Home Verslagen Krans jubileumpartij KNKB voor partuur Hermine Sytema

Krans jubileumpartij KNKB voor partuur Hermine Sytema

526
0

Sportpark Nijlân  was op zaterdag 17 en zondag 18 juni omgetoverd in een gezellige kaatsarena. De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond  bestaat dit jaar 120 en dat moest groots gevierd worden.

Het weekend stond in het teken van kaatsen, maar er was meer dan alleen kaatsen! Naast de kaatswedstrijden voor jong en oud, waren er diverse activiteiten op het middenterrein, waar een sfeervolle arena was gecreëerd. Er stond een grote tent met terras, muziek, sponsorarea, diverse foodtrucks en er werden verschillende kaatsactiviteiten georganiseerd. Op zaterdag werd de muziek verzorgd door Bruno Rummler en Jan Hospes, op de zondag was DJ Quickfinger aanwezig om er een groot feest van te maken. Op zaterdag waren er wedstrijden voor junioren en senioren, op de zondag kwam  de jeugd in actie. In totaal zijn er zo’n 600 kaatsers actief in dit jubileumweekend.

Hermine Sytema cs – Ymkje Yntema cs

De dames kwamen op de zaterdag in actie. Vanaf 10:00 gingen in totaal 13 partuur met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. De wedstrijd leiding was in handen van oudscheidsrechter Jan Bruinsma uit Berltsum. Het werd een prachtige en zeer gezellige kaatsdag op sportpark Nijlan te Huizum. Hermine Sytema vormde deze dag een formatie met Marte Altenburg en Annelien Broersma en zij maakten er gelijk een zeer spannende strijd van met Ymkje Yntema, Joukje Kuperus en Leila Janneke Moufakkir. Ze bleken zeer aan elkaar gewaagt en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte. De bordjes verschenen om en om aan de telegraaf via de 1-1 naar de 2-2. Vanaf dat moment weet partuur Joukje de touwtjes in handen te nemen en als eerste een gaatje te slaan via de 2-3 naar de 2-4. Hermine, Marte en Annelien geven de strijd niet op en weigeren de handdoek te werpen. De spanning keert terug als zij het belangrijke zevende eerst weten te bemachtigen. Nadat de balans terug gekeerd is op de 4-4 lijken de beste papieren voor de overwinning als nog in handen van Joukje, Ymkje en Leila Janneke als zij als eerste het 5de eerst weten te verzilveren. De strijd was verre van gestreden en diende uiteindelijk in het laatste te verkaatsen eerst te worden beslist wie naar de 2de lijst zou gaan. Het is uiteindelijk Annelien die de winst veilig weet te stellen op de 5-5 6-4 als zij de bal voor de kaats te keren.

Nelie Steenstra cs – Andrea Kroes cs

Nelie Steenstra was deze dag via het lot gekoppeld aan Jeannette Jansma en Sandra Hofstra en stonden op de eerste lijst tegenover het partuur van Andrea Kroes, Akkelyna de Haan en Kim Dijkstra. De vliegende start is voor Nelie en haar maten zij weten na het openingseerst ook het 2de op rij verkaatste eerst aan hun totaal toe te voegen. Andrea zet gelijk met Akkelyna en Kim de achtervolging in en ook zij weten hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen en zien de achterstand verder oplopen via de 3-1 naar de 4-1. Nelie, Jeanette en Sandra lijken op weg naar de 2de lijst maar dat gaat niet zonder slag of stoot want de spanning lijkt terug te keren als het verschil terug loopt naar de 4-2. Ondanks verwoedde pogingen van partuur Andrea om het tij te keren weet de formatie van Nelie de winst veilig te stellen op de 5-2 6-0.

Marije Hellinga cs – Elly Hofman cs

Door afzegging van Anita de Vries schoof Marije Hellinga door naar partuur 5 en stond zij samen met Serena Hovenga en Anke Winkel in de arena tegenover Elly Hofman, Martzen Deinum en Jennie Terpstra. Partuur Elly weet de partij open te breken als zij als eerste een bordje weten te bemachtigen. Marije, Serena en Anke proberen gelijk aan te sluiten maar zien ook het 2de verkaatste eerst op rij gaan naar partuur Elly. De start is dus voor Elly, Martzen en Jennie maar vanaf dat moment kantelt de wedstrijd langzaam maar zeker via de 1-2 keert het evenwicht weer terug op de 2-2. Vanaf dat moment wordt het een geweldige strijd om te zien want beide formaties geven elkaar niets toe en knokken om elke centimeter gras en elke twee punten aan de telegraaf. De eersten blijven om en om verschijnen tot aan de 3-3. Als Marije samen met Serena en Anke het belangrijke zevende eerst weet te bemachtigen lijken zij een door braak te kunnen forceren want het gaat dan even snel. Zij weten als eerste het 5de bordje aan hun totaal toe te voegen zodat zij op een 5-3 voorsprong komen. De strijd is echter nog lang niet gestreden want partuur Elly zet de achtervolging in e weten een 4de eerst uit het vuur te slepen voordat in het laatste zeer zwaar bevochten eerst als nog Marije met haar maten de winst veilig weten te stellen op de 5-4 6-6.

Mirjam Beeksma cs – Klasine Huistra cs

Het partuur van Mirjam Beeksma, Anne Berber Zeinstra en Wybrig Bakker stonden in hun eerste partij van de dag tegenover Klasine Huistra, de doorgeschoven Mariska Hoogland (Lotte Delgrosso was afwezig) en Anke Rinsma. Het werd weer een prachtige strijd tussen 2 parturen die alles uit de kast haalden deze dag om op weg naar succes te gaan. Ze gaven elkaar niets toe en haalden om de beurt een bordje binnen. De formatie van Mirjam neemt de leiding als zij het eerste verkaatste eerst weten binnen te slepen. De telegraaf keert al snel weer in balans als Klasine, Mariska en Anke met succes langzij weten te komen op de 1-1. Het werd een prachtige partij om te zien want geen van beide parturen slaagde er in om een gaatje te slaan en als een van 2 voorstond wist de ander al heel snel weer aan te sluiten. Via de 2-2 bleef het gelijk op gaan tot aan de 3-3. Vanaf dat moment weet partuur Mirjam het heft in handen te nemen en zij slagen er in om het 7de verkaatste eerst naar zich toe te trekken. Het blijkt voldoende te zijn om door te stomen naar een 5-3 voorsprong maar ze moeten er voor blijven knokken want partuur Klasine weigert de handdoek te werpen maar uiteindelijk valt het doek op de 5-3 6-6 en gaan Mirjam, Anne Berber en Wybrig naar de 2de lijst.

Tineke Dijkstra cs – Martine Tiemersma cs

Tineke Dijkstra vormde deze dag een partuur met Fenna Kramer en Grada van der Schoot en zij gingen op deze mooie en gezellige zaterdag de 17de juni op sportcomplex Nijlan van start tegen Martine Tiemersma, Janieke Dijkstra en Everdyna de Haan. De bliksemstart is voor partuur Tineke zij weten na het openingseerst gelijk ook het 2de eerst op rij naar zich toe te trekken. Wat Martine en haar maten deze dag ook probeerden zij zagen al hun pogingen stranden waardoor het verschil snel opliep naar de 3-0 en zelfde de 4-0. Kansjes op een eerst waren er wel maar Tineke weet met Fenna en Grada elke keer op het juiste moment toe te slaan en de bordjes aan elkaar te rijgen naar de 5-0. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog wel een 6-6 maar als Fenna op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren gaan zijn naar de 2de omloop.

Corina de Vries cs – Marije van der Meer

Als laatste betrad Corina de Vries samen met Hiske Zeinstra en Sjanet Wijnia de arena om  het op te nemen tegen Marije van der Meer, Geke de Boer en Anouk Tolsma. Het begin van deze confrontatie is duidelijk voor partuur Corina zij laten er geen gras overgroeien en weten gelijk een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als de spanning terug keert op de 2-1. De formatie van Corina slaagt er vervolgens weer in om de touwtjes in handen te nemen en verder uit te lopen via de 3-1 naar de 4-1. De strijd lijkt dan te zijn gestreden en daarmee Corina, Hiske en Sjanet op weg naar de 2de omloop maar niets bleek minder waar nadat de telegraaf zelfs de 5-1 had weten te bereiken kwam er zand in de raderen van partuur Corina en zagen zij de voorsprong langzaam maar zeker in rook opgaan via de 5-2 komen Marije, Geke en Anouk langzaam maar zeker dichter en dichterbij via de 5-3 naar de 5-4. Het komt niet meer tot een 5-5 want het is partuur Corina die de winst als nog veilig weet te stellen op de 5-4 6-2.

Boukje Houtsma cs – Ymkje Yntema cs

Boukje Houtsma was na het bijloten alleen overbleven maar ze had een vrije doorgang naar de 2de lijst door een staand nummer. Nadat de dames van de verliezende parturen op de eerste lijst een lotje hadden getrokken bleken Ymkje Yntema en Leila Janneke Moufakkir de gelukkigen en zij gingen samen met Boukje de strijd aan tegen Hermine Sytema, Marte Altenburg en Annelien Broersma. Ondanks dat de formatie van Boukje alles uit de kast haalden bleek het krachtsverschil te groot want Annelien laat er met haar maten geen gras overgroeien en weten gelijk het heft in handen te nemen en een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Boukje, Ymkje en Leila Janneke zien al hun pogingen stranden om het tij te keren via de 0-3 wordt het al snel ook 0-4 en zelfs 0-5. Annelien komt met Hermine en Marte eigenlijk niet echt in de problemen deze partij en weten als eerste de halve finale te bereiken door goed werk van Hermine zij weet de winst veilig te stellen met een passeerslag van de kaats op de 0-5 2-6.

Nelie Steenstra cs – Marije Hellinga cs

De formatie van Nelie Steenstra, Jeanette Jansma en Sandra Hofstra betreed vervolgens de arena om de strijd aan te gaan met Marije Hellinga, Serena Hovenga en Anke Winkel om het 2de halve finale ticket. Wie er deze dag in slaagt om de halve finale te bereiken is minimaal verzekerd van een 3de prijs. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gaan goed van start en weten om en om de bordjes binnen te halen tot aan de 1-1. Vanaf dat moment weet de formatie van Marije de touwtjes in handen te nemen en via de 1-2 uit te lopen naar de 1-3. Partuur Nelie geeft de strijd niet op en knokt zich terug in de strijd als zij het verschil terug weten te brengen tot de 2-3. Er zijn kansen om langszij te komen maar Marije, Serena en Anke weten op het juiste moment toe te slaan en de voorsprong weer uit te bouwen naar de 2-4. De strijd is er niet minder om want Nelie, Jeanette en Sandra weigeren de handdoek te werpen en blijven vechten voor elke 2 punten aan de telegraaf maar het is weer de formatie van Marije die weer weet toe te slaan en hun 5de eerst weet te bemachtigen. Ondanks dat het laatste te verkaatsen eerst nog op de 6-6 beslist dient te worden laat Marije samen met Serena en Anke dit buitenkansje niet schieten en stellen de winst veilig op de 2-5 6-6.

Mirjam Beeksma cs – Tineke Dijkstra cs

In de laatste partij op de 2de lijst staat Mirjam Beeksma met Anne Berber Zeinstra en Wybrig Bakker tegenover Tineke Dijkstra, Fenna Kramer en Grada van der Schoot. Na een gelijk opgaand begin waarin aan beide zijden van de telegraaf een bordje verschijnt weet Tineke met haar maten het initiatief te nemen en een voorsprong op te bouwen via de 1-2 naar de   1-3. Wat Mirjam, Anne Berber en Wybrig ook proberen zij lijken maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen. Het verschil loopt zelfs op naar de 1-4 waardoor het lijkt dat de strijd is gestreden maar niets bleek minder waar want de formatie van Mirjam sleept vervolgens nog een 2de eerst uit het vuur te slepen. De strijd lijkt dan even op te bloeien maar als de volgende verkaatste eersten gelijkmatig verschijnt er een 3-5 aan de telegraaf. Het partuur van Tineke laat zich dit niet meer uit handen nemen. Als Tineke zelf de bal naar het perk mag brengen op de 3-5 2-6 en een prachtige zitbal weet te plaatsen gaan zij als derde naar de halve finale.

Corina de Vries cs – Hermine Sytema

Corina de Vries had samen met Hiske Zeinstra en Sjanet Wijnia een vrije doorgang naar de halve finale tijdens de jubileum partij van de KNKB zij bestaan 120 jaar. Zij hadden een staand nummer. De strijd om de fel begeerde finale tickets kon vervolgens los gaan barsten. Corina en haar maten gingen met de formatie van Hermine Sytema, Marte Altenburg en Annelien Broersma uit maken wie er als eerste de finale zou weten te bereiken.

Het is Corina die deze halve finale weet open te breken als zij het eerste bordje weet te verzilveren op de 6-2 als het perk van Marte en Hermine met lege handen achterlaat. De vliegende start is duidelijk voor partuur Corina want zij weten de voorsprong te verdubbelen naar de 2-0. Wat Hermine, Marte en Annelien ook proberen zij lijken maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen ondanks dat het volgende te verkaatsen eerst op de 6-6 beslist moet worden. Als Hiske op het juiste moment op de goede plek in het tussenspel staat en in een trik trak de kaats weet te passeren loopt het verschil al op naar de 3-0. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Het is ditmaal Hermine die er in slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren en daarmee weet zij hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Langzaam maar zeker lijkt Annelien met Marte en Hermine meer en meer grip te krijgen want zij weten de achterstand te verkleinen wanneer Marte er in slaagt om de kaats te passeren op de 3-1 4-6. Er ontstaat een prachtige strijd als de balans weer terug keert in deze halve finale. Het is Annelien die het perk van Hiske en Sjanet met lege handen achterlaat op de 3-2 4-6. De strijd lijkt vervolgens volledig te kantelen als de formatie van Annelien het belangrijke zevende eerst weet te bemachtigen als Marte de bal tot in het perk weet te retourneren op de 3-3 4-6. Nu zijn het Corina, Hiske en Sjanet die op zoek moeten naar een passend antwoord maar zij lijken daar niet in te slagen want als Annelien op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-4 2-6 zijn zij nog een eerst van de overwinning af. De strijd is echter verre van gestreden want Corina weigert met Hiske en Sjanet de handdoek te werpen en brengen de spanning terug als Sjanet de bal voor de kaats weet te keren op de 3-5 6-0. Er ontstaat dan als nog een wedstrijd punt voor partuur Annelien op de 4-5 6-6 maar als op dat moment Hiske fantastisch onder de bal stapt en deze over de boven doet vliegen keert de spanning terug op de 5-5 en moet het laatste te verkaatsen eerst de beslissing gaan brengen. Het is uiteindelijk als nog Annelien die haar partuur naar de finale weet te loodsen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 4-6.

Marije Hellinga cs – Tineke Dijkstra cs

Wie gaat vervolgens de formatie van Annelien op de voet volgen dat is de vraag die wordt beantwoord in de 2de halve finale van deze jubileum partij op sportcomplex Nijlan bij de dames. Marije Hellinga staat daarin samen met Serena Hovenga en Anke Winkel tegenover de formatie van Tineke Dijkstra met Fenna Kramer en Grada van der Schoot. Het eerste bordje wordt verzilverd door Anke als zij de kaats weet te passeren op de 6-4. Via een zeer snel verkaatst eerst loopt het verschil op naar de 2-0 voordat Fenna de spanning weet ter weet te brengen met een zitbal op de 2-0 0-6. Het evenwicht keert echter op dat moment nog niet terug in de wedstrijd want het is Serena die vervolgens op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 6-4. Tineke en haar maten weten elke keer de achtervolging met succes in te zetten zo ook nu het perk van Grada en Tineke weet de kaats te passeren op de 3-1 en 4-6 en daarmee keert de spanning terug. De strijd komt zelfs weer volledig in balans door prachtig werk van Fenna in het tussenspel zij weet de bal tot in het perk te retourneren op de 3-2 4-6 en daarmee herstelt zij de balans. Het belangrijke zevende eerst in deze halve finale komt vervolgens in handen van partuur Marije door goed werk aan de opslag van Serena zij weet haar zelf opgeslagen bal voor de kaats te keren op de 3-3 6-0. Ook in deze halve finale blijft de spanning tot aan het eind want het is Tineke met een prachtige bovenslag die de stand weer in balans weet te brengen op de4-3 0-6. In het daarop volgende verkaatste eerst verschijnt voor het eerst de 6-6 maar als de opgeslagen bal van Fenna buiten de perklijnen beland weet Marije met Serena en Anke als eerste het 5de eerst te bereiken. Het lijkt er op dat ook deze halve finale in een 5-5 gaat eindigen want beide parturen weigeren de strijd op te geven waardoor voor de 2de keer op rij een 6-6 verschijnt. Het is Marije die hun partuur naar de finale loodst met een passeerslag op de 5-4 6-6.

Hermine Sytema cs – Marije Hellinga cs

In de finale van deze jubileum partij van de KNKB (zij vieren deze dag hun 120 jarig bestaan) op deze prachtige zaterdag de 17de juni op sportcomplex Nijlan staat bij de dames Hermine Sytema samen met Marte Altenburg en Annelien Broersma tegenover de formatie van Marije Hellinga, Serena Hovenga en Anke Winkel. Het eerste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van partuur Marije als de opgeslagen bal van Annelien buiten de perklijnen beland op de 0-6. De strijd keert al heel snel weer terug in evenwicht door goed werk van Annelien als zij er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 0-1 6-4. De wedstrijd lijkt vervolgens volledig te kantelen want Annelien, Marte en Hermine stomen door zij nemen de leiding over dankzij een retourslag tot voor de kaats van af de boven door Hermine op de 1-1 6-4. Marije, Serena en Anke proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien hun poging stranden als de afstand tussen beide formaties groeit als de opslag bal van Serena te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 2-1 6-2. Annelien heeft samen met Marte en Hermine de touwtjes stevig in handen en zien de voorsprong nog verder oplopen als wederom Serena het vizier niet op scherp heeft staan en bal buiten plaatst op de 3-1 6-2. De strijd is gestreden als Annelien met haar opslag er in slaagt om Anke tot een kwaadslag te dwingen op de 4-1 6-2. Marije, Serena en Anke halen vervolgens nog een keer alles uit de kast waardoor er nog een 6-6 verschijnt maar met het passeren van de kaats stelt Marte de winst en de kransen van deze jubileum partij veilig.

Uitslag van Huizum de Jubileum partij bij de dames:

1e prijs:

Hermine SytemaAnnelien Broersma                                       Leeuwarden

Hermine Sytema                                           Deinum

Marte Altenburg                                            Grou

2e prijs:

Marije Hellinga                                               Deinum

Serena Hovenga                                           Marsum

Anke Winkel                                                  Hijum

3e prijs:

Tineke Dijkstra                                              Wjelsrijp

Fenna Kramer                                              Winsum

Grada van der Schoot                                  Harlingen

3e prijs:

Corina de Vries                                             Bitgum

Hiske Zeinstra                                                Peins

Sjanet Wijnia                                                  Wommels
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in