Home laatste nieuws Loting NK Pupillenjongen 2021 in Arum

Loting NK Pupillenjongen 2021 in Arum

202
0

In Arum wordt op zaterdag het NK voor pupillenjongens verkaatst. Er staan 28 parturen op de lijst. Vorig jaar ging het NK vanwege de Corona niet door, maar het jaar Dinsdagavond werd er geloot.

1Achlum2.Sexbierum-Pietersbierum
3.Raerd4.Anjum
5.Mantgum6.Dronryp
7.Minnertsga8.Stiens
9.Leeuwarden10.Scharnegoutum
11.Mantgum 112.Exmorra
13.Mantgum 214.Blije
15.Franeker16.Dronryp
17.Reduzum18.Arum
19.Arum20.Cornwerd
21.Witmarsum22.Bitgum 1
23.Bitgum 224.Folsgare
25.Makkum26.Balk
27.Witmarsum28.Sint Annaparochie