Home laatste nieuws KNKB kaatsen | De winnaars van zaterdag 26 en zondag 27 juni...

KNKB kaatsen | De winnaars van zaterdag 26 en zondag 27 juni 2021

236
0

Het kaatsseizoen 2021 is ook voor de heren eindelijk weer begonnen. De uitslagen van zaterdag 26 en zondag 27 juni 2021. Uitslagen doorgeven kan via kaatsnieuws@gmail.com of 06-51322689

 

  Holwerd | Heren hoofdklasse del
1. Bauke Triemstra (Koning) | Dylan Drent | Hans Wassenaar
2. Tjisse Steenstra | Allard Hoekstra | Erwin Zijlstra
3. Haye Jan Nicolay | Pieter Jan Plat |  Menno van Zwieten.
   
  Goënga | Heren 50+ afdeling
1. Jelsum-Koarnjum-Britsum: Wim Henk Nicolay en Ibo Nicolay
2. Sint Annaparochie: Anne de Vries | Maikel Versnel | Johan Hiemstra
3. Witmarsum: Hilbrand Smid | André Dijkstra | Klaas van der Vlugt
   
  Heren 50+ del
1.  Tiede Boorsma | Wybren van der Woud | Douwe Leijenaar 
2. Hans Felkers | Jan de Jong | Anco Elgersma 
3. Jacob Kamstra | Rutger Fopma | Germ de Graaf
3. Evert Tolsma | Harmen Tjalling Holwerda | Jochum de Vries
   
  Winsum | Schooljongens A klasse
1. Jardo Sterkenburg | Nick van der Walt
2. Jelvin Kaper | Tjitte Reitsma
   
  Winsum | Schooljongens B klasse
1. Lieuwe van der Kamp | Mark Okkema
2. Johan Gaastra | Silvan Elzinga
3.  Brent Jesse van Beem | Jesse Greidanus
   
  Herkansing
1. Douwe Faber | Harmen-Jacob Postma.
2. Milan Krottje | Meindert-Jan Zijlstra.
   
  Ternaard | Welpenjongens
1. Thomas Zeinstra | Melle Talsma
2. Jorrit Kroondijk | Jelle Rosier
3. Finn Schreuder| Pieter Meindertsma
   
  Herkansing
1. Frank de Kroon | Merwin Korree
2. Rimar Kaper | Harke Slagman
   
  Driesum | Welpenmeisjes
1. Fenna Koster  | Marit Visser
2. Ilse Lanting | Marrit Hoekstra
   
  Dronryp | Heren eerste klasse
1. Patrick van Dellen | Hessel Postma | Stefan van der Meer
2. Youri de Groot | René de Haan | Jelte-Pieter Dijkstra
  Gerard de Vries | Mark Minnesma | Yannick Hielkema 
   
  Arum | Jongens vf
1. Jari Visser | Verry van der Meer | Rick Minnesma
2. Jurrit Osinga | Harold de Boer | Rutger Torensma
3. Johan Sipma | Marten Leijenaar | Jelmer Miedema
   
  Herkansing
1. Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Gosse de Haan
2. Luuk Zwaagstra | Jelvin Kaper | Iwan Hiddinga
3.  Jesse van der Heide | Jildert Wijbenga | Jesse Kroondijk
   
  Zweins | Meisjes del A klasse
1. Moniek Lootsma | Iris Oosterbaan | Senne Idsardi
2. Larissa Smink | Noa Elzinga | Ilse Zwaagstra
   
  Meisjes B klasse
1. Yannah Palma | Inge Blanke | Geertje Bijlsma
2. Gerbrich Koster | Ilse Marije van Beem | Eline van Dijkhuizen
   
  Herkansing
1. Marsha Broersma | Judith Cuperus | Marrit Wielenga
   
  Goënga | schoolmeisjes A klasse
1. Marije Bokma | Suzanna Allema
2. Maud Hellinga | Rigt van der Velde
   
  Schoolmeisjes B klasse
1. Marit Feenstra | Lisanne Venema
2. Isabella Sijtsma en Brecht Renema
3. Hester Torensma | Jetske Zijlstra
3. Jelly Hiemstra |  Rikst Mulder
   
  Herkansing
1. Elbrich Kooistra | Ilse Baanstra
2. Linda van der Meer | Nathalie Andringa
   
  Makkum | Pupillenjongens afdeling
1. Folsgare: Allon Elzinga | Laas van Dalfsen | Lieuwe van der Kamp
2. Exmorra: Hidde Postma | Stijn Feenstra | Kyano van Swinden Koopmans
3. Achlum: Rudmer Faber | Melle Talsma
3. Scharnegoutum: Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan
   
  Makkum | Pupillenjongens del
1. Rik vd Weerdt | Pieter Hoogland
2. Jitse Bosch en Tim Hofstra
3. Niels Stoker | Roan Bruinsma
   
  Tzummarum | Pupillenmeisjes afdeling
1. Lollum-Waaksens: Britt Joustra | Jeldau Koopmans
2. Witmarsum: Elske Kroondijk | Froukje Westgeest | Aniek Koopmans
3. St. Annaparochie: Aisha Mahmoud |  Lisan Kaper | Noëlle Hiddinga
   
  Pupillenmeisjes del 
1. Amber Goedbloed |  Marije Keegstra
2. Wieke Schaap | Floorke de Boer
   
Vorig artikelKNKB-kaatsen | De winnaars van 20 juni 2021
Volgend artikelLoting NK Pupillenjongen 2021 in Arum