Home Verslagen Louise, Imke en Sjanet winnen PC in Weidum

Louise, Imke en Sjanet winnen PC in Weidum

412
0

Onder prachtige weersomstandigheden waren de dames hoofdklas op woensdag 23 augustus 2017 te gast bij k.v. “Nije Kriich”. Zij hadden hun kaatstas ingepakt om de degens met elkaar te gaan kruisen tijdens de 41ste Froulju’s P.C. Een van de hoofdprijzen bij de dames in het seizoen.

Opening

Het werd een schitterende kaatsdag met een record aantal mensen om de lijnen en een prima temperatuur om te kaatsen.  Onder leiding van de heren J. Bergsma en M. O.W. Grond betraden in totaal 12 formaties de prachtige arena in het hart van Weidum. Traditioneel getrouw opent spreekstal meester Jan Suijerveld de dag met een speech omtrent de Froulju’s P.C. op deze manier wordt naar het begin van deze prachtige dag toegewerkt. Voor dat de strijd echt gaat beginnen komen de winnaressen van het jaar er voor in een open cabrio het veld op rijden. Het waren koningin Ilse Tuingenga, samen met haar maten Sjoukje Visser (gestopt met kaatsen) en Manon Scheepstra. De koningin van de vorige Froulju’s P.C. levert tijdens deze ceremonie haar koninginneketting het Sulveren Frouljusteken met Tillegraaf weer in en krijgt daar een aandenken voor terug en daarmee is de 41ste Froulju’s P.C. geopend.

De 12 vrije formaties gaan deze dag met elkaar de degens kruisen om de prachtige zilveren lepels en bijbehorende geldprijzen. Vanaf de klok van 11:00  barstte de strijd los. De Froulju’s P.C. kende dit jaar 2 debutanten. Op maandagavond 21 augustus hadden de dames zelf hun lot kunnen bepalen tijdens de loting in het dorpshuis in Weidum. Alle parturen waren aanwezig en worden even voorgesteld voordat zij zelf het lot mogen trekken. Het werd een prachtige kaats dag met veel spanning waarin alle parturen alles uit de kast haalden en om elke 2 punten aan de telegraaf vochten.

Partuur Ilse Tuinenga

De grote kanshebber voor de eindoverwinning van deze 41ste Froulju’s P.C. is de formatie van opslagster Ilse Tuinenga (Koningin in 2016) uit Berlikum die een vrije formatie vormt met voorinse Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra (Koningin in 2015 in Weidum). Ilse en Manon moesten op het einde van seizoen 2016 op zoek naar een andere voorinse. Sjoukje Huizinga-Visser vond de tijd rijp om de kaatswant aan de wilgen te hangen en had al in een eerder stadium aangegeven dat 2016 haar laatste seizoen op de kaatsvelden zou gaan worden. Wiljo Sybrandy is niet een vreemde voor Ilse en Manon. Wiljo had in de eerste cyclus van het seizoen 2016 Manon vervangen die toen nog herstellende was van een zware knieblessure. Het bleek een goede combinatie te zijn want het leverde het nodige succes op. Wiljo werd vervolgens benaderd om de plaats van Sjoukje in te nemen en zij vormen samen vanaf het begin van het seizoen wederom een topformatie bij de dames. Het is tot de Froulju’s P.C de succesvolste vrije formatie bij de dames zij hebben tot dus ver 10 vrije formaties op hun naam geschreven. Met Wiljo in de gelederen zijn de mogelijkheden met betrekking tot eventuele omzettingen als het even niet loopt veel groter geworden. Zij beheerst de opslag en kan zowel in het voor als in het achterperk uit de voeten.

Anne Monfils CS

Opslagster Anne Monfils vormt voor het 2de jaar op rij een top partuur met voorinse Nynke Sybrandy en achterinse  Marrit Zeinstra. Zij lijken een van de de grootste uitdagers te gaan worden voor de formatie van Ilse Tuinenga met betrekking tot wie er met de winst vandoor gaat tijdens deze 41ste Froulju’s P.C. Anne neemt de van best opslag voor haar rekening. Het voorperk is het domein van Nynke Sybrandy zij verzorgt ook de van minst opslag. Het achter perk wordt verdedigt door Marrit Zeinstra. De formatie van Anne kan eventueel de opslag en de perk opstelling ook aanpassen mocht het niet gaan zo als het zou moeten. Marrit beheerst de opslag eveneens  en kan eventueel de opslag voor haar rekening nemen. Anne kan eveneens uit de voeten in het perk en Nynke voelt zich zowel voorin als achterin thuis. Zij wisten tot aan Weidum 2 vrije formaties op hun naam te schrijven en horen daarmee tot de favorieten.

Louise Krol cs

Een van de outsiders die voor een verrassing zou kunnen zorgen bestaat uit de opslagster Louise Krol uit Ee, voorinse Imke van der Leest woonachtig in Easterein en de uit Wommels afkomstige achterinse Sjanet Wijnia. Deze formatie bestaat pas vanaf de 2de cyclus (2017). Louise Krol verruilde het plekje in het achterperk voor een rol aan de van best opslag terwijl Sjanet de achterinse positie combineert met de van minst opslag. Met Louise, Imke en Sjanet is het een complete formatie die diverse opstellingsmogelijkheden hebben aan de opslag en in het perk aangezien alle drie de dames deze functies beheersen. Sinds Louise de opslag binnen deze formatie voor haar rekening neemt hebben zij beslag weten te leggen op 2 keer een 2de prijs. Zij zijn tot aan Weidum de enigste formatie die er in is geslaagt om Ilse, Wiljo en Manon op de eerste omloop te verrassen en uit te schakelen. Veel is afhankelijk van de loting maar Louise, Imke en Sjanet zijn wel in staat tot een verrassing. Zij maakten het de formatie van Ilse Tuinenga in de finale van Huizum ook zeer lastig.

Elly Hofman cs

De formatie van Louise wordt op de voet gevolgd door Elly Hofman die een formatie vormt met Marte Altenburg en Martzen Deinum. De opslagster binnen dit partuur is Elly Hofman zij afkomstig uit Dronrijp en zij vormde vanaf het begin van het seizoen een vrije formatie met Marte Altenburg uit Grou en achterinse Louise Krol. Tijdens het stel moment vlak voor de 2de cyclus verruilde Louise het achterinse plek bij Elly en Marte voor de opslag bij Imke en Sjanet. Elly en Marte vonden in Martzen Deinum afkomstig uit Wommels de opvolgster voor Louise. Martzen wist samen met Anna Brecht Bruinsma en Sjanet Wijnia voor het 2de jaar op rij de Jong Fammen  Partij in Mantgum op haar naam te zetten voor Wommels. Het is echter wel een partuur die het de topformaties moeilijk zou kunnen gaan maken, zij doen geen gekke dingen maken zelf weinig fouten. Zij kunnen het daardoor iedereen zeer lastig maken.

Joukje Kuperus – Louise Krol

De formatie Joukje Kuperus opslagster bij het perk van Maaike Osinga en Iris van der Veen had tijdens de loting nummer 1 getrokken waardoor als eerste de arena betraden. Zij gingen de strijd aan met een van de outsiders Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. Het eerste bordje op deze 41ste Froulju’s P.C. komt in handen van Louise en haar maten door goed werk van Imke in het tussenspel zij weet de bal tot in het perk te retourneren op de 2-6. Het publiek wat massaal om de lijnen zat werd gelijk op spanning getrakteerd want het 2de verkaatste bordje diende op de 6-6 te worden beslist. Als Joukje op het goede moment op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren hersteld zij de balans in de partij via de 0-1 6-6. Het blijft stuivertje wisselen aan het begin van de partij want wederom is het Louise met haar maten die de leiding weten te nemen door goed werk van Sjanet zij weet de kaats te behouden op de 1-1 4-6. Joukje, Maaike en Iris geven de strijd niet op zonder slag of stoot en weten gelijk aan te haken als Maaike er in slaagt om Sjanet tot een kwaadslag te dwingen op de 1-2 6-4. Langzaam maar zeker lijkt de partij te kantelen als het partuur van Joukje de leiding over weet te nemen als de opgeslagen bal van Sjanet buiten de perklijnen beland op de 2-2 6-2. Het leverde gelijk een prachtige strijd aan op het scherpst van de snede want voor de 2de keer is daar de 6-6 maar door prachtige opslag werk van Maaike zij weet het perk van Imke en Sjanet met lege handen achter te laten bouwt zij de voorsprong uit naar de 4-2. Louise, Imke en Sjanet moeten nu alle zeilen bij zetten om weer langszij te komen. Beide formaties haalden alles uit de kast om de eerste lijst door te komen en dat leidde tot een zeer zwaar bevochten zevende eerst in deze confrontatie. Als de door Maaike opgeslagen bal op de 4-2 6-6 buiten de perklijnen beland keert de spanning terug in de partij. De strijd is er niet minder om want de dames gaven elkaar niets toe en zo was er voor de 3de keer op rij de 6-6. Het is Maaike die goede zaken doet voor haar partuur zij weten het eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen en daarmee loopt het verschil via de 4-3 6-6 op naar de 5-3 en partuur Louise zich geen misstap meer permitteren. De spanning keert langzaam maar zeker terug in de wedstrijd als Louise samen met Imke en Sjanet het 4de eerst weten te bereiken op de 5-3 4-6. Joukje slaagt er met Maaike en Iris niet om de winst veilig te stellen en zien het volgende verkaatste eerst weer op de 6-6 worden beslist als Sjanet vervolgens fantastisch onder de bal schikt en deze over de boven laat vliegen is de balans terug op de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de volgende lijst gaat in Weidum. Het publiek werd gelijk verwend want in de eerste partij van de dag verschijnt gelijk een volle telegraaf 5-5 6-6. Met een bovenslag weet Sjanet de winst als nog veilig te stellen en komen zij met de schrik vrij op de eerste lijst in Weidum.

Anna-brecht Bruinsma – Nicole Hempenius

Ilse Tuinenga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra kregen even meer tijd om zich voor te bereiden op hun eerste omloop omdat Ilse en Manon aan het begin van deze dag nog een rond rit hebben gemaakt op het veld in een cabrio. Anna Brecht Bruinsma kwam daarom samen met Mariska Hoogland en Melissa Rianne Hiemstra eerst in actie tegen het partuur van Nicole Hempenius, Sandra Hofstra en Harmke Siegersma. De formatie van Anna Brecht Bruinsma was als laatste toe getreden tot de Froulju’s P.C. Zij hadden de keatsoff gewonnen op donderdag 17 augustus 2017 op kaatsveld “De Oanrin” te Akkrum. De start was er voor partuur Nicole zij weten de leiding te nemen door goed werk van Nicole aan de opslag. Zij laat het perk van Mariska en Melissa Rianne met lege handen achter op de 4-6. Nadat het eerste bordje is verkaatst breekt ook hier de strijd echt los en verschijnt er ook hier aan de lopende band de 6-6. Door goed werk in het tussenspel van Melissa op de 0-1 6-6 zij weet de bal voor de kaats te keren komen zij langszij op de 1-1. Beide formaties geven elkaar niets toe want in een wederom zeer zwaar bevochten eerst is er Sandra die hun 2de bordje weet binnen te halen door de bal tot voor de kaats te retourneren op de 1-1 6-6. Beide parturen geven elkaar niets toe en blijven strijden om elke 2 punten aan de telegraaf. Voor de 3de keer in 4 verkaatste eersten is er de 6-6 als ditmaal Anna Brecht het vizier op scherp heeft staan en het perk van Sandra en Harmke met lege handen achterlaat is de balans terug op de 2-2. Anna Brecht slaagt er met Mariska en Melissa Rianne om weer op voorsprong te komen door goed werk van Anna Brecht in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 2-2 6-2. Zij slagen er echter niet in om dit uit te bouwen waardoor Nicole met Sandra en Harmke weer langszij weten te komen. Het is Nicole die het eerst weet te verzilveren als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-2 4-6. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Anna Brecht weet het bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 3-3 6-2. De formatie van Nicole probeert door middel van maatregelen het tij in hun voordeel te doen keren. Sandra neemt de van best opslag voor haar rekening en dat lijkt het gewenste resultaat op te leveren als zij in een zeer zwaar bevochten eerst een bordje weet te bemachtigen met haar opslag op de 4-3 6-6 en zij trekt daarmee de stand weer gelijk. Het massaal aanwezige publiek word gelijk weer op een prachtige strijd getrakteerd. Even lijkt de partij te kantelen als het wederom Sandra is die goed werk weet te verrichten en het 5de eerst weet te bemachtigen op de 4-4 6-6 weet zij de bal voor de kaats te keren. Nicole slaagt er met haar maten niet in om de winst veilig te stellen en zien Anna Brecht, Mariska en Melissa Rianne langszij komen door een prachtige zitbal van Anna Brecht op de 4-5 6-2. Voor de 2de keer deze dag in Weidum wordt de winnaar bepaald in het laatste te verkaatsen eerst. Mariska loodst hun partuur naar de 2de lijst als zij de kaats weet te passeren op de volle telegraaf de 5-5 6-6.

Ilse Tuinenga – Anne Monfils

De derde confrontatie tijdens deze 41ste Froulju’s P.C. beloofde een echte klapper te gaan worden. Het lot had bepaald dat twee favorieten elkaar gelijk op de eerste lijst al zouden treffen. Aan de opslag het partuur van Ilse Tuinenga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra en aan de perk zijde de formatie van Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het is een prachtige affiche waarin Anne met haar maten de partij weten op te breken als zij zelf de bal voor de kaats weet te keren op de 0-6. De strijd komt gelijk op gang want het 2de verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist als ditmaal Ilse de bal zo naar het perk weet te brengen dat Nynke deze niet goed weet te verwerken en de bal over de kwea vliegt is de balans terug. Ilse, Wiljo en Manon komen daarna op voorsprong als de opgeslagen bal van Anne op de 1-1 6-2 buiten het perk beland. Door omzettingen aan de opslag probeert Anne met Nynke en Marrit gelijk de aansluiting te herstellen maar zien het verschil verder oplopen als de bal die Nynke naar het perk brengt over het perk heen vliegt op de 2-1 6-4. Het verschil loopt daarmee op naar de 2 eersten. De strijd tussen deze parturen gaat altijd op het scherpst van de snede zo ook nu weer. Met een prachtige uithaal weet Marrit de boven  te vinden op de 3-1 4-6 en daarmee keert de spanning terug in de wedstrijd. Beide parturen halen alles uit de kast en geven elkaar geen duimbreedte toe. Voor de 2de keer verschijnt er een 6-6 en als ditmaal Ilse op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren lijkt er niets aan de hand zij vergroot daarmee de voorsprong naar de 4-2. De spanning keert echter ook hier weer terug als ditmaal Ilse het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 4-2 4-6. Ilse, Wiljo en Manon hebben het heft even in handen en slagen er in om als eerste het 5de bordje te bereiken als Manon de kaats weet te passeren op de 4-3 6-4. De 2de omloop is dan binnen handbereik maar Anne denkt daar met Nynke en Marrit anders over en knokken zich via een zeer snel verkaatst eerst terug in de partij door een bovenslag van Marrit op de 5-3 0-6. De formatie van Ilse weet de winst maar niet veilig te stellen en zien ook het 5de eerst aan de zijde van partuur Anne verschijnen door een retourslag tot in het perk van Marrit op de 5-4 2-6. Voor de 3de keer moet de beslissing vallen in het laatste te verkaatsen eerst. Beide parturen geven de strijd niet op en daardoor is er voor de 3de keer in drie wedstrijden de volle telegraaf op de 5-5 6-6. Ilse weet de winst als nog binnen te halen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren. Het beloofde een mooie en lange kaatsdag te gaan worden in Weidum.

Tineke Dijkstra – Elly Hofman

Tineke Dijkstra betrad vervolgens de arena samen met Hermine Sytema en Jeske de Boer. Zij gingen de strijd op de eerst omloop aan met Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum.  Het beloofde weer een mooie strijd te gaan worden als het eerste bordje gelijk op de 6-6 beslist moet worden. Als Tineke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden neemt partuur Elly de leiding. Het begin van deze partij is voor Elly en haar maten als zij zelf de voorsprong weet uit te bouwen naar de 0-2 als zij een zitbal weet te plaatsen op de 0-1 4-6. De spanning keert terug in deze partij door goed werk van Hermine vanaf de boven. Zij weet op de 0-2 6-2 de bal tot in het perk te retourneren. Net als in de vorige drie parturen in de arena van deze 41ste Froulju’s P.C. keert ook hier de balans terug door een prachtige uithaal van Jeske zij weet de boven te vinden op de 1-2 6-4 Vanaf dat moment ontstaat er een boeiende strijd waar beide formaties zeer aan elkaar gewaagt blijken te zijn. In het zeer zwaar bevochten volgende eerst komt partuur Tineke aan de leiding als ditmaal Elly het perk mist op de 2-2 6-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten. Tineke, Hermine en Jeske slagen er niet in om de voorsprong verder uit te bouwen en zo keert het evenwicht voor de 3de keer terug. Het is weer Tineke die er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen. Beide parturen geven alles wat ze hebben en dat levert weer een prachtig kijkspel op in de arena van Weidum. Met een prachtige bovenslag van Marte op de 3-3 6-6 neemt het partuur van Elly de leiding. Zij kunnen daar echter niet lang van genieten want ondanks de 5de 6-6 van deze partij weet Tineke met Hermine en Jeske van geen wijken en knokken zij zich weer langszij door goed werk van Jeske zij weet de bal voor de kaats te keren. Spanning blijft ook in deze partij tot de laatste slag aanwezig. De vraag die resteert is wie weet als eerste het 5de eerst te bemachtigen het is in een zeer zwaar bevochten eerst Tineke die het perk mist met haar opslag op de 4-4 6-6 en daarmee gaat het 5de eerst naar het partuur van Elly. Zij laten dit buitenkansje niet meer uit handen glippen en zien de 2de omloop veilig gesteld worden als weer Tineke er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te brengen op de 4-5 2-6.

Jeanette Jansma – Jildou Sweering

Jeanette Jansma betrad deze woensdag de 23ste augustus voor het eerst de arena in Weidum zij vormt een vrije formatie met Sigrid de Jong en de andere debutante van deze dag Marije Hellinga. Zij gingen samen de strijd aan met Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra. Het is Martine die er in slaagt om deze partij open te breken. Zij weet de boven te vinden op de 4-6. Beide parturen geven elkaar vanaf dat moment niets toe en knokken om elke 2 punten aan de telegraaf. Het 2de verkaatste eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist maar het is weer het partuur van Jildou dat weet toe te slaan als zij zelf een zitbal weet te plaatsen op de 0-1 6-6. Jeanette probeert het wel degelijk met haar maten om het tij te doen keren maar zij slagen er maar niet in om voldoende grip op de wedstrijd te krijgen. Voor de 2de keer in 3 eersten is daar weer de 6-6 maar als ditmaal de opgeslagen bal van Jeanette buiten het perk beland is het verschil al 3 eersten. Jildou, Martine en Jennie weten elke keer op het juiste moment toe te slaan en zij breiden de voorsprong vervolgens uit naar de 0-4 als ditmaal Jennie er in slaagt om de bal tot in het perk te retourneren op de 0-3 2-6. De strijd is gestreden als er een snel verkaatst eerst volgt wat door Martine wordt verzilverd op de 0-4 0-6. Jildou en haar maten komen niet meer in de problemen en stellen de 2de lijst veilig door goed werk van Jildou in het tussen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-5 2-6.

Sietske Okkema – Marije van der Meer

Als laatste kwam Sietske Okkema met Marije Hiemstra en Nynke Sinnema in actie tegen Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma. De gehele dag halen de dames alles uit de kast en moeten er zeer veel verkaatste eersten op de 6-6 worden beslist zo ook het eerste verkaatste bordje in deze partij. Het is Marije van der Meer die er in slaagt om met haar opslag op 6-6 Marije Hiemstra tot een kwaadslag te dwingen. Ook hier zijn de beide parturen zeer aan elkaar gewaagt en worden de eersten om en om binnen gehaald. Het is Sietske zelf die op de goede plek staat in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 6-4. De strijd is er in deze laatste partij op de eerste omloop van deze 41ste editie van de Froulju’s P.C. niet minder om. In het 3de verkaatste eerst verschijnt al weer de 2de 6-6. Met een prachtige uithaal weet Annelien de boven te vinden en hun partuur op voorsprong te zetten. Marije lijkt vervolgens met Klasine en Annelien even de touwtjes in handen te pakken als zij zelf hun 3de eerst weet te bemachtigen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-2 4-6. Sietske, Marije en Nynke geven de strijd niet op en knokken zich terug in de wedstrijd door een prachtige bovenslag van Nynke op de 1-3 6-4. Het evenwicht keert zelfs weer terug in de wedstrijd als ditmaal Marije  Hiemstra er in slaagt om de kaats te passeren op de 2-3 6-0. De strijd lijkt vervolgens weer echt los te barsten want het belangrijke zevende eerst dient op de 3-3 6-6 te worden beslist. Als ditmaal Nynke er niet in slaagt om de door haar opgeslagen binnen de perklijnen te sturen komt partuur Marije van der Meer weer op voorsprong. Spanning zit er volop in de verkaatste eersten want voor de 4de keer is daar weer de 6-6 maar door goed werk van Klasine in het tussenspel zij weet de bal tot in het perk te retourneren bouwen zij de voorsprong uit naar de 3-5. Sietske weigert samen met Marije Hiemstra en Nynke de handdoek te werpen en blijft vechten voor elke 2 punten waardoor het laatste eerst op de 6-6 moet worden beslist. Het is Marije van der Meer die hun partuur naar de 2de lijst weet te loodsen als zij met haar opslag Nynke tot een kwaadslag weet te dwingen op de 3-5 6-6.

Louise Krol – Ilse Tuinenga

Zo heeft de eerste omloop in Weidum al heel veel spanning in de partijen opgeleverd en werd 3 keer een volle telegraaf 5-5 6-6 bereikt dat beloofde nog wat voor de 2de omloop. De strijd om de halve finale ticket ging los barsten op de 2de omloop. De formatie van Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia moesten gelijk weer op scherp staan want zij gingen met een van de topfavorieten de strijd aan om een halve finale ticket. Zij moesten aan de bak tegen Ilse Tuinenga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra. De start lijkt voor partuur Ilse als zij een 2-6 voorsprong weten te nemen in het eerste bordje maar het wordt uiteindelijk beslist  op de 6-6. Het is Louise die met haar opslag Wiljo tot een kwaadslag weet te dwingen en daarmee nemen zij de leiding. Beide parturen waren goed van start gegaan en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte. Voor de 2de keer op rij is er de 6-6 maar ditmaal weet Wiljo toe te slaan en hun partuur langszij te brengen als zij de boven weet te vinden op de 1-0 6-6. Louise neemt vervolgens met haar maten de leiding in handen als ditmaal Ilse het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 1-1 6-2. De strijd in de eersten is er niet minder om want het daarop verkaatste eerst dient weer op de 6-6 te worden beslist. De afstand tussen de beide formaties loopt verder op als wederom Ilse er in het zwaar bevochten eerst niet in slaagt om de bal in het perk te plaatsen op de 2-1 6-6. Louise, Imke en Sjanet hebben de touwtjes stevig in handen en weten de voorsprong nog verder uit te bouwen door ditmaal goed werk van Sjanet als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-1 6-2. Wat Ilse, Wiljo en Manon ook proberen zij lijken maar niet het passende antwoord te kunnen vinden op dat moment. Er lijkt niets aan de handen voor de formatie van Louise maar ze zien hun voorsprong slinken als ditmaal Louise het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst op de 4-1 2-6. De spanning keert vervolgens terug in de partij als Ilse samen met haar maten een snel verkaatst eerst weet te bemachtigen op de 0-6 en als ditmaal Ilse Sjanet tot een kwaadslag weet te dwingen loopt het verschil terug naar de 4-3. Het evenwicht keert echter niet terug in de partij omdat Louise, Imke en Sjanet de draad weer op weten te pakken en als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Het is Sjanet die met haar opslag Manon tot een kwaadslag weet te dwingen op de 4-3 6-4. Zij komen daarmee als eerste op het 5de eerst. Ilse weigert met Wiljo en Manon de handdoek te werpen en knokken zich terug tot de 5-4 als Ilse Sjanet tot een kwaadslag weet te dwingen op de 5-3 2-6. De inhaalrace zal echter te laat komen want het laatste te verkaatsen bordje is een snel verkaatst eerst waarin de formatie van Louise een 6-0 voorsprong neemt. Met een schitterende uithaal weet Sjanet de wedstrijd in hun voordeel te beslissen zij jaagt de bal over de boven op de 5-4 6-0 en daarmee weten zij de halve finale te bereiken en zijn de topfavorieten voor de eindoverwinning uit geschakeld.

Anna-Brecht Bruinsma – Elly Hofman

De formatie van Anna Brecht Bruinsma, Mariska Hoogland en Melissa Rianne Hiemstra had de Froulju’s P.C. weten te bereiken via de keatsoff en zij moesten op de 2de lijst vol aan de bak tegen een van de outsiders het partuur van  Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Het eerst bordje aan de telegraaf is een zeer snel verkaatst eerst want het is Anna Brecht die gelijk weet toe te slaan met haar opslag als zij het perk van Marte en Martzen kansloos laat op de 6-0 door een zitbal te plaatsen. Het begin van deze partij is voor Anna Brecht en haar maten zij gaan goed van start en weten al snel de voorsprong uit te bouwen naar de 2-0 door goed werk van Melissa Rianne zij weet de kaats te passeren op de 1-0 6-2. Elly, Marte en Martzen slagen er maar niet in om grip op de wedstrijd te krijgen en lijken het antwoord schuldig te moeten blijven als het verschil nog verder oploopt door goed opslag werk van Anna Brecht als zij Martzen tot een kwaadslag weet te dwingen op de 2-0 6-0. De strijd blijkt verre van gestreden want Elly weet met haar maten de achtervolging in te zetten en het is Martzen die hun eerste bordje weet te verzilveren als zij de boven weet te vinden op de 3-0 0-6. De partij lijkt vervolgens volledig te kantelen als het daarop verkaatste eerst ook via een 0-6 in handen komt van partuur Elly. Martzen staat ditmaal op de goede plek op het goede moment om de bal voor de kaats te keren op de 3-1 0-6. Anna Brecht, Mariska en Melissa Rianne slagen er niet in om de voorsprong vast te houden waardoor de balans terug keert in de partij door goed opslag werk van Elly zelf zij weet het perk van Mariska en Melissa Rianne met lege handen achter te laten op de 3-2 2-6. De strijd lijkt dan echt los te barsten in het zevende te verkaatsen eerst voor het eerst wordt er een bordje zeer zwaar bevochten en dient het op de 6-6 te worden beslist. Met een prachtige passeerslag van de kaats weet Mariska het bordje binnen te halen waardoor zij weer de leiding weten te nemen. De formatie van Elly slaagt er niet in om gelijk aan te sluiten waardoor het 5de bordje ook aan de zijde van partuur Anna Brecht komt te hangen als de bal van Elly buiten het perk beland op de 4-3 6-0. Beide formaties geven de strijd niet op waardoor er voor de 2de keer in deze partij de 6-6 verschijnt. Marte weet hun partuur nog in de strijd te houden als zij de kaats weet te passeren op de 5-3 6-6 en daarmee hun 4de eerst weet binnen te halen. In het laatste te verkaatsen eerst wordt nog een keer alles uit de kast gehaald om de halve finale te bereiken maar het is Anna Brecht die de deur in het slot gooit als zij in een zeer spannend eerst een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-4 6-6 en daarmee staat haar partuur in de halve finale.

De fans van het partuur van Mariska Hoogland. Johan van der Meulen en dochter Esmée

Jildou Sweering – Marije van der Meer

In de laatste confrontatie op de 2de lijst van deze 41ste Froulju’s P.C. staat Jildou Sweering samen met Martine Tiemersma en Jennie Terpstra tegenover Marije van der Meer met Klasine Huistra en Annelien Broersma. De winnaar heeft een vrije doorgang in de halve finale door een staand nummer en plaatst zich als eerste voor de finale in Weidum. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk diende het eerste bordje al op de 6-6 te worden beslist. Jildou slaagt er met haar opslag in om Klasine tot een kwaadslag te dwingen waardoor zij de leiding nemen. De telegraaf keert echter al weer snel in balans als Annelien op de 1-0 2-6 goed onder de bal stapt en deze over de boven laat vliegen. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt aan het begin van de partij. Om en om verschijnen de eersten ditmaal weet Klasine een aan hun totaal toe te voegen als zij de boven weet te vinden op de 1-1 4-6. De formatie van Jildou blijft knokken voor alle punten en weten weer langszij te komen als wederom Jildou de bal zo naar het perk weet te brengen dat Klasine deze niet goed weet te verwerken en de bal op de 1-2 6-2 weer over de kwaat lijn vliegt. Marije blijft met Klasine en Annelien de touwtjes in handen houden want zij weten als eerste het 3de eerst te bemachtigen als ditmaal Klasine de kaats weet te passeren op de 2-2 4-6. De formatie van Jildou slaagt er niet in om gelijk aan te sluiten en zien de achterstand oplopen naar de 2-4 door goed werk van Marije in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 2-3 4-6. Het 5de eerst aan de telegraaf wordt vervolgens ook binnen gehaald door Marije, Klasine en Annelien wanneer Marije het perk van Martine en Jennie  met lege handen achter laat op de 2-5 4-6 zij weet dan een zitbal te plaatsen. Het partuur van Jildou weigert de handdoek te werpen en blijft knokken wat resulteert in een 6-6. Zij slagen er echter niet in om het tij nog te keren want als Marije op tijd voor de kaats is en de bal weet te keren op de 2-5 6-6 gaan zij naar de finale van deze 41ste Froulju’s P.C. Zij mogen dan even in de wachtkamer plaats nemen en afwachten wie er tegenover hun komt te staan.

Louise Krol – Anna Brecht Bruinsma

Het is Louise Krol die samen met Imke van der Leest en Sjanet Wijnia in de halve finale staat tegenover het partuur van Anna Brecht Bruinsma, Mariska Hoogland en Melissa Rianne Hiemstra.  Zij gaan de degens kruisen om de het fel begeerde 2de finale ticket. Het perk van Imke en Sjanet weet de partij open te breken als zij de kaats weten te passeren op de 6-2. Het partuur van Anna Brecht probeert gelijk aan te sluiten maar zien via een zeer snel verkaatst eerst de achterstand oplopen wanneer Louise een zitbal weet te plaatsen op de 1-0 6-0. Het blijft een richting verkeer in het verschijnen van eersten aan de telegraaf want met een prachtig uithaal weet Sjanet de boven te vinden op de 2-0 6-2 en daarmee bouwt zij de voorsprong verder uit. Ondanks verwoedde pogingen van Anna Brecht, Mariska en Melissa Rianne om het tij te doen keren blijkt het krachtsverschil deze dag te groot te zijn. In een wederom snel eerst weet Louise hun 4de eerst te verzilveren met een zitbal op de 3-0 6-0. Het volgende eerst loopt nog gelijk op tot aan de 2-2 maar als eerst Imke 2x de boven weet te vinden en Sjanet dit weet te herhalen op de 4-0 6-2 is de strijd gestreden en het verschil opgelopen tot de 5-0. Anna Brecht, Mariska en Melissa Rianne moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-0 6-0. Het is Louise die de finale veilig weet te stellen met een zitbal op de 5-0 6-0. Deze halve finale stond eveneens in het teken van het afscheid Mariska Hoogland heeft aangegeven dat zij aan het einde van het seizoen gaat stoppen met kaatsen en zij neemt dus afscheid met een mooie derde prijs op de Froulju’s P.C.

Finale

In de pauze voor de finale werd het veld even aangepast en werden de winnaressen van 25 jaar geleden nog even in het zonnetje gezet Yvonne van Assen, Bianca Leistra-Nauta en Lia de Jong evenals het meisjes partuur van Makkum wat Nederlands Kampioen werd bestaande uit Boukje Bosma, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra. Nadat het veld gereed was en de dames en scheidsrechters zich hadden opgesteld voor de bestuurstent kon het korps het Fries volkslied gaan spelen voordat de finale van deze 41ste Froulju’s P.C. van start ging. De strijd om de prachtige kransen, Sulveren Leppels en natuurlijk It Sulveren Frouljus Teken mei Tillegraaf (koninginne prijs) ging tussen Marije van der Meer met Klasine Huistra en Annelien Broersma en de formatie van Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. Het eerste eerst in deze finale wordt binnen gehaald door Imke als zij de bal vanaf de boven tot in het perk weet te retourneren op de 0-6. De telegraaf komt al weer snel terug in balans wanneer Louise er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 0-1 6-2. Marije lijkt met Klasine en Annelien het heft in handen te nemen als zij als eerste het 2de bordje weten te bemachtigen als ditmaal Sjanet het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten doet belanden op de 1-1 6-2. Er lijkt niets aan de hand in het volgende eerst als Louise met haar maten een   2-6 voorsprong weten te nemen maar Marije, Klasine en Annelien slagen er in om weer langszij te komen op de 6-6. Met kaats ter hoogte van de opslag zijn er kansen voor Marije en haar maten om het 3de eerst te pakken maar als Imke de bal vanuit het perk de bal richting de boven stuurt en Annelien net te laat komt om de bal voor de kaats te keren is de balans terug op de 2-2. Het blijkt een belangrijke slag te zijn in deze finale want in plaats van de 3-1 is het 2-2 en weet Louise met Imke en Sjanet de touwtjes in handen te nemen. Zij weten als eerste het 3de eerst te verzilveren door een prachtige bovenslag van Sjanet op de 2-2 2-6. De formatie van Marije probeert gelijk weer langszij te komen maar zien het verschil verder oplopen door een retourslag tot in het in perk van Louise in een snel verkaatst eerst op de 2-3 0-6. De strijd is echter verre van gestreden want Marije weet met haar partuur een 6-2 voorsprong te nemen maar slagen er niet in om dit binnen te halen zodat voor de 2de keer in deze finale een bordje op de 6-6 beslist moet worden. Het is Imke die de bal over de boven weet te slaan waardoor zij op een comfortabele 2-5 voorsprong komen. Zij geven dit niet meer uit handen en het is wederom Imke die de finale in stijl afsluit met een prachtige bovenslag op de 2-5 4-6. Louise, Imke en Sjanet winnen de 41ste Froulju’s P.C. Er resteert dan nog een vraag wie mag het Sulveren Frouljusteken mei Tillegraaf een jaar lang als koningin van de P.C. mee naar huis nemen.

Het is Sjanet Wijnia die als koningin van deze 41ste Froulju’s P.C. in Weidum wordt gekroond en zij pakt door deze winst haar 3de wimpel. Zij heeft de Ald Meijers en Jong Fammen Partij al op haar naam staan er resteert alleen nog het Nederlands Kampioenschap.

 

 

Uitslag Weidum:

1ste prijs:

Louise Krol                                             Ee

Imke van der Leest                             Dronrijp

Sjanet Wijnia (K)                                 Wommels

2e prijs:

Marije van der Meer                          Huizum

Klasine Huistra                                     Reduzum

Annelien Broersma                            Leeuwarden

3e prijs:

Anna Brecht Bruinsma                    Wommels

Mariska Hoogland                              Beetgumermolen

Melissa Rianne Hiemstra                Stiens

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in