Home laatste nieuws KNKB-kaatsen | De winnaars van 20 juni 2021

KNKB-kaatsen | De winnaars van 20 juni 2021

265
0
kaatsbal, winnaars

Het kaatsseizoen 2021 is vorige week eindelijk weer begonnen. Tenminste voor de jeugd. De senioren zullen nog even moeten wachten. Door de corona-maatregelen mogen zij nog geen wedstrijden kaatsen. De uitslagen van zondag 20 juni 2021. Uitslagen doorgeven kan via kaatsnieuws@gmail.com of 06-51322689

  Raerd | Jongens afdeling
1. Raerd: Jens Kooistra | Sybrand Veldhuis | Jelmer Foppe Drijfhout
2. Bolsward: Dietmer Kuperus | Yoram Elzinga | Redmer Cnossen
3. Jellum Bears: Wiebe Siemen Leenstra | Harold de Boer | Jelmer Miedema
3. Bitgum: Thom Dijkstra | Sjouke Beimers | Leon Wijning
   
  Jongens del. en opstap
1. Johan Cnossen | Jan-Tymen Eisma | Marco Wouda
2. Johan Tolsma | Johan Sipma | Johannes Bouma
3. Jelmer Kuiken | Niels de Boer | Menno Johnson,
3. Jesse Kroondijk | Pieter den Breejen | Douwe Dijkstra
   
  Makkum | Meisjes afdeling
1. Workum: Nynke Kuipers |  Gerde Lycklama à Nijeholt
2. Makkum: Ilse Zwaagstra |  Lieke van Loon |  Larissa Smink
3. Dronrijp 1: Julia Marthine Rienks | Senne Idsardi | Iris Veltman
   
  Makkum | Meisjes del
1. Anke Wassenaar | Romy Postma | Janneke Posthumus
2. Inge Blanke | Gerbrich Koster | Sanne van Vilsteren
   
   
  Reduzum | Schooljongens afdeling
1. St Annaparochie | Jelvin Kaper | Iwan Hiddinga | Hjalmar Dijkstra
2. Makkum | Clive van der Weerdt | Leon Smink | Luuk Zwaagstra
3. Sexbierum 2: Sander van der Walt | Enrico Post | Rindert Zijlstra
3. Grou: Stef van Steen | Daan Harkema | Jan Yntema
   
  Schooljongens del
1. Eelco Meijer | Tymen Bijlsma | Daan Kooistra
2.  Jorrit de Groot | Jorrit Palma | Bauke Hallema
3. Jesse Vrieswijk | Jan Friso Anema | Silvan Elzinga
   
  Reduzum | Schoolmeisjes afdeling
1. St Annaparochie | Sophie Kroondijk | Noëlle Hiddinga | Dido Iedema
2. Goënga | Berber van der Goot | Ilse Baanstra | Rigt van der Velde
3. Dronryp | Maud Hellinga | Fardau Krottje | Linda van der Meer
   
  Schoolmeisjes Opstap
1. Selma van der Wal |  Lisanne Venema
2. Marije Bokma | Fianne Dijkstra
3. Liset Sybesma | Aukje Sieperda
   
  Balk | Pupillen Jongens A klasse
1. Kyano van Swinden Koopmans | Lieuwe van der Kamp
2. Jort de Groot | Mark Reitsma
   
  Balk | Pupillen Jongens B klasse
1. Stijn de Haas | Sijtse Kloosterman
2. Jurre Duizendstra | Jelmar de Vries
3.  Rudmer Faber | Ale Reitsma
3.  Rick van der Weerdt | Pieter Hoogland
   
  Herkansing
1. Harmen Zijlstra | Allart van der Meer
2. Pieter Haantjes | Niels Stoker
   
  Balk | Pupillenmeisjes A klasse
1.  Jeldou Koopmans | Anna Lotte van Beem
2. Fenna Cuperus | Britt Joustra
   
  B klasse
1. Klaske Gaastra | Froukje Westgeest
2. Wieke Schaap | Dana Marrit Koopmans
3. Rianne Osinga | Sofie Koops
3. Minke Tjalsma | Tirza Smink
   
  Herkansing
1. Elina Schotanus | Iris Verhoeven
2. Brecht Grovenstein | Rianne van der Walt
   
  Jirnsum | Welpenjongens afdeling
1. Huns Leons: Hilwert Kuiper | Sigert Bouma
2. Bitgum: Roan Luimstra | Jelmer van der Schaaf
3. St Annaparochie 1: Jorrit Kroondijk |  Rimar Kaper
3.  St Annaparochie 2: Melle Binnema en Alrik Wijngaarden
   
  Jirnsum | Welpenmeisjes afdeling
1. Scharnegoutum | Marrit Hoekstra | Ilse Lanting
2. Arum: Jeline Bosch |  Daniek Rinia |  Sygrid Bosch
  Hommerts-Jutrijp:  Lenna Koopmans | Fenna Raap | Floorke de Boer.
   
  Herkansing
1. Aïsha Mahmoud | Yellina Tilma
2.  Marte Wassenaar en Fenna Koster