Home laatste nieuws De winnaars van 25, 26 en 27 augustus 2017

De winnaars van 25, 26 en 27 augustus 2017

312
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend 25,26 en 27  augustus 2017. Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Bitgum | Dames Hoofdklasse
1.  Elly Hofman | Wiljo Sybrandy | Manon Scheepstra
2.  Joukje Kuperus | Imke van der Leest | Melissa Rianne Hiemstra
3.  Jeanette Jansma | Marte Altenburg | Jeske de Boer.
 
Bitgum | Heren Hoofdklasse afdeling
1.  St. Jacobiparochie | Bauke Triemstra | Taeke Triemstra | Renze Hiemstra (koning)
2.  Minnertsga | Marten Bergsma | Hylke Bruinsma | Hendrik Kootstra
3.  Leeuwarden | Enno Kingma | Hillebrand Visser | Hans Wassenaar
Bolsward | Heren 50 + A klasse
1.  Jorrit Jorritsma | Piet Zondervan | Eddy Sjollema
2.  Dirk Machiela | Roel Sijbesma | Lieuwe Althof
3.  Bennie Hof | Johan Hiemstra | Klaas Kramer
Bolsward | Heren 50 + b klasse
1.  Age vd Goot | Maikel Versnel | Anne Siderius
2.  Anne de Groot | Ype Tiemersma | Jan Houwer
3.  Joop Bootsma | Johannes Hinrichs | Oeds Broersma
 
 Itens | Dames eerste klasse
1.  Andrea Kroes | Leila-Janneke Moufakkir | Margriet Bakker
2.  Akkelyna de Haan | Mintje Meintema | Anna Brecht Bruinsma
Lollum-Waaxens | Schooljongens A klasse 
1.  Verry van der Meer | Haye Tseard van der Hem
2.  Jurrit Osinga | Gosse de Haan
3. Dietmer Kuperus | Johan Sipma
 
Lollum-Waaxens | Schooljongens B klasse 
1. Leon Wijning | Pieter den Breejen
2. Pascal Poelstra | Daniel Meesters
3. Jan Johannes van der Kamp | Justin de Vries
3. Jacob Klaas Dijkstra | Galil Teake Mouffakir
Lollum-Waaxens | Schooljongens B klasse herkansing
1. Kjell Dijkstra | Iwan Hiddinga
2. Redmer van Netten | Douwe Joostema
  Niawier | Welpenjongens del 
1. Stef van Steen | Jille Jongsma
2. Sjoerd van der Schaar | Johan Gaastra
3. Jelte de Jong | Pieter Harke Miedema
Niawier | Welpenjongens del Herkansing
1. Lieuwe van der Kamp | Jelle Jan Dijkstra
2. Karst Hoekstra | Fedde de Beer
Sint Annaparochie | Welpenmeisjes 
1. Ineke de Vries | Jeldau Koopmans
2. Marrit Bruinsma | Fenna Hoekstra
3. Karina Mollema | Linda van der Meer
 
Sint Annaparochie | Welpenmeisjes herkansing
1. Nina Claire Wijning | Brecht Renema
2. Lisan Kaper | Manouk Scharringa
 
Bitgum | Heren Hoofdklasse VF
1.  Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra (koning)
2.  Menno van Zwieten | Hylke Bruinsma | Erwin Zijlstra
3.  Peter van Zuiden | Kees van der Schoot | Sjoerd de Jong
 
Makkum | Heren Eerste klasse
1.  Allard Hoekstra | Johannes van der Veen | Thomas van Zuiden
2.  Enno Kingma | Renze Pieter Hiemstra | Hans Wassenaar
3.  Durk Ennema | Pieter van der Schoot | Laas Pieter van Straten
3.  Wierd Baarda | Steven de Bruin | Jelle Jaap Stiemsma
 
Weidum | Meisjes del
1.  Fiera de Vries | Marit Folkertsma | Marije Sweering
2.  Selma van der Molen | Margriet Miedema | Esmee de Groot
3.  Annet de Haan | Anne-Baukje Bloem | Ellen Jorritsma
 Weidum | Meisjes del herkansing
1.  Jeska Terpstra | Anna Rob | Albertine Brinksma
2.  Rixt Wijnia | Marijke Keuning | Anna Ennema
 
Huizum | Schoolmeisjes A klasse 
1.  Foke Jil Bakker | Larissa Smink
2.  Jessie Rekker | Marlies Bonnema
 
Huizum | Schoolmeisjes B klasse 
1. Lisanne Leijenaar | Moniek Lootsma
2. Chantal de Witte | Romy Postma
3. Baukje Heeringa | Senne Idsardi
Huizum | Schoolmeisjes B klasse  Herkansing
1. Alise Steenstra | Esther de Vries
2. Judith Zuidema | Geertje Bijlsma
 
Sint Annaparochie | Pupillen jongens A klasse
1.  Sjouke Beimers | Menno Johnsen
2.  Jelmer Foppe Drijfhout | Pieter den Breejen
Sint Annaparochie | Pupillen jongens B klasse
1.  Nick van der Walt | Iwan Hiddinga
2.  Jelvin  Kaper | Otte Algra
3.  Brent Timmerman | Lieuwe Meint Postma
3.  Jens Kooistra | Jorrit Hiemstra
Sint Annaparochie | Pupillen jongens B klasse herkansing
1.  Jaimy Koel | Arjen Bauke Hofstra
2.  Jelle Rense Lei | Jan Yntema
3.  Edwin de Vries | Daan Harkema
Sint Annaparochie | Pupillen meisjes A klasse
1. Lisanne Scharringa | Noa Elzinga
2. Eline van Dijkhuizen | Femke Alberda
Sint Annaparochie | Pupillen meisjes B klasse
1. Dido Iedema | Jelly Hiemstra
2. Marije van der Molen | Nina-Claire Wijning
3. Maud Hellinga | Monique Postma
Sint Annaparochie | Pupillen meisjes B klasse  Herkansing 
1. Nadya Rinske Moufakkir | Suzanna Allema

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in