Home Verslagen Laatste krans in Weidum voor Fiera de Vries

Laatste krans in Weidum voor Fiera de Vries

298
0

Onder prachtige weersomstandigheden reisden de meisjes op zondag 27 augustus 2017 af naar Weidum. Zij waren te gast bij kaatsvereniging “Nije Kriich”. Zij mochten deze dag het heilige gras van de Froulju’s P.C. betreden. Onder leiding van 2 clubscheidsrechters de heren R. Bouma en J. Rodenhuis betraden in totaal 11 complete formaties en een meisje de arena. Er moest worden bijgeloot deze dag. Het werd een prachtige kaatsdag in Weidum.

Het is de laatste keer dat de meisjes categorie de groene kaatsmat dit seizoen zou betreden. Zij kruisen deze dag nog een keer de degens om de fel begeerde kransen. De meisjes haalden nog een keer alles uit de kast om er een prachtige strijd van te maken. Regelmatig kwamen de telegrafen op de 6-6 uit waarna de bordjes moesten worden beslist. Zij konden allemaal minimaal 2 keer kaatsen want er was een herkansingsronde.

Fiera de Vries – Anouk Smink

Fiera de Vries beet samen met Marit Folkertsma en Marije Sweering het spits en zij stonden tegenover Anouk Smink, Noa Slager en Joanne Elise Broeders. De opening is voor partuur Fiera als zij vliegend uit de startblokken gaan en na het openingseerst gelijk een gaatje weten te slaan naar de 2-0. Anouk en haar maten probeerden gelijk de aansluiting te herstellen maar zien ondanks kansen op een bordje het verschil oplopen via de 3-0 naar de 4-0. De telegraaf geeft in deze partij nog 2x de 6-6 aan maar het krachtsverschil blijkt te groot. Want Fiera, Marit en Marije weten elke keer op het juiste moment toe te slaan en weten de 2de lijst veilig te stellen op de 5-0 6-4 als Marije een zitbal weet te plaatsen.

Lobke Vlasbloem- Jannica van der Ploeg

De formatie van Lobke Vlasbloem, Hesther de Boer en Nynke Marije Faber betreed vervolgens de arena tegen Jannica van der Ploeg, Inge Jansma en Rixt Fokkema. Het eerste bordje aan de telegraaf verscheen hier aan de zijde van partuur Jannica. Zij weten de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen naar de 0-2. Ondanks verwoede pogingen van Lobke, Inge en Rixt om het tij te doen keren weten zij wel diverse keren de 6-6 te bereiken maar slaat ook hier elke keer het partuur van Jannica op het juiste moment toe waardoor zij ook steeds meer afstand nemen via de 0-3 naar de 0-4. Lobke en haar maten bleven knokken voor de punten en weten uiteindelijk nog een 0-5 als nog een bordje te bemachtigen. De wedstrijd kantelt echter niet meer want Jannica, Inge en Rixt laten deze voorsprong niet meer uit handen glippen en stellen de winst veilig op de 1-5 4-6.

Jeska Terpstra – Annet de Haan

De spanning in de wedstrijd begint vanaf dat moment op te lopen. Jeska Terpstra is via de loting deze dag gekoppeld aan Anna Rob en Albertine Brinksma.  Het werd een mooie strijd met het partuur van Annet de Haan, Anne Baukje Bloem en Ellen Jorritsma. Het eerste bordje aan de telegraaf verscheen aan de zijde van partuur Jeska. Beide parturen waren zeer aan elkaar te gewaagt want ook hier verscheen regelmatig de 6-6. Om en om verschenen hier de eersten via de 1-1 naar de 2-2. Vanaf dat moment lijkt Jeska met Anna en Albertina de touwtjes in handen te nemen als zij de leiding weten te nemen met de 3-2 en dit weten uit te bouwen naar de 4-2. De strijd is verre van gestreden want Annet weet met haar maten de achtervolging in te zetten en het belangrijke zevende eerst te bemachtigen. De telegraaf keert zelfs weer terug in evenwicht op de 4-4. Het is uiteindelijk Annet met Anne Baukje en Ellen die de winst veilig weten te stellen op de 4-5 2-6 als zij de bal voor de kaats weet te keren.

Rianne Nutma – Rixt Wijnia

Het bleek een prachtige lijst te zijn in Weidum, de krachtsverschillen waren klein en de meisjes haalden alles uit de kast haalde om de laatste prijzen van het seizoen te kunnen bemachtigen. Rianne Nutma kwam vervolgens in actie met Corrie Kroondijk en Ilse Marije Hartman. Zij gingen de strijd aan met de formatie van Rixt Wijnia, Marijke Keuning en Jildou Ekema. In deze confrontatie bleken de verschillen ook zeer klein want net als in de meeste partijen was er ook hier met regelmatig de 6-6. De opening was voor de formatie van Rixt zij weten de 0-1 op de telegraaf te hangen. De balans keert echter snel terug op de 1-1. Geen van beide slaagde er in om een gaatje te slaan. De bordjes werden om en om binnen gehaald via de 2-2 naar de 3-3. De partij leek even te kantelen als Rianne met Corrie en Ilse-Marije het belangrijke zevende eerst weten te bemachtigen. De wedstrijd was verre van gespeeld want Rixt weet met haar maten Marijke en Jildou gelijk weer aan te sluiten op de 4-4. Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen en moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 5-4 6-0 als de opgeslagen bal van Rixt buiten de perklijnen beland.

Anne Ennema – Selma van der Molen

In de een na laatste partij op de eerst omloop van deze laatste meisjes wedstrijd van het seizoen staat Anna Ennema samen met Anna Rixt Iedema en Tessa Reitsma tegenover Selma van der Molen, Margriet Miedema en Esmee de Groot. Ook in deze strijd gaven de meisjes elkaar niets toe en werd er gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf en om elke centimeter gras. Het eerste bordje verscheen hier aan de zijde van Anna en haar maten maar zij zagen de formatie van Selma al snel langszij komen op de 1-1. Via de 2-2 blijft de spanning in de partij tot aan de 3-3. Vanaf dat moment weet Selma met Margriet en Esmee de leiding in handen te nemen en het belangrijke zevende eerst te bemachtigen. Als in het daar op verkaatst eerst Anna met haar maten niet het passende antwoord weten te vinden zien zij de achterstand oplopen naar de 3-5. De strijd is verre van gestreden want het verschil loopt nog een keer terug tot de 4-5. In het laatste zwaar bevochten eerst verschijnt nog een 6-6 maar als de opgeslagen bal van Anna buiten de perklijnen beland is de winst daar voor partuur Selma op 4-5 6-6.

Selma de Boer -Elske Deinum

Selma de Boer had even met haar maten Boukje Ellen Bosma en Naomi Wiersma in de wachtkamer gezeten omdat Elske Deinum via bijloting nog moest worden voorzien van maten. Het zijn uiteindelijk Anouk Smink en Albertine Brinksma die het goed lootje trokken en zodoende daarna de arena weer konden betreden. De laatste partij van de eerste omloop bij kaatsvereniging Nije Kriich was er weer een waarin de parturen zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn. Beide formaties gingen goed van start en verdeelden de eersten gelijkmatig zodat de telegraaf in balans bleef tot aan de 1-1. Vanaf dat moment weet Elske tot 2 keer toe met haar maten de leiding te nemen op de 1-2 en zelfs de 2-3 maar beide keren zien zij Selma met haar maten weer langszij komen. Het zwaar bevochten zevende eerst komt in handen van partuur Elske maar niet snel daarna is de stand al weer gelijk. De tweede lijst wordt uiteindelijk door Selma zelf veilig gesteld als zij op de 5-4 6-4 de bal tot in het perk weet te retourneren.

Fiera de Vries – Jannica van der Ploeg

Vanaf de 2de omloop in Weidum werd de lijst gesplitst in een winnaarsronde en een herkansing. De strijd om het eerste halve finale ticket in de winnaarsronde gaat tussen Fiera de Vries, Marit Folkertsma en Marije Sweering en de formatie van Jannica van der Ploeg, Inge Jansma en Rixt Fokkema. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden maar het is Fiera met haar maten die aan het begin van de partij weten toe te slaan in de zwaar bevochten eersten en de leiding weten te nemen met 1-0. Jannica probeert gelijk met Inge en Rixt de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand ondanks verwoede pogingen om het tij te keren oplopen via de 2-0 naar de 3-0. Eindelijk lijkt de strijd als nog op gang te komen als zij hun eerste bordje weten te bemachtigen. Als de daarop verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld neemt partuur Fiera een 4-2 voorsprong. Zij blijven de controle over de partij in handen houden en weten als eerste beslag te leggen op een halve finale ticket.

Annet de Haan – Rianne Nutma

De tegenstandsters komen uit de 2de partij op de 2de lijst en deze gaat tussen Annet de Haan, Anne Baukje Bloem en Ellen Jorritsma en het partuur bestaande uit Rianne Nutma, Corrie Kroondijk en Ilse Marije Hartman. Het werd de spannendste partij op de 2de omloop in de winnaarsronde. Beide parturen gaan goed van start en verdelen de eerste verkaatste eersten gelijkmatig tot aan de 1-1. Annet weet vervolgens met haar maten de leiding te nemen en als eerste het 2de bordje te bereiken. Het partuur van Rianne probeert gelijk de achtervolging in te zetten maar moeten het antwoord schuldig blijven waardoor het verschil verder oploopt naar de 3-1. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn tussen deze 2 parturen als Annet samen met Anna Baukje en Ellen de voorsprong uit weet te bouwen naar de 4-1. Er lijkt niets aan de hand te zijn maar het partuur van Annet slaagt er maar niet in om de partij definitief naar zich toe te trekken waardoor de spanning weer oploopt. Rianne weet met Corrie en Ilse Marije met succes de achtervolging in te zetten en eerst voor eerst van de achterstand te halen via de 4-2 naar de 4-3. De telegraaf keert echter op dat moment niet terug in balans waardoor Annet, Anne Baukje en Ellen de beste papieren voor de overwinning in handen krijgen als zij als eerste het 5de bordje weten te bemachtigen en daarmee op een 5-3 voorsprong komen. De halve finale lijkt binnen handbereik maar Rianne en haar maten weigeren de handdoek te gooien en knokken zich weer terug in de wedstrijd via de 5-4 keert zelfs het evenwicht weer terug in de partij op de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing te gaan brengen wie er naar de ½ finale gaat in Weidum. Het is Annet die haar partuur naar de volgende lijst loodst met een zitbal op de 5-5 6-2.

Selma van der Molen – Selma de Boer

Als laatste kwam Selma van der Molen samen met Margriet Miedema en Esmee de Groot in actie. Zij gingen de strijd aan met Selma de Boer, Boukje Ellen Bosma en Naomi Wiersma.  Het eerste bordje in deze partij kwam in handen van partuur Selma. Die samen met haar formatie goed van start gaat en ondanks zeer zwaar bevochten eersten de voorsprong weet uit te bouwen via de 2-0 naar de 3-0. Het partuur van Selma probeert het wel degelijk en hebben ook wel kansen op een bordje maar slagen er niet in om er een te bemachtigen. Als het eindelijk raak is bedraagt de achterstand al 4-0. De strijd lijkt even op te bloeien maar Selma, Margriet en Esmee hebben de touwtjes stevig in handen en komen niet echt in problemen. Zij stellen de ½ finale veilig door een zitbal van Selma op de 5-1 6-2. Zij komen als 3de de halve finale binnen waardoor zij een staand  nummer hebben en een vrije doorgang krijgen naar de  finale. Zij bemachtigen het eerste finale ticket in Weidum.

Fiera de Vries – Annet de Haan

De vraag die op dat moment resteert wie weet het 2de finale ticket te bemachtigen wordt het Fiera de Vries met Marit Folkertsma en Marije Sweering of is het de formatie van Annet de Haan met Baukje Bloem en Ellen Jorritsma. Het is Annet die de halve finale weet open te breken als zij de kaats weet te passeren op de 4-6. De balans keert echter weer snel terug als Fiera ditmaal een bordje weet te verzilveren door de bal voor de kaats te keren op de 0-1 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt los te branden als voor het eerst de 6-6 verschijnt. Het is Fiera die hun  partuur weer aan de leiding weet te zetten met een prachtige bovenslag op de 1-1 6-6. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt en het is Annet zelf die hun 2de eerst weet te verzilveren met een prachtige zitbal op de 1-1 6-6. Het blijft een prachtige en zeer spannende strijd. Door goed werk van Ellen in het tussenspel zij is op de goede plek op het goede moment om de bal voor de kaats te keren op de 2-2 4-6 waardoor zij weer de leiding weten te nemen. Zij kunnen er echter niet lang van genieten want via een snel verkaatst eerst en als Annet tot een kwaadslag wordt gedwongen op de 2-3 6-0 is de balans terug in deze halve finale. Het zevende te verkaatsen eerst is een zeer zwaar bevochten eerst waarin uiteindelijk Fiera op de 3-3 6-6 aan het langste eind weet te trekken door de bal tot in het perk te retourneren. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt en halen alles uit de kast om de finale te bereiken. De balans keert voor de 4de keer terug als ditmaal Annet de opslag goed verzorgt en weet te voorkomen dat het perk van Fiera en Marit de kaats weet te passeren op de 4-3 4-6. De strijd lijkt te gaan kantelen in het voordeel van partuur Annet, Anna Baukje en Ellen als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken als Annet een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-4 4-6. De winst lijkt dan een kwestie van tijd maar daar denkt Fiera met Marit en Marije natuurlijk anders over en weten het evenwicht te herstellen met een bovenslag van Fiera op de 4-5 6-4. Wie er naar de finale zal gaan komt aan op het laatste te verkaatsen eerst als dit uiteindelijk op de 6-6 uitkomt is daar de volle telegraaf de 5-5 6-6. Het is Fiera die de winst veilig weet te stellen met een bovenslag op de 5-5 6-6.

Selma van der Molen – Fiera de Vries

In de laatste finale van het seizoen van deze door elkaar loten bij de meisjes staan Selma van der Molen, Margriet Miedema en Esmee de Groot tegenover het partuur van Fiera de Vries, Marit Folkertsma en Marije Sweering. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden als het eerste te verkaatsen bordje op de 6-6 beslist moet worden. Door een prachtige retourslag tot in het perk van Fiera nemen zij de leiding. Het evenwicht keert al snel weer terug als de bal van Fiera te veel gang heeft en deze over het perk heen vliegt op 0-1 6-4. De partij lijkt vervolgens te kantelen in het voordeel van Selma, Margriet en Esmee als zij de leiding over weten te nemen met 2-1 als de bal van Fiera aan de opslag te kort blijkt te zijn op de 1-1 6-2. Zij slagen er echter niet in om deze voorsprong vast te houden waardoor ook Fiera met haar maten het 2de eerst weet te bemachtigen op de 2-1 2-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want wederom neemt partuur Selma de leiding in deze finale als zij als eerste het 3de eerst weten te bemachtigen op de 2-2 6-2. Via een zeer snel verkaatst eerst komt Fiera met Marit en Marije op een 3-2 0-6 door goed werk van Fiera zij weet de bal voor de kaats te keren weer langszij. Zij kan echter niet voorkomen dat het belangrijke zevende eerst door Esmee wordt verzilverd als zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-3 6-2. De strijd is verre van gestreden want met een passeerslag van de kaats door Fiera op de 4-3 4-6 keert het evenwicht terug in de wedstrijd. Beide parturen halen alles uit de kast en geven elkaar geen duimbreedte toe. Het 5de eerst verschijnt als eerste aan de zijde van Fiera, Marit en Marije als ditmaal Fiera een zitbal weet te plaatsen op de 4-4 2-6. Zij laten dit niet meer uit handen glippen en stellen de laatste kransen van het seizoen veilig op de 4-5 0-6 als de opgeslagen bal van Selma buiten het perk beland.

Uitslag van Weidum:

Winnaarsronde:

1e prijs:

Fiera de Vries                                         Sexbierum

Marit Folkertsma                                Folsgare

Marije Sweering                                  Folsgare

2e prijs:

Selma van der Molen                        Witmarsum

Margriet Miedema                             Berlikum

Esmee de Groot                                   Koarnjum

3e prijs:

Annet de Haan                                      St. Annaparochie

Anne Baukje Bloem                           Reduzum

Ellen Jorritsma                                     Easterlittens

Herkansing

De meisjes konden in de laatste wedstrijd van het seizoen in ieder geval minimaal 2x kaatsen vanwege de herkansingsronde maar ook daar werd alles uit de kast gehaald om de prijzen binnen te kunnen slepen. Tessa Reitsma werd bijgeloot bij Noa Slager en Joanne Elise Broeders en zij beten het spits af tegen Lobke Vlasbloem, Hesther de Boer en Nynke Marije Faber. Beide parturen begonnen goed aan de partij en gaven elkaar geen duimbreedte toe en verdeelden de eerste verkaatste bordjes tot aan de 1-1. Vanaf dat moment weet de formatie van Lobke de touwtjes in handen te nemen en een voorsprong op te bouwen via de 1-2 naar de 1-3. Het partuur van Tessa bleef goed tegenstand bieden maar slaagde er niet in om een bordje te verzilveren waardoor het verschil bleef oplopen via de 1-4 naar de 1-5. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden maar daar denkt Tessa samen met Noa en Joanne anders over en zij weigeren de handdoek te gooien en knokken zich langzaam maar zeker terug in de wedstrijd via de 2-5 naar zelfs de 3-5. De inhaalrace zal echter te laat komen ondanks het zeer zwaar bevochten laatste eerst wat op de 6-6 beslist moet worden zijn het Lobke, Hesther en Nynke Marije die naar de halve finale van deze herkansing gaan.

Jeska Terpstra – Rixt Wijnia

Wie zij daar tegen gaan komen moest gaan blijken uit de confrontatie tussen Jeska Terpstra, Anna Rob en de bijgelote Anna Rixt Iedema en het partuur van Rixt Wijnia, Marijke Keuning en Jildou Ekema. Het werd de spannendste partij in de herkansing in Weidum. De vliegende start was er voor de Jeska en haar maten zij nemen gelijk het initiatief en weten op de juiste momenten toe te slaan diverse keren verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf maar de bordjes blijven een kant op gaan. Jeske weet met haar maten eerst voor eerst een gaatje te slaan via de 2-0  naar de 3-0. Ondanks verwoedde pogingen van Rixt, Marijke en Jildou om het tij te keren moeten zij wachten op hun eerste bordje als het verschil dan al is opgelopen naar de 4-0. De strijd is verre van gestreden want er lijkt even zand in de raderen te komen aan de zijde van partuur Jeska waardoor de voorsprong slinkt en slinkt en langzaam in rook opgaat. Rixt weet samen met Marijke en Jildou weer grip op de wedstrijd te krijgen en de achtervolging in te zetten via de 4-2 komen zij terug en weten het belangrijke zevende eerst naar zich toe te trekken en op de 4-3 te komen. De telegraaf keert vervolgens weer terug in evenwicht op de 4-4. Vanaf dat moment zij de beide parturen weer aan elkaar gewaagt en verdelen de volgende verkaatste eersten tot aan de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de halve finale zal gaan van deze herkansing. Het is Jeska die de winst veilig weet te stellen met een prachtige retourslag tot in het perk op de 5-5 6-6.

Anna Ennema mocht even in de wachtkamer van de herkansing omdat haar beide maten van de eerste omloop waren door geschoven en dus moest er voor de laatste keer worden bijgeloot. Zij kreeg versterking van Rixt Wijnia en Marijke Keuning. Zij konden nu gelijk de strijd aan gaan om het eerste finale plekje van de herkansing want als zij van Elske Deinum, Anouk Smink en Albertine Brinksma zouden winnen hadden zij door een staand nummer een vrije doorgang. Zo ver was het nog lang niet want ze moesten vol aan de bak. Geen van beide liet een steek liggen aan het begin van de partij waardoor de telegraaf in evenwicht bleef tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker weet het partuur van Anna de touwtjes in handen te nemen en afstand te nemen via de 2-1 naar de 3-1. Ondanks diverse kansen op een bordje om iets terug te doen slaagt Elske er samen met Anouk en Albertine niet in om een echte vuist te maken waardoor het een richting verkeer bleef bij het binnen halen van de eersten. Via de 4-1 lijkt de strijd gestreden als het verschil oploopt naar de 5-1. Er lijkt niets aan de hand maar het partuur van Elske weigert de strijd op te geven en weten zelfs nog een 2 en 3de eerst te bemachtigen waardoor de spanning terug keert in de partij. Anna slaagt er samen met haar maten maar niet in om de winst veilig te stellen en moeten zelfs nog gaan oppassen als het verschil terug loopt naar de 5-4. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst is het uiteindelijk Marijke die de winst veilig weet te stellen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-4 6-6 en daarmee de finale eveneens weet binnen te halen.

 

Het blijven van het begin van deze mooie kaatsdag in Weidum tot aan het einde spannende partijen zo ook de halve finale in de herkansing. Lobke Vlasbloem staat daarin met Hesther de Boer en Nynke Marije Faber tegenover Jeska Terpstra, Anna Rob en Anna Rixt Iedema. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want het eerste verkaatste bordje dient gelijk op de 6-6 te worden beslist. Met een passeerslag van de kaats neemt de formatie van Lobke de leiding. Het evenwicht keert echter al weer snel terug in de partij als ditmaal Ilse Marije het perk mist met haar opslag op de 1-0 2-6. De strijd wordt er niet minder om want voor de 2de keer is daar weer de 6-6. Als ditmaal Lobke het vizier niet op scherp heeft staan komt de formatie van Jeska aan de leiding met 1-2. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want ditmaal is het weer Ilse Marije die het perk van Jeska en Anna verrast en hun met lege handen achterlaat op de 1-2 6-2. Even lijkt het er op dat Lobke met Hesther en Nynke Marije de touwtjes in handen nemen als zij via een snel verkaatst eerst via een boven slag van Hesther op 2-2 6-2 op voorsprong weten te komen. Zij slagen er echter niet in om dit lang vast te houden want het is Anna Rixt die ditmaal met haar opslag het perk van Lobke en Hesther weet te verrassen en met lege handen achter laat als zij een zitbal plaatst op de 3-2 0-6. Het belangrijke zevende eerst wordt door een prachtige passeerslag van de kaats door Jeska binnen gehaald op de 3-3 4-6. Het lijkt het breek punt te gaan worden als vervolgens Lobke het perk mist met haar opslag op de 3-4 2-6. De strijd is echter nog niet gestreden want Lobke sleept zelfs nog een 4de bordje uit het vuur voordat het slot op de deur valt naar de finale als de opgeslagen bal van Ilse Marije op 4-5 2-6 buiten de perklijnen beland.

Finale: Anna Ennema – Jeska Terpstra

In de allerlaatste partij van de dag bij de meisjes in Weidum bij kaatsvereniging Nije Kriich staat Anna Ennema met Marijke Keuning en Rixt Wijnia tegenover Jeska Terpstra, Anna Rob en Anna Rixt Iedema. Het is Anna Ennema die de partij weet open te breken als zij er in slaagt om het eerste bordje te verzilveren met een bovenslag op de 6-4. Lang kunnen zij daar niet van genieten want als Anna het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 1-0 2-6 keert het evenwicht weer terug in de wedstrijd. Via een zeer snel verkaatst eerst lijkt de partij gelijk daarna te kantelen wanneer Anna Rixt het perk met lege handen achter laat op de 1-1 0-6. Anna en haar maten laten zich niet gemakkelijk uit het veld slaan en weten gelijk weer aan te sluiten als ditmaal Anna Ennema de bal zo naar het perk weet te brengen op de 1-2 6-4 dat deze blijft zitten waardoor de balans weer terug is op de 2-2. Het is weer  een mooie strijd waarin beide parturen elkaar niets ontlopen. Anna, Marijke en Rixt staan wederom vervolgens aan de goede zijde van de score als zij als eerste het 3de bordje weten te bemachtigen. De meisjes maken er de gehele dag al een spannende strijd van zo ook nu weer want door goed werk van Annar Rob zij weet de kaats te passeren op de 3-2 4-6 keert de spanning weer terug in de wedstrijd. Vanaf dat moment lijkt Jeska met Anna en Anna Rixt de touwtjes in handen te nemen als zij door goed werk van Jeska in het tussenspel. Zij weet de bal voor de kaats te keren op de 3-3 0-6. Zij weten daarmee een belangrijk bordje te verzamelen. Anna, Rixt en Marijke hebben daar op geen passend antwoord en zien de achterstand verder oplopen als Anna Rixt hun 5de eerst weet te verzilveren met een zitbal op de 3-4 0-6. De strijd is dan gestreden en het is wederom Anna Rixt die de bal naar het perk mag brengen op de 3-5 2-6 en als zij weer een zitbal weet te plaatsen winnen zij deze finale van de herkansing tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen bij de meisjes.

1e prijs Herkansing:

Jeska Terpstra                     Easterein

Anna Rob                               Winsum

Anna Rixt Iedema                               Menaldum

 

2e prijs herkansing:

 

Anna Ennema                                    Sexbierum

Rixt Wijnia                                             Wommels

Marijke Keuning                                  Mantgum

 

 

 

Vorig artikelLouise, Imke en Sjanet winnen PC in Weidum
Volgend artikelDe winnaars van 25, 26 en 27 augustus 2017

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in