Kaatsen | De winnaars van zondag 28 mei

2155
0

De dag na de overwinning van Exmorra op de Jong Nederland komen de dames en de jeugd in actie. Voor Sjanet Wijnia de eerste wedstrijd van het seizoen. Zij werd onlangs Nederlands kampioen met VC Sneek. We verzamelen weer alle uitslagen. Mis je een, stuur dan even een app naar 06-51 32 26 89.

Lees ook: De loting voor de Bondspartij maandag in Franeker

Jorwert | Dames Hoofdklasse
1.Ilse Tuinenga | Lotte Delgrosso | Anna-Dieuwke Dijkstra
2.Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Sjanet Wijnia
3.Wybrig Bakker | Jeska Terpstra | Marrit Zeinstra
Wommels | Heren 50+ A klasse
1.Hilbrand Smid | Peter Dijkstra | Jan Sipma
2.Jarig Katsma | Piet Zondervan | Hans Felkers
3.Jacob Kamstra | André Dijkstra | Tammo BijlGelt Dongasma
Wommels | Heren 50+ B klasse
1.Hielke Raukema | Johannes Siegersma | Harald Wiersma
2.Maikel Versnel | Anne Siderius | Jan Anton Klazinga
3.Rutger Fopma | Gelt Donga | Jelle de Boer
Herkansing
1.Gerke Draaistra | Harmen Westra | Jan Fokke Mulder
2.Anne de Vries | Roel Sijbesma | ?
Weidum | Jongens A klasse del
1.Jelmer Foppe Drijfhout | Bjorn Idsardi | Pieter den Breejen
2.Nick van der Walt | Stijn Vincken | Jens Kooistra
Weidum | Jongens B klasse del
1.Jaimy Koel | Hessel Jonker | Tyme Jonker
2.Martin Tjepkema | Lars Tijssen | Hjalmar Dijkstra
3.Eelco Meijer | Remco Yska | Marten Daaf Alkema
3.Sjoerd van der Schaar | Durk Bootsma | Johan Gaastra
Herkansing
1.Jorrit Palma | Jille Jongsma| Monse Hansma
2.Brent Jesse van Beem | Ruben Keizer | Meindert Jan Zijlstra
Goënga | Meisjes afdeling
1.Bolsward: Minke Tjalsma | Inge Blanke | Noa Elzinga
2.Tzum: Marrit Wielenga | Yannah Palma | Gerbrich Koster
3.Lollum: Britt Joustra | Lisanne Venema | Jeldau Koopmans
Goënga | Meisjes Opstap
1.Brecht Renema | Inez Bosch | Fianne Dijkstra
2.Eline van Dijkhuizen | Jetske Zijlstra | Geertje van der Weide
3.Marsha Broersma | Jennifer de Jong | Fenna Hoekstra
Hommerts | Schooljongens A klasse
1.Pieter Miedema | Jort de Kroon
2.Rudmer Faber | Lieuwe van der Kamp
3.Laas van Dalfsen | Stijn Feenstra
Hommerts | Schooljongens B klasse
1.Haye Tjeerdema | Bryan Oosting
2.Tije Ties Kingma | Tim Hofstra
3.Pieter Hoogland | Jesse Vrieswijk
3.Sander Kuipers | Ale Reitsma
Herkansing
1.Jonathan de Boer | Pieter Douma
Goënga | Schoolmeisjes A klasse
1.Aniek Koopmans | Ilse van der Galiën
2.Rikst Grijpstra | Sam van der Marel
Goënga | Schoolmeisjes B klasse
1.Sofie Koops | Rens Bos
2.Brecht Grovenstein | Maren de Vries
Herkansing
1.Rianne Osinga | Emma Porte
Goënga | Schoolmeisjes C klasse
1.Klaske Gaastra | Nynke van der Leest
2.Berber Boersma | Marloes Koops
Wjelsryp | Pupillenjongens A klasse
1.Roan Luimstra | Jorrit Kroondijk
2.Jelmer van der Schaaf | Roan van Swinden Koopmans
Wjelsryp | Pupillenjongens B klasse
1.
2.
Herkansing
1.
2.
Herbaijum | Pupillenmeisjes A klasse
1.Iris Verhoeven | Anna Miedema
2.Aïsha Mahmoud | Fenna Koster
Herbaijum | Pupillenmeisjes B klasse
1.Evy Wijnia | Esmee de Jong
2.Nynke Visser | Naomi Ykema
3.Frouwkje Dijkstra | Richt de Vries
3.Ilse Koopmans | Anne Lyn Keegstra
Herkansing
1.Tessa Wouda | Sanna Haaksma
2.Laura Wagenaar | Ilse Fenna Zoodsma
Minnertsga | Welpenjongens (Afd)
1.Sint Jacobiparochie (Daan Wobbes | Tjal Boomstra | Imro van der Meer)
2.Dokkum (Finn Bakker | Jorrit Hardholt | Bas Haaksma)
3.Hantumhuizen (Geert Johan Kuipers | Rudmer Postma)
3.Oude Bildtzijl (Sybren Jensma | Jurjen Dijkstra | Gerlof Schuiling)
Minnertsga | Welpenjongens (DEL + opstap)
1.Danny Haarsma | Timo de Vries
2.Meinte Hoornstra | Ylan Wassenaar
3.Alex Boonstra | Kars Andringa
Minnertsga | Welpenmeisjes (Afd)
1.Bolsward: Froukje Patricia Blanke | Rianne Cuperus | Lyset Westra
2.Minnertsga: Emeli Douma | Tesse Sinnema | Marte Wassenaar
3.Mantgum: Veerle van der Werff | Mette Tilma
Minnertsga | Welpenmeisjes (DEL + opstap)
1.Liv Koops | Imre Hiemstra
2.Iris Tolsma | Amarins Krottje