Home Verslagen KNKB pupillenmeisjes Niawier

KNKB pupillenmeisjes Niawier

291
0

Zaterdag 25 juli waren de KNKB pupillenmeisjes te gast bij KF De Trije Doarpen. Er werd gekaatst in een A en B klas. In de A klas stonden er 4 parturen op de lijst. Het partuur Manouk Scharringa en Jeldau Koopmans wisten hun drie partijen te winnen en gingen hierdoor met de krans naar huis. Tweede werd het partuur Linda van der Meer en Britt Joustra.

B klasse

In de B klas hadden we aanvankelijk een mooie lijst van 16 parturen, maar door een afmelding moest er een aantal keren worden bijgeloot. In de winnaarsronde ging de finale tussen de parturen Lieke Tuinier en Klaske Gaastra tegen het partuur Aniek Koopmans en Dana Marrit Koopmans. Laatstgenoemd partuur was in de finale uit gekaatst. Het partuur Lieke Tuinier c.s. won de finale met 5-1 6-4. 

De finale in de verliezersronde ging tussen de parturen Froukje Westgeest en Lyanne Jongsma  tegen het partuur Inez Bakker en Mare Zijlstra (bijgeloot). Eerstgenoemd partuur won de finale van de verliezersronde met 5-2 6-4.

Uitslagen;

Winnaarsronde

  1. Lieke Tuinier (Makkum) en Klaske Gaastra (Kubaard)
  2. Aniek Koopmans (Witmarsum) en Dana Marrit Koopmans (Blije)
  3. Rianne Osinga (Ingelum) en Amarens Koopal (Spannum)
  4. Rianne van der Walt (Sexbierum) en Elina Schotanus (Harich)

Verliezersronde

  1. Froukje Westgeest (Witmarsum) en Lyanne Jongsma (Damwald)
  2. Inez Bakker (Wommels) en Mare Zijlstra (Pietersbierum)