Home laatste nieuws Loting ‘PC-Juniorenwedstrijd’

Loting ‘PC-Juniorenwedstrijd’

254
0

In Franeker is dinsdag geloot voor de juniorenwedstrijd die woensdag op het Sjûkelân wordt verkaatst. Er staan twintig parturen op de eerste lijst op deze fyfde woansdei. De loting vind je hier.  1.


Wessel van der Woud
Wiebe Dijkstra
Jesper Jager
  2.


Jeroen Haarsma
Djurre Seerden
Bauke Folkerts
         
3.


Christiaan Stremler
Hessel Postma
Rene de Haan
  4.


Youri de Groot
nog bij te loten
Jesper Tolsma
         
5.


Corné Tuinenga
Jelmer Miedema
Wytze Wassenaar
  6.


Luka van der Weg
Germ Epema
Klaas P. Folkertsma
         
7.


Allard van Wigcheren
Jelle Cnossen
Pieter Jan Leyenaar
  8.


Gerrit Dijkstra
Sytse Koree
Stefan van der Meer
         
9.


Stan van den Berg
Lucas Postma
Jorn Lars van Beem
  10.


Jurre Rinia
Justin Krottje
Gabe Jan van Popta
         
11.


Haije Tseard van der Hem
Jeroen de Boer
Jan Sjouke Weewer
  12.


Gerwin Dijkstra
Allard Dijkstra
Patrick van Dellen
         
13.


Sil Leystra
nog bij te loten
Gjalt Sjirk de Groot
  14.


Aizo Veltman
Paul Dijkstra
Yoram Elzinga
         
15.


Steven Koster
Jurrit Osinga
Kevin Jordi Hiemstra
  16.


Erik Minne Cats
Wessel Schraa
Albert Feenstra
         
17.


Thom Sellingwerf
Klaas Jan Oosterbaan
Dirk-Henk Kuipers
  18.


Harold de Boer
Verry van der Meer
Gerben de Boer
         
19.


Lieuwe van der Werff
Lennard Feenstra
Wessel Hilverda
  20.


Alwin Boschma
Mark Minnesma
Riemer Hoekstra