te dringen tot de halve finale. Wie zich bij de formatie van Annet gaat voegen moet gaan blijken uit de onderlinge confrontaties op de 2de lijst in de winnaars ronde.

Jeanette Jansma -Wybrig Bakker

De eerste die met elkaar de degens gaan kruisen op weg naar de halve finale tickets is de formatie van Jeanette Jansma met Sigrid de Jong en Marije Hellinga die het op mogen nemen tegen Wybrig Bakker, Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg. Het eerste verkaatste eerst verschijnt aan de zijde van partuur Jeanette, zij weten daarmee de leiding in handen te nemen. Wybrig en haar maten moeten gelijk zien aan te klampen maar zien alle pogingen daartoe op niets uit lopen waardoor ook het 2de en 3de verkaatste eerst als eerste in handen van partuur Jeanette komen. De strijd is er niet minder om want Wybrig, Mintje en Ineke blijven het proberen om het tij te doen keren. De afstand tussen beide parturen blijft oplopen want Jeanette, Sigrid en Marije hebben de controle stevig in handen en komen deze partij niet echt meer in de problemen weten zich als 2de te plaatsen voor de halve finale door een prachtige uithaal van Marije. Zij weet de boven te vinden op de 5-0 6-4 en daarmee een ticket voor de ½ finale veilig te stellen.

Elly Hofman – Amarins de Groot

Elly Hofman gaat samen met  Marte Altenburg en Anouk Smink de strijd aan met Amarins de Groot, Jannica van der Ploeg en Fenna Kramer. Het begin belooft een mooie strijd want beide gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte en verdelen de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig tot aan de 1-1. Het 2de eerst aan de telegraaf verschijnt als eerste aan de zijde van partuur Elly. Amarins probeert met haar partuur gelijk aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen naar de 3-1. Ondanks dat er 2 eersten verschil zit tussen beide parturen wordt er fel gestreden om de punten maar weet Elly met Marte en Anouk de voorsprong verder uit te bouwen naar de 5-2. Elly weet haar formatie naar de ½ finale te leiden door de bal zo naar het perk te brengen op de 5-2 6-0 dat Jannica en Fenna deze niet meer kunnen verwerken en daarmee zijn 3 plaatsen in de halve finale vergeven.

Jildou Sweering – Sietske Okkema

De strijd om het laatste ticket voor de halve finale in Scharnegoutum gaat tussen Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra en de formatie van Sietske Okkema, Maaike Osinga en Imke van der Leest. Het eerste te verkaatsen eerst komt gelijk in handen van partuur Sietske. Net als op de eerste lijst gaan zij goed van start en weten al snel weer het verschil ver uit te bouwen naar de 0-2 en de 0-3. Het is niet dat Jildou met haar maten het niet probeert maar het verschil blijkt te groot te zijn waardoor de afstand tussen de beide parturen blijft groeien via de 0-4 naar de 0-5. De telegraaf bereikt meerdere keren de 6-6 maar zijn Sietske, Maaike en Imke die dan weten toe te slaan en zij plaatsen zich als laatste voor de halve finale door een 0-5 6-6 overwinning te boeken.

Annet de Haan – Jeanette Jansma

Het is een prachtige kaatsdag in Scharnegoutum onder leiding van de heer T. Visser en mevrouw T. Algra. De overgebleven 4 formaties gingen met elkaar de strijd aan om te bepalen wie er naar de finale zou gaan. Voor het eerst deze dag betreedt Annet de Haan samen met Jeska Terpstra en Alette van Popta de arena om misschien wel op weg te gaan naar de finale maar daarvoor moeten zij zien te winnen van Jeanette Jansma, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Het is Aletta die de strijd weet op te breken als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 6-2. De start is duidelijk voor de formatie van Annet die de voorsprong zien verdubbelen als zij het 2de verkaatste eerst met 6-6 naar zich toe weten te trekken. Het partuur van Jeanette probeert het wel degelijk maar ziet vervolgens voor de 3de keer op rij een bordje naar partuur Annet gaan als ditmaal Jeanette het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 2-0 6-2. Eindelijk lijkt deze ½ finale op gang te komen als Jeanette de bal voor de kaats weet te keren op de 3-0 4-6. Zij kan daarmee niet voorkomen dat het verschil vervolgens weer op loopt naar de 3 eersten wanneer het vizier van Jeanette niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 3-1 6-0. De strijd lijkt te zijn gestreden als Annet met haar opslag hun 5de bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-1 6-4. Jeanette weigert de handdoek te werpen met haar maten en weten nog een eerst uit het vuur te slepen door goed werk van Jeanette zij weet de bal voor de  kaats te keren op de 5-1 2-6. Ondanks verwoedde pogingen van Jeanette, Sigrid en Marije om het tij volledig te doen keren is het de formatie van Annet die beslag weet te leggen op het eerste finale ticket in Scharnegoutum als Sigrid er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 5-2 6-2.

Elly Hofman – Sietske Okkema

Wie er tegenover partuur Annet zou komen te staan in de finale van deze vrije formatie in Scharnegoutum werd bepaald in de confrontatie tussen Elly Hofman met Marte Altenburg en Anouk Smink en de formatie van Sietske Okkema, Maaike Osinga en Imke van der Leest. Het is Sietske die deze halve finale weet open te breken in hun voordeel als zij de kaats weet te behouden op de 2-6. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Marte de aansluiting te herstellen als zij d e boven weet te vinden op de 0-1 6-0. Beide parturen geven elkaar niets toe en knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Met een prachtige uithaal op de 1-1 4-6 weet Imke de boven te vinden. De formatie van Sietske kan niet lang van het voordeel genieten want met een prachtige zitbal weet Elly beide formaties weer op gelijke hoogte te zetten. Zij slaagt er echter niet in om samen met Marte en Anouk de leiding over te nemen en komt weer op achterstand wanneer Elly het vizier niet op scherp heeft staan op de 2-2 0-6 en de bal voor het perk doet vallen. Vanaf dat moment weet de formatie van Sietske de voorsprong verder uit te bouwen door een prachtige zitbal van Sietske op de 2-3 0-6. Via een zeer snel verkaatst slaagt Sietske er met haar maten in om het vijfde eerst te bemachtigen.  Zij geven dit niet meer uit handen en weten ook door te dringen tot de finale door een prachtige bovenslag van Maaike op de 2-5 0-6.

Annet de Haan – Sietske Okkema

De finale van deze vrije formatie wedstrijd op zaterdag 9 juni 2018 te Scharnegoutum bij kaatsvereniging De Lytse Stuit zal gaan tussen Annet de Haan, Jeska Terpstra en Aletta van Popta en de formatie van Sietske Okkema, Maaike Osinga en Imke van der Leest. Het beloofde een mooie partij te gaan worden want gelijk het eerste verkaatste bordje dient op de 6-6 te worden beslist. Met een passeerslag van de kaats weet Maaike het bordje binnen te slepen. Het verschil loopt vervolgens op als ditmaal Sietske een bordje aan hun totaal weet toe te voegen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 0-1 2-6. Annet, Jeska en Aletta proberen het degelijk maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want voor de 3de keer op rij gaat het eerst naar partuur Sietske als zij zelf weer het perk van Jeska en Aletta met lege handen achter laat op de 0-2 4-6. Door omzettingen probeert de formatie van Annet het tij te keren in deze finale maar als de opgeslagen bal van Aletta op de 0-3 0-6 buiten het perk beland loopt het verschil op naar de 4 eersten. Eindelijk weet Jeska in een zeer zwaar bevochten eerst toe te slaan en de bal over de boven te jagen en daar het eerste bordje binnen te halen. De strijd wordt er niet minder om want voor de 2de keer is daar de 6-6. De spanning loopt verder op als Annet met haar maten hier beslag op weten te leggen. Zij kunnen echter niet voorkomen dat Imke hun 5de eerst aan de telegraaf weet te hangen als zij de kaats weet te passeren op de 2-4 2-6. Sietske, Maaike en Imke geven deze voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst en de kransen veilig op de 2-5 0-6. Het is Sietske die de wedstrijd in stijl afsluit met een prachtige zitbal

 

Uitslag Scharnegoutum winnaarsronde:

 

1e prijs:

Sietske Okkema                                    Easterein

Maaike Osinga                                                        Franeker

Imke van der Leest                                               Easterein

2e prijs:

Annet de Haan                                                       St. Annaparochie

Jeska Terpstra                                                         Easterein

Alette van Popta                                                   Lollum

3e prijs:

Jeanette Jansma                                                   Dronrijp

Sigrid de Jong                                                         Blauwhuis

Marije Hellinga                                                      Deinum

3e prijs:

Elly Hofman                                                             Dronrijp

Marte Altenburg                                                   Grou

Anouk Smink                                                          Makkum

Herkansing

De dames eerste klas mocht deze dag minimaal 2 keer kaatsen want er was een herkansingsronde in Scharnegoutum en dat leidde tot prachtige en zeer spannende partijen. De finale van deze herkansing ging uiteindelijk tussen Jildou Sweering (bij gevraagd als vervangster van Sjoukje Stuiver van af de herkansing), Hester Bruinsma en Anneke Smid en de formatie van Nicole Hempenius, Wybrig Bakker (gevraagd als vervangster van Anke Winkel) en Melissa Rianne Hiemstra. Hester en Anneke hadden een zeer zware wedstrijd achter de rug want pas op de 5-5 6-6 wisten zij op de 2de lijst te winnen van Boukje Houtsma, Margriet Miedema en Mirjam Beeksma. Door een vrije doorgang in de halve finale was de finale een feit. Nicole en haar maten moesten al gelijk vol aan de bak tegen Larissa Smink, Anna Ennema en Fiera de Vries. Het werd nipt 5-5 6-2 door een zitbal van Nicole. In de halve finale werd er nog gewonnen van Akkelyna de Haan met Amarins de Groot (vervangster van Corina) en Hendriek van der Schoot met 5-4 6-4.

De finale van de herkansing kende het volgende verloop. Het eerste bordje komt op de 0-6 aan de zijde van partuur Nicole te hangen. Jildou moet met Hester en Anneke toe zien dat het verschil oploopt naar de 0-2 als Nicole het met Wybrig en Melissa Rianne weet binnen te halen op de 0-1 2-6. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want voor de 3de keer gaat het eerst met de 4-6 naar partuur Nicole. Jildou slaagt er maar niet in om het tij te keren. Nicole, Wybrig en Melissa Rianne hebben de wedstrijd stevig in handen en weten door een retourslag tot in het perk van Nicole op de 0-3 2-6 hun 4de eerst op rij te verzilveren. De formatie van Jildou weet als nog een bordje uit het vuur te slepen als zij de bal voor de kaats te keren op de 0-4 6-2. Met een prachtige boven slag weet Nicole op de 1-4 4-6 de boven te vinden. De strijd is daarmee gestreden. Via een snel verkaatst eerst weet Nicole de winst veilig te stellen op de 1-5 0-6 als zij de bal voor de kaats weet te keren.

Uitslag herkansing:

1e prijs:

Nicole Hempenius                             Franeker

Wybrig Bakker                                      Tersoal

Melissa Rianne Hiemstra                Stiens

2e prijs:

Jildou Sweering                                                    Folsgare

Hester Bruinsma                                 Wommels

Anneke Smid                                         WitmarsumD

Vorig artikelManon Scheepstra koningin in Stiens
Volgend artikelJongens Winsum terechte winnaars in Kimswerd